Slovenija

DZ odobril kredit za gradnjo avtoceste

Ljubljana, 16. 02. 2000 15.41 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

Državni zbor je v nadaljevanju včeraj prekinjenega odločanja v tretjem branju sprejel zakon o izdaji državnega soglasja za najem kredita v znesku 9,2 milijarde tolarjev, ki naj bi ga DARS najela pri Avtovie Venete za izgradnjo dveh etap avtocestnega odseka med Vipavo in Razdrtim. S tem soglasjem in včeraj sprejetim državnim poroštvom za najetje omenjenega kredita je DZ prižgal zeleno luč za nadaljevanje izgradnje primorskega kraka avtocestnega odseka Vipava - Razdrto.

Že letni program dela Dars za leto 1998 in za tem za leto 1999 je določil, da je med viri sredstev za navedeni AC odsek načrtovano najetje brezobrestnega italijanskega kredita v znesku 92,5 milijarde lir (57 milijonov dolarjev).

V skladu z dopolnjenim drugim členom tega zakona pa se bodo izplačila posamičnih zneskov kredita do najvišjega možnega zneska 92,5 milijarde lir izvajala med potekom gradbenih del, kredit pa se bo odplačeval v 15 enakih obrokih. Postopke za dodelitev izvajalskih del (izbira izvajalcev del) bo kreditojemalec razpisal na podlagi odprtih mednarodnih razpisov in pod enakimi pogoji za ponudnike držav članic EU in Slovenije.

  • zacetni
  • VITALHIT
  • KLET KRŠKO
  • SWY
  • WIDEX
  • PEČJAK
  • NEPREMICNINE
  • LISCA