Slovenija

VIDEO: Zaradi neurejenih razmer za helikoptersko reševanje plačujemo neverjetne zneske

Ljubljana, 21. 02. 2017 16.19 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 9 min
Avtor
Maja Kepic
Komentarji
99

Helikoptersko nujno medicinsko pomoč v Sloveniji opravljamo s policijskimi in vojaškimi helikopterji, ki niso v skladu z evropskimi predpisi. Na terenu to najbolj občutijo reševalci, pa tudi bolniki in poškodovanci, ki zaradi neustreznih plovil na zdravniško ekipo čakajo bistveno dlje. Medtem zaradi neurejenih razmer lete opravljata vojska in policija, strošek takih letov pa je celo do 7500 evrov na uro.

Več videovsebin
  • Kdaj bomo Slovenci vendarle dobili reševalni helikopter?
    12:05
    Kdaj bomo Slovenci vendarle dobili reševalni helikopter?
  • Iz SVETA: Prizemljeni helikopterji
    02:36
    Iz SVETA: Prizemljeni helikopterji

Po večletnih prizadevanjih, da bi bila helikopterska nujna medicinska pomoč (HNMP) na voljo tudi prebivalcem severovzhodne Slovenije, je poleg brniške pred tremi meseci končno zaživela tudi baza v Mariboru. Reševalna ekipa pod vodstvom zdravnika Uroša Lampiča letno opravi od 250 do 300 intervencij. "Mi smo pravzaprav rešilec, ki pride po zraku," nam je pojasnil Lampič.

Lampičeva ekipa letno opravi okoli 250 intervencij.
Lampičeva ekipa letno opravi okoli 250 intervencij. FOTO: Miro Majcen
V videu si poglejte, s kakšnimi težavami se zaradi neustreznega helikopterja vsak dan soočajo reševalne ekipe.

Nadzor nad leti HNMP izvaja Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA). Ta je izdala uredbo, ki med drugim določa, da se morajo leti helikopterske reševalne službe izvajati z ustreznim reševalnim helikopterjem, ki pa ga pri nas še vedno nimamo. Tovrstne prevoze namreč izvajamo s policijskimi in vojaškimi helikopterji, ki nimajo spričevala o EASA plovnosti. "To je tako, kot bi nekdo vozil avto, ki nima opravljene registracije in tehničnega pregleda," je povedal reševalec in poznavalec razmer Robert Sabol, ki že leta opozarja na ta problem.

Oktobra 2014 nas je EASA pozvala, da uredimo zadevo in nam v ta namen določila prehodno obdobje, to je do konca leta 2017. A v dveh letih in pol, kolikor je minilo od opozorila, pristojna ministrstva niso uspela pripraviti niti ene konkretne rešitve. Zato morata lete HNMP še naprej opravljati vojska in policija, kjerpa so zaradi drugačih standardov in opreme, ki ni namenska, stroški na uro letenja višji, kot bi bili z namenskim helikopterjem in namensko službo. Kot razkrivajo podatki, ki smo jih pridobili v našem uredništvu, je strošek pri vojski v letu 2016 pri vsaki uri za okoli 300 evrov nad primerljivo komercialno ceno, pri policiji pa kar do 5000 evrov.

Rešilec po zraku trikrat hitreje kot po cesti

Helikopterska nujna medicinska pomoč ima nekatere bistvene prednosti pred zemljskimi načini dostopa do pacientov in njihovega prevoza v ustrezne zdravstvene ustanove. Prva, ki jo izpostavi Lampič, je hitrost: "Helikopter leti naravnost, medtem ko mora rešilec po ovinkih, kar pomeni razmerje 1:3, kar se časa tiče, v korist helikopterja."

Pomembna je podpora, ki jo nudijo ekipam Nujne medicinske pomoči. Če je ta v nekem kraju že zasedena z intervencijo, pri drugi vskoči helikopterska pomoč. S cestnimi rešilci sodelujejo tudi pri množičnih nesrečah: "Takrat ima helikopter velik pomen, ker lahko razprši paciente tudi v bolj oddaljene kraje. Narobe je, če se katastrofa s terena prenese izključno v eno, najbližjo bolnišnico," je pojasnil Lampič.

Med vsemi pacienti, ki jih obravnavajo, je približno 50 odstotkov ponesrečencev in 50 odstotkov bolnikov. Med slednjimi prevladujejo intervencije zaradi srčne kapi. "Potem so tukaj še razne dihalne stiske, možganske kapi, to so pacienti, ki jih obravnavamo največkrat," je dodal Lampič.

Vsem intervencijam pa je skupno, da o življenju največkrat odločajo – sekunde.

Helikoptersko reševanje ima velik pomen tudi pri množičnih nesrečah.
Helikoptersko reševanje ima velik pomen tudi pri množičnih nesrečah. FOTO: Miro Majcen

"Učinkovita helikopterska reševalna služba ni tehnološki, ampak birokratski čudež"

A kot pravi Sabol, učinkovita helikopterska nujna medicinska pomoč ni tehnološki, ampak birokratski čudež. Zakaj po 14 letih, kolikor deluje helikopterska reševalna služba pri nas, še vedno nimamo namenskega reševalnega helikopterja, smo vprašali Darka Čanderja z Ministrstva za zdravje.

"To ni samo v pristojnosti Ministrstva za zdravje, ampak to zadeva štiri resorje, poleg nas še Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za infrastrukturo. Samo usklajeno medresorsko delovanje bo pripeljalo do rešitev, ki bodo v prihodnje tudi v skladu z evropskim pravnim redom," je dejal Čander. Dodal je, da se pogovarjajo o štirih možnostih, kako bi se lotili reševanja zadeve. Te so nakup ali najem ustreznega helikopterja, javni razpis, prek katerega bi izbrali zasebnega ponudnika, ki bi opravljal lete za HNMP ali pa, da bi državne zrakoplove prilagodili tako, da bi lahko pridobili certifikate o EASA plovnosti.

A kakšnega konkretnega ukrepa še niso sprejeli, hkrati pa ne vedo, kaj se lahko zgodi konec letošnjega leta, ko se Sloveniji izteče rok za odpravo nepravilnosti: "Kaj bo v prihodnje, vam zelo težko odgovorim, ker ne poznam postopkov, ki jih bo Evropa izvedla v tem primeru," je dejal Čander.

Arqué: Uredbo je treba upoštevati iz varnostnih razlogov

Da pa lete sploh lahko opravljamo z državnimi zrakoplovi, je Ministrstvo za infrastrukturo kljub že obstoječi uredbi Evropske unije izdalo Pravilnik o plovnosti, letalskih operacijah, letalskem osebju ter določenih pravilih letenja policijskih in carinskih zrakoplovov, pod katerega je podpisan minister za infrastrukturo Peter Gašperšič. Zanimalo nas je, kakšna je pravna podlaga za ta pravilnik, glede na to, da je Slovenija članica Evropske unije in bi morala uredbo, kot je v njej tudi navedeno, neposredno upoštevati. A odgovora na to nismo dočakali.

S službe za stike z javnostjo na Ministrstvu za infrastrukturo so sporočili le, da obstoječi pravilnik po njihovem mnenju ni sporen, saj da se uredba Evropske agencije za varnost v letalstvu ne nanaša na državne zrakoplove.

Primarno poslanstvo policije in vojske ni medicinska pomoč, temveč druge naloge, ki jih morajo opraviti z istimi helikopterji. To pa pomeni, da so vse omenjene službe manj učinkovite in posledično za državo tudi dražje. Jaime Arqué, predsednik Evropske helikopterske zveze

Ali to drži, smo vprašali Jaimeja Arquéja, predsednika Evropske helikopterske zveze, ki ima sedež v nemškem Kölnu: "V osnovni uredbi iz leta 2008 je navedeno, da so iskanje in reševanje, gašenje požarov, vojaške operacije ter druge podobne aktivnosti izvzete iz regulative. Ker ni dovolj natančno določeno, kaj te 'druge podobne aktivnosti' pravzaprav so, to pušča odprta vrata državam članicam, da Helikoptersko nujno medicinsko pomoč uredijo po svoje. Evropska agencija za varnost v letalstvu tako nima dovolj moči, s katero bi prisilila Slovenijo, da upošteva njihovo uredbo. Naše mnenje pa je, da bi morale vse države članice upoštevati uredbo Evropske unije, ne glede na to, ali lete Helikopterske nujne medicinske pomoči izvaja z državnimi ali zasebnimi zrakoplovi, in sicer iz varnostnih razlogov."

Poudaril je, da je Helikopterska nujna medicinska pomoč lahko dobra in učinkovita samo takrat, ko se leti zanjo opravljajo s helikopterji, ki so namenjeni izključno reševanju. Ker primarno poslanstvo policije in vojske ni helikoptersko reševanje, temveč druge naloge, ki jih morajo opravljati z isto floto, so vse omenjene službe manj učinkovite. "Posledično pa za državo tudi dražje,"  je še dejal Arqué.

Vojski za 188 ur dela slabega pol milijona evrov, policiji za 120 ur skoraj milijon

Na Ministrstvu za zdravje pa vztrajajo, da denarja za nakup ustreznega helikopterja ni. "Slovenija je po mojem mnenju premajhna država, da bi si lahko privoščila nekega tujega operaterja, saj je za to treba imeti finančna sredstva," je dejal Čander.

Kot je v svojem članku v strokovni reviji Rotors zapisal Arqué, pa bi natančen izračun lahko pokazal, da so stroški za izvajanje letov Helikopterske nujne medicinske pomoči pri državnih zrakolovih lahko celo višji, kot če bi plovilo upravljal zasebnik.

V letu 2016 je Helikopterska nujna medicinska pomoč posredovala 240-krat. Od tega je dobri dve tretjini oziroma 165 intervencij opravila vojska, saj je imela policija več helikopterjev dlje časa na servisu. Vojska je za 188 ur opravljenega dela dobila 493.760 evrov oziroma 2.631 evrov na uro. To je za okoli 300 evrov več, kot stane ura letenja na letalu Bell 412 po podatkih Kaklulatorja letalskih stroškov.

No, še posebej zanimive pa so številke Policije. Za 75 intervencij oziroma 120 ur naletov jim je bilo z državnegia proračuna za izvajanje Helikopterske nujne medicinske pomoči nakazanih 908.652 evrov ali povedano drugače: ura leta za helikoptersko nujno medicinsko pomoč pri njih stane 7.527 evrov. Dejanski stroški s helikopterjem A109 pa so po Kalkulatorju letalskih stroškov za skoraj trikrat manjša in znašajo 2.560 evrov na uro.

Reševalne službe morajo občasno kljub klicu na pomoč ostati na tleh

Stroški vzdrževanja državnih zrakoplovov pa iz leta v leto še dodatno naraščajo, saj sta tako policijska kot vojaška flota zastareli. To izpostavi tudi Lampič: "Kot sami piloti omenjajo, je tudi sam servis zaradi tega daljši, ker dalj časa traja, da dobijo ustrezne dele, ki verjetno niso več novi, ampak obnovljeni, tako da se ta izpad helikopterja precejkrat podaljša čez neko razumno mero."

Ker so na iste helikopterje vezane kar štiri reševalne službe, sta policijska in vojaška flota preobremenjeni.
Ker so na iste helikopterje vezane kar štiri reševalne službe, sta policijska in vojaška flota preobremenjeni. FOTO: Miro Majcen

In ker imajo na ta način na razpolago še manj helikopterjev, se lahko zgodi, da mora ekipa nujne medicinske pomoči – kljub klicu na pomoč – ostati na tleh. "Če veste, da je potrebno s temi helikopterji pokrivati štiri reševalne službe v Sloveniji, se pravi gorsko-reševalno službo, HNMP, prevoz otrok v inkubatorjih in pa medbolnišnične prevoze, potem veste, da lahko nastane situacija, ko kakšna od teh služb ne more poleteti," je dejal Lampič.

Kaj se bo zgodilo konec leta, ko se nam izteče rok za odpravo nepravilnosti, na Ministrstvu za zdravje ne vedo.

Komentar Ministrstva za zdravje na obstoječo situacijo pa je: "Zavedamo se, da ta problem ni od včeraj. Do konca leta upam, da bomo našli rešitev, da do teh stvari dejansko ne bo prihajalo." Ali se lahko zgodi, da bi morala Slovenija zaradi obstoječih neurejenih razmer celo ukiniti helikoptersko reševalno službo, pa na ministrstvu ne vedo. "Na to vprašanje bi vam zelo težko odgovoril, kaj bo v prihodnje, ker ne poznam postopkov, ki jih bo Evropa izvedla v tem primeru," je še dejal Čander.


Pojasnilo Policije:

Povprečen strošek ure leta za namen helikopterske nujne medicinske pomoči
(HMNP) znaša znaša 2.527,45 EUR in ne 7.500 EUR kot v prispevku navaja novinarka. Cenik je javno dostopen.

Ne drži tudi navedba, da je policija od države prejela 908.652 EUR za 75 intervencij HNMP glede na dejansko porabo, pač pa je to znesek, ki ga je policija ob uveljavitvi proračuna za leto 2016 prejela na podlagi povprečja izvedenih storitev celotnih medicinskih letov predhodnih treh let. Medicinski leti namreč poleg HNMP zajemajo tudi gorsko reševanje, medbolnišnične sekundarne prevoze in prevoze inkubatorjev.

Navkljub velikemu interesu privatnih ponudnikov helikopterskih letov, da bi prevzeli naloge HMNP je napeljevanje k zaključku, da bi bila storitev v tem primeru nedvomno boljša in cenejša, napačna oziroma zavajajoča.

Ekipa HNMP ima na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana vsak dan na voljo helikopter Policije ali Slovenske vojske, ki je namenjen samo medicinskim letom. Ko je helikopter v taki vlogi je namenski, saj je primerno opremljen in namenjen samo za medicinske lete.

Natančneje; za štiri medicinske ekipe, poleg HNMP še ekipo za reševanje v gorah, ekipo za sekundarne prevoze in ekipo za prevoz dojenčkov v inkubatorjih, sta na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana vsak dan v pripravljenosti dva, en policijski ter en vojaški helikopter. Vsi helikopterji slovenske policije imajo vsa ustrezna dovoljenja, ki jih zahteva letalska zakonodaja za varno izvajanje vseh nalog.

 

KOMENTARJI (99)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

DeBill
22. 02. 2017 10.41
-3
Spet polno nerazumevanja, mešate jabolka in hruške. Eno je cena ure, eno pa poleta. Helikopter mora poleteti, priti na kraj in odnesti bolnika, ter se nato vrniti na izhodišče. Če je potrebno ponesrečenca pripraviti na polet z ekipo iz helikopterja, mora med tem helikopter v zrak, da ne moti oskrbe, ne sme se pa ga ustaviti. Če je ura 2500€ gre za eno normalno posredovanje najmanj 2h. Torej mislim, da je ura celo cenejša.V te stroške pri nas niso vračunani zaslužki in vzdrževanje po tržnih cenah. Tako da je ta cena kar OK. Če pa veste, da smrt zdravega človeka stane državo od 2 do 4Mio€ je takoj jasno, da gre tu za drobiž. Naj se pop TV ukvarja, zakaj njihovi iluminatski gospodarji tako želijo obvladat svet, to bi bila boljša tema.
medic1979
22. 02. 2017 09.27
+2
Na katerem razpisu že sta bili izbrani za izvajalca policija in vojska?
DeBill
22. 02. 2017 10.42
+0
Našem, državnem, ko smo državo postavljali. Jaz sem se raje vozil s policisti na reševanja, kot da bi se vozil z nekim privatnikom z vprašljivim stanjem tehnike in poznavanjem terena.
medic1979
22. 02. 2017 12.27
+0
Ne govorim o izvajanju privatnika. Vendar če policija oz. vojska izvaja neko dejavnost (NMP) v večjem obsegu potem naj zato nabavi primerno opremo oz. helikopter. Ne da smo na terenu morali klicati dodatni helikopter, ker v malega Bella poškodovanec ni šel zaradi premalo prostora...
Evgenmrki
22. 02. 2017 08.35
+5
Motijo me tudi navedene cene. Nekaj je nejasnosti. Ali so se dobrine od leta 2011 do leta 2017 res toliko podražile. Leta 2011 je namreč v članku v časopisu Delo zapisano: Drago a neprecenljivo reševanje s helikopterjem. Navedeno je, da ura helikopterja slovenske vojske stane 2630 EUR, ura policijskega helikopterja pa 2527. Kdo koga farba.
rj1808
22. 02. 2017 08.48
-1
Tudi vceraj je v tem istem clanku nad nami pisalo, da je cena teh letov do 5.000€ danes pa pise do 7.500€.
Evgenmrki
22. 02. 2017 08.33
+4
Že leta 1979 so začeli z načrtovanjem projekta reševanja s postavitvijo štirih baz. Zaradi birokracije se je projekt zagnal komaj leta 2003. Med drugim je vredno omeniti dva podjetnika, ki sta ponudila helikopterske prevoze. Podjetnik Franci Stroj leta 1996 z enim helikopterjem, enega je bil še pripravljen naročiti ob podelitvi koncesije, katero mu kljub vsem naporom niso podelili. In podjetje Hudournik iz Celja leta 2000, ki je že imelo v lasti dva helikopterja, od katerih je podjetje enega že opremilo z vso potrebno medicinsko opremo in je bil pripravljen za takojšnje posredovanje. Prav tako je podjetje načrtovalo bazo v Celju, od koder bi dosegli katerikoli kraj v Sloveniji v pol ure. Koncesijo so jim podelili šele leta 2006. Podjetje Hudournik ne leti že več let. Vse zaradi tega ker ne moreš opravljati dejavnosti če nisi državno podjetje.
tone7
22. 02. 2017 09.18
-2
Kateri projekt se je zaradi birokracije zagnal 2003???? Hudornik NI imel opremljen helikopter za mediko prevoze.
DeBill
22. 02. 2017 10.45
+1
Hudournik in Stroj so navadni bleferji. Aja, v pol ure je kjerkoli v Sloveniji. V oblačnem vremenu in vetru gre čez kamniške v Julijce ali kaj. Ne bulazni. Te helikopterji nimajo potovalnih hitrosti kaj
politik70
22. 02. 2017 08.17
+4
En čisto navaden razpis bi v treh mesecih rešil zadevo. Ampak ker zgleda nimamo primernih privatnih helikopterjev ( in seveda posledične povezave politika izbira izvajalca) stvar miruje. Po drugi strani pa to stanje odgovarja državi saj je tako našla način za dodatne finančne injekcije Policiji in Vojski. Proračun za obe postavki je pač prenizek in to vsi dobro vemo/ vejo. Tako imajo odprta stranska vrata za prelivanje denarja. Nihče si ne upa brez zagotovitve posla kupiti primerne helikopterje. Saj ko bo to enkrat zaživelo bo konkurenca hitro uredila in znižala cene. Do takrat pa helikopterji še vedno letijo piloti nabirajo prepotrebne ure letenja ljudem se pomaga oziroma življenja se rešujejo nas pa farbajo oziroma vse je ok pa nič ni ok. Prvi ki bo dobil koncesijo pa sigurno ne bo Slovenec.. Ne znamo tega sami urediti. Torej po mojem je bolje da helikopterske prevoze še naprej opravlja Policija in Vojska kot kakšen Hans ali bog ne daj brat Hrvat.
Aleta
22. 02. 2017 08.03
+2
Očitno bi spet nekdo rad pristavil lonček.... Me prav zanima kaj se bo izcimilo iz tega. Koga bodo najeli za reševanje?????? Nekaj je na tem, zato se je pa spet začelo pisati in govoriti o tem.
Drty
22. 02. 2017 08.01
+3
Spet lobiji, lepo vas prosim, bolj ustreznega, kot je vojaški helikopter ni, imajo največ izkušenj.
DeBill
22. 02. 2017 10.46
+1
DeBill
21. 02. 2017 22.28
+14
kakšni butasti komentarji nevednih ljudi. mogoče si bo pa kdo pozanimal, koliko sploh to stane. to ni poceni in cena je tukaj povsem OK. Raje se vprašajte za helikopterske posege v gorah pri reševanju tujcev, kjer se to počne zastonj, namesto da bi se jim mastno zaračunalo, kot bi bilo prav in je v vsej okolici.
SEJBOBOL
21. 02. 2017 22.32
+0
DeBill jst cene poznam iz IT , pa tud ti lahko povem da naše zdravstvena zavarovalnica iz tujine račune zaradi reševanja z helikopterji v cca 50-60% zavrne , plačujejo jih pa do max 1.5 tisoč eur na uro, kar v večini primerov tudi to POVSEM zadostuje , torej je očitno IT cenejša ....
Fifi 24
21. 02. 2017 22.53
+2
DeBill delno imaš prav cena ure helikopterja je do 3 x VIŠJA kot letala...torej je realna tam do 2000 EUR očitno pa ni težava ko zaradi nogometnih navijačev visijo v zraku cel dan !!?? ______________ RES je žalostno da zaradi tujcev in tudi naših ki lezejo v gore z opanki le te BREZPLAČNO rešujejo!
SEJBOBOL
21. 02. 2017 22.59
-1
nikkim
22. 02. 2017 07.04
+4
sorry ti si res debil...pač nimamo urejenega statusa hmp...ker je preveč birokracije..denarja je dovolj...jaoòoooo pa kaj vam ni jasno...če ne bi meli toliko županov in ostalih prisklednikov....bi lahko imeli dva heikopterja za nujno zdravsteno pomoč ...debil
DeBill
22. 02. 2017 10.47
nikkim, otroci so za ovce past, ne pa za se vtikat v debato, kjer prepoznajo samo zneske, potem pa pišejo abotne komentarje o stanju v njihovi glavi. s svojim komentarjem si povedal več o sebi kot o temi, ki je niti omenil dobro nisi.
DeBill
22. 02. 2017 10.48
+1
ker bi ta dva helikopterja imela na leto toliko ur, da bi se ju praktično ne splačalo imeti, posadke bi čakale, ... res nimaš pojma o čem govoriš. Primerjaš 2 mio državo in neko Nemčijo?
SEJBOBOL
21. 02. 2017 22.18
+11
In kar je največja sramota je to , da DRŽAVA-zdravstvo , plačuje DRŽAVI-policija in pri tem odvede še DRŽAVI davek , pa kdo koga tu nateguje ????
SEJBOBOL
21. 02. 2017 22.22
+8
To bi moglo bit v resnici brezplačno , saj je vedno plačnik DRŽAVA , kot stroški vzdževanja , nabava helikopterjev , nabava aparatur in plače zaposljenih .....
SEJBOBOL
21. 02. 2017 22.12
-4
"Vojski za 188 ur dela slabega pol milijona evrov, policiji za 120 ur skoraj milijon "
SEJBOBOL
21. 02. 2017 22.14
+0
jst bi zbrau policijo , je... me na tleh , pa naj me še v zraku :)
SEJBOBOL
21. 02. 2017 22.01
+13
Trumpa ste kritizirali da porabi cca 2800 eur na uro , no sedaj pa poglejte sliko 3x ceneje leti kot naš helikopter ....
SEJBOBOL
21. 02. 2017 22.20
+7
pa ma na letalu 100% bolšo medicinsko oskrbo kot je v helikopterju ....
Bruhalnica24
21. 02. 2017 21.40
+7
Prej so nas držali v šah matu v Beogradu.. Danes v Bruslju, vedno ostajamo hlapci....
SEJBOBOL
21. 02. 2017 22.48
+9
Oh drugi Beograd , verjemi je tu blizu in to je LJUBLJANA ....
Heinke
21. 02. 2017 21.23
+3
* v glavo z največjimi bedarijami, na drugi strani pa nimajo niti enega človeka, ki bi bil sposoben narediti red? Človek se dobesedno zgrozi. A nam to gorile vladajo z maskami al kaj? Na oblast lahko prideš, če si gorila?
Heinke
21. 02. 2017 21.38
+0
Od mladih in sposobnih zahtevajo nemogoče, da potem dobijo delo v kuhinji (pa še za to niso dovolj v redu) medtem ko na drugi strani niso sposobni narediti nobenega reda in nimajo pojma o pojmu, vse neurejeno in se zato izgubljajo milijoni v neznano. A nam to gorile z maskami vladajo?
mare.florida
21. 02. 2017 20.49
+8
Tipično po naše...SRAMOTA!!!! Banda nesposobna!!!
toukr
21. 02. 2017 20.35
+1
Kaka beda pop novinarji,a to ste šele danes ugotovili, a je vaš studio v Potočki zijalki ali v fužinah mogoče?
jelovnik
21. 02. 2017 20.33
+3
Na hitro sem pogledal s čim letijo Avstrijci (ADAC) in koliko takšna naprava stane - eden izmed njih je Eurocopter EC 135 p2 , za katerega sami pravijo, da je ekonomičen za uporabo - povprečna cena za nekaj let starega pa nima niti 1000 ur letenja, kar pomeni, da je praktično nov je kakšnih 3. 000 000€. Mislim da to za Slo ne bi smelo predstavljati nobenega problema. In če opazuješ bolnico v Gradcu, ki ni ne vem kako velika, prinese koga skoraj vsako uro. Mislim da Avstrijci znajo biti varčni, pa jih vseeno veliko uporabljajo.
tone7
22. 02. 2017 09.23
+0
Cena ure letenja helikopterja je v Avstriji večja kot je v Sloveniji, Le ti podatki, ki jih je podal zdravnik Lampič niso realni
Simoni?
21. 02. 2017 20.10
+32
Za zjokati smešno! Ura helikopterskega reševanja 5.000 eur!? Kdo koga v tej vukojebini je.., je najbrž vsem jasno. Pol ure nazaj sem si v ZD Kranj ogledal simpatičen plakat o donacijah za prenosni röntgen aparat za helikoptersko enoto. V poldrugem letu smo Gorenjci prispevali 9.416,63 eur. Na slovenski ravni je ta znesek 22.972,95 eur v enakem časovnem obdobju. Davkoplačevalci se mučimo zbirati sredstva za njihovo nemoteno delovanje, oni pa nas za ta znesek ocurijo v pičlih štirih urah in pol. Še dobro da Slovenci nimamo izraza za takšno sorto nategovanja. Malce južneje rečejo temu: " Je.e lud zbunjenog!" Pa srečno vsem skupaj v Sloveniji.
bodi
21. 02. 2017 20.09
+20
nekdo tukaj želi mastno kasirati in to je ves problem
Bitcoin
21. 02. 2017 19.17
+1
Ti helikopterji enostavno niso prilagojeni za reševanje in pika. Za reševanje mora skrbeti posebna flota, ne pa te vojaške gare... Raje se zgledujmo se po državah, kjer sistem deluje kot namazan (Švica, Avstrija...). En falcon manj, pa bi bila zadeva lahko hitro rešena...
Bitcoin
21. 02. 2017 19.26
-1
Hvala, bubamara, Sem se že zbudil iz morastih sanj...
bandit1
21. 02. 2017 19.30
+0
Bitkoin ne bluzi, Tone7 je s heli preletel več kot boš ti kdar koli, pa ne bi več ne bluzi še enkrat. Veš obstajajo dežurstva ki jih piloti imenujejo kaj kdo vozi tisti dan.
Bitcoin
21. 02. 2017 19.58
+1
bandit1, to pa je močan argument, ni kaj. Tone7 ali Tone15 lahko leti 25 ur na dan, pa je sistem še vedno slab in neučinkovit...
macek_garfield
21. 02. 2017 19.17
+3
in potem policaji stavkajo in vojaki nimajo nabojev sram vas bodi pokvarjenci

Piškotki

To spletno mesto uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti. S klikom na »Strinjam se« dovoljuješ vse namene obdelave. Posamezne namene pa lahko izbiraš in urejaš s klikom na »Nastavitve piškotkov«. Več o piškotkih lahko prebereš tukaj.

Omogoči uporabo piškotkov za ogled video vsebin, za boljše delovanje in napredno oglaševanje in si ob pregledu vsebin zagotovi optimalno uporabniško izkušnjo. S klikom na »Strinjam se« dovoljuješ vse namene obdelave. Posamezne namene pa lahko izbiraš in urejaš s klikom na »Nastavitve piškotkov«. Več o piškotkih lahko prebereš tukaj.