Slovenija

Gorenjske kmetije offline

Kranj, 15. 01. 2006 09.39 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

Na Gorenjskem le okrog pet odstotkov kmetij uporablja internet za pomoč pri kmetovanju, kar je slabše od povprečja.

Na predstavitvah interneta bodo uporabnike seznanili z uporabnimi spletnimi stranmi
Na predstavitvah interneta bodo uporabnike seznanili z uporabnimi spletnimi stranmi FOTO: Reuters

Zato so se v svetovalni službi Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj letos lotili predstavitev, na katerih kmetovalce seznanjajo s prednostmi uporabe svetovnega spleta za kmetovanje. Zaenkrat na teh predavanjih že obstoječe uporabnike interneta seznanjajo z uporabnimi spletnimi stranmi, nato pa se bodo lotili tudi predavanj kmetovalcem, ki interneta še ne uporabljajo.

Kot je povedal Franc Pavlin s svetovalne službe Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj, na Gorenjskem resno uporabljajo internet za pomoč pri vodenju kmetij le na večjih kmetijah, ki imajo mlajše gospodarje. Vendar tudi ti pogosto ne poznajo vseh koristnih spletnih naslovov, na katerih lahko najdejo različne informacije o državnih intervencijah, razpisih in novih tehnologijah ter potrebne obrazce.

Tako so na dosedanjih predavanjih kmetovalcem, ki že imajo nekaj izkušenj z računalniki in internetom, predstavili spletne strani ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, na katerih so jim na voljo številni zakoni, predpisi in uredbe. Na drugih straneh pa lahko najdejo tudi informacije s področja veterine, varstva okolja, gradenj na kmetiji, sistema mlečnih kvot in registrov govedi.

Na Gorenjskem resno uporabljajo internet za pomoč pri vodenju kmetij le na večjih kmetijah, ki imajo mlajše gospodarje
Na Gorenjskem resno uporabljajo internet za pomoč pri vodenju kmetij le na večjih kmetijah, ki imajo mlajše gospodarje FOTO: POP TV

Prednost uporabe interneta je v tem, da kmetovalec informacije dobi lahko zelo hitro, saj so nekateri podatki in informacije tudi o različnih razpisih za izplačila prej objavljene na spletni strani kot pa v tiskani obliki. Hkrati pa lahko kmetovalci na svetovnem spletu najdejo tudi vse potrebne obrazce, ki jim jih tako ni potrebno plačati in iti iskat h kmetijskemu svetovalcu ali zadrugi. Vse bolj aktualna je tudi kmetijska spletna trgovina, v kateri predelovalci prodajajo vse od domačih živali pa do zemljišč, je pojasnil Pavlin.

Zaradi vseh prednosti bodo v svetovalni službi Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj poskušali k uporabi interneta spodbuditi tudi tiste kmetovalce, ki ga še ne uporabljajo. Tako načrtujejo, da bi v petih letih lahko z vsemi ali večino kmetov oziroma kmetij komunicirali po elektronski pošti. Nekaj naj bi k temu prispevala omenjena prizadevanja svetovalne službe za večjo in boljšo uporabo interneta. Pomagal pa bo tudi splošni trend računalniškega opismenjevanja, zaradi katerega se število tistih, ki uporabljajo internet, stalno povečuje, je še dodal Pavlin.

  • zacetni
  • VITALHIT
  • KLET KRŠKO
  • SWY
  • WIDEX
  • PEČJAK
  • NEPREMICNINE
  • LISCA