Slovenija

Inšpekcijski nadzor v razsulu

Ljubljana, 17. 01. 2006 13.18 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

Nekaterih nedovoljenih dejavnosti in objektov ne nadzoruje nobena inšpekcija, ugotavlja varuh človekovih pravic.

Varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek
Varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek FOTO: Dare Čekeliš

Varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek je že več let opozarjal na neukrepanje inšpekcijskih služb v primerih, da nekdo krši predpise z več področij. "Inšpekcije so namreč prelagale odgovornost ena na drugo, njihova neučinkovitost pa se je sedaj pokazala v dogodku v diskoteki Lipa, kjer se vsi otepajo odgovornosti," je Hanžek povedal na današnji novinarski konferenci.

Varuh več let opozarjal na neukrepanje inšpekcije

Varuh sicer ni prejel pritožb o motečem delovanju diskoteke Lipa, je pa obravnaval več primerov glede delovanja inšpekcijskih služb ter na njihovo neusklajeno in neučinkovito delovanje opozarjal tako službe same kot tudi vlado in ministrstva.

Kot je povedal varuhov namestnik Jernej Rovšek, je tržni inšpektorat večkrat pojasnjeval, "da preverja le, ali je dejavnost ustrezno registrirana in ali ima obrtnik ustrezno obrtno dovoljenje, ni pa zadolžen za nadzor objektov, prostorov in zemljišč". Na drugi strani je inšpekcija za okolje in prostor navajala, da ukrepa v skladu z zakonom o graditvi objektov, torej da v primeru nepravilnosti ustavi gradnjo ali odredi odstranitev objekta, ni pa pristojno za ukrepanje v primerih, ko se v nekih prostorih opravlja dejavnost.

Namesto vlade sta odgovorila kar inšpektorja

Roman Kladošek je na Hanžkova opozorila vladi odgovarjal, da ni pristojen: So bili izgovori opravičilo za luknjavo zakonodajo ali pa so predstojniki različnih inšpekcijskih služb delovali 'po liniji najmanjšega odpora'?
Roman Kladošek je na Hanžkova opozorila vladi odgovarjal, da ni pristojen: So bili izgovori opravičilo za luknjavo zakonodajo ali pa so predstojniki različnih inšpekcijskih služb delovali 'po liniji najmanjšega odpora'? FOTO: POP TV

Da se niti tržni niti okoljski inšpektorat ne čutita pristojnega za ukrepanje v primerih, kadar se dejavnost opravlja v nelegalno zgrajenih objektih oziroma objektih brez uporabnega dovoljenja, je varuh leta 2003 opozoril tedanjo vlado Antona Ropa. Pozval jo je, naj na to opozori inšpekcijski svet, ki ga je zakon o inšpekcijskem nadzoru pooblastil zato, da medsebojno koordinira delo različnih inšpekcijskih organov.

Namesto vlade sta ponovno odgovorila tržni inšpektorat ter inšpektorat za okolje in prostor, ki sta povzela ista stališča, ki sta jih že posredovala. "Edini, ki se je odzval, je bil državni zbor, ki je na podlagi varuhovega letnega poročila naložil vladi in pristojnim ministrstvom, naj uskladijo delo inšpekcijskih služb v primerih, ko je za določen primer pristojnih več inšpekcijskih organov," je povedal Rovšek.

Od takrat se ni zgodilo nič. O (ne)delovanju inšpekcijski služb in prelaganju odgovornosti se je v javnosti začelo govoriti šele potem, ko so pred diskoteko Lipa do smrti pomendrali tri dekleta.


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8