Slovenija

Ministrstvo predloge zdravniških organizacij poslalo zdravstvenim zavodom

Ljubljana, 01. 06. 2023 11.29 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 7 min

Zdravniške organizacije so na podlagi že predstavljenih pričakovanj za izboljšanje zdravstvenega sistema in na predlog ministrstva za zdravje pripravile celovit dokument z naslovom "Spremembe in rešitve za izboljšanje zdravstvenega sistema". Ključno sporočilo dokumenta je, da si zdravniki želijo delati v urejenem javnem zdravstvu in zato predlagajo rešitve, ki bi to omogočile. Usklajene predloge rešitev in sprememb za izboljšanje zdravstvenega sistema, so z ministrstva poslali zdravstvenim zavodom v širšo razpravo, kar koordinacijo veseli, je povedala predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović.

Predloge 11 ukrepov je Beović na novinarski konferenci označila za največji skupni imenovalec, ki so ga zdravniki pripravili po razpravi v zadnjih mesecih.

Med predlogi je med drugim ukrep uskladitve trajanja zdravniških specializacij s povprečnim trajanjem specializacij v EU. V Slovenskem zdravniškem društvu se po besedah predsednika Radka Komadine ukvarjajo z možnostjo, da bi se specializacije skrajšale tudi za največ eno leto, ob pogoju, da bi specializanti dosegli ustrezne kompetence, kar bi potrdili njihovi mentorji.

Bojana Beović
Bojana Beović FOTO: Luka Kotnik

Koordinacija se je zavzela tudi za vzpostavitev delovanja agencije, ki bi neodvisno od politike in izvajalcev skrbela in nadzirala kakovost dela v zdravstvu, je dodal Komadina.

Igor Dovnik iz Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije je predstavil predlog neodvisnega ponudnika zdravstvenih storitev oz. svobodnega zdravnika, ki ni vezan na institucijo, pač pa svoje znanje prosto prodaja na trgu in ima možnosti dela za različne delodajalce.

Uvedba tega instituta bi po Dovnikovih navedbah posredno lahko prinesla koristi tudi za paciente. Institut svobodnega zdravnika bi morda uspel v Sloveniji zadržati katerega od mladih zdravnikov ali pa katerega od izkušenih zdravnikov, ki delajo v Evropi, pritegniti v domovino, je ocenil.

Predlog zakona za povečanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, ki so ga pred časom pripravili na zbornici, je sicer predvideval tudi preoblikovanje javnih zdravstvenih zavodov v gospodarske družbe. A v usklajenih rešitvah koordinacije izrecno piše, da "se javni zavodi ne preoblikujejo v javna podjetja ali gospodarske družbe".

Kot je pojasnila Beović, so v koordinaciji o tej temi veliko razpravljali. Na eni strani bi preoblikovanje pomenilo več možnosti vodstev javnih zdravstvenih zavodov, tudi glede nagrajevanja, a je v razpravi nato po njenih besedah prevladal dvom, da bi bile lahko zaradi preoblikovanja zdravstvene storitve preveč podvržene ekonomskih vplivom.

"Zdravniki želimo delati skladno s pravili stroke (...) in se pri posameznem bolniku ne smemo ozirati na to, da je recimo neka preiskava ali neko zdravljenje predrago, če je sicer pomembno za izboljšanje bolnikovega stanja," je pojasnila.

V dokumentu so se organizacije zavzele tudi za vzpostavitev plačnih sorazmerij. Predsednik Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides Damjan Polh je danes spomnil na zamike v pogajanjih za oblikovanje plačnega stebra za zdravstvo in socialno varstvo. Napovedan steber bi moral do 30. junija po njegovih besedah biti vložen v parlamentarni postopek, a v sindikatu glede tega niso optimistični, saj prihaja v pogajanjih z vladno stranjo do razhajanja pri predlogih vrednotenja dela. Fides, tako Polh, preučuje različne scenarije, ki pa jih ne bodo razkrili, dokler ne bodo prepričani, da je to, kar počnejo, v dobrobit zdravstvenim izvajalcem in tudi pacientom.

K pripravi z vsemi deležniki zdravništva usklajenega dokumenta je zdravnike na konferenci o izzivih zdravstva v prihodnosti Zdravniške zbornice Slovenije na začetku aprila pozval minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Maja bo nato vlada sklicala skupno srečanje oz. konferenco, kjer se bodo o vseh predlogih "odkrito pogovorili", je takrat dejal.

Zdravništvo je rešitve pripravilo, 15. maja jih je obravnavala skupščina zdravniške zbornice, naslednji dan pa je rešitve potrdila še Koordinacija zdravniških organizacij.

Koliko od predlogov bodo na ministrstvu za zdravje upoštevali, ni jasno. Prejšnji teden so na vprašanja STA odgovorili, da je njihov cilj transparenten, učinkovit in kakovosten javni zdravstveni sistem, ki v središče postavlja pacienta.

"Na ministrstvu zato pozdravljamo vse predloge, ki lahko pripomorejo k skupnemu cilju, tudi predloge Koordinacije zdravniških organizacij, saj lahko do kakovostnih rešitev pridemo le s širokim družbenim konsenzom," so zapisali. Datum napovedanega srečanja pa še ni znan, so dodali.

Dokument potrdili 15. maja

"Različni osnutki in predlogi dokumenta so bili v času nastajanja posredovani vsem zdravniškim organizacijam, ki so se v pripravo vključile s svojimi pripombami," so sporočili z Zdravniške zbornice Slovenije. Dokončno je bil dokument potrjen 15. maja na Skupščini Zdravniške zbornice Slovenije. S 1. junijem pa bo javno objavljen tudi v reviji ISIS Zdravniške zbornice Slovenije.

V dokumentu so med drugim izpostavili težave z zaposlenimi, ki se za poklice v zdravstvu ne odločajo ali pa želijo imeti zaradi boljšega ravnotežja med delom in zasebnim življenjem krajši delovni čas ali vsaj delovni čas v skladu z direktivo, ki predvideva največ 48 ur tedensko. "Po drugi strani se zaradi naraščanja deleža starejših ljudi, ki imajo številne zdravstvene težave, povečujejo potrebe po zdravstvenih obravnavah," pravijo in pojasnjujejo, da je sodobna medicina skupaj z javnozdravstvenimi ukrepi podaljšala življenjsko dobo ljudi. Kot pravijo, se podaljšuje obdobje kakovostnega življenja, kar je razvidno tudi s spodnje grafike. 

Koeficient starostne odvisnosti starejših v letih 2020, 2040 in 2060
Koeficient starostne odvisnosti starejših v letih 2020, 2040 in 2060 FOTO: SURS

Kot so zapisali v dokumentu, je osnovni cilj predlaganih sprememb zagotavljanje kakovostnega, učinkovitega in vzdržnega javnega zdravstvenega sistema. "S predlaganimi ukrepi želimo zagotoviti, da bo javni zdravstveni sistem v Sloveniji s pogoji dela in ustreznim načinom plačevanja zadržal zdravnike kot odgovorne nosilce zdravstvene dejavnosti v državi in na tistih mestih, kjer je njihovo delo za zdravje ljudi najbolj pomembno," izpostavljajo.

Predlagani ukrepi:

1. Posodobitev upravljanja javnih zavodov 

V dokumentu opozarjajo, da se javni zavodi soočajo z različnimi izzivi, kot je pomanjkanje sredstev, kadrov in opreme, ter posledično zahtevajo korenito posodobitev sistema upravljanja in prilagoditev na novo realnost. Jasnejša pravila glede upravljanja, sklepanja poslov, kadrovskega menedžmenta in nadzora poslovanja državnih in občinskih zavodov bodo po njihovem mnenju pripomogla k večji racionalnosti in smotrnosti poslovanja v okviru javnega zdravstva. Po njihovem predlogu bi država oziroma samoupravna lokalna skupnost ohranila 100-odstotno lastništvo nad zdravstvenimi zavodi, a hkrati uvedla sodobne mehanizme upravljanja.

2. Zdravnik kot neodvisni ponudnik zdravstvenih storitev

Menijo, da je trenutno pomanjkanje zdravnikov možno vsaj delno rešiti z delom tistih zdravnikov, ki so pripravljeni in zmožni delati več. "Vzpostavlja se dodaten način izvajanja zdravniške službe, ki se ga lahko poslužujejo poleg svoje zaposlitve ali pa kot glavni način izvajanja zdravniške službe, ki lahko omogoča večjo fleksibilnost pri izvajanju zdravniške službe," je zapisano.

3. Neodvisna agencija za kakovost in varnost v zdravstvu 

Predlagali so tudi  vzpostavitev agencije za kakovost in varnost v zdravstvu, in sicer kot neodvisno strokovno telo, ki ga ustanovijo MZ, zbornice, strokovna združenje in ZZZS (zavarovalnice). Agencija bi zbirala podatke in analizirala kazalnike kakovosti, organizirala pripravo strokovnih smernic, sprejemala smernice za določitev načina spremljanja tveganj in neželenih dogodkov, spremljala pojavnost neugodnih izidov zdravljenja in skrbela za njihovo podrobno analizo. 

Kaj za izboljšanje zdravstvenega sistema predlagajo zdravniške organizacije?
Kaj za izboljšanje zdravstvenega sistema predlagajo zdravniške organizacije? FOTO: Dejstva

4. Digitalizacija zdravstva 

Predlagali so tudi nadaljevanje digitalizacije zdravstva, ki bo omogočila večjo kakovost in varnost obravnave bolnika ter boljše načrtovanje zdravstva. "Digitalizacija mora biti načrtovana tako, da bo nudila pomoč in poenostavitev dela zdravstvenih delavcev," so zapisali.

5. Uskladitev trajanja specializacij s povprečnim trajanjem specializacij v Evropski uniji

Kot pravijo, je specializacija bistvenega pomena za usposabljanje zdravnikov in njihovo sposobnost za samostojno delo, vendar pa je meja med znanjem specializanta in specialista zabrisana. "S specializacijo se usposabljanje ne konča, zdravnik se mora tudi po zaključku specializacije še naprej usposabljati. Zato je možno zaradi pomanjkanja zdravnikov v Sloveniji nekatere specializacije nekoliko skrajšati in s tem prilagoditi povprečnemu trajanju specializacij v Evropi," so prepričani.

6. Vzpostavitev in razvoj standardov ter normativov dela zdravnika 

"Preveliko normiranje zdravnikovega dela ne sme negativno vplivati na zahtevnejše obravnave, ki jih je težko normirati," pri tem opozarjajo.

"Oblikovanje standardov in normativov za delo zdravnika je pomembno v prvi vrsti za organizacijo dela in načrtovanje kadrov. Poleg tega mora biti zdravniško delo ustrezno glede na trajanje in zahtevnost umeščeno v plačevanje zdravstvenih storitev," so zapisali.  Menijo, da je doseganje standardov in normativov oziroma njihovo preseganje do neke mere možno vgraditi v plače zdravnikov, a poudarjajo, da je pri tem treba biti pozoren na zahtevnost dela. 

7. Vzpostavitev plačnih sorazmerij

"Urediti je treba plačni sistem za zdravnike in druge zdravstvene delavce, ki bo sorazmeren plačnim sistemom v razvitem delu Evropske unije tako v razmerju zdravniške plače in povprečne ali minimalne plače v državi kot v razmerju plač med posameznimi poklicnimi skupinami v zdravstvu," so prepričani.

8. Postopno približevanje Evropski direktivi o delovnem času (40+8) 

Menijo, da je treba s povečevanjem zaposlenih v zdravstvu stremeti v uresničevanju Evropske direktive o delovnem času. Delo prek polnega delovnega časa mora biti, kot pravijo, stimulativno nagrajeno. "Plačilo mora odražati zahtevnost in odgovornost dela," so zapisali.

9. Uvedba normativnega mehanizma za administrativno razbremenitev 

"Minister za zdravje bo s pravilnikom določil, katera administrativna opravila in obveznosti, ki so jih skladno z akti za izvrševanje javnega pooblastila ZZZS-ja dolžni izvajati izvajalci zdravstvene dejavnosti, se prenesejo v izvajanje samemu ZZZS-ju," predlagajo v enem od ukrepov.

10. Izenačitev ureditve kritja stroškov zdravstvenih storitev v tujini s kritjem stroškov zdravstvenih storitev v Sloveniji pri zasebnem izvajalcu 

Predlagajo tudi višino delne refundacije takšnih stroškov zavarovane osebe v višini 100 odstotkov vrednosti zdravstvene storitve, ki jo sicer iz obveznega ter dopolnilnega zavarovanja krijejo ZZZS oz. ponudniki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. 

11. Spremembe pri sistemu javnega naročanja v zdravstvu 

Predlagajo pa tudi prilagojen mehanizem oddajanja javnih naročil s ciljem povečanja transparentnosti in zagotavljanja cen, ki so kar se da blizu realnim cenam na evropskem trgu. 

  • image 4
  • image 5
  • image 6
  • image 1
  • image 2
  • image 3

KOMENTARJI (29)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

k.rs30091
02. 06. 2023 08.47
pa kaj jih ta vlada res ne mora utišati. Pa nehajo naj že. Zmeraj se samo z njimi ukvarjamo. Trenutno rešujemo nesorazmerja , samo zaradi njih. Ker se jim nenehno dvigujejo plače!!!!!!!!
Špinača
01. 06. 2023 21.05
+2
v tujino nam odhajajo, gasilci, poštarji, policisti, zdr.sestre, dimnikarji, mesarji...vse se pa vrti le okoli zdravnikov. kaj imamo v Sloveniji samo še te dvoživke!? kaj pa ostali? 🤔🤣🤣
nur-amrabar
01. 06. 2023 19.43
+3
1. ukrwep odstranite DVOŽIVKE! POTEM BO POČASI ŠLO!
branko-r
01. 06. 2023 13.37
+4
moj predlog ukinitev koncesij in pol ne bo nobenih čakalnih vrst sedaj so pa umetno ustvarjene
bologna2901
01. 06. 2023 13.25
+5
komu prodajate pravljice se vprašam, neodvisnih zdravnikov ni že dolgoooo več, odkar je Rockefeller ustvaril t.i. sodobno medicino leta gospodovega 1920, takrat je neodvisnost umrla..... FACT!
mastablasta
01. 06. 2023 13.12
+6
zakaj je vedno omejitev vpisa na medicinskih fakultetah? zakaj se tistim, ki se vpišejo in pridejo na fakulteto ne pomaga na vse načine, da tudi dokončajo študij? delo preko 40 urnega časa mora biti nagrajeno. ampak delo, ne delovna prisotnost. prav tako ne razni delavci, ki so si beležili ure v javnem in hkrati v zasebnem zavodu in delali po 26 ur in več na dan. že prava digitalizacija bi veliko pomagala. tu so res zaostali za firmami, ki po večini že tako niso v svetovnem vrhu.
nopino
01. 06. 2023 13.10
+4
Gospod minister za zdravje, a vam ni nerodno takšen zmazek plasirati v javnost. Če ste v tej smeri tudi sami sodelovali vam povem, da tega mesta niste dostojni. S temi stališči že sedaj zabijate zadnji žebelj v krsto javnega zdravstva. Ni pa nič čudnega saj ste iz iste klike in ste s svojim delom v hudem interesnem konfliktu.
Špinača
01. 06. 2023 13.08
+3
nehajte razmišljat, da vas ne bo glava bolela, delat se spravite! imam boljšo idejo, plače vam je treba zvišati in bo vse rešeno!🤣🤣
Micimici7
01. 06. 2023 13.00
+5
v kaj se je doktorska klika spremenila:(((
Fakeprofil
01. 06. 2023 13.00
+5
Veliko zdravnikov bi potrebovalo veliko ogledalo, ki bi zajelo njihov ego in pohlep po denarju. To bi bio za njih dobro izhodišče za kako naprej. Sistem v zdravstvu res nikakor ni dober, a oni in prodana politika so tisti, ki so takšnega naredili. Seveda je še veliko zdravnikov, ki so ostali na trdnih tleh in delajo svoje poslanstvo. Ampak ti so tiho in delajo še za tiste, ki so najbolj glasni.
St. Gallen
01. 06. 2023 12.48
+2
Ce si zdravnik si tudi taxist...na Kubi
pojtrarara
01. 06. 2023 12.43
+10
nehajmo s temi neumnostmi - zdravnik ne bo noben neodvisni ponudnik storitev. pika... če hoče biti neodvisen naj odpre pruivat ordinacijo... ti bi i ovce in novce... to ne gre tako... če hočeš delovat v sistemu in dobivat dnar od njega boš spoštoval pravila, ne pa pstavljal pogoje,da hočeš bit neodvisen hkrati bi pa dnar vlekel iz sistema... ti so res se pokazali v vsej svoji luči objestnosti in grabežljivosti za denarjem
GAYPROPAGANDA
01. 06. 2023 12.26
+12
"Vzpostavlja se dodaten način izvajanja zdravniške službe, ki se ga lahko poslužujejo poleg svoje zaposlitve ali pa kot glavni način izvajanja zdravniške službe, ki lahko omogoča večjo fleksibilnost pri izvajanju zdravniške službe," .........NE! Ali si v javnem zavodu ali zasebnem! Ta predlog se bere, da bi manj delali v javnem zavodu, da bodo popoldan bolj spočiti za fušanje v zasebnem!
pojtrarara
01. 06. 2023 12.48
+7
tako - samo oni bi vse... navadne smrtnik, ki je zaposlen na nekem šihtu nima nobene možnosti doma met še sp - predstavljajte si učitelja v šoli, ki bi tako delal kot ti dohtarji... on bi v šoli zdrdral snov brez razlage, faktativno... ker učencem ne bi bilo jazno, ker pojasnil in razlage ne bi bilo, bi jim pa ta v okviru domačega popoldanskega spja dodatno nudil inštrukcije - vemo da je to no go... ampak ti dohtarji bi se radi šli prav tak način njihovega dela... NE NE in NE!... zadnjič je eden dobro napisal... dovoljenja za delo naj se odmerijo po učinkovitosti dela v javni službi- torej vsak lahko popoldan privat naredi recimo 25% tistega kar naredi na javnem šihtu.... tako bodo pa motivirani za delo na javnem šihtu, če bodo hoteli dobili še popoldanski zaslužek in strog nadzor potem nad tem...
Banion
01. 06. 2023 12.24
+6
oni ki so glavni krivci za nastale razmere in nič ne naredijo za izboljšanje so zadnji za dajanje predlogov, na njih je da kaj naredijo in to v službi ne na fuš popoldne
Andree
01. 06. 2023 12.12
+9
Naj manj fušajo pa bodo takoj pod 48 ur na teden
Razsuti Tovor
01. 06. 2023 12.03
+8
1. višje plače, 2. višje plače, 3. višje plače, ...
biggie33
01. 06. 2023 12.02
+3
A je to osnutek strategije ali resni predlogi.. bla, bla bla!!!
Fatima 388
01. 06. 2023 12.00
-1
Samo mirnost je potrebna in čarovnica in pogovori in pogovori.
Dr.Rugelj
01. 06. 2023 11.53
+10
Ti zdravniški predlogi so isto, kot če bi lisici dali čuvati kure !...ker oni vedno poskrbijo le zase - za drugo jim ni mar !...to pa zato, ker mislijo, da so le oni zdravstvo - pozabljajo in tudi ne razumejo pa, da sem spada jo še tudi drugi profili !
Anion6anion
01. 06. 2023 11.52
+6
Kje so konkretni predlogi , ukrepi? Vse spet neko dolgovezenje, kaj bi,če bi, ko bi... V ozadju pa spet da so premalo plačani.