Slovenija

Kako so radovljiški policisti odpovedali pri zaščiti zlorabljene mladoletnice

Ljubljana, 25. 04. 2024 07.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 6 min
Avtor
Urša Zupan
Komentarji
0

Izredni nadzor nad delom Policijske postaje Radovljica je v primeru gorenjskega ravnatelja, ki je spolno napadel mladoletnico, pokazal strokovne napake, zlasti pri izvajanju nadzora nad spoštovanjem ukrepa prepovedi približevanja. Policisti so ravnali zelo ležerno in v prvih dneh nadzora sploh niso opravljali, so pa prihajali v dneh, ko je bila žrtev na počitnicah. Lagali so o preobremenjenosti in načinu vpisovanja delovnih nalogov. Suma kršitve prepovedi ukrepa približevanja niso ustrezno preverili, nadzornikom pa celo niso hoteli izročiti določenih dokumentov. Za njihovo površno delo pa, kot kaže, ne bo odgovarjal nihče. Direktorica PU Kranj z majem odhaja v pokoj.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Pri delu Policije odkrili strokovne napake
    03:11
    Iz 24UR: Pri delu Policije odkrili strokovne napake
  • Iz SVETA: Napake pri policijskem nadzoru
    04:12
    Iz SVETA: Napake pri policijskem nadzoru

Avgusta lani je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar odredil izredni nadzor nad delom Policije pri odkrivanju in preiskavi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost na območju Policijske uprave Kranj, ki naj bi jih kot skrbnik mladoletnih oseb storil ravnatelj osnovne šole na Gorenjskem. 

Nadzor je potekal v času med 21. 8. in 4. 9. 2023, namen pa je bil preveriti, ali so policisti izvajali policijske naloge in uporabili policijska pooblastila v predkazenskem postopku zakonito in strokovno. Poudarek nadzora je bil na strokovni, hitri in skrbni obravnavi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, obveščanju in sodelovanju Policije s pristojnimi institucijami ter dosledni izvedbi vseh zakonitih ukrepov za zaščito žrtev kaznivih dejanj.

Nadzor sta opravila nadzornika Direktorata za policijo in druge varnostne naloge Ministrstva za notranje zadeve, ki sta v začetku januarja letos ministru poslala končno poročilo. Ugotovila sta, da je Sektor kriminalistične policije PU Kranj skrbno in strokovno pristopil k preiskavi, ob upoštevanju, da gre za ranljivo in mladoletno žrtev. Policijsko preiskavo je izvajal celovito, zato je tudi kmalu zaznal nova kazniva dejanja in identificiral nove žrtve. 

Povsem drugače pa je bilo pri delu Policijske postaje (PP) Radovljica, kjer je nadzor pokazal strokovne nepravilnosti, zlasti pri izvajanju nadzora nad spoštovanjem ukrepa prepovedi približanja, je razvidno iz dokumenta, ki smo ga pridobili v uredništvu.

Storilec naj bi svoje predatorsko početje izvajal vrsto let in nad več dekleti. (slika je simbolična)
Storilec naj bi svoje predatorsko početje izvajal vrsto let in nad več dekleti. (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Malomarnost, laži in nekorektno sodelovanje

30. junija lani je preiskovalni sodnik zoper osumljenca odredil prepoved približevanja oškodovanki na razdaljo najmanj 100 metrov – sprva za en mesec, nato ga je podaljšal še za dva. Spoštovanje ukrepa bi morala nadzirati PP Radovljica. Tam so tudi izdelali načrt, po katerem bi morali policisti nadzor izvajati najmanj enkrat dnevno v različnih intervalih na naslovu žrtve, nadzor vpisati v evidenco pri dežurnem policistu, v primeru kršitve pa izvesti predvidene zakonske ukrepe. Vodstvo policijske postaje je bilo neposredno zadolženo za nadzor nad izvajanjem izrečenega ukrepa.

A iz poročila o nadzoru izhaja, da so radovljiški policisti – čeprav bi morali storiti vse, da bi zaščitili mladoletno žrtev spolnega napada v domačem okolju – ravnali ležerno in v nasprotju z lastnim načrtom.

Nadzornika sta pregledala delovne naloge in poročila o opravljenem delu ter evidenčni list nadzorov za julij 2023. Ugotovila sta, da vodstvo najmanj prvih deset dni sploh ni odrejalo naloge nadzora ukrepa, niti policisti nadzorov niso vpisovali v poročilo o opravljenem delu. Prvi nadzor so opravili šele četrti dan po izreku ukrepa, zapis vodstva pa se je v delovnih nalogih pojavil šele od 21. 7. dalje, ko je bila prijavljena domnevna kršitev ukrepa prepovedi približevanja. 

Mati žrtve je o izvajanju nadzora povedala, da so se policisti v dveh mesecih osebno pri njih oglasili približno desetkrat. Ko je prijavila Policiji, da je nekdanji partner kršil prepoved približevanja, je ob tem imela občutek, da jo policisti želijo diskreditirati. Omenila je strah, da bi se primer obravnaval pristransko, saj sta dva sorodnika nekdanjega partnerja zaposlena na Policiji. Bila je tudi začudena nad površnostjo policistov, ki so imeli sprva evidentiran njihov napačen naslov.

Odrejen nadzor nad spoštovanjem ukrepa je bil zaveden v le 33 od 133 delovnih nalogov. V 28 poročilih o opravljenem delu so policisti poročali o izvedbi nadzora, v 25 primerih so nadzor tudi vpisali v evidenčni list. Policisti v posameznih primerih niso vpisali razloga, zakaj nadzora niso opravili, evidenca nadzorov ni bila vodena ažurno, posamezni vpisi so bili dodani naknadno. Razlogov za to na PP Radovljica nadzornikoma niso znali pojasniti. 

Vodstvo se je izgovarjalo, da policisti niso mogli opraviti nadzora vsak dan zaradi obremenjenosti z drugimi intervencijskimi dogodki, trdili so tudi, da so bili delovni nalogi pripravljeni vnaprej in da na njih ni bilo prostora za ročno vpisovanje odrejenih nalog. A nadzor je pokazal, da nobena izmed teh trditev ne drži.

21. julija, ko deklice ni bilo doma, je njena mati policiste obvestila o sumu kršitve prepovedi približevanja, saj naj bi v bližini opazila vozilo osumljenca, kako se moški potika naokoli, pa naj bi videla tudi njena prijateljica. Policist, ki je prijavo preverjal, se je zadovoljil z razgovorom z voznikom identičnega vozila, kot ga ima osumljenec, v sosednjem kraju. Čeprav je voznik zatrjeval, da tistega dne ni bil v kraju žrtve, policist ni preveril alibija osumljenca in je sklenil, da kršitve prepovedi približevanja ni bilo.

Nadzornika sta od PP Radovljica za razjasnitev vprašanj zaprosila za kopijo poročila in delovnega naloga dežurnega policista, kar pa je vodstvo odklonilo, češ da gre za evidenco OKC in ne policijske postaje.

In čeprav je mati dekleta tistega dne policistom povedala, da bo hčerka več kot teden dni na počitnicah v tujini, so policisti v naslednjih dneh opravljali nadzore, celo večkrat na dan. Kot je še povedala, ji pred tem nihče ni povedal, da mora policiste obveščati o večdnevni odsotnosti hčerke od doma.

Iz poročila o nadzoru nad delom Policije, ki smo ga pridobili v uredništvu, izhaja, da so radovljiški policisti ravnali ležerno in v nasprotju z lastnim načrtom, čeprav bi morali storiti vse, da bi zaščitili mladoletno žrtev spolnega napada v domačem okolju.
Iz poročila o nadzoru nad delom Policije, ki smo ga pridobili v uredništvu, izhaja, da so radovljiški policisti ravnali ležerno in v nasprotju z lastnim načrtom, čeprav bi morali storiti vse, da bi zaščitili mladoletno žrtev spolnega napada v domačem okolju. FOTO: Shutterstock

Kdo bo odgovarjal?

Na podlagi vseh zbranih informacij sta nadzornika ocenila, da je vodstvo PP Radovljica ravnalo v nasprotju z 38. členom Pravil policije, ki pravi, da "vodje enot načrtujejo, organizirajo, odrejajo, usmerjajo in nadzorujejo delo v policijskih enotah, ki jih vodijo, ter odločajo o zadevah s svojega delovnega področja". Do nadzora nad spoštovanjem ukrepa prepovedi je ravnalo ležerno, čeprav je ukrep sodišča varoval mladoletno žrtev kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, ki je bilo strojeno v družinskem krogu, kar daje temu dejanju še toliko večjo negativno težo. Od policistov se pričakuje najbolj intenzivno delo v prvih dneh po izrečenem ukrepu, v tem primeru pa policisti prve dni nadzora sploh niso izvajali. Naznanjena kršitev prepovedi ukrepa približevanja ni bila celovito preverjena. Vodstvo policijske postaje bi tudi moralo korektno sodelovati z nadzorno skupino s pojasnili za razjasnitev posameznih vprašanj in s predložitvijo zahtevanih dokumentov. 

Nadzornika sta Policiji predlagala, da opravi nadzor na PP Radovljica na področju organizacijskih zadev in izvajanja nadzora nad spoštovanjem ukrepa prepovedi približanja in približevanja ter vodstvo PP Radovljica seznani s pooblastili uradnikov, enote za usmerjanje in nadzor MNZ. "Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je Policija sprožila ustrezne ukrepe za njihovo odpravo," so sporočili z MNZ.

Obravnava nasilja v družini in drugih nasilnih kaznivih dejanj ostaja prednostna naloga slovenske policije, saj je nasilje nesprejemljivo. Policija ima ključno vlogo pri obravnavi nasilja v družini in zagotavljanju varnosti žrtev, zato smo poostrili nadzor nad preiskovanjem nasilja v družini in nad izrečenimi ukrepi prepovedi približevanja na regionalnem in nacionalnem nivoju. - Generalna policijska uprava

Minister Poklukar je na podlagi končnega poročila izdal tudi usmeritve in obvezna navodila za odpravo v nadzoru ugotovljenih pomanjkljivosti nad delom Policije. Za izvajanje nadzora nad spoštovanjem ukrepa prepovedi približanja določenemu kraju ali osebi in ravnanja v primeru njegove kršitve je morala Policija do konca januarja letos izdati enotna pojasnila za policiste. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti, ki se nanašajo na (ne)nadzorovanje spoštovanja ukrepa prepovedi približanja, pa so morali do enakega roka izvesti postopke ugotavljanja objektivne in subjektivne odgovornosti policistov na vseh organizacijskih ravneh. Policija je usmeritve in obvezna navodila ministra realizirala, še pravijo na MNZ.

Iz Generalne policijske uprave so sporočili, da je policija na podlagi ugotovitev izrednega nadzora izvedla vrsto ukrepov, zlasti pri izvajanju nadzora nad spoštovanjem ukrepa prepovedi približevanja. "V konkretnem primeru je kriminalistična preiskava potekala zakonito in strokovno, v njej je bilo ugotovljeno še več kaznivih dejanj, za katera je bila podana kazenska ovadba in v nadaljevanju postopka izrečena obsodilna sodba," so zapisali. 

Za površno delo policistov, ki bi lahko imelo resne posledice, tako, kot kaže, ne bo odgovarjal nihče. Vprašanje je, ali bi se zadeva razpletla drugače, če direktorica PU Kranj Melita Močnik ne bi napovedala predčasne upokojitve. 

Spomnimo

Poročali smo o tem, da naj bi nekdanji vrhunski smučarski tekač in trener, hkrati pa tudi ravnatelj jeseniške osnovne šole, v začetku lanskega poletja spolno napadel mladoletno hčerko svoje partnerice. Deklica se je po napadu izpovedala svoji mami, skupaj pa sta dogodek prijavili Policiji. Moški je nato z novim šolskim letom zapustil šolo in mesto ravnatelja. 

Tovrstnih incidentov naj bi bilo v času njegove trenerske kariere, ki se je sicer po besedah Smučarske zveze Slovenija končala leta 2001, več. Nekdanje reprezentančne tekačice na smučeh so poleti za Dnevnik spregovorile o neprimernem vedenju njihovega nekdanjega stanovskega kolega, trenerja in funkcionarja.

Obtoženi je krivdo za vsa kazniva dejanja priznal. Januarja letos mu je sodišče za zlorabo mladoletnice izreklo tri leta in deset mesecev zaporne kazni. Podaljšali so mu tudi ukrep prepovedi približevanja.