7°C

Kako verodostojna je lahko študija vpliva na okolje, ki jo plača sam Salonit?

AVTOR
Mateja Poljšak Čuk /
KOMENTARJI
19
V podjetju Salonit Ahnovo, kjer obratuje edina cementarna pri nas, so Agencijo za okolje lani zaprosili za četrtino večji sosežig odpadkov, in sicer 135.000 ton letno, ter tako izzvali strah med domačini in zdravstveno stroko. V Salonitu so se zato odločili, da pripravijo presojo vplivov povečanega sosežiga na okolje. Odločitev pozdravljajo člani lokalnih eko društev, obenem pa so nezaupljivi, kako verodostojna bo študija, ki jo naroči in plača Salonit.