Slovenija

Kakšne so pravice tujcev, ki pri nas zaprosijo za azil? Ali res dobijo 800 evrov?

Ljubljana, 20. 02. 2016 07.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 7 min

Tujec je v času obravnavanja prošnje za azil nastanjen v azilnem domu. V tem času ima pravico do prostega gibanja po državi, do nujnega zdravljenja in žepnine, ki trenutno znaša 18 evrov mesečno. Informacija, da prosilci za azil pri nas dobijo 833 evrov mesečno, je torej napačna.

Azilni dom v Ljubljani sestavlja šest oddelkov: za družine, za samske moške, za mladoletnike brez spremstva, za samske ženske, za osebe s posebnimi potrebami in oddelek za omejitev gibanja, ki trenutno ni v uporabi.
Azilni dom v Ljubljani sestavlja šest oddelkov: za družine, za samske moške, za mladoletnike brez spremstva, za samske ženske, za osebe s posebnimi potrebami in oddelek za omejitev gibanja, ki trenutno ni v uporabi. FOTO: Damjan Žibert
Ker se zadnje čase predvsem po družbenih omrežjih širi informacija, da Slovenija migrantom nudi 833 evrov mesečno, in ker v času migracijskega vala prihaja do uporabe več različnih pojmov, poglejmo, kako so ti ključni pojmi opredeljeni, ter kakšne pravice imajo tisti, ki v Sloveniji zaprosijo za azil.

Najprej poglejmo nekaj ključnih pojmov.

Mednarodna zaščita oziroma azil pomeni, da nekdo pridobi status begunca ali status subsidiarne oblike zaščite.

Po Ženevski konvenciji je begunec opredeljen kot oseba, ki "se zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem zaradi rase, vere, narodne pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali določenemu političnemu prepričanju nahaja izven države, katere državljan je, in ne more ali zaradi takšnega strahu noče uživati varstva te države ali se vanjo vrniti".

Prosilec za azil je vsaka oseba, ki zaprosi za mednarodno zaščito in se pri tem sklicuje na preganjanje ali strah pred preganjanjem, kot ga definira Ženevska konvencija iz leta 1951, in čaka na odločitev o prošnji.

Kaj se zgodi, ko oseba zaprosi za azil v Sloveniji?

Pristojni organi o prošnji za azil vodijo postopek, kar pomeni, da ugotavljajo, ali je prošnja za mednarodno zaščito upravičena ali ne. Preden sprejmenjo odločitev, s prosilcem opravijo razgovor. Če organi dvomijo o starosti mladoletnika brez spremstva, lahko odredijo pregled, ki ga naredi izvedenec medicinske stroke.

Prosilec za azil ima pravico do žepnine, ki trenutno znaša 18 evrov mesečno. Informacija, da naj bi azilanti prejeli kar 800 evrov žepnine mesečno, torej ne drži.

Kakšne pravice ima oseba, ki pri nas zaprosi za azil, torej v času, ko odločajo o njegovi prošnji?

Prosilci za mednarodno zaščito imajo pravico do prebivanja v Sloveniji od dneva vložitve prošnje za mednarodno zaščito do pravnomočne odločitve o prošnji. To pomeni, da ima oseba, v času, ko odločajo o tem, ali bodo njegovi prošnji ugodili ali ne, pravico do prostega gibanja po celotnem ozemlju Slovenije.

Ko prejmejo prošnjo za azil, prosilca nastanijo v azilni dom, po potrebi pa tudi v ustrezne institucije ali pa se mu, ob izpolnjevanju pogojev, omogoči zasebno nastanitev.

Prosilec za azil ima, poleg prostega gibanja po državi, med drugim pravico do oskrbe v azilnem domu ali do finančne pomoči v primeru nastanitve pri zasebniku, pravico do nujnega zdravljenja, izobraževanja in žepnine, ki trenutno znaša 18 evrov mesečno.

Dnevna oskrba migranta v azilnem domu je državo v letu 2014 stala 12,26 evra. Prosilci, ki imajo lastna sredstva ali jim je preživljanje zagotovljeno kako drugače, morajo sami kriti stroške ali sorazmeren delež njih. Informacija, da naj bi azilanti prejeli kar 800 evrov žepnine mesečno, torej ne drži.

Kaj pa, ko je postopek odločanja o prošnji končan?

Če prosilcu po končanem postopku odobrijo prošnjo za mednarodno zaščito, pridobi pravico do sodelovanja v integracijskih ukrepih.

Azilni dom v Ljubljani.
Azilni dom v Ljubljani. FOTO: Damjan Žibert
Tujci, ki so jim odobrili prošnjo za azil, torej ki dobijo status begunca, imajo po zakonu o azilu pravico do stalnega prebivanja, denarne pomoči, nastanitve v nastanitvenih zmogljivostih ministrstva najdalj za obdobje enega leta od dneva pridobitve statusa begunca oziroma denarnega nadomestila za zasebno nastanitev najdlje za obdobje treh let od dneva pridobitve statusa begunca, zdravstvenega varstva, šolanja in izobraževanja, pomoči pri vključevanju v okolje ter pravico do zaposlitve.

Oseba, ki se ji prizna mednarodna zaščita, je upravičena do enkratne denarne pomoči v višini minimalnega dohodka, ki trenutno znaša 288,81 evra.

Za nastanitev tujcev, ki so pridobili status begunca, se organizirajo integracijske hiše. Integracijsko hišo ustanovi ministrstvo za notranje zadeve, ki lahko za organizacijo delovanja in bivanja v integracijski hiši pooblasti na podlagi javnega razpisa izbrano društvo, ustanovo, zavod ali drugo nepridobitno pravno osebo, katere dejavnost obsega področje integracije beguncev.

Stroške nastanitve iz krije ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Begunci, ki imajo lastna sredstva za preživljanje ali jim je preživljanje zagotovljeno kako drugače, pa so dolžni sami nositi stroške ali sorazmeren del stroškov nastanitve v integracijski hiši.

Pravnomočna odločba, s katero je bil prosilcu za azil priznan status begunca, velja kot dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.

Nova zakonodaja omogoča postopke odločanja o prošnji za azil neposredno na meji ter ukinja enkratno denarno pomoč

V parlamentarni proceduri je sicer novi zakon o mednarodni zaščiti, ki v veliki meri ohranja obstoječo ureditev postopkov mednarodne zaščite, skladno s prenovljeno zakonodajo EU pa krepi standarde za ranljive kategorije in mladoletnike brez spremstva. Vključuje tudi mehanizme za preprečevanje zlorab sistema mednarodne zaščite, med drugim omogoča postopke odločanja o prošnji za azil neposredno na meji ter ukinja enkratno denarno pomoč.

Kaj pa, če prošnjo zavrnejo?

Če pa njegovo prošnjo zavrnejo, tujca predajo policiji, Centru za tujce v Postojni, ki izvede postopek vrnitve v izvorno državo.

Na zavrnjeno prošnjo se lahko prosilci pritožijo na sprejeto odločitev najmanj enkrat.

Če je bila prošnja dokončno zavrnjena na vseh ravneh, se osebi navadno določi rok, v katerem mora zapustiti državo, v nasprotnem primeru jo oblasti pridržijo in prisilno vrnejo v državo izvora. Prošnjo lahko organi obravnavajo tudi v t. i. pospešenem postopku, pri čemer jo med drugim lahko zavrnejo, če prosilec prihaja iz t. i. varne tretje države, če je namerno uničil svojo potno ali katero drugo listino ali če je zamolčal pomembne podatke.

Kdo statusa begunca ne more dobiti?

Oseba, za katero obstaja utemeljen sum, da je storila kaznivo dejanje proti miru, vojni zločin ali zločin proti človeštvu, ali če je pred vstopom v Slovenijo storila hudo kaznivo dejanje.

Kdo je ekonomski migrant?

Oseba, ki prostovoljno zapusti svojo domovino z namenom iskanja dela v tujini. Kadarkoli se lahko varno vrne domov in potemtakem ne potrebuje mednarodne zaščite.

V azilnem domu v Ljubljani dnevno potekajo različne dejavnosti kot so: tečaji slovenščine in angleščine, športne aktivnosti, ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle, izleti in obiski zanimivih krajev po Sloveniji, računalniški tečaji, fotografski tečaji, urejanje internega časopisa Glas azila in podobno, navajajo na strani ministrstva za notranje zadeve.
V azilnem domu v Ljubljani dnevno potekajo različne dejavnosti kot so: tečaji slovenščine in angleščine, športne aktivnosti, ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle, izleti in obiski zanimivih krajev po Sloveniji, računalniški tečaji, fotografski tečaji, urejanje internega časopisa Glas azila in podobno, navajajo na strani ministrstva za notranje zadeve. FOTO: Damjan Žibert

Koliko ljudi pri nas zaprosi za azil?

V letu 2015 je pri nas za azil zaprosilo 277 oseb. Januarja letos je sledilo zatišje, saj je za azil zaprosilo 17 migrantov, februarja pa je po besedah državnega sekretarja na notranjem ministrstvi Boštjana Šefica za azil v Slovenji zaprosilo 90 ljudi, predvsem gre za osebe, ki so jih zavrnili Avstrijci.

Zaradi ukrepov Avstrije bi v prihodnje za azil lahko zaprosilo več tujcev

Šefic je dodal, da so številni prosilci postopke zelo hitro prekinili in sami zapustili azilni dom.  Poudaril je, da Slovenija še vedno ni ciljna država, je pa ocenil, da bi lahko zaradi ukrepov Avstrije v Sloveniji za azil v bodoče zaprosilo več tujcev.

Obstaja tudi subsidiarna zaščita

Status subsidiarne zaščite ne temelji na Ženevski konvenciji, temveč na mednarodnem humanitarnem pravu. Ta status je podeljen osebam, ki niso begunci, a kljub temu potrebujejo mednarodno zaščito. Gre za osebe, ki bi bile lahko ob povratku v deželo njihovega izvora izpostavljene nevarnosti resnih krivic, smrtne kazni, mučenja ter nehumanega ali poniževalnega obravnavanja. Prejemniki subsidiarne zaščite imajo navadno bolj omejen dostop do socialnih pravic kot begunci. Njihov status se redno preverja.

Kdo dobi dovoljenje za začasno zadrževanje?

Dovoljenje za začasno zadrževanje je dodeljeno osebam, ki nimajo upravičenih razlogov za dodelitev katere izmed oblik zaščite, a ne morejo biti vrnjene v njihove države izvora zaradi tehničnih ovir, npr. ker je njihovo državljanstvo dvomljivo ali ker je država izvora nedostopna zaradi krize ali pomanjkanja letalskih povezav.

Te osebe navadno nimajo ali pa imajo minimalen dostop do zaposlitve ali socialne pomoči.

Tudi njihov status se redno preverja. Po pojasnilih Šefica takšna odločba preneha veljati takoj, ko oseba, ki ji je bila odločba izdana, zapusti državo. Poudaril je tudi, da dovoljenje za zadrževanje ni dovoljenje za prebivanje.

Varna tretja država

Država se lahko razglasi za varno, če v njej življenje in svoboda posameznika nista ogroženi, če v skladu z Ženevsko konvencijo spoštuje načelo nevračanja, če spoštuje prepoved odstranitve, ki bi kršila prepoved mučenja ter krutega, nečloveškega in ponižujočega ravnanja, če v njej obstaja možnost zaprositi za status begunca, ter, če je v njej mogoče pridobiti zaščito.

Seznam varnih izvornih držav

Seznam varnih izvornih držav določi vlada. Ta je na seznam uvrstila Albanijo, Alžirijo, Bangladeš, BiH, Črno goro, Egipt, Kosovo, Makedonijo, Maroko, Srbijo, Tunizijo in Turčijo.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

KOMENTARJI (1111)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

levihsmetiotroci
21. 02. 2016 21.38
+1
Finančni minister Mramor je 21. 09. 2015 v Državnem zboru govoril o tem da okvirni stroški za prosilca za azil znašajo letno okoli 10.000 evrov, torej 833 evrov na mesec. Toda danes razpolagamo z novim podatkom, ki ga je sporočila notranja ministrica Vesna Žnidar Györkos. Ta je dne 05. 02. 2016 na poslansko vprašanje Anje Bah Žibret pod številko 001-15/20116/7 (11-08) zapisala takole: »Ocene stroškov za delovanje nastanitvenih centrov za migrante ne moremo podati, saj je odvisna od odločitve kje bo center deloval, kakšna morebitna dodatna dela bodo potrebna za njegovo vzpostavitev, koliko oseb bo v njem nastanjenih idr. Glede na dosedanje izkušnje pa lahko stroške delovanja takšnih migrantskih centrov ocenimo v višini 50 evrov na migranta na dan.« Sporočilo notranje ministrice je torej še bolj jasno. Odgovor ministrice najdete TUKAJ. Če 50 evrov na dan pomnožimo s 30 dnevi meseca potem dobimo 1500 evrov na mesec na azilanta.
bema1201
21. 02. 2016 21.04
+1
Ljudi imajo res za norca, ko pravijo da dobi azilant 18 EUR na mesec. To še za kruh ni. Rdeči nas farbajo že od leta 1945 pa smo še vedno tolk butast in jim vse verjamemo.
bema1201
21. 02. 2016 20.49
+4
Najbolje da vso Evropo naselijo z begunci iz celega sveta , Evropejci naj jih pa živimo Svet je res popolnoma ponorel, ne vem kaj mislijo ti, ki so odgovorni da se to dogaja.
GreaterIsraelProject
21. 02. 2016 20.14
-1
Nikar ne googlat #KALERGI PLAN
levihsmetiotroci
21. 02. 2016 19.17
+0
Resnica kot jo predstavljata predstavnika Cerarjeve vlade : "Finančni minister Mramor je 21. 09. 2015 v Državnem zboru govoril o tem da okvirni stroški za prosilca za azil znašajo letno okoli 10.000 evrov, torej 833 evrov na mesec. Toda danes razpolagamo z novim podatkom, ki ga je sporočila notranja ministrica Vesna Žnidar Györkos. Ta je dne 05. 02. 2016 na poslansko vprašanje Anje Bah Žibret pod številko 001-15/20116/7 (11-08) zapisala takole: »Ocene stroškov za delovanje nastanitvenih centrov za migrante ne moremo podati, saj je odvisna od odločitve kje bo center deloval, kakšna morebitna dodatna dela bodo potrebna za njegovo vzpostavitev, koliko oseb bo v njem nastanjenih idr. Glede na dosedanje izkušnje pa lahko stroške delovanja takšnih migrantskih centrov ocenimo v višini 50 evrov na migranta na dan.« Sporočilo notranje ministrice je torej še bolj jasno. Odgovor ministrice najdete TUKAJ. Če 50 evrov na dan pomnožimo s 30 dnevi meseca potem dobimo 1500 evrov na mesec na azilanta.
SDS_je_poden
21. 02. 2016 19.08
+2
Bi rekel, da vas je večina tu prestrašena. Sam tolk..
DržavniSekretar
21. 02. 2016 18.47
+3
Kakšna laž v tem članku, emigrant stane 12 EUR na dan, zapornik pa 80EUR, 12 EUR je samo hrana, 20 EUR je nastanitev, stroški ogrevanja varovanja itd........ pol pa še 288 socialne pomoči + zdravstveno zavarovanje 22 EUR + 28 dodatno, , tko, da pride ta hec okol 1320 EUR po osebi, naš prosilec za socialno pomoč pa dobi če živi pri starših samo 70% od 288 EUR, se prav 202 EUR in tu vam je primerjava 1320 EUR : 202 = 653 % dobi več emigrant, kot naš državljan, hvala vam lepa lewaki, za tako socialo.
askralj
21. 02. 2016 13.34
+8
Avstrija že ima 1600 vojakov na meji. Koliko jih imamo mi?! Cerar mi sporoča da smo popolnoma varni in se ni treba bat. Zakaj Avstrijci tako hitijo če je vse tak super?!
Darko32
21. 02. 2016 16.13
+2
Poglejmo malo po svetu in bomo videli, da ne počenjajo zastonj. Poslali še bodo več vojske z orožjem in tega nebo nihče zanikal. Tudi v Sloveniji bi morali slediti vsaj razgledanim ljudem in ne nekim filozofom. Slednji si delijo dodatke za pripravljenost v postelji in humanitarci pa delajo zastonj. No toliko o morali Zdravnikov, porfesorjev in sodnikov.
RdecaZvezda
21. 02. 2016 17.18
+2
kompletno vojsko poslat na mejo,saj drugega dela tako nimajo,čuvat domovino,saj zato jih imamo,a ne
bema1201
21. 02. 2016 20.56
+1
Kdo še lahko verjame Cerarju, ni še nič naredil od tistega kar je obljubil.
prašek
21. 02. 2016 13.03
+0
Baje da boste ustanovili nacionalno gardo, ki bo branila meje Slovenije , he, he, he. ☺
?rnogled
21. 02. 2016 13.13
+1
Grem stavit,da si prisesanec na proračun,po možnosti si tudi član SMC,drugače si ne znam razložit tvojih gluposti tu gor.Mogoče bi bilo bolje,da greš na sprehod,kot da smetiš po forumu.
srebrnibreg
21. 02. 2016 13.21
+1
Kolikor sem slišal narodno gardo ne ustanavlja SMC ampak neka sekta.
Darko32
21. 02. 2016 16.14
-1
srebrnibreg A si ti član tiste sekte, ki so svoj prav dokazovale z srpom in kladivom ter še z nožem zraven.
Transformerji
21. 02. 2016 12.46
+9
Pa poglejmo to novico, ki demantira vse tiste novice o 804 evrih; 1. Begunec ima čisto zastonj streho nad glavo, ogrevanje, čisto zastonj zdravstveno oskrbo, čisto zastonj hrano, pa nobenih položnic, pa še žepnino dobi! Iz koga se pa delate norca???? Že to je sramota! Pa tudi šolstvo imajo zastonj! Kakšen demanti je to???? Tistih 800 evrov in več je čista resnica!!!!
Transformerji
21. 02. 2016 12.55
+4
Kateri bedak pa je dal minus - kar svoje stroške seštej!
Transformerji
21. 02. 2016 12.57
+6
Če se nekako za silo preživljaš z minimalcem, si večni dolžnik za položnice, potem je bolje biti Rom ali migrant!
prašek
21. 02. 2016 12.59
-1
Sicer nimam časa da bi se prepiral z pametnimi desničarji, he, he, ampak govora je o žepnini versus skupni strošek !
prašek
21. 02. 2016 13.00
+1
lahko si pa poiščeš še dodatno delo ! Vse se da, vse je mogoče !!!!!
Darko32
21. 02. 2016 16.16
+8
Pojdimo malo med ljudi in bomo videli zakaj vsi hočejo v EU. Ne mešajva beguncev in ekonomskih migrantov. Tukaj moramo potegniti ostro ločnico in sedaj so vsi izkoristili priložnost. Glede denarja pa. Poglej malo izračune in dnevne stroške po domovih, ter zraven prištej še delo delavcev, katere roko na srce je potrebno plačati, saj imajo tudi družine in lačne otroke doma. Torej če seštejeva vse skupaj je zraven vseh stroškov potrebno prišteti še vse navedeno in bomo prišli na najnižjo ceno na dan, ki znaša 18€. Pri tem pa je potrebno tudi plačati ogrevanje, vodo, hrano in obleke. Skupaj znese stroškek več kot 800€. Če ne verjameš predlagam, da greva skupaj izračunat. PAZI po mednarodnih predpisih je potrebno zaužiti 5 obrokov. 1 x zajtrk, malica, kosilo, malica in večerja. Potem je še potrebno prišteti še stroške obleke in obutve, ter še stroške osebne higiene. To je mednarodni standard. Če sem se zmotil me prosim popravi. Cena bo znesla več kot 800€. Kdor pa misli, da bo na teh ljudeh zaslžil se je krepko zmotil.
bema1201
21. 02. 2016 20.51
+0
Država nas ima itak za norce, če ne bi drugače vladala.
ONniON
21. 02. 2016 12.42
+5
pravice tujcev so prevelike, veliko večje kot domačinov ! če državljani rečemo ne imate da nas upoštevate vse kar je proti nima veze z demokracijo
wolfterier
21. 02. 2016 17.00
+2
Slovenske protestnike so nadzorovali s psi in kamerami,ta vlsda se bolj boji svojega naroda kot muđahidov !!!
Darko32
21. 02. 2016 12.36
+4
Pojdimo malo med ljudi in bomo videli zakaj vsi hočejo v EU. Ne mešajva beguncev in ekonomskih migrantov. Tukaj moramo potegniti ostro ločnico in sedaj so vsi izkoristili priložnost. Glede denarja pa. Poglej malo izračune in dnevne stroške po domovih, ter zraven prištej še delo delavcev, katere roko na srce je potrebno plačati, saj imajo tudi družine in lačne otroke doma. Torej če seštejeva vse skupaj je zraven vseh stroškov potrebno prišteti še vse navedeno in bomo prišli na najnižjo ceno na dan, ki znaša 18€. Pri tem pa je potrebno tudi plačati ogrevanje, vodo, hrano in obleke. Skupaj znese stroškek več kot 800€. Če ne verjameš predlagam, da greva skupaj izračunat. PAZI po mednarodnih predpisih je potrebno zaužiti 5 obrokov. 1 x zajtrk, malica, kosilo, malica in večerja. Potem je še potrebno prišteti še stroške obleke in obutve, ter še stroške osebne higiene. To je mednarodni standard. Če sem se zmotil me prosim popravi. Cena bo znesla več kot 800€. Kdor pa misli, da bo na teh ljudeh zaslžil se je krepko zmotil.
ONniON
21. 02. 2016 12.44
+2
zagovorniki in humanitarni delavci ter razne nevladne orgarnizacije se pa branijo, zanikajo ter trdijo da so stroški nizki
Darko32
21. 02. 2016 15.52
+2
Če nekdo daruje neko obleko je res strošek nizek. Vendar moramo paziti, da teh darov ni na pretek, ker je revščina v Sloveniji le prevelika.
GreaterIsraelProject
21. 02. 2016 12.36
#KALERGI PLAN
Rde?eSmeti
21. 02. 2016 12.20
+1
Vlada skrbi za prišleke. Ne skrbi pa za reveže med nami. Reveže še bolj odira z davki.
Kapitol
21. 02. 2016 12.23
+1
Darko32
21. 02. 2016 12.32
+5
Pa saj je to JANŠA sprejel ob sodelovanju levih. Zato ne govoriti kar čez palec.
Rde?eSmeti
21. 02. 2016 12.39
+0
Kolikor vem smo pod vlado SDS imeli višje otroške dodatke, socialne pomoči, brezplačne vrtce ... Bo ?
srebrnibreg
21. 02. 2016 13.18
+1
Nekje sem prebral podatek, da je v času vladanja vašega zgagrja k nam prišlo največ priseljencev, če seveda ne upoštevamo čas vojne in prihod beguncev iz Bosne.
Darko32
21. 02. 2016 15.54
+3
RdečeSmeti In vse to so potem zahtevali, da mora narod po svoji smrti vračati.
SDS_je_poden
21. 02. 2016 19.10
+1
Ni res. Pod janšo sem dobil več vrtca za plačat pa še otroške mi je zmanjšal. Toliko o tem, kolk se je njemu šlo za mlade družine. Pljuc!
Kapitol
21. 02. 2016 12.18
+1
Tule duo srebrni prašek spet blestita z maloumnimi komentarji in spodbujata drug drugega, ...pač levi nivo......
srebrnibreg
21. 02. 2016 13.20
+0
Tvoji še maloumni niso, ker ti jih drugi pišejo ti jih pa samo vsake toliko časa lepiš na članke.
Rde?eSmeti
21. 02. 2016 12.18
+0
Protesti proti vladi se nadaljujejo v MB. V marcu.
Rde?eSmeti
21. 02. 2016 12.19
+2
Čas je, da Slovenci rečemo NE družbenim škodljivcem z levice.
srebrnibreg
21. 02. 2016 13.18
+1
Šturma rezervirajte, da vam bo pasulj kuhal.
Rde?eSmeti
21. 02. 2016 12.14
+0
Tudi na levici vedo, volitve bodo letos jeseni. Že iščejo novo lutko.
dostojevski II
21. 02. 2016 12.41
+2
Kaplar je že našel najmanj dve lutki: Primc, Hojs...
wolfterier
21. 02. 2016 17.04
+3
Leve kure zavaljene se pa med sabo ravsajo,hehehe...še rdeči križ bi izropali,požeruhi...
aojz
21. 02. 2016 11.47
+0
Vprašanje vladi. 18€ migrant še za telefon nima. Kje dobi razliko? Pa ne se sprenevedat kako so bogi. Vsi imajo boljše telefone kot jaz. Pa tujega operaterja in samo mednarodne pogovore.
ONniON
21. 02. 2016 11.33
+0
ste se mediji vprašali zakaj težav z illegalnimi migranti nimajo višegrajske države ali avstralija, danska,norveška,?
srebrnibreg
21. 02. 2016 11.37
+4
Vzemi si v roke zemljevid in daj prst ene roke na mesto države Sirija in drugo na mesto države Nemčija pa si poglej linijo povezave morda ti bo kapnilo zakaj. Sicer pa na Norveškem in Danskem imajo prav tako težave s temi prišleki vendar manj kot mi saj niso v ruti njihovega potovanja.
Rde?eSmeti
21. 02. 2016 12.12
-1
Ja, ker je višegrajska skupina okoli 900km oddaljena od Nemčije. J.bala te rdeča logika.
srebrnibreg
21. 02. 2016 12.13
+3
smet- torej ti prišleki prihajajo iz Nemčije ne iz Sirije? Ok, nisem vedel.
Rde?eSmeti
21. 02. 2016 12.15
-2
Iz Sirije. In to trdiš da je bliže so Nemčije kot do Slovaške ali Češke
srebrnibreg
21. 02. 2016 13.49
+0
prašek
21. 02. 2016 10.48
+0
Slovenec sem. Ne jamram in zaupam naši vladi, ki je do tega trenutka postopala povsem pravilno !
srebrnibreg
21. 02. 2016 10.52
+2
Res je. Eni pa samo izkoriščajo te prišleke, da lahko na njihov račun lezejo ljudem v ta zadnjo, da bi jih volili. Nič pa ne bi bilo drugače, če bi bili ti v ritolezci na oblasti.
prašek
21. 02. 2016 10.54
+0
askralj
21. 02. 2016 11.00
-2
Cerar si po katastrofalnem stanju mnenjskih raziskav uvaža nove volilce...
prašek
21. 02. 2016 11.01
+0
Mnenje volivcev boste spoznali na volitvah, nič prej ! In takrat boste spet rabili oživljanje !
askralj
21. 02. 2016 11.19
+1
Mislim da se že išče naslednika... Volitve bojo prej kot si misliš glede na to kako nedotakljivi so postali v vladi. Ko pogledaš kaj med sabo delajo potem ves kaj šele nas čaka ko jih bo par tisoč skup natlačenih kdo ki je normalen si hoče imet to blizu doma...
srebrnibreg
21. 02. 2016 11.29
+0
DonDonDan
21. 02. 2016 11.33
+1
Seksajo, po domače povedano se med sabo mal hebejo !
srebrnibreg
21. 02. 2016 11.38
+0
Kako je pa bilo, ko je ena na hitro skup sklanfana vlada in še to v gostilni razpadla po 8 mesecih vladanja?
Rde?eSmeti
21. 02. 2016 12.12
+2
srebrnibreg
21. 02. 2016 12.14
-2
Belih je že davno konec, ker vas je normalen in pošten narod že zdavnaj dal na čevelj.
Rde?eSmeti
21. 02. 2016 12.16
+0
Kapitol
21. 02. 2016 12.21
-2
takih na hitro skup sklanfanih in hitro propadlih je bilo kar nekaj, in zgleda da se naslednja že pripravlja....
wolfterier
21. 02. 2016 17.07
+2
Edino prva Janševa vlada je naredila cel mandat.Kljub Desusu,nje...