Slovenija
Oglas

Karierne zgodbe štirih študentov Academie višje strokovne šole

Ljubljana, 05. 02. 2024 00.15 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 7 min

Štiri uspešne študente Academie, mednarodno nagrajene višje strokovne šole smo vprašali, kako je potekal njihov študij, kje so zaposleni in kaj svetujejo bodočim študentom.

Urša Rakovič, študentka digitalnega marketinga in komerciale v ekonomiji, je specialistka za Facebook in Tik Tok oglaševanje pri HS PLUS

Urša je svojo študijsko pot v programu Ekonomist - modul Digitalni Marketing (HND) & Komercialist (VSŠ) na Academii, višji strokovni šoli opravila z izjemnim uspehom. Danes Urša deluje v marketinškem podjetju HS PLUS, kjer skrbi za oglaševanje na platformah Facebook in Tik Tok. Svoje znanje in izkušnje iz študija je uspešno prenesla v poslovno okolje, kar dokazuje njena vloga v podjetju. Urša poudarja pomen vztrajnosti in vere v lastne sposobnosti. "Priznanje študentke leta me je zelo pozitivno presenetilo in mi veliko pomeni," pravi Urša, ko govori o svojem uspehu.

Izbira študija na Academii ni bila naključna. Urša je izbrala Academio zaradi prilagojenega načina predavanj v modularni obliki, to je predmet za predmetom, in osebnega pristopa, ki študentom omogoča lažje in bolj kakovostno pridobivanje znanja. Poudarja tudi pomen praktičnih primerov in izkušenj, ki jih študenti pridobivajo med študijem, saj je to ključno za razumevanje teorije in njeno uporabo v praksi.

Uršino karierno pot je močno zaznamovala izkušnja na obštudijskem projektu Map the Systems, ki ga Academia izvaja skupaj z BB Consulting in sodelovanju z univerzo v Oxfordu, kjer je pridobila dragocene izkušnje sistemskega mišljenja in samozavest, ki so ji pomagale pri zaposlitvi v HS PLUS le tri mesece po začetku študija.

V prihodnosti si Urša želi nadaljevati svojo kariero v digitalnem marketingu, kjer se počuti zelo zadovoljno in izpolnjeno. Svoj uspeh pripisuje študiju, ki ji je dal pogum in samozavest za doseganje zastavljenih ciljev.

Bodočim študentom svetuje, naj verjamejo vase in izkoristijo vse priložnosti, ki jih ponuja Academia. "Na voljo je ogromno projektov in sodelovanj, ki prinašajo nove spoznanja, stike in izkušnje," dodaja Urša.

Academia v programu Ekonomist omogoča še študije računovodstva, kadrovskega menedžmenta in turizma.

Tomaž Smrekar, študent gradbeništva je prevzel vodenje družinskega podjeta Kera-mix

V dinamičnem svetu gradbeništva izstopa Tomaž Smrekar, ki je bil razglašen za študenta Gradbeništva leta 2023 na Academii višji strokovni šoli. Ta naziv ni samo priznanje njegove študijske odličnosti, ampak tudi dokaz njegove inovativnosti in predanosti v gradbeni stroki.

Tomaž je namreč tudi direktor družinskega gradbenega podjetja Kera-mix. Podjetje se specializira na področju rezanja in vrtanja betona na večjih objektih ter v zadnjih letih na področju lociranja podzemne infrastrukture z uporabo georadajev in lokatorjev.

Ko govori o svojem nazivu, Tomaž pove, da je za njega priznanje veliko presenečenje in potrditev dobrega dela. "Je nagrada za tiste neprespane noči," pravi. Njegov izbor študija na Academii je bil premišljen; izbral jo je zaradi možnosti študija od doma ob delu in praktično usmerjenega kurikuluma, ki mu je omogočil povezati študij z dejanskimi projekti v njegovem podjetju.

Tomaža pri študiju najbolj veseli praktična naravnanost predavanj in pripravljenost predavateljev na pomoč. Poudarja, da je študij prispeval k njegovemu kritičnemu mišljenju in pridobivanju novih izkušenj, kljub že obstoječemu bogatemu znanju v gradbeništvu.

Kar zadeva njegov karierni in osebni razvoj, Tomaž pravi, da mu je študij pomagal razviti kritično in analitično razmišljanje, ki je ključno pri reševanju kompleksnih problemov. Študij mu je tudi omogočil ohranjati samodisciplino in boljše upravljanje s časom.

V prihodnosti se Tomaž vidi kot naslednika družinskega podjetja Kera-mix, kjer bo gradil na že uveljavljenem uspehu in se osredotočil na napredne gradbene rešitve, kot so rezanje in vrtanje betona ter lociranje podzemne infrastrukture.

Svoj nasvet bodočim študentom zaključi z besedami, naj se ne bojijo vprašati in iskati pomoči. "Na tej šoli lahko pohvalim odzivnost in pripravljenost na sodelovanje," pravi Tomaž.

Academia v programih inženirskih ved omogoča še študij Strojništva in Varovanja.

Megi Rosić, študentka medijske produkcije se spogleduje s tujino

Megi Rosić se je v študiju medijske produkciji na Academii med izbirnimi moduli video in avdio produkcije, 3D animacije, grafičnega oblikovanja in fotografije odločila svoje znanje poglobiti prav na področju fotografije.

Izbira študija na Academii v Mariboru je bila zanjo naravna izbira, zaradi kakovostnega študijskega programa in bližine doma.

Najbolj ji je pri študiju všeč raznolikost predavateljev domačih in tujih gostujočih predavateljev ter njihova dostopnost. Megi poudarja kolegialni odnos in nenehno pomoč, ki jo predavatelji nudijo študentom. Ta podpora in raznolikost sta ji pomagali rasti tako na osebnem kot profesionalnem področju.

Megi opaža, da je po dveh letih študija postala bolj odprta za nova poznanstva in mednarodno izobraževanje, saj bo po končnem študiju na Academii ob slovenski, prejela še britansko Higher National Diplomo, ki ji omogoča neposredno prehodnost na več kot 200 univerz po vsem svetu. Njen dolgoročni cilj je delo in življenje v tujini, pri čemer ima v mislih Nemčijo ali Norveško.

Njen nasvet bodočim študentom je jasen: "Ne prestrašite se izzivov in uživajte v tem, kar delate." Megi je dokaz, da je s strastjo, inovativnostjo in odprtostjo za nove priložnosti mogoče doseči izjemne rezultate.

David Mihalič, študent programskega inženirstva v informatiki je sistemski inženir v Deželni banki Slovenije

David je študiral programsko inženirstvo v informatiki ob delu na Deželni banki Slovenije, kjer sicer skrbi za vzdrževanje sistema in infrastrukture. "Sem ponosen nase, da mi je uspelo," pravi David o svojem študijskem uspehu.

Njegova odločitev za študij na Academii ni bila naključna. Poudarek šole na strokovnem področju in možnost študija na daljavo sta bila ključna dejavnika, ki so ga prepričali v vpis. Ta pristop mu je omogočil, da je lahko uskladil študij s svojim delom in se poglobil v področje programiranja.

David izpostavlja, da so mu pri študiju najbolj všeč bila predavanja, ki so temeljila na praktičnih izkušnjah, ter skupinske projektne aktivnosti. Poudarja tudi, da je možnost študija na daljavo ključno vplivala na njegov končni uspeh in pridobitev naziva.

Študij na Academii je Davidu pomagal tudi pri osebnem in kariernem razvoju, še posebej na področjih samozavesti, samostojnosti, komunikacije in organizacije. Po končanem študiju se namerava osredotočiti na področje sistemske varnosti, ki ga želi dodatno izboljšati na svojem delovnem mestu.

Svojim nasvetom za bodoče študente David dodaja, naj delajo sprotno in naj ne podcenjujejo pomena skupinskega dela in vaj. "Z nekaj motivacije in volje lahko dosežete cilj, ki si ga zadate," pravi.

Academia v programih računalništva in informatika omogoča še študije umetne inteligence, razvoja aplikacij, podatkovne znanosti, kibernetske varnosti in sistemskega inženirstva.

Razmere na trgu dela še naprej izjemno ugodne, podjetja poleg strokovnega znanja iščejo predvsem obvladovanje mehkih veščin in mednarodno odprtost

Na Višji strokovni šoli Academia, kjer v študijskem letu 2023/2024 študira več kot 500 študentov povpraševanje po diplomantih po oceni šole na vseh višješolskih strokovnih programov in modulov presega od ponudbe na trgu dela.

Kot pravi ravnateljica mag. Vida Perko, delodajalci danes poleg specifičnih strokovnih znanj od kandidatov za zaposlitev iščejo tudi obvladovanje mehkih veščin, kot so analitične sposobnosti, vodenje, skupinsko delo in komuniciranje.

"Hkrati pa delodajalci pozdravljajo mednarodne izkušnje mladih že v času študija. Zato jim na Academii omogočamo številne mednarodne priložnosti za opravljanje študijskih obveznosti in prakse v tujini, pa tudi doma z organizacijo mednarodnih poletnih šol in možnostjo pridobitve dvojne diplome. Academia je namreč za izvajanje akreditirana tudi za izvajanje britanskih programov v Sloveniji."

S predavatelji iz gospodarstva in prakso med študijem do hitrejše zaposlitve

Študentje Academia v času študija opravijo kar 800 ur obveznega praktičnega izobraževanja v podjetjih in organizacijah, kar predstavlja 100 dni. Na ta način se hitro prilagodijo konkretnim delovnim mestom in so sposobni bistveno hitreje stopiti na trg dela.

Ker na Academii predavajo predavatelji iz gospodarstva in industrije je razumevanje učnih vsebin lažje zaradi prikaza konkretnih primerov in aktualnih izzivov iz prakse.

Spoznajte značilnosti študijskih programov Academie iz prve roke na informativnih dnevih

Academia, višja strokovna šola vas vabi, da se udeležite informativnih dni v februarju 2024, ki bodo potekali na njihovem kampusu v Mariboru in preko spleta. Več informacij in prijava je na voljo na tej povezavi.

 

Naročnik oglasne vsebine je Academia, višja strokovna šola.

  • image 4
  • image 5
  • image 6
  • image 1
  • image 2
  • image 3