Slovenija

Katere naloge morajo opravljati upravne enote v času stavke?

Ljubljana, 03. 05. 2024 08.38 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 7 min

V času stavke je težavno priti do zadev, ki jih včasih nujno potrebujemo. Še posebej v zdravstvu in na upravnih enotah. Zato smo pri Ministrstvu za javno upravo preverili, katere so sploh nujne naloge, ki jih upravne enote morajo opraviti, tudi v času stavke.

Kot so sporočili z Direktorata za upravne notranje zadeve, se potni list ali osebna izkaznica izdaja le v nujnih primerih. To pomeni, da gre za primere, ko bi neizdaja dokumenta ogrozila življenje, varnost ali premoženje, torej tudi v primeru, ko imamo že plačan dopust v tujini in nimamo veljavnega osebnega dokumenta. 

Izdajajo se tudi potrdila iz registra stalnega prebivalstva in potrdil ter izpiskov iz matičnega registra, vendar le v primerih, ko je potrdilo potrebno izdati takoj zaradi zagotavljanja varnosti premoženja, dela ali na zahtevo drugih organizacij oziroma zaradi izpolnjevanja mednarodnih obveznosti. Če je prišlo do napake v podatkih v matičnem registru in je to nujno povezano z izdajo potnega lista ali osebne izkaznice, se bodo ti podatki popravljali.

Lahko boste tudi prijavili prebivališče, če ste do sedaj bili prijavljeni na ukinjeni številki in je prijava povezana z nujno izdajo potnega lista oziroma osebne izkaznice ali z volilnimi opravili in volitvami. 

Stavka na upravnih enotah
Stavka na upravnih enotah FOTO: Bobo

Za vse zaljubljene pare bo omogočeno tudi sklepanje zakonske zveze, če je stavka napovedana za dan, ko je sklenitev zveze bila že določena. 

Nedvomno se bo izvajal vpis rojstev in smrti v matični register, saj je to nenadomestljiv pogoj za delo drugih organizacij. Izvajalo se bo tudi priznanje očetovstva, a le v primerih, ko je treba to nujno izvesti zaradi ureditve statusa otroka. Tudi za vpis skrbništva in skrbnika bo poskrbljeno, vendar le v primeru, da skrbnik zahteva izdajo dokumenta in bi neizdaja dokumenta ogrozila življenje, varnost ali premoženje.

Pozabljena ne bodo niti volilna opravila. Izvajala se bodo namreč vsa volilna opravila (zaključevanje volilnih imenikov in dajanje podpor). Evidentirala se bo tudi podpora volivcev skladno z Zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi.

Izvajalo se bo tudi posredovanje podatkov o državljanskem statusu ali potrdil o državljanstvu oseb zaradi varnosti in obrambe države in zaradi postopka izročitve obdolžencev in obsojencev. Potekala bo tudi določitev EMŠO slovenskim in tujim državljanom. 

Zagotavljali se bodo tudi podatki iz uradnih evidenc, katerih upravljalec je MNZ/UE, če se v zahtevi za posredovanje le-teh izkaže namen, povezan z varovanjem življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja, ter za namen zagotavljanja uresničevanja funkcij organov in organizacij, ki te podatke potrebujejo. 

Kar spada v bistvene naloge je tudi tehnična podpora uslužbencem, ki bodo te nujne naloge izvajali (ob morebitni okvari delovne postaje, pri resetiranju gesel in urejanju dostopov do registrov).

Kar se tiče javnih shodov, bo potekala tudi izdaja dovoljenja za javne shode in javne prireditve, če je to nujno potrebno zaradi njihove izvedbe. Vendar pa bo ob tem povsem možno tudi prekiniti že izdano dovoljenje, če organizator shoda oziroma prireditve ne izvrši zahtevanih ukrepov. Upravne enote lahko shode tudi prepovejo. 

V času stavke se bodo izvajala dovoljenja za nakup in prenos eksplozivov in pirotehničnih izdelkov v nujnih primerih, vodili se bodo postopki odvzema orožja in orožnih listin ter sprejem orožja v hrambo. Ob tem se bodo tudi varnostnim službam izdajale orožne listine.

Direktorat za migracije bo opravljal manj nujnih zadev

Potni list za tujce se bo izdajal le v nujnih primerih, ko bi sicer neizdaja dokumenta ogrozila življenje, varnost ali premoženje. Sprejemale se bodo prošnje za izdajo dovoljenj za prebivanje, evidentirale pa se bodo tudi vložene prošnje za izdajo dovoljenj za prebivanje. 

Upravne enote bodo izdajale potrdila o vloženi prošnji za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje, podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje in izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje v skladu z ZTuj-2. Prav tako bodo izdajali potrdila o vloženi prošnji za izdajo oz. obnovo potrdila o prijavi prebivanja na podlagi ZTuj2 ter potrdila o vloženi prošnji za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za prebivanje družinskemu članu državljana EU in družinskemu članu slovenskega državljana na podlagi ZTuj2.

Med nujne zadeve spada tudi izdaja potrdila o vloženi prošnji za izdajo oz. podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane.

Stavka na upravnih enotah
Stavka na upravnih enotah FOTO: Damjan Žibert

Izdajali bodo potrdila o vloženi prošnji za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje, podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje, izdajo dovoljenja za stalno prebivanje in zamenjavo potrdila o prijavi stalnega prebivanja/dovoljenja za stalno prebivanje državljanu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske in njegovim družinskim članom, izdaja dovoljenja za prebivanje/potrdila o prijavi prebivanja v nujnih primerih, v kolikor tujec izpolnjuje pogoje za izdajo dovoljenja za prebivanje/potrdila o prijavi prebivanja.

Izvajala se bo zamenjava izkaznice dovoljenja za prebivanje/potrdila o prijavi prebivanja z novo izkaznico v nujnih primerih, evidentiranje prenehanja dovoljenja za prebivanje v register tujcev v nujnih primerih ter opravljanje določenih dejanj v postopkih izdaje dovoljenj za prebivanje/potrdil o prijavi prebivanja (sprejem izjave stranke, zaslišanje prič) v primeru, ko je izvedba navedenega dokaza razpisana na dan stavke in ni bila preklicana. 

Sprejemale se bodo vloge za začasno zaščito razseljenih oseb iz Ukrajine, odločanje v postopku priznanja/prenehanja začasne zaščite in izdaja izkaznice osebe z začasno zaščito.

V primeru, da bo stavka trajala dalj časa, je potrebno izvrševati še več nalog. 

Vse naloge, ob opustitvi katerih oziroma ob neizvedbi katerih v zakonsko določenih rokih je lahko državljan sankcioniran (npr. nenaznanitev pogrešanega potnega lista ali osebne izkaznice in orožnih listin v določenem roku, neizvedba prijavno-odjavne obveznosti v določenem roku, nedoločitev osebnega imena otroka itd.), naloge, ob opustitvi katerih oz. ob neizvedbi katerih v zakonsko določenih rokih je lahko tujec sankcioniran (npr. nenaznanitev pogrešitve potnega lista in orožnih listin za tujca v določenem roku, nenaznanitev pogrešitve izkaznice dovoljenja za prebivanje v določenem roku, nepodaja vloge za registracijo ali odjavo orožja). 

Pa tudi naloge v zvezi s podaljšanjem statusa oseb z začasno zaščito po marcu 2024, ko se bo začasna zaščita v skladu z Izvedbenim sklepom Sveta (EU) 2023/2409 o podaljšanju začasne zaščite, kot je bila uvedena z Izvedbenim sklepom (EU) 2022/382, s katerim se je začasna zaščita za osebe, razseljene iz Ukrajine, iz člena 2 Izvedbenega sklepa (EU) 2022/382, podaljšala še za eno leto, in sicer do 4. marca 2025.

Upravna enota Ljubljana
Upravna enota Ljubljana FOTO: Bobo

Delovno področje Ministrstva za infrastrukturo 

Na Ministrstvu za infrastrukturo bodo sprejemali vloge za izdajo in podaljšanje veljavnosti vozniških dovoljenj ter izdajo le-teh v nujnih primerih, ko bi neizdaja imela za posledico materialno škodo za državljane oziroma pravne osebe.

Sprejemali bodo tudi vlogo za izdajo in podaljšanje prometnih dovoljenj v nujnih primerih, ko bi neizdaja imela za posledico materialno škodo za državljane oziroma pravne osebe.

Delovno področje Ministrstva za naravne vire in prostor 

Izdajali bodo gradbena dovoljenja v postopkih, ki so že v teku in v katerih je predložitev gradbenega dovoljenja do določenega roka, izdajali bodo tudi uporabna dovoljenja. 

Delovno področje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dotično ministrstvo v primeru krajše stavke nima evidentiranih oziroma zaznanih del in nalog, katerih neizvajanje bi v času morebitne stavke bistveno oviralo tekoče delo ministrstva. 

Delovno področje Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport 

Tudi na delovnem področju dotičnega ministrstva ni takšnih del in nalog, ki bi jih upravne enote kljub morebitni stavki v javnem sektorju morale opravljati.

Delovno področje Ministrstva za obrambo

Izvajala se bodo izplačila pravic po vojni zakonodaji ter odločanje o napotitvah na zdraviliško in klimatsko zdravljenje.

Delovno področje financ 

Upravne enote bodo na področju financ izpolnjevale naslednje nujne zakonske naloge: aktivnosti, povezane z izplačilom plač zaposlenim na deseti delovni dan oziroma najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Izvajale se bodo aktivnosti, povezane z izplačilom potnih nalogov in podjemnih pogodb v roku od 20 do največ 45 dni, polog gotovine isti oziroma najkasneje naslednji dan, odvod prihodkov v državni proračun isti oziroma najkasneje naslednji dan.

Izvajanje skupnih in podpornih nalog 

Na področju skupnih in podpornih nalog bodo upravne enote v času stavke glede zgoraj navedenih del in nalog zagotovile izvajanje nalog blagajne, glavne pisarne, informatike. 

 • 20 - Liv Amiti E+ 3 (žensko)
 • 19 - Liv Vall E+ 2 (žensko)
 • 18 - Gravel kolo Giant Revolt 0
 • 17 - Giant Reign E+ 1
 • 16 - Giant Propel Adv Pro 0
 • 15 - Giant DailyTour E+ 1 RT
 • 14 - Giant Stance E+ 2 29
 • 13 - Liv Avail Adv 1 (žensko)
 • 12 - Giant Propel Advanced Pro
 • 11 - Giant Trance X E+ 1 Pro 29
 • 10 - Giant Talon 1 29 GE
 • 9 - Giant Defy Advanced 2
 • 8 - Giant TCR Advanced 1 Disc
 • 7 - Giant Explore E+ 2
 • 6 - Giant Trance X 1 29er
 • 5 - EnviLiv Advanced (žensko)
 • 4 - Liv Embolden E+ 1 (žensko)
 • 3 -Giant Propel Advanced 1ct
 • 2 - Giant Fathom E+ 2 Pro
 • 1 - Giant TCR Advanced SL 0

KOMENTARJI (40)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Oknaj 4
03. 05. 2024 21.19
Pred letom 90 so bile v yugi prepovedane stavke ker je ZK tako ali tako skrbela za dobro vseh delavnih ljudi . Ko bi bilo vsaj res .Danes se pa začenjajo stavke kjer taisti potomci Z. K.ov stavkajočim naložijo še več dela in to med stavko do katere imajo uslužbenci ustavno pravico . Demokracija po levičarsko .
zmerni pesimist
03. 05. 2024 19.52
Jaz imam pa same dobre izkušnje z UE
janez653
03. 05. 2024 11.07
+2
izdajali bodo tudi uporabna dovoljenja. LEpo so nas nafarbali. Cakam ze tri mesece na uporabno dovoljenje pa me vsakid odslovijo da zadeva stoji ker stavkajo.
Artechh
03. 05. 2024 11.01
+6
nisem bral, amapk glede na naso politko je treba verjetno tujcem ki rabijo papir da 10 ljudi pripelejo, ki ne bodo nic delali spredi in zadi ustrezt, medtem ko pa slovenci lahko cakamo
flintwestwood
03. 05. 2024 10.58
+4
javim se za taglavnega pri nastanku unije za javni sektor :D če smo že mafijska država ane, pa bodimo...
brabusednet
03. 05. 2024 10.50
+5
Plešite ste javna uprava večinsko golobarje volili.
Minifa
03. 05. 2024 10.42
+5
Javni sektor sami priviligiranci, delovno mesto do penzije in se še jirba, ti nikoli ne bodo vedeli kaj je delo, kaj je trg ti bi napredovali kot JUGO oficirji leto za letom na istem stolu na isti riti, brez truda in volje do dela.
Hitri Zigi 78
03. 05. 2024 10.37
+4
Windlass: Vidš kakšne neumnosti klatiš. Ja dobi doplačilo samo v osnovo za penzijo gre pa znesek pod minimalcem plus da ko dobi če dobi nagrado za delovno uspešnost se najprej pokrije razlika do min.
Windlass
03. 05. 2024 10.45
+0
To je sicer res, vendar vseeno ne dela za manj kot minimalca. Minimalec je zagotovljen za normalen mesec 40h/teden brez vsakršnega dodatka ne glede na vse. Za najboljše zdravnike je to 2500 neto in prav nič več, tako kot ti pristransko prikazuješ. In zakaj bi bili zdaj tagrdi dobro plačani ljudje, ki se angažirajo za svoj položaj, niso pa grdi politiki in pasivni ljudje, ki se ne angažirajo za svoj položaj?
Hitri Zigi 78
03. 05. 2024 10.29
+3
Pa problem pri stavki v Ju je da se nikoli ne stavka kot bi bilo potrebno. Primer : Ko bodo pa Golobček in ostali ministri potrebovali prevoz bi jim bilo treba v roke dati urbano pa se vozite okoli. Pa ko bi potrebovali kakšna poročila in odgovore za novinarje se jim pišlje odgovor Piši si sam bi pa mogoče spremenili filozofijo
Vselepo
03. 05. 2024 10.27
+6
Žalostno na vseh nivojih golobnjaka, z hepy end Golob dvignil stavke, sedaj se pa preserava....
čevapgpt
03. 05. 2024 10.27
+3
sej srede jim odbijejo od plače?
Sulica 81
03. 05. 2024 11.36
+1
Hitri Zigi 78
03. 05. 2024 10.25
+6
A kdo ve kakšno plačo dobi delavka v UE za šalterjem. Cca 150 € pod minimalcem . Zdravniki pa 3.000+€ . Tako da ne metat vse v isti koš
Windlass
03. 05. 2024 10.30
-1
Ne nabijaj. Pod minimalcem ni nihče, saj dobi doplačano. Najbolje plačani zdravniki so v 57. razredu, kar je dobrih 2500 neto. Ne se čudit če jih ni potem.
Primula1
03. 05. 2024 10.31
+1
Ja, in?! Koliko je takih primerov v gospodarstvu? Sicer pa, svet je velik, nihče jih ni za šalter zabetoniral. Baje so visoko izobraženi, z ogromno izkušnjami, taki najdejo bolje plačano službo v gospodarstvu takoj jutri. Samo če ni interesa.....
biggie33
03. 05. 2024 10.33
+1
2500 neto + dodatki (višji kot neto plača) + popoldansko fušanje + 65 dni dopusta..
Hitri Zigi 78
03. 05. 2024 10.34
+1
Vidš kakšne neumnosti klatiš. Ja dobi doplačilo samo v osnovo za penzijo gre pa znesek pod minimalcem plus da ko dobi če dobi nagrado za delovno uspešnost se najprej pokrije razlika do min.
Windlass
03. 05. 2024 10.37
-1
Dodatki so točno taki kot za vse ostale v JS, samo ostal JS večinoma pač ne dela s sevanjem in biološkimi agensi. Povprečen dopust zdravnika je 37 dni, lažeš kot pes teče. Od kdaj se popoldanski s.p. šteje v osnovno plačo? Več delaš, več si plačan, a je to težko razumljiv koncept? Odpri s.p. če znaš kaj koristnega ane.
Hitri Zigi 78
03. 05. 2024 10.40
+4
Jst bi rud odpru popoldanski S.P če bi lahko koristu prostore mojega delodajalca. Če bi bilo za vse enako bi si lahko policaj za popoldne najel svoje križišče
Windlass
03. 05. 2024 10.49
+1
Če s.p. uporablja prostore ali naprave javne ustanove, se zato plača najemnina. Če poznate primer v katerem ni tako, prijavite, v nasprotnem primeru ne lažite.
Delavec_Slo
03. 05. 2024 11.03
Ja gosopdarstvo vabi, pa dobiš minimalca!
videmc1
04. 05. 2024 10.16
Lahko tebi lenuhu blebetati neumnosti. Pojdi k vaškemu čarovniku ali čarivnici na operacijo.
Primula1
03. 05. 2024 10.24
+8
V Sloveniji stavkajo tisti z najboljšimi in rednimi plačami, najslabše plačani so tiho in delajo... nekaj je narobe...
Vselepo
03. 05. 2024 10.27
+1
Windlass
03. 05. 2024 10.28
-2
Razlog tiči v neprimernih razmerjih. Najslabše plačani so relativno predobro plačani glede na ˝tiste z najboljšimi plačami˝, oz. slednji relativno preslabo. Absolutno pa vsi premalo.
Mucamjau
03. 05. 2024 10.32
+2
flintwestwood
03. 05. 2024 10.57
txoxnxy
03. 05. 2024 10.21
+1
V sredo ni bilo nikjer nobenih vrst
Primula1
03. 05. 2024 10.19
+4
Na koncu bomo ugotovili, da bomo lahko za 60 % zmanjšali obseg javne uprave, ker bomo vse lahko uredili v enem delovnem dnevu v tednu. Preostale dni imamo lahko 5 dežurnih regijskih ekip, ki bodo nujne zadeve podelale. Kar igrajte se, javni uslužbenci, delate si medvedjo uslugo.
Potouceni kramoh
03. 05. 2024 10.16
+3
Sram naj bo bo.Posebej pa dohtarsko Fidesz kasto.Sam kaj ko jih ni
Windlass
03. 05. 2024 10.25
+0
Kje si pa našel Fides zdaj spet, saj sploh ni članek o tem..
proofreader
03. 05. 2024 10.15
+7
Samo v Sloveniji stavkajo redno plačani iz proračuna in ne delavci v gospodarstvu.
Hitri Zigi 78
03. 05. 2024 10.22
+3
Samo da nekateri opravičeno nekateri pa neopravičeno.