Slovenija

Kje so kritične točke na šolskih poteh v Sloveniji?

Ljubljana, 01. 09. 2021 06.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 8 min
Avtor
Anja Kralj
Komentarji
23

V promet se znova vključujejo otroci, ki se vračajo v šolske klopi in vrtce. Vse voznike zato pristojni pozivajo, da so na naše najmlajše in najranljivejše udeležence v prometu posebej pozorni. Poizvedeli smo, katere so še posebej kritične točke na šolskih poteh na območju posameznih policijskih uprav, kjer je potrebna še posebna previdnost.

Takole so že pred začetkom novega šolskega leta opozarjali na šolske poti.
Takole so že pred začetkom novega šolskega leta opozarjali na šolske poti. FOTO: GPU

Območje PU Ljubljana

Na območju Policijske uprave Ljubljana izrazito nevarnih točk glede varstva šolskih otrok ne opažajo in so šolske poti dobro označene, odgovarjajo na PU Ljubljana. Na območju Mestne občine Ljubljana izpostavljajo le lokacije, kjer bodo učence odvažali na rezervne lokacije zaradi prenove šolskih objektov. Gre za okolico OŠ Miško Kranjec, OŠ Trnovo, OŠ Zalog, OŠ Martina Krpana in OŠ Kolezija. Na teh lokacijah bo prihajalo do dodatno skoncentriranih skupin učencev in vozil, tako osebnih kot avtobusov, zato je potrebna še dodatna previdnost, opozarjajo.

Apelirajo na vse voznike in starše, naj pazijo na otroke na cesti: "Naj bo vsak njihov korak varen. Tako voznike kot starše pozivajo, da spoštujejo cestno prometne predpise, zmanjšajo hitrost vožnje v bližinah šol in šolskih poti, otrokom nadenejo rumene rutice, pri prevozu pa naj bodo otroci vedno ustrezno pripeti. Hkrati moramo biti starši in vozniki vzgled otrokom in smo jih dolžni poučiti o nevarnosti v cestnem prometu, še posebej če bodo na šolskih poteh sami, da bodo kljub otroški razigranosti odgovorni v prometu." Redarji Mestnega redarstva MOL so s pripravami na novo šolsko leto začeli že poleti. V okolici šol in vrtcev so preverili stanje prometne signalizacije ter voznike opozarjali na morebitne kršitve.

Lani je bilo v prometnih nesrečah na območju PU Maribor udeleženih 71 otrok, starih do 14 let (v letu 2019 – 93), od tega 12 pešcev (3 hudo telesno poškodovani), 20 kolesarjev (eden je bil huje telesno poškodovan), 2 voznika mopedov (nobeden ni bil huje telesno poškodovan) in 25 potnikov v osebnem avtomobilu. 

 Območje PU Maribor

Prometna  varnost  otrok na šolskih  poteh na območju PU Maribor glede na statistične  pokazatelje  v  preteklih  letih ni negativno izstopala, zato posameznih  cestnih odsekov ali točk na šolskih poteh ne moremo izpostaviti kot  posebej kritične oziroma nevarne, odgovarjajo na PU Maribor, kjer dodajajo, da se večina prometnih nesreč z udeležbo otrok namreč zgodi izven tovrstnih lokacij. K temu zagotovo prispevajo tudi aktivnosti,  ki jih na območju šolskih poti izvajamo za zagotavljanje varnosti otrok na poti v šolo in domov (npr. pregled cestne infrastrukture na  šolskih poteh  in  obveščanje upravljavcev cest pred začetkom šolskega leta,  nadzor cestnega prometa in preventivne aktivnosti v šolah) ter velik poudarek,  ki  ga  upravljavci cest namenjajo zagotavljanju varnejše cestne infrastrukture na šolskih poteh. Kljub navedenemu  velja izpostaviti nekatere ulice oziroma ceste in cestne odseke,  na  katerih  je  na  območju  PU  Maribor  predvsem  zaradi večjih prometnih  obremenitev,  pot  v  šolo  in domov za otroke lahko nevarnejša, predvsem ob prečkanju teh cest, in sicer:

  -     Mladinska  ulica in Maistrova ulica v Mariboru (OŠ Bojana Ilicha, OŠ bratov Polančičev Maribor, OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor);
   -     Lackova  cesta  in  Ulica  Pohorskega  odreda v Mariboru (OŠ Ludvika  Pliberška Maribor);
   -     Cesta  XIV. divizije oziroma regionalna cesta št. 710 v Mariboru (OŠ Draga Kobala Maribor);
   -     Mariborska  cesta  oziroma glavna cesta št. 1 v Selnici ob Dravi (OŠ Selnica ob Dravi);
   -     Mariborska  cesta  oziroma  regionalna  cesta št. 430 v Slivnici pri  Mariboru (OŠ Franca Lešnika Vuka Slivnica);
   -     Partizanska  ulica  v  Slovenski  Bistrici  (OŠ  Pohorskega  odreda, Slovenska Bistrica, 2. OŠ Slovenska Bistrica);
   -     regionalna  cesta  št. 454 na območju Skorbe oziroma Spodnje Hajdine  (OŠ Hajdina) in
   -    glavna cesta št. 2 v naselju Gorišnica (OŠ Gorišnica).

Območje PU Kranj 

S Policijske uprave Kranj so nam posredovali seznam točk, kjer je še posebej potrebna previdnost. 

Jesenice:
  -  Podkočna, križišče za Podmežaklo. Zelo obremenjen odsek, na prometni površini ni prehodov za pešce, prečkanja ceste so pogosta.
  -  V naseljih, kjer zaradi konfiguracije ceste pločniki ali pasovi za pešce niso mogoči, so ponekod vzpostavljene cone z omejitvijo hitrosti na 30 km/h.

Bled:
  -  Kritična mesta so prehodi za pešce, ki potekajo prek glavnih cest v naseljih zaradi velike gostote prometa.

Škofja Loka:
  -  Trenutno aktualno delovišče na cesti v naselju Godešič.

Radovljica:
  -  Cesta mimo Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce s strani voznikov tovornih vozil, ker gre za območje, kjer je zanje promet prepovedan

Kranj:
  -  Center Kranja z okolico, kjer je največja frekvenca vozil, predvsem  Koroška cesta (gimnazija), Osnovna šola Franceta Prešerna in Planina.

Tržič:  

- Lom pod Storžičem, podružnična osnovna šola, ki je locirana na ovinku. Obstajajo infrastrukturne omejitve. Na šolo opozarja le znak za šolo in talne označbe, šolska pot pa je označena zgolj na kratki razdalji.

- Podljubelj. Ni površin za pešce. Prav tako ni dodatno označena šolska pot (s svinčniki, stopinjami ipd.:). Večino otrok do šole pripelje šolsko vozilo.
Koroška cesta iz smeri naselja Ravne proti Tržiču. Obstajajo infrastrukturne omejitve. Vozišče je ozko, nepregledno in poteka v  ovinku, vendar pa je zarisana modra črta za pešce in prepoved parkiranja za vozila. Na Partizanski cesti (od cerkve Sv. Andreja do  Osnovne šole Tržič) pa je prepovedan promet v času začetka in konca šolskega pouka. Cesta je ozka in nepregledna, zato kljub signalizaciji nevarna.

Kovor: kljub zarisanemu modremu pasu za pešce in hitrostnim oviram je vozišče nepregledno in ozko, zato je kljub temu potrebna previdnost.

Križe: Pri Osnovni šoli Križe se pločnik konča še pred šolo pri uvozu na glavni parkirni prostor, ravno tako je nevarnost pri prečkanju glavne ceste pri kmetijski zadrugi.
Senično: Ni površine za pešce, vozišče pa poteka večinoma v ovinkih.
Retnje: Klanec iz smeri Loke ni ustrezne šolske poti.

Območje PU Murska sobota

Na območju Pomurja bi težko izločili mesto, za katero bi lahko rekli ali trdili, da je z vidika 'šolske poti' najbolj nevarno, najbolj izpostavljeno. Že same vzgojno-izobraževalne organizacije so s svojimi načrti 'varnih šolskih poti' in v sodelovanju z lokalno skupnostjo poskrbele, da so te na mestih, kjer niso izpostavljene dodatnim nevarnostim. Če že, pa so takšna mesta gotovo tam, kjer v neposredni bližini šole poteka državna cesta, so odgovorili na PU Murska Sobota. 

Območje PU Novo mesto

Na PU Novo mesto odgovarjajo, da kritičnih točk, ki bi jih na podlagi preteklih izkušenj posebej izpostavljali, nimajo. Opozorilo na previdnost pa je več kot na mestu za vsa območja v bližini šol, šolskih poteh, križiščih, prehodih za pešce, igriščih, avtobusnih postajah in postajališčih ipd. "Posebna previdnost je potrebna tudi pri ustavljenih avtobusih na postajališčih in označenih mestih za ustavljanje na cestah, kjer je treba ustrezno zmanjšati hitrost zaradi možnosti, da kdo steče na cesto. "Bi pa radi izpostavili, da zgledi vlečejo, zato naj bodo voznice in vozniki, tudi tisti, ki vozijo otroke v šolo, s svojim obnašanjem, spoštovanjem cestnoprometnih pravil in vozniško kulturo zgled drugim udeležencem v cestnem prometu,"  še dodajajo.

Območje PU Celje

Za nobeno od bližnjih območij okolice šol na območju Policijske uprave Celje ne morejo govoriti kot o črnih točkah. Lahko se v vsakem trenutku zgodi, da se kje zgodi prometna nesreča, opozarjajo: "Vsekakor pa je v tem obdobju še posebej pomembno opozoriti na odgovorno vožnjo oz. odgovorno kakršnokoli aktivno udeležbo v cestnem prometu slehernika. Tako vozniki, šolarji, njihovi starši in/ali spremljevalci naj se ves čas obnašajo odgovorno in strpno. Na takšen način bomo dosegli sožitje med različnimi kategorijami udeležencev cestnega prometa in s tem zmanjšali možnost nastanka konfliktnih situacij, posledično pa prometnih nesreč. Ne le voznike, tudi otroke je potrebno ves čas opozarjati in vzgajati, da razigranost, nepremišljenost ali kakšno drugo neprimerno vedenje lahko vodi v situacijo, ko bodo ostali udeleženci (običajno vozniki motornih vozil) postavljeni pred nerešljivo situacijo. Zato je v prometu potrebno ravnati spoštljivo in previdno. Pa ne le v okolici šol in ne le v prvih šolskih dneh, temveč vedno in povsod."

 AMZS: Otroci promet doživljajo drugače

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Erik Logar, vodja področja varna mobilnost v AMZS, je ob začetku šolskega leta poudaril: "V AMZS že šesto leto s kampanjo Še 365 dni! udeležence v prometu opozarjamo, da se otroci in mladi vračajo na šolske poti, pri čemer izpostavljamo, da je treba za njihovo varnost skrbeti vse dni v letu. Večina udeležencev v prometu je namreč v prvih dneh novega šolskega leta na najmlajše res bolj pozorna, po nekaj dneh ali tednih pa mnogi pozabijo, da otroci promet doživljajo drugače, kar odraslim narekuje dodatno skrb in pozornost."

Zagotavljanje varnosti otrok je ena najpomembnejših nalog, ki ji policisti pozornost namenjajo skozi celotno leto, poudarjajo na Policiji. Vsako leto tako pregledajo cestno-prometne signalizacije v bližini šol in vrtcev, skupaj z vodstvi šol tudi načrte varnih poti, preverjajo tehnično brezhibnost avtobusov in drugih vozil, s katerimi se prevažajo otroci, prisotni so na sestankih s starši in prvošolci, otrokom predavajo o prometni varnosti, pomagajo pri organizaciji in usposabljanju šolske prometne službe ter se povezujejo s predstavniki lokalnih skupnosti in drugih institucij, je naštel Robi Štrman s Policijske uprave Maribor. 

Ne glede na izpostavljene ceste oziroma cestne odseke na PU Maribor opozarjajo, da je treba z namenom zagotavljanja čim večje prometne varnosti otrok k previdni in strpni vožnji ter spoštovanju cestno-prometnih predpisov, še posebej v okolici šol in vrtcev, pozvati vse voznike, saj otroci sodijo med najranljivejše prometne udeležence:"Vsi vozniki motornih vozil kot udeleženci v cestnem prometu se morajo zavedati, da so otroci v prometu nepredvidljivi, da si prometne predpise pogosto razlagajo po svoje, prav tako pa ne zmorejo v vseh situacijah pravilno oceniti hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vozila. Zaradi tega morajo biti v cestnem prometu deležni posebne pozornosti ostalih prometnih udeležencev. Ob tem se morajo še posebej starši zavedati, da se otroci v prometu zgledujejo po starejših, zato bodo s spoštovanjem cestno-prometnih predpisov zagotovo vzgojno vplivali na svoje otroke."

Nasveti za starše

Starši in skrbniki, poskrbite, da bodo otroci dobro vidni. Otroci prvih in drugih razredov osnovne šole morajo nositi rumene rutice.

Da bi bili še bolj vidni in tako bolj varni, je priporočljiva tudi uporaba svetlejših oblačil in odsevnikov, ki so obvezni ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti.

Za otroke je tudi obvezna uporaba kolesarske zaščitne čelade, ki jo morajo nositi na kolesu, priporočljiva pa je tudi pri uporabi posebnih prevoznih sredstev (skiroji, rolke ipd.). 

Pri prevozu otrok pa ne pozabite na pravilno in dosledno pripenjanje otrok v ustrezne zadrževalne sisteme (otroške varnostne sedeže, bodisi v motornih vozilih bodisi na kolesu).

Poleg spoštovanja vseh cestnoprometnih predpisov staršem svetujejo, da med vožnjo ne uporabljajo mobilnega telefona ali slušalk za poslušanje glasbe, da vozite previdno, strpno in spoštljivo do ostalih prometnih udeležencev. Z lastnim odgovornim ravnanjem in spoštovanjem cestnoprometnih pravil bodite otrokom za vzgled. Otroci namreč ves čas spremljajo, kaj in kako počnete, ter od malih nog posnemajo vsa vaša ravnanja, poudarjajo policisti. 

 • 20 - Liv Amiti E+ 3 (žensko)
 • 19 - Liv Vall E+ 2 (žensko)
 • 18 - Gravel kolo Giant Revolt 0
 • 17 - Giant Reign E+ 1
 • 16 - Giant Propel Adv Pro 0
 • 15 - Giant DailyTour E+ 1 RT
 • 14 - Giant Stance E+ 2 29
 • 13 - Liv Avail Adv 1 (žensko)
 • 12 - Giant Propel Advanced Pro
 • 11 - Giant Trance X E+ 1 Pro 29
 • 10 - Giant Talon 1 29 GE
 • 9 - Giant Defy Advanced 2
 • 8 - Giant TCR Advanced 1 Disc
 • 7 - Giant Explore E+ 2
 • 6 - Giant Trance X 1 29er
 • 5 - EnviLiv Advanced (žensko)
 • 4 - Liv Embolden E+ 1 (žensko)
 • 3 -Giant Propel Advanced 1ct
 • 2 - Giant Fathom E+ 2 Pro
 • 1 - Giant TCR Advanced SL 0

KOMENTARJI (23)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

kojnusar
01. 09. 2021 19.15
+1
čez dražgoše bi bilo pametno. in preboj v šolske klopi!
yokerxdinterfan
01. 09. 2021 19.01
oh lepo vas prosim...niso kritični odseki ampak tastari k vozjo mulce v šolo/vrtec
jastreb3
01. 09. 2021 13.53
Najbolj kritični so Štrukljevi šolniki
ervirus
01. 09. 2021 13.13
+2
Prejemnik socialne pomoči ni opravičen do vrca.
ervirus
01. 09. 2021 13.12
+3
V telefonih enih in drugih.upravicence socialne pomoči pobrat injh dat na zebre.oni fusajo otroci pa brezplačno v vrcih
housexy36
01. 09. 2021 12.46
Krizisce cesta Dolomitskega odreda pri kriziscu z cesto Pod jezom na Vrhovcih-Lj. Opozorila starsev, podpora PP Vic, cetrtne skupnost Roznik... a zal, MOL odgovarja da so za ukrepe potrebne dolgoletne studije, zupan Jankovic brez posluha...morda nas je premalo s pravim priimkom na tem delu....skratka, ko bo pod kolesi kamijona, osebnega vozila ugasnilo mlado otrosko zivljenje bo prepozno, ampak po izkusnjah sodec bodo takrat lahko hitro ukrepali. Morda pa docakamo da vse solske poti nekoc postanejo varne za nase otroke.
Voluhar7
01. 09. 2021 12.05
Presoljen
01. 09. 2021 11.36
+1
Previdno vožnjo celo leto, ne samo danes.
Fluxx
01. 09. 2021 11.22
+3
Pri nas najbolj dirkajo prav starsi ki pripeljejo otroke v vrtec. Cona 3 piči 70. Se mu pac mudi v sluzbo. Ne zanima ga da prav njegov otrok hodi tam na sprehod.
Razumnež
01. 09. 2021 10.48
+3
Mulčki srečno !!
Kinky Kong
01. 09. 2021 10.30
+1
Ena najbolj kritičnih točk v Ljubljani je enosmerna Ulica padlih borcev za Bežigradom pri severni obvoznici. Namreč nekaterih stanovalci te ulice se še vedno (redno vsak dan) vozijo v napačno smer. Gre seveda za novodobne "elitneže", ki mislijo da zakon za njih ne velja. Seveda mi ni treba omenjati, da po tej ulici vsak dan hodijo in se vozijo s kolesom v šolo majhni otroci in samo vprašanje časa je kdaj bo počilo. Ampak nekaterim osebam ego ne dovoljuje, da bi se držali pravil, pravzaprav jih kršijo namenoma. Res ne razumem takšnih ljudi, ki namerno vozijo po enosmerni ulici vedoč, da lahko s tem povzročijo hudo prometno nesrečo z resnimi posledicami. Upam, da policija in redarstvo opravita svoje delo in enkrat pošljeta kakšno patruljo, da se te vemogočneže malo kaznuje.
Kinky Kong
01. 09. 2021 11.30
+1
In seveda potem so tu še prebivalci sosednje Kumrovške ulice, ki se vračajo domov po Ulici padlih borcev. Omejitev je 30 oni pa 60 na uro. Brezbrižno.
Krotilec ognja
01. 09. 2021 09.38
NIJZ pravila za šolarje in starše
AlexReal
01. 09. 2021 09.28
+1
Ena najbolj problematičnih točk je pisarna ravnatelja OŠ Prebold !
eurosapiens
01. 09. 2021 09.11
+1
zdaj bodo šefi policijskih postaj prilezli iz svojih pisarn da se bodo lahko slikali za časopise na prvi šolski dan ... drugače jih tako nikjer ne vidiš
Rožica33
01. 09. 2021 08.51
-1
Omg hvala za članek.
111111112
01. 09. 2021 08.50
+5
Že prej je bila previdnost potrebna velika sedaj pa kdor od staršev je kupil električni skiro malim otrokom je naravnost za mars. Srečno in strpno
OneEarth
01. 09. 2021 08.48
+3
resen problem so mobilci med vožnjo tu bi morali močno povečati nadzor in globe
picolin
01. 09. 2021 08.44
+1
tudi ce bi dali hitrost okoli sol 10 na uro ne bi nc pomagalo. pa tudi ce se peljes 50 na uro ni nc narobe, samo z glavo je potrebno bit 100% na cesti . kako pa je z nasimi vozniki se pa itak ve da je vse drugo bol pomembno kakor bit tist trenutek z mislimi na cesti.
roten
01. 09. 2021 08.30
+2
Kritična je kultura voznikov
Mirotar
01. 09. 2021 08.20
+0
vsak polnoletni k... je lah minister in taki odločajo o usodi ljudstva...bolano