Slovenija

Lani 285 tujih družb z izgubo

Ljubljana, 15. 07. 1999 16.02 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

Lani je bilo med 16.418 gospodarskimi družbami, ki so na območju ljubljanske regije predložile statistične podatke iz bilance stanja in uspeha, 770 gospodarskih družb (4,7 odstotka), ki poslujejo v celoti s tujim kapitalom. Poslovni izid gospodarskih družb ljubljanske regije kot celote je bil lani pozitiven, obratno pa velja za družbe, ki so jih ustanovili tujci. S čisto izgubo je lansko poslovno leto zaključilo 285 družb, ki poslujejo samo s tujim kapitalom.

V primerjavi z letom 1997 se je čista izguba družb s tujim kapitalom povečala kar za 22 odstotkov, znašala pa je 6,372 milijarde tolarjev in s tem presegla čisti dobiček za 24 milijonov tolarjev. Končni rezultat poslovanja družb, ki poslujejo v celoti s tujim kapitalom, je neto čista izguba (čisti dobiček zmanjšan za čisto izgubo). Glede na izredno rast čiste izgube so tuje družbe v letu 1998 dosegle negativno razliko. V letu 1997 so ugotovile za 822 milijonov tolarjev neto čistega dobička, lani pa za 24 milijonov tolarjev čiste izgube. Tako je bil poslovni rezultat tujih družb slabši od poslovnih rezultatov vseh družb v gospodarstvu v ljubljanski regiji. Te so negativni poslovni izid iz leta 1997 popravile in dosegle lani pozitivnega. Neto čisti dobiček, ki so ga v letu 1998 ugotovile vse gospodarske družbe, je znašal 22,5 milijarde tolarjev.

  • zacetni
  • VITALHIT
  • KLET KRŠKO
  • SWY
  • WIDEX
  • PEČJAK
  • NEPREMICNINE
  • LISCA