Slovenija

Lani se na področju razbremenjevanja gospodarstva ni zgodilo nič bistvenega

Ljubljana, 11. 01. 1998 10.31 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

Za povečanje slovenskega izvoza in tudi zaslužka, bi morali osvežiti proizvodni program, zlasti v industriji, in ga inovativno dopolniti. Za povišanje dodane vrednosti na zaposlenega, ki znaša 25.000 DEM, kar je precej nižje od povprečja v EU, bi morali investirati vsaj dve milijardi dolarjev v tehnično tehnološko podstat slovenskega gospodarstva. Investirati bi morali v stroje, opremo in informacijsko tehnologijo. Ker tega razvojnega impulza v Sloveniji še vedno ni, so tudi poslovni rezultati, ki se kažejo v relativno nizki rasti bruto domačega proizvoda, pričakovani, pravi Jožko Čuk, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije.

Gospodarske zbornice ni presenetila ocena o 2,9-odstotni lanski gospodarski rasti, čeprav, kot pravi Čuk, je tudi zbornica napovedovala višjo rast. Da pa bo dosežena rast nižja in da je dejansko stanje slabše, kot so nakazovali konjunkturni trendi, so v zbornici ugotovili na zadnjih sestankih s podjetji ob koncu leta.

Predsednik GZS Čuk meni, da se lani na področju razbremenjevanja gospodarstva ni zgodilo nič bistvenega. Tudi delno povečana konjunktura na zunanjih trgih ni mogla nadomestiti obremenilnih okoliščin poslovanja naših podjetij. Problem je predvsem prenizko investiranje v gospodarstvu, posebej v industriji. Slovenski izdelki in storitve so zastarele glede na dejansko povpraševanje na globalnem trgu, še vedno namreč tržimo stare izdelke.

Na vprašanje, ali bo gospodarska rast letos boljša od lanske, pa je Jožko Čuk povedal, da bo rast BDP tudi letos na približno enaki ravni kot lani, predvsem zato, ker so makroekonomske razmere enake, kot so bile. "Zelo težko bo obdržati rast BDP na ravni treh odstotkov, zato ker se gospodarstvu ne obetajo večje spremembe in razbremenjavanje. Bojimo pa se, da bo zaradi hitrega naraščanja potreb javne porabe prišlo do dodatnega zajemanja z raznimi prispevki in davki, tako da bo obremenitev direktno ali posredno lahko še višja, kot je bila v preteklem letu," meni Čuk.