Slovenija
Oglas

Magistrski študijski program Industrijska farmacija

Ljubljana, 29. 05. 2024 00.15 | Posodobljeno pred 24 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

V študijskem letu 2024/2025 na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani ponovno vabimo k vpisu plačljivega študijskega programa Industrijska farmacija, ki poteka v angleščini. Eden izmed ključnih motivov za uvedbo takšne vrste študijskega programa je velika potreba po mednarodnih in domačih strokovnjakih iz področja farmacije in industrijske farmacije, zaradi razvoja farmacevtske industrije v Sloveniji in širše.

Brosura

Program Industrijske farmacije v angleščini smo zasnovali tako, da nudi precej prednosti tako domačim študentom, ki so bodisi v rednem delovnem razmerju, ali mednarodnim študentom, ki želijo pridobiti diplomo v Sloveniji:

- študijski program se izvaja hibridno (z možnostjo predavanj na daljavo) in v popoldanskem času, kar omogoča vpisanim študentom nemoteno opravljanje svojih službenih obveznosti; 

- laboratorijske vaje se izvajajo v blokih, kar študentom omogoča učinkovitejše razporejanje časa.

Program ima ustrezno zastopanost farmacevtskih, tehnoloških, biotehnoloških in biofarmacevtskih vsebin, s katerimi se usposobi študenta za izvajanje strokovnih del na številnih področjih farmacevtske industrije. Ob koncu študija bodo magistri industrijske farmacije sposobni reševanja konkretnih problemov na področju razvoja, izdelave, zagotavljanja kakovosti, kontrole ter trženja zdravil z uporabo relevantnih pristopov ter opravljanje nalog strokovnih sodelavcev s področja. Tekom programa se študentje poleg omenjenih vsebin seznanijo tudi s specifikami, povezanimi z intelektualno lastnino, legislativo in regulativo na področju Slovenije.

Obogateni s temi kompetencami bodo visoko zaposljiv kader v farmacevtskih in biotehnoloških podjetjih.

V 1. letnik magistrskega študijskega programa Industrijska farmacija v angleščini, se lahko vpiše, kdor je končal:

     A.  prvostopenjski študijski program s področij biokemija, biologija, biotehnologija, kemija, kemijsko inženirstvo, kemijska tehnologija, kozmetologija, laboratorijska biomedicina, mikrobiologija in živilska tehnologija v obsegu 180 ECTS;

     B. prvostopenjski študijski program ostalih področij: diplomantom prvostopenjskih študijskih programov ostalih področij se vstopni pogoji določijo na osnovi zaključenega programa in jih potrdi Komisija za študijsko področje Fakultete za farmacijo na osnovi predloga koordinatorja magistrskega študijskega programa Industrijska farmacija (najmanj 30 ECTS). Kadar mora kandidat zaradi različnosti strokovnega področja opravljene izobrazbe v primerjavi s programom, na katerega se prijavlja, opraviti dodatne izpite, kandidate posebej opozarjamo, da je treba te izpite opraviti pred vpisom v študijski program. Za študij, ki se bo izvajal v angleškem jeziku velja, da morajo študenti predložiti jezikovno potrdilo o znanju angleškega jezika. Dobro jezikovno znanje se nanaša na raven B2 na lestvici CEFR ravni evropskega jezikovnega portfelja.

Vse dodatne informacije lahko pridobite TUKAJ.

Vabljeni k pridobivanju novih znanj in vstopu na pot novih kariernih priložnosti!


Naročnik oglasne vsebine je Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8