Slovenija

Na Policiji le priznali, da je Lindav zaprosil za pisarno na GPU

Ljubljana, 27. 03. 2023 11.37 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 8 min
Avtor
Damjana Seme
Komentarji
138

Na Policiji so prejšnji teden ignorirali naša vprašanja, ali drži, da je nekdanji prvi mož Policije Boštjan Lindav, ki je po 33 letih kariere pristal v samski sobi na Policijski postaji Škofja Loka, zaprosil za pisarno na Generalni policijski upravi (GPU), kjer je še vedno zaposlen v vodstvu Policije. Po naših informacijah je bila namreč prosta najmanj ena pisarna, kjer bi Lindav lahko nadaljeval z delom. In ne drži, da je sam želel na Gorenjsko. Ko smo jih seznanili, da bomo pojasnila zahtevali preko informacijske pooblaščenke, so le odgovorili in potrdili, da je Lindav želel pisarno na GPU, vendar njegovi prošnji niso ugodili.

Boštjan Lindav je želel pisarno na GPU, vendar je vodstvo Policije odločilo drugače in ga poslalo na Policijsko upravo Kranj, kjer pa naj ne bi bilo proste pisarne.
Boštjan Lindav je želel pisarno na GPU, vendar je vodstvo Policije odločilo drugače in ga poslalo na Policijsko upravo Kranj, kjer pa naj ne bi bilo proste pisarne. FOTO: Luka Kotnik

Prejšnji teden smo poročali, da so več zaposlenih v vodstvu Policije, ki so bili trenutno v pisarnah v Tacnu, preselili v novo delovno okolje, na policijske uprave po Sloveniji. Tudi nekdanjega prva moža Boštjana Lindava. Uradno se na Generalno policijsko upravo, kjer je njihovo delovno mesto, niso mogli vrniti zaradi prostorske stiske, ker da ni več prostih pisarn. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Policije Senad Jušić je predlagal, da uslužbence preselijo na policijske uprave, kjer imajo bivališča. Ko smo poročali, da je Lindav pristal na Policijski postaji Škofja Loka, so s Policije sporočili:"Odločitev, da se delo opravlja v prostorih policijske postaje, pa je bila odločitev posameznika in ne vodstva Policije." 

Kar lahko razumemo kot da je bila to želja Lindava, da se preseli v pisarno na Policijsko postajo v Škofjo Loko, kar pa po naših informacijah ne drži. Lindav naj bi namreč želel ostati na Generalni policijski upravi v Ljubljani, kjer je tudi njegovo delovno mesto. Po neuradnih podatkih je bila vsaj ena prazna pisarna na voljo, a mu niso ugodili. Želeli so, da gre na Policijsko upravo Kranj. Tam pa naj ne bi bilo nobene proste pisarne. Ker bi morali v tem primeru nekoga izseliti, tega pa Lindav ni želel, je sprejel prosto samsko sobo na Policijski postaji Škofja Loka, ker tudi tam naj ne bi bilo nobene prazne pisarne. 

Tako ima nekdanji direktor Uprave kriminalistične policije in do nedavnega prvi mož slovenske Policije, svoj novi delovni prostor med posteljami in omarami v samski sobi. Nobenega soglasja ni dal, da se ga preseli na Policijsko upravo Kranj, še manj je bila njegova želja samska soba v Škofji Loki.

Na Policiji so se dvakrat izognili konkretnim odgovorom in pojasnilom ter ignorirali nekatera naša vprašanja. Ko smo zagrozili z informacijsko pooblaščenko in da bomo zahtevali tudi komunikacijo na to temo, so le priznali, da je Lindav zaprosil za pisarno na GPU in nam kar sami poslali vsebino elektronskega sporočila, v katerem  mu je v. d. generalnega direktorja Senad Jušić odgovoril, da mu trenutno ne more ugoditi.

"Obveščam vas, da sem preučil vsebino vašega predloga in mu (trenutno) ne morem slediti. Na današnjem jutranjem sestanku ste bili vsi prisotni seznanjeni z razlogi za sprejeto odločitev glede kraja opravljanja dela, ki to ne bo več Tacen. Zavedajoč se prostorske problematike na Litostrojski 54, smo v vodstvu policije iskali rešitve, ki bi v prvi vrsti imele pozitiven vpliv na zaposlene in bi pripomogle, k večjemu zadovoljstvu zaposlenih v okviru izvajanja pričakovanih obveznosti iz naslova delovnih procesov. V tej zvezi vas obveščam, da je vaša pobuda sprejeta na znanje in v kolikor bo prišlo do sprostitev pisarn na Litostrojski cesti, vas bom o tem obvestil, da se dogovoriva o možnih rešitvah. Verjamem, da boste vse zaupane vam naloge lahko opravili v okviru načrtovanih aktivnosti in ob podpori informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki je v policiji na razpolago. Ko bo izkazana potreba po uporabi službenega vozila pa menim, da ni nobenih zadržkov, da vam ne bi bila uporaba omogočena," je zapisal Jušić.

Čeprav s Policije sporočajo, da so vse pisarne na Litostrojski zasedene, pa je zanimivo, da so imeli tam prej vsi svoja delovna mesta in pisarne, še preden so se začele kazenske selitve ljudi v Tacen, ko je nastopila prejšnja oblast in z njo novo vodstvo Policije. Tudi celotna prva ekipa odstavljenih kadrov v Tacen se je lansko leto normalno vrnila na svoja delovna mesta nazaj na Litostrojsko. Nikogar niso selili po policijskih upravah. 

S Policije sicer še sporočajo, da bodo takoj, ko bodo prostorske zmogljivosti na Litostrojski to omogočale, uredili prostore za uslužbence na sedežu delodajalca. 

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Policije Senad Jušić je predlagal, da zaposlene v vodstvu Policije, ki imajo trenutno pisarne v Tacnu, preselijo na policijske uprave, kjer imajo bivališče.
Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Policije Senad Jušić je predlagal, da zaposlene v vodstvu Policije, ki imajo trenutno pisarne v Tacnu, preselijo na policijske uprave, kjer imajo bivališče. FOTO: POP TV

"V zadnjem obdobju je na žalost Tacen  dobil negativen prizvok, da je namenjen umiku uslužbencev Policije. Zaposleni iz vodstva Policije si zaslužijo spoštovanje in razbremenitev negativne stigme, ki se je z leti nabrala. Policijski akademiji pa želimo povrniti njen temeljni namen, to je izobraževanju policistk in policistov ter drugih," še sporoča predstavnica za odnose z javnostmi Maja Ciperle Adlešič. Ob tem se nehote postavlja vprašanje – ali policijske uprave in postaje ne pomenijo nove stigme za zaposlene iz vodstva Policije, ki imajo delovno mesto na GPU?

Na novih lokacijah bodo zaposleni opravljali enake naloge kot v vodstvu Policije. Povezane bodo s strateškim in strokovnim delom Policije na področjih kot so nasilje v družini in prepoved približevanja, prenova resolucije o kriminaliteti, organizacija in kadri po vstopu Hrvaške v Schengen in podobno, dodajajo na Policiji.

V Policijskem sindikatu se bodo odzvali, ko bodo dobili vse informacije

V Policijskem sindikatu Slovenije (PSS) zadeve še ne komentirajo, ker ne poznajo vseh okoliščin selitve zaposlenih. "Nekateri člani so nas v konkretni zadevi obvestili, da nam bodo posredovali pisne zaznamke o dejanskem poteku 'razselitev'. Ko bomo prejeli njihove izjave, bomo lahko pristopili tako k reševanju pravnega vprašanja o dopustnosti spremembe kraja opravljanja dela, kot tudi k reševanju drugih vprašanj, ki bi se lahko pojavila. Zaenkrat pa še nimamo informacij ali so se javni uslužbenci o selitvi morda kakorkoli sporazumeli z delodajalcem ali pa gre v teh primerih za enostranske in (najmanj) sporne odločitve delodajalca," pojasnjuje predsednik PSS Rok Cvetko.

Kaj pa o vseh teh selitvah, premestitvah in razrešitvah uslužbencev Policije, ki se dogajajo že tri leta, pravijo pravni in policijski strokovnjaki.

"Naj povem, da konkretno zadevo glede Boštjana Lindava in ostalih sodelavcev poznam le iz medijev, sam osebno nimam informacij, kako so potekale zadeve. Lahko pa rečem, da je najprej pomemben delovnopravni vidik – torej, ali se skladno s pogodbo o zaposlitvi gospoda Lindava lahko premesti na drugi kraj, kjer naj opravlja delo. Prav tako je pomembno ali je bil med njim in delodajalcem sklenjen kakšen poseben dogovor glede te premestitve – torej, ali se je s premestitvijo strinjal ali celo sam zaprosil, ali je pa je bil na postajo v Škofjo Loko prisilno premeščen. Če bi premestitev sam želel ali pa bi bila sporazumno dogovorjena, potem z njo ne vidim nobenih resnih problemov," razlaga dr. Miha Šepec, profesor za kazensko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. 

Dr. Miha Šepec, profesor za kazensko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.
Dr. Miha Šepec, profesor za kazensko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. FOTO: osebni arhiv

"V primeru, da gre za politično pogojeno premestitev enega najbolj izkušenih in strokovnih policistov na delovno mesto, kjer svojih talentov in znanja ne more zares učinkovito uporabiti, ob tem pa premestitev ni bila njegova želja, potem to ocenjujem kot nestrokovno, neetično in skrajno neprofesionalno delo njegovega nadrejenega. Namesto, da bi se slednji obdal z najboljšimi strokovnjaki, s katerimi bi Policijo vodil najbolj učinkovito in kvalitetno, kvalitetne kadre degradira na mesto, ki za njih ni primerno, sebi pa zagotovi poslušne podložnike v neposredni bližini. Očitno torej stroka tudi pri novi politiki ni prevladujoči faktor za izbiro kadrov, temveč strankarska poslušnost," dodaja profesor Šepec.  

Ko je v stroko vmešana politika, državljani dvojno izgubimo, pravi. "Prvič zato, ker javni denar nima lastnika, zato nikogar pretirano ne boli, ko se ga nerazumsko razmetava. Drugič pa zato, ker politika svoje pripadnike nikoli ne izbira po strokovnosti, četudi skuša javnost prepričati da to počne, temveč le in samo po politični pripadnosti. To pa pomeni, da najvišje javne funkcije zelo redko zasede največji strokovnjak, temveč tisti, ki ima pravo politično izkaznico. Državljani tako dobimo storitve na nižji ravni in nižje kvalitete, kot če bi delo bilo zaupano največjemu strokovnjaku za področje," meni dr. Miha Šepec.     

Kako pa dogajanje v Policiji komentira strokovnjak za policijska pooblastila in profesor na Fakulteti za varnostne vede v Mariboru, doc.dr. Miroslav Žaberl. "Vsakršne celovite menjave skorajda kompletnega vodstvenega vrha Policije so z organizacijskega vidika slaba popotnica razvoju policijske organizacije in stroke. Poleg tega, da vodje zaradi kratkega staža ne morejo razviti svoje vizije dela, dobimo ponavadi kopico užaljenih in ponižanih strokovnjakov, ki niso ne voljni in tudi ne izkoriščeni kot strokovni potencial. Odlagališče teh kadrov v Tacnu je bilo prav gotovo neprimerno, saj gre za temeljno izobraževalno institucijo, kjer naj bi bodoče policiste izobraževali in usposabljali zadovoljni vrhunski policijski strokovnjaki, ki se bližajo koncu svoje kariere," meni Žaberl. 

Glede zadnjih selitev kadrov na policijske uprave pa: "Če so bile sedaj izvedene premestitve na regijske in lokalne sedeže izvedene v soglasju s prizadetimi, je vsaj to dobro, čeprav pri dotičnih vselej ostane grenak priokus. Po mojem mnenju bi masovne primere kadrovskih zamenjav, lahko zamejil zgolj ustrezen karierni sistem, ki bi na vrhovne položaje dopustil samo policijske strokovnjake z dolgoletnimi delovnimi in vodstvenimi izkušnjami, ki bi lahko, po dokončanem mandatu, svoje bogato znanje prenašali na policijske kadre v Tacnu. Na ta način bi policijska akademija tudi izgubila omalovaževalen status odlagališča odsluženih policijskih kadrov," pravi profesor Miroslav Žaberl. 

"Se pa zastavlja vprašanje o številčnosti odstavljenega visokega policijskega kadra, katerega množičnost naj bi bila preštevilčna za prostorske kapacitete Generalne policijske uprave. Zato bi bilo potrebno analizirati razmerje med policijskimi vodji in policijskimi operativci na lokalni, regijski, predvsem pa na državni ravni. Bojim se, da je zaradi pogostih kadrovskih menjav, to razmerje že zdavnaj porušeno," še dodaja.

 • 20 - Liv Amiti E+ 3 (žensko)
 • 19 - Liv Vall E+ 2 (žensko)
 • 18 - Gravel kolo Giant Revolt 0
 • 17 - Giant Reign E+ 1
 • 16 - Giant Propel Adv Pro 0
 • 15 - Giant DailyTour E+ 1 RT
 • 14 - Giant Stance E+ 2 29
 • 13 - Liv Avail Adv 1 (žensko)
 • 12 - Giant Propel Advanced Pro
 • 11 - Giant Trance X E+ 1 Pro 29
 • 10 - Giant Talon 1 29 GE
 • 9 - Giant Defy Advanced 2
 • 8 - Giant TCR Advanced 1 Disc
 • 7 - Giant Explore E+ 2
 • 6 - Giant Trance X 1 29er
 • 5 - EnviLiv Advanced (žensko)
 • 4 - Liv Embolden E+ 1 (žensko)
 • 3 -Giant Propel Advanced 1ct
 • 2 - Giant Fathom E+ 2 Pro
 • 1 - Giant TCR Advanced SL 0

KOMENTARJI (138)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

fofnudl
29. 03. 2023 09.27
Da se tile žalostni policisti ne bi toliko obremenjevali s premestitvijo samo lahko zapolnijo čas z delo in ta čas pomagajo navadnim policistom s pisnimi izdelki. Bo tako več in bolje narejenega in ne bo treba vračati posnoh izdelkov policistom. Vse bo šlo hitreje in gladko.
pekoči paradižnik
27. 03. 2023 19.58
-2
Vlada se vsakodnevno spopada z odpravljanjem škodljivih posledic janšizma, tudi v policiji, ... žal še dolgo ne bo konec tega in potrpljenje ljudi bo ključno.
to je kr neki
27. 03. 2023 21.20
-1
Aurelius
11. 04. 2023 13.56
Pravzaprav pa si tudi ti škodljiva posledica sedanje narcistične vlade, ki z vidika davkoplačevalcev ni do zdaj naredila še nič koristnega, saj se raje ukvarja z nepotrebnimi kadrovskimi čistkami, kot pa z nujnimi reformami, medtem ko ljudje izgubljamo potrpljenje, pa njene obljube letijo v nebo ...
2fast4
27. 03. 2023 18.39
+3
Imeti svojo pisarno in bluziti ter hebati zaposlenega na terenu, neprecenljivo...
Tone 12345
27. 03. 2023 18.34
+1
pojtrarara
27. 03. 2023 18.32
+1
oprostite jaz tega sploh ne razumem,da se eni novinarji ukvarjajo s štetjem pisarn za točno določeno osebo - pa kdo je o9n da bi zanj posebej morala biti na voljo pisarna in da novinarji to celo poizvedujete... meni to ni jasno - a je on kak kralj, je on kaj več kot vsi ostali v policiji ali zakaj mora imeti lindav posebno obravnavo? ne razumem... zakaj potem za policaja jožeta XYZ tudi ne poizvedujete zakaj ni napredoval ali ga niso premestili tja in tja, ker po vaših informacijah so tam in tam pisarne... ta država je čist zblaznela... očitno so eni priviligirani - in to še novinarska srenja podpira
Potouceni kramoh
27. 03. 2023 18.28
+5
Pa postelja,fikus, koktejl bar jazucci fitnes savn in delovno mesto je popolno
bandit1
27. 03. 2023 17.56
+3
NO za nevedneže. Leta 2012 so ukinili 3 PU, ko so vprašali za enega zelo sposobnih in poštenih delavcev kam naj ga dajo je bil odgovor visokih kadrov reorganizacije POLI " Ko ga j......" naj gre domov. Šef vlade je bil čelavi.
bandit1
27. 03. 2023 18.03
+5
To je izjavil arogantni Lado Bradač, ki je še vedno pri jaslih.
Srečko
27. 03. 2023 17.54
+2
sploh nisem levičar, ampak da so svojega tako direktno v ta zadnjo... podlo in brez sramu... to je nekje Zokiju in ostali ekipi, na žulj stopil in posledice so tu
WD40
27. 03. 2023 17.43
-2
Zasluten mir pred svobodnjaki
WD40
27. 03. 2023 17.43
-1
Marcus Aureliuss
27. 03. 2023 17.30
-1
In vse to samo zaradi tega, ker je zagovarjal strokovno stališče da naj se policijskih varnostnikov ne privatizira. 🤪Banana republika ....
joe brasco
27. 03. 2023 17.52
+1
sosed5
27. 03. 2023 16.43
-2
Naj spucajo kadre, ki jih je umetno nastavil, in jim dal pusarne hansha, pa bo plac za vse postenjake, kolikor jih je se sploh ostalo. In ker niso pocistili janshistov, bo se vec tetav in policija bo tonla se nizje, kot je sploh mogoce. Tisti ki nakladate o depolitizaciji, seveda, ampak se je treba vrnit v case 2018, pa bo.
avgust.
27. 03. 2023 16.29
+7
Kot rečeno - čistke. Sedaj bo policija popolnoma depolitizirana in neodvisna. Predvsem pa zelo strokovna. Povsod je vse isto, kot prej, samo novi obrazi in novi žepi, samo da se mi zdi, da bomo v te nove žepe morali dajati še več.
Samo-ne-rdeci
27. 03. 2023 16.28
+3
Ma nit enega polcaja mi ni žal.
Samo-ne-rdeci
27. 03. 2023 16.28
+2
Slava b
27. 03. 2023 16.23
+5
Če ne tulis z volkovi,te trop izvrže.
mr.poper
27. 03. 2023 16.22
+4
Policija je klecnila pod pritiski ko je bil na vrhu tako DA bo ta pisarna v Škofji Loki dovolj
SLObunkeljn
27. 03. 2023 16.22
-2
Precej podobno kot 2020 - 2022 , le da takrat še nisem vedel, da plešem 😅 😂 🤣
WD40
27. 03. 2023 16.12
+3
Zdaj bo imel verjetno mir pred golobnjaki
WD40
27. 03. 2023 16.12
+3
41 % vam ni kaj ne pomaga,bo se manj
pekoči paradižnik
27. 03. 2023 19.52
+1
53 poslancev ostaja in ti sprejemajo zakone, ne javna podpora.
Jožica51
27. 03. 2023 16.04
+4
Pokvarjeno tako kot celotna vlada
dron
27. 03. 2023 16.11
-1
ti si pa brihten, take pojbič nagradi z maslenim kikirikijem v kevdru, kar korajžno naprej.....
borjac
27. 03. 2023 15.54
+8
"Lindav nekdanji direktor Uprave kriminalistične policije in do nedavnega prvi mož slovenske Policije, ima svoj novi delovni prostor med posteljami in omarami v samski sobi.", ali ima v samski sobi tudi posteljo, da lahko tudi malce pospi med "resnim delom", kajti ta možakar je ves zgaran po tri urnem delavniku, resnično se mi je zasmilil , v dno srca se mi je zasmilil, ALI VESTE VI ZGARANI VODILNI V TEJ DRŽAVI, delal sem v Fabriki 22 let, med delom sem imel nesrečo na stroju in postal težak invalid, zadnja 4 leta pred propadom fabrike, ali bolje rečeno preden so pokradli Fabriko, smo dobivali akontacije od plač, IN NE CELIH PLAČ, regresa nismo dobivali, in da bi me kdo ne bi niti vprašal o kakšnih Božičnicah, fabrika je propadla in jaz pa sem ostal na zavodu za zaposlovanje, kot invalid po 22 letih garanja v fabriki, tam sem ostal na zavodu dve leti, službo sem dobil tako, da sem dobival dodatek k minimalni plači, kakšna je sedaj moja pokojnina ?? minimalna, in vi mi pišete o nekakšnem policijskem šefu, revežu, ki nima primerne pisarne, pišete na tak način, da bi se nam zasmilil, lepo prosim, kdo pa je meni pomagal in še tisočim podobnim kot sem bil jaz, ki smo ostali praktično na cesti, brez denarja, ko so takrat Fabrike serijsko propadale, NIHČE NAM DELAVČKOM NI POMAGAL, NIKOMUR SE NISMO SMILILI, ZATO GOSPODJE LAHKO DELA LINDAV V KLETI, ČE SPLOH KAJ DELA ?? PLAČO PA IMA ZAGOTOVLJENO, MI DELAVČKI NISMO IMELI ZAGOTOVLJENEGA NIČ, ENO REVNO PODPORO NA ZAVODU, tako da prej kot napišete tak članek dajte vsaj malo pomisliti, kaj ste sploh napisali.
mr.poper
27. 03. 2023 16.25
+3