Slovenija

Načrti Pošte Slovenije

Ljubljana, 04. 03. 2000 16.37 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

Pošta Slovenije bo letos za naložbe namenila skoraj 5,3 milijarde tolarjev. Ker se je lani končalo petletno obdobje financiranja, v katerem je moral Telekom Slovenije po zakonu o Pošti Slovenije za pokrivanje izgub in investicije pošti zagotavljati določena sredstva (v petih letih revaloriziranih 14,4 milijarde tolarjev), bo morala pošta letos prvič sredstva za razvoj v celoti zagotoviti sama.

Po načrtu, ki ga je januarja potrdil tudi nadzorni svet, naj bi iz lastnih sredstev za naložbe namenili približno 3,4 milijarde tolarjev, iz naslova dezinvestiranja naj bi pridobili 862 milijonov tolarjev, za preostalo milijardo tolarjev pa naj bi najeli posojila, predvidoma pri domačih bankah. Med letošnje pomembnejše investicijske naložbe sodijo začetek izgradnje poštnega centra v Mariboru, in sicer na lokaciji nekdanjega Tama v Teznem, informatizacija poštnega poslovanja, prenova poslovno-informacijskega sistema, izgradnja nekaterih novih poštnih prostorov in obnova posameznih pošt.

V primeru, da bi vlada podražila cene pisem in dopisnic v notranjem prometu za šest tolarjev, bi Pošta Slovenije leto sklenila s pozitivnim rezultatom. V nasprotnem primeru bo rezultat negativen, in sicer naj bi izguba po ocenah, navedenih v glasilu Poštni razgledi, znašala 1,3 milijarde tolarjev.

Poštno omrežje bo v letu 2000 sestavljalo 552 poštnih enot, kar pomeni, da bo na eno pošto prišlo 3597 prebivalcev, ena pošta pa bo pokrivala 36,7 kilometra ozemlja.

  • zacetni
  • VITALHIT
  • KLET KRŠKO
  • SWY
  • WIDEX
  • PEČJAK
  • NEPREMICNINE
  • LISCA