Slovenija

Natura, vetrnice in inštitut Milan Vidmar

Ljubljana, 05. 05. 2004 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

Najzanimivejše vprašanje, ki se je porodilo ob uradni predstavitvi vladne uredbe o območjih Natura 2000, je bilo: "S čim se ukvarja inštitut Milan Vidmar?"

Avtor prispevka: Urban Červek

Na uradni predstavitvi varstvenih območjih Natura 2000 v Sloveniji je minister za okolje Janez Kopač zagotovil, da se kljub postavitvi vetrnih elektrarn na Volovji rebri ugodno stanje ogroženih vrst na tem območju ne bo bistveno poslabšalo.

Ocene o vplivu vetrnic na ogrožene živali in rastline so zelo različne
Ocene o vplivu vetrnic na ogrožene živali in rastline so zelo različne FOTO:

Kot je znano, bi po strokovnih kriterijih Volovja reber sodila v sklop posebnih varstvenih območij Natura 2000, vendar so se na ministrstvu zaradi načrtovane gradnje vetrnih elektrarn odločili, da tega območja v Naturo ne vključijo. Znano je tudi, da sta bila tako Zavod za varstvo narave kot Agencija RS za okolje (oba sodita pod pristojnost ministrstva) mnenja, da gradnja vetrnih elektrarn ni sprejemljiva. Proti gradnji se je izrekel tudi Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU).

Ministrstvo se je nasprotno oprlo na mnenje dveh "neodvisnih institucij", ki sta ugotovili, da "zaradi izgradnje in obratovanja vetrne elektrarne realno ni pričakovati bistvenega zmanjšanja števila ali obsega katere od živalskih ali rastlinskih vrst, zato so posegi z vidika vplivov na okolje, ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, sprejemljivi."

Od ministra smo v torek izvedeli, da je eden od avtorjev ocene elektroinštitut Milan Vidmar, "vodilna slovenska raziskovalna ustanova na področju energetskih sistemov". Kot je mogoče razbrati iz same predstavitve inštituta, se ta ukvarja predvsem z razvojem splošne energetike, posebej je specializirana na elektroenergetske, proizvodne, prenosne in distribucijske sisteme. Svoje storitve (študije, izvedenska mnenja, svetovalne storitve, terenske raziskave itd.) nudi slovenskim elektrarnam, distribucijskim in prenosnim podjetjem, ministrstvom in tudi regionalnim in lokalnim skupnostim.

Na suhih kraških travnikih se lomijo številni interesi
Na suhih kraških travnikih se lomijo številni interesi FOTO:

Kako je lahko omenjeni inštitut, specializiran za energetske sisteme, podal svoje neodvisno mnenje o potencialni ogroženosti medveda, risa, beloglavega jastreba, sove kozače itd. zaradi gradnje vetrnih elektrarn? In kako je lahko njihovo mnenje tehtnejše od uglednih institucij, ki so še posebej poklicane za take presoje?

Z razglasitvijo svojih območij Natura 2000 imajo sicer precej izkušenj stare članice EU. Zaradi neupoštevanja strokovnih kriterijev pri razglasitvi varstvenih območij je nekaj držav izgubilo tožbe pred evropskim sodiščem v Luxemburgu. Lahko tudi Slovenijo doleti več milijonov evrov visoka kazen, če bo sodišče spoznalo, da "izrez" Volovje rebri ni bil pravilen? Koliko bo v tem primeru Slovence stala vetrna elektrika?

  • Prenosnik Lenovo
  • Garmin ura
  • Wasup sup deska
  • Mitsubishi klima
  • Hisense TV
  • Krovni