2°C

Naval bolnikov na urgenci, obravnave trajajo dlje kot običajno

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
AVTOR
Vesna Lambergar /
KOMENTARJI
33
Če boste v teh dneh potrebovali obravnavo na urgenci, se lahko zgodi, da boste čakali dalj časa. Po praznikih namreč zaznavajo precejšnjo rast števila bolnikov. Interna klinika pa je še dodatno obremenjena zaradi prerazporeditve osebja na covidne oddelke. Ob tem pa je IPP še prevzel del urgentnih obravnav Infekcijske klinike. V UKC Ljubljana prosijo za strpnost in potrpežljivost. So pa že zagotovili dodatno ambulanto z osebjem, zato pričakujejo, da se bo stanje postopno izboljšalo.

Po praznikih so na Internistični prvi pomoči (IPP) zaznali izredno povečano število bolnikov. Sicer poudarjajo, da je to značilno po daljšem obdobju prostih dni. Porast obravnav pa pripisujejo tudi dejstvu, da so bolniki po praznikih prišli v stik z družinskimi zdravniki, ki so jih napotili na nadaljnjo obravnavo v osrednjo bolnišnico. Beležijo tudi večje število reanimacij, kar pa še dodatno zadrži obravnavo življenjsko manj ogroženih bolnikov. Zaznali pa so tudi velik priliv bolnikov iz drugih regij.

Na UKC Ljubljana tudi pojasnjujejo, da je Interna klinika v tem času še dodatno obremenjena zaradi prerazporeditve osebja na covidne oddelke. 70 postelj pa so namenili oziroma preusmerili za obravnavo covidnih bolnikov. Ob tem je IPP še prevzel del urgentnih obravnav Infekcijske klinike, ki se lahko tako v največjem obsegu posveča obravnavi covidnih bolnikov. 

V teh dneh boste na obravnavo čakali nekoliko dlje.
V teh dneh boste na obravnavo čakali nekoliko dlje.FOTO: Kanal A

Prosijo za potrpežljivost in strpen odnos

Kljub zagotovljenim dodatnim prostorskim kapacitetam v prostorih ZVD (Zavod za varstvo pri delu) za potrebe urgentnih obravnav nastajajo zastoji, predvsem zaradi kroničnega pomanjkanja prostih kapacitet za sprejem na bolnišnične oddelke Interne klinike, pojasnjujejo v ljubljanskem kliničnem centru. So pa zaradi povečanega števila bolnikov zagotovili dodatno ambulanto z osebjem, zato pričakujejo, da se bo stanje postopno izboljšalo. Priznavajo pa, da v vmesnem času kljub angažiranosti vseh kadrovskih kapacitet obravnave trajajo dlje kot običajno, zato prosijo za potrpežljivost in strpen odnos do zdravstvenega osebja.

Po praznikih so na Internistični prvi pomoči zaznali izredno povečano število bolnikov.
Po praznikih so na Internistični prvi pomoči zaznali izredno povečano število bolnikov.FOTO: POP TV

Stanje v bolnišnicah po državi

Pozanimali smo se, če je v bolnišnicah po državi zaradi obravnave covidnih bolnikov otežena obravnava ostalih bolnikov s težjimi boleznimi. Na odgovore nekaterih bolnišnic še čakamo. 

V SB Jesenice pravijo, da obravnave bolnikov z rakavimi boleznimi potekajo nemoteno (od diagnostike do operativnega zdravljenja), prav tako nemoteno potekajo obravnave bolnikov, ki potrebujejo nujno zdravljenje (tako ambulantno kot hospitalno).

V Ptujski bolnišnici pojasnjujejo, da obravnava bolezni, za katere menijo, da sodijo med težja stanja, poteka bolj ali manj nemoteno. Je pa zelo okrnjena obravnava bolezni, v smislu operacij, in pa bolezni, ki morda glede preživetja ne sodijo med težje, so pa za posameznika hudo breme – sem sodijo nenujna stanja v abdominalni kirurgiji in ortopedske operacije. Program vstavitve protez je ustavljen, zmanjšan obseg dela je tudi pri veliki večini programskih kirurških stanj.

V Splošni bolnišnici Murska Sobota pravijo, da obravnava težjih bolnikov ni odvisna od okužb s koronavirusom. Je pa spremenjen način razporeditve izvajalcev zdravstvene obravnave, saj delo s covidnimi bolniki in tudi tistimi, ki niso okuženi, v času epidemije zahteva drugačen pristop in izpolnjevanje vseh zahtev hospitalne higiene.

V Splošni bolnišnici Brežice priznavajo, da je obravnava bolnikov s težjimi boleznimi otežena predvsem zaradi omejenih kadrovskih in prostorskih možnosti. Zagotavljajo diagnostično in terapevtsko obravnavo vseh bolnikov, ki so napoteni s stopnjo nujnosti obravnave zelo hitro in nujno. Bolnike, ki so napoteni pod hitro in redno, pa uvrščajo na čakalno vrsto.

V Splošni bolnišnici Trbovlje poleg covidnih bolnikov obravnavajo vse nujne oziroma urgentne paciente, znotraj specialistične ambulantne dejavnosti pa tiste s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro. Pojasnjujejo, da so obravnave otežene zlasti zaradi pomanjkanja kadra in pa drugačne organizacije dela, ki je posledica koronavirusnih okužb (rdeče, sive cone).

V Splošni bolnišnici Celje odgovarjajo, da poleg obravnave covidnih bolnikov opravljajo vse zdravstvene storitve z višjimi stopnjami nujnosti, nenujne storitve pa omejujejo v skladu z Odredbo o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov. 

Vse onkološke obravnave potekajo nemoteno in v enakem obsegu kot pred epidemijo. Neomejena je tudi obravnava vseh nujnih stanj, ki zahtevajo bodisi internistično bodisi kirurško obravnavo v bolnišnici. Enako je tudi s hospitalnimi obravnavami na Ginekološko-porodniškem in Otroškem oddelku. 

Na področju diagnostike tudi v tem času zagotavljajo enak program radiološke diagnostike kot pred epidemijo. Nekaj težav imajo pri izvajanju funkcionalnih diagnostičnih postopkov, kot so postopki, ki potekajo pod obremenitvami (razni testi, ki se izvajajo predvsem na področju internistične diagnostike). Obseg teh preiskav je zaradi vseh varnostnih ukrepov manjši kot pred epidemijo.

Zaradi potrebne reorganizacije bolnišnice in delovnih procesov, ki so jo narekovale potrebe covidnih bolnikov, pa je največji upad programa dela na področju kirurgije, in sicer na področju obravnave bolezenskih stanj, ki niso življenjsko obremenjujoča, vendar pa so kronična in vplivajo na kakovost življenja posameznika. Pri teh je največji upad programa predvsem na področju ortopedije, še dodajajo.

Koronavirus pasica november