Slovenija

NEK plačuje le polovične prispevke

Ljubljana, 04. 01. 2000 16.18 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

Računsko sodišče je po opravljeni reviziji računovodskih izkazov Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 1998 izreklo mnenje s pridržkom.

Z revizijo računovodskih izkazov sklada za leto 1997 je računsko sodišče izrazilo dvom o uspešnosti poplačila vseh zapadlih terjatev iz naslova prispevkov za proizvedeno električno energijo, ki bi jih morala poravnati NEK in je bil zanje v tem letu oblikovan popravek v znesku 2,4 milijarde tolarjev. Zaradi tega je takrat najvišja revizijska ustanova v državi o računovodskih izkazih izrekla mnenje s pridržkom.

Revizorji so tudi ugotovili, da je direktor sklada za financiranje razgradnje NEK za obdobje od januarja 1997 do njegove razrešitve sredi julija istega leta prejel plačo, ki je za 482.000 tolarjev ali za deset odstotkov presegala obseg dovoljene porabe. Nekdanji direktor sklada je najprej pisno nasprotoval vračilu tega zneska, vendar ko mu je sklad sredi septembra 1998 poslal opomin pred tožbo, je celotni znesek preveč izplačane plače poravnal že konec istega meseca.

  • krovni2
  • PRALNI STROJ
  • SESALNIK
  • ČISTILEC
  • klima
  • tv
  • ura
  • skiro
  • kosilnica
  • krovni