Slovenija

Novela zakona o finančnem poslovanju podjetij

Ljubljana, 04. 01. 2000 17.37 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

Zadnji dan preteklega leta je začela veljati novela zakona o finančnem poslovanju podjetij, ki določa posebni vrstni red plačil zaradi plačilne nesposobnosti.

Z novelo naj bi odpravili blokade iz naslova civilnih razmerij oziroma instrumentov in zadržali le blokade iz davčnih in sodnih izvršilnih postopkov ter zajamčenih plač.

Novela zakona med drugim določa, da Agencija RS za plačilni promet 24. januarja 2000 ugotovi stanje nalogov za plačilo dospelih neporavnanih obveznosti (število, zneski in vrste obveznosti), ki so bili agenciji predloženi do 23. januarja 2000 in ki zaradi plačilne nesposobnosti imetnikov računov do vključno omenjenega datuma niso bili izvršeni.

Agencija zatem do 24. februarja 2000 vsem predlagateljem vrne naloge za plačilo obveznosti iz prometa blaga in storitev, obveznosti do tujine, obveznosti za kredite in naloge za izplačilo plač, razen nalogov za izplačilo zajamčenih plač, povračil stroškov delavcem in drugih osebnih prejemkov iz delovnega razmerja, ki so bili agenciji predloženi do vključno 23. januarja.