Slovenija

O premoženjskem stanju funkcionarjev

Ljubljana, 17. 10. 2001 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

Trije funkcionarji, Dušan Hrček, Žarko Pregelj in Bogomir Vaupotič, ter nekdanji poslanec, Ciril Metod Pungartnik, kljub številnim opozorilom še vedno niso posredovali podatkov o svojem premoženjskem stanju.

Po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo se je s poročilom o pregledu dokumentacije v zvezi s premoženjskim stanjem funkcionarjev danes seznanila parlamentarna komisija.

Kot je po seji omenjene komisije povedal njen predsednik Bogomir Vnučec (SMS), so obravnavali tudi spremembe poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih, ki ne smejo poslovati z državo, javnimi zavodi in javnimi podjetji. Na predlog komisije bo tako DZ s seznama izbrisal dve podjetji, nanj pa na novo uvrstil štiri podjetja.

Sicer pa je komisija obravnavala tudi delovni osnutek novega zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo in o nadzoru nad premoženjskim stanjem funkcionarjev. O vsebini in predlaganih rešitvah, ki bi izboljšale sedanje stanje, Vnučec ni želel govoriti, povedal pa je, da so člani komisije sklenili, da bodo temu osnutku na eni od naslednjih sej predvidoma prihodnji mesec namenili posebno pozornost. Na sejo, ki bo odprta za javnost, pa bodo povabili tudi predstavnike vlade in državne svetnike. Komisija je že predlagala nekaj konkretnih predlogov, povezanih s primeri iz delovanja komisija, ki sedaj niso natančno opredeljeni.

  • Prenosnik Lenovo
  • Garmin ura
  • Wasup sup deska
  • Mitsubishi klima
  • Hisense TV
  • Krovni