Slovenija

Obiskovalce cirkusa v Kranju pričaka napis: 'Zabavajte se! Živali se ne bodo'

Kranj, 09. 07. 2015 06.30 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 9 min
Avtor
Urša Zupan
Komentarji
365

Potujoči cirkus Safari se je ustavil v Kranju. Obiskovalci v njem lahko vidijo konje, krave, koze, lame in celo kamele, ki so v takem stanju, da je kranjsko Društvo za zaščito živali zaskrbljeno. Vročina, premalo prostora in življenje na poti so stvari, ki jih te živali prestajajo, da lahko nastopajo in proti svoji volji zabavajo ljudi. Nekateri Kranjčani so cirkusu že dali vedeti, da ni dobrodošel.

Te dni v Kranju gostuje cirkus. Mesto je polepljeno s plakati, ki pozivajo k ogledu spektakularne predstave – z njih se smehlja klovn, enega svojih trikov izvajata artista na trapezu, kamela in konj pozirata na zadnjih nogah, motoristi pa komaj čakajo, da vstopijo v t. i. kroglo smrti.

Gre za potujoči cirkus Safari, ki je v lasti nemške družine Spindler, nastopajoči artisti pa med drugim prihajajo iz Avstrije, Bolgarije, Rusije in Latvije. Na svoji spletni strani se predstavljajo kot cirkus z več kot stoletno tradicijo in bogatim zabavnim programom: obiskovalce zabavajo klovni, artisti, šepetalec konjem, uprizorijo celo zelo smrtonosno točko z imenom 'globe of death' ... pa tudi več kot 30 udomačenih živali.

Šotor cirkusa Safari je postavljen na zasebnem zemljišču, dovoljenje Upravne enote so pridobili.
Šotor cirkusa Safari je postavljen na zasebnem zemljišču, dovoljenje Upravne enote so pridobili. FOTO: U.Z.

Ljudje prihajajo in odhajajo z mešanimi občutki, tja večinoma vozijo svoje otroke, ne zavedajo pa se, da z vstopnico, ki jo kupijo, pravzaprav podprejo skrajno obliko zlorabljanja živali. Kaj se dogaja znotraj platna šotora v času, ko ni predstav, in kako dejansko poteka dresura živali, ne moremo vedeti, a nesmiselno je zatiskanje oči in domnevanje, da živali ne trpijo že samo zaradi načina življenja, kakršnega imajo.

Treba je poudariti, da smo v Sloveniji z letom 2013 uzakonili prepoved nastopanja prostoživečih živalskih vrst živali v cirkusih. "Uporaba živali prostoživečih živalskih vrst za nastopanje ali prikazovanje v cirkusih in cirkusom podobnih prireditvah je prepovedana. Zakon prostoživeče živali definira kot živali prosto živečih živalskih vrst, kot jih določa zakon, ki ureja ohranjanje narave. Zakon o ohranjanju narave pa definira prostoživeče živalske vrste kot vrste, katerih osebki lahko živijo prosto v naravi, neodvisno od človeka in niso nastali z umetnim izborom ali biotehnološkim poseganjem v dedne zasnove," v 14. a členu določa Zakon o zaščiti živali. Se pa smejo v cirkusih za nastopanje ali prikazovanje uporabiti udomačene vrste živali.

Društvo za zaščito živali Kranj: Kamele imajo grbe popolnoma povešene

Slonov, tigrov in levov torej v Kranju res ni, je pa na travniku pred večernimi predstavami moč opaziti konje, krave, koze, ovce, oslička, lame in celo kamele. Prav te, pravijo v Društvu za zaščito živali Kranj, imajo grbe popolnoma povešene, kar je očiten znak, da nimajo dovolj hrane. "Kako je možno, da pri 37 stopinjah, vročinskem valu in leta 2015 sredi 'civilizirane Slovenije' lahko stoji cirkus z izčrpanimi živalmi, pa to pristojnih organov, ki naj bi skrbeli za živali, očitno ne moti. Nas pa zelo, zato smo še toliko bolj razočarani, kako zvezanih rok smo v resnici društva v takšnih in podobnih primerih," so zapisali in dodali, da ne morejo povedati drugega, kot da so nad tem ogorčeni.

Verjamete, da so se živali tega trika naučile povsem na lep način?
Verjamete, da so se živali tega trika naučile povsem na lep način? FOTO: Facebook/Circus Safari

Pomanjkanje prostora in življenje na cesti

In čeprav bi bilo na tem mestu morda res pretirano omenjati številne posnetke krute dresure, do katerih so se v preteklosti že dokopali zaščitniki živali, zagotovo ni odveč vprašanje, kako te živali poleg vročine, ki jih teži, prenašajo naporno pot, ki je postala njihov vsakdan, njihovo življenje.

"Ker cirkusi večinoma gostujejo po različnih državah in mestih, to pomeni, da so živali večino časa na poti in tako vsako leto na tisoče in tisoče kilometrov preživijo v začasnih namestitvah na tovornjakih, ki jih prevažajo. Že tako premajhen prostor, v katerem živijo, je med transportom še bolj omejen in živalim niso zagotovljeni niti minimalni pogoji, ki jih potrebujejo. V premajhnih potovalnih kletkah tako izolirane in osamljene preživijo ure in ure ali celo dneve," je v članku na spletni strani Društva za zaščito živali Ljubljana že pred časom opozarjala Diana Vlahinič.

Zaradi utesnjenosti in vsakodnevnega stresa večina cirkuških živali po njenih besedah kaže znake stereotipije, ki so vidni kot spiralasto vrtenje, hoja v krogih, pozibavanje na mestu, beganje sem ter tja, otrplost, guganje glave, hoja gor in dol po namišljeni črti … "Ker za živali že sam transport predstavlja ogromen stres, si lahko le predstavljamo, kako zelo preko svojih mej gredo, ko so, poleg vsega drugega, takšnemu stresu izpostavljene vsak mesec ali celo teden," je še zapisala.

Nekateri Kranjčani prelepili plakate: 'Proti cirkusom z živalmi!'

Dotični cirkus očitno ne krši nobenih pravil, saj je od Upravne enote Kranj, ki izdaja dovoljenja za organizacijo javnih prireditev, le-tega dobil, in sicer na podlagi predhodnega soglasja območne enote Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Prav tam so nam tudi potrdili, da je bil v cirkusu Safari opravljen nadzor nad prometom z živalmi in nadzor zaščite živali.

Kljub temu pa vsi očitno niso navdušeni nad gostujočim cirkusom. O tem priča na primer grafit, ki krasi enega od cirkuških tovornjakov in je viden že od daleč. Na njem piše: "Have fun, animals won't!" ("Zabavajte se, živali se ne bodo"). Ali je nastal v Kranju, ni znano, je pa očitno, da je cirkus zmotil tudi Kranjčane. Ti so namreč številne cirkuške plakate polepili s svojimi transparenti, na katerih piše: "Proti cirkusom z živalmi!"

Cirkuški plakati so očitno zmotili Kranjčane, ki so jih zato prelepili s svojimi.
Cirkuški plakati so očitno zmotili Kranjčane, ki so jih zato prelepili s svojimi. FOTO: U.Z.

In če je nasprotovanje cirkusom v preteklosti že izrazil ljubljanski župan Zoran Janković, pa tega očitno ni pričakovati od kranjskega župana Boštjana Trilarja. Z mestne občine Kranj (MOK) so nam namreč suho odgovorili, da MOK v primeru gostovanja cirkusa na njenem območju nima pristojnosti izdajati dovoljenja, saj je organizator za gostovanje najel zasebna zemljišča, dovoljenje za prireditve pa je izdala Upravna enota Kranj. Prav tako so zapisali, da nimajo pristojnosti, da bi preverjali izvajanje dejavnosti oz. programa ali da bi preganjali izvajanje dogodkov/dejavnosti, ki niso v nasprotju z veljavno zakonodajo, kar je seveda jasno. Na vprašanje, kako komentirajo dejstvo, da Kranjčani izražajo neodobravanje s cirkusom, pa so odgovorili, da imajo občani pač vso demokratično pravico, da izrazijo svoje mnenje o katerem koli dogajanju na svojem območju.

UVHVVR: Živali pregleda veterinar

Pa smo se z vprašanji obrnili še na UVHVVR. Tam so nam povedali, da evropski pravni red ureja premike cirkusov in zdravstveno varstvo živali v cirkusih, ne pa tudi področja zaščite živali v cirkusih (to urejajo države članice z nacionalno zakonodajo).

Kot so pojasnili, mora biti cirkus registriran pri pristojnem organu države članice, v kateri ima zakonito bivališče ali sedež. Pristojni organ preveri, ali cirkus izpolnjuje zahteve in če so zahteve izpolnjene, dobi številko registracije. Vse živali v cirkusu morajo biti na predpisan način označene, o njih pa se mora voditi tudi evidenca. Vsaka žival v cirkusu mora imeti identifikacijski dokument. V potnih listih morajo biti zapisani vsi ustrezni podatki o zdravju živali, vključno s podrobnostmi o uradnem preskušanju in cepljenjih. Pristojni organ poleg potnih listov za živali ob registraciji izda tudi seznam živali v cirkusu.

Vsak načrtovan premik cirkusa med državami članicami odobri uradni veterinar v odhodni državi članici. Pred tem preveri, ali za kraj odhoda veljajo kakšne omejitve premikov živali zaradi bolezni, za katere so živali dovzetne. V 10 delovnih dneh pred odhodom pregleda vse živali v cirkusu, ali so klinično zdrave, preveri, ali je seznam živali posodobljen in ali so potni listi posodobljeni. Če so izpolnjeni vsi pogoji, lahko uradni veterinar odobri premik cirkusa v naslednjih 10 delovnih dneh.

Za zagotovitev popolne sledljivosti cirkuških živali je treba zapisati njihove premike znotraj Skupnosti z uporabo sistema 'TRACES'. Upravljavec cirkusa najmanj 48 ur pred premikom cirkusa iz ene države članice v drugo sporoči pristojnemu organu države članice odhoda ustrezne podatke za izpolnitev certifikata sistema 'TRACES' za trgovanje znotraj Skupnosti. Pristojni organ države članice odhoda o premiku, z uporabo omenjenega sistema obvesti pristojni organ namembne države članice in pristojni organ tranzitne države članice, so še pojasnili na UVHVVR.

"Zabavajte se, živali se ne bodo!" je nekdo napisal na tovornjak.
"Zabavajte se, živali se ne bodo!" je nekdo napisal na tovornjak. FOTO: U.Z.

Bolivija je prva država na svetu, ki je prepovedala vse živali v cirkusih

Prva država na svetu, ki je leta 2009 prepovedala cirkuse – tako z divjimi kot z udomačenimi živalmi – je bila Bolivija. Za ukrep so se odločili potem, ko so skrivni posnetki organizacije Animal Defenders International (ADI) razkrili hudo zlorabo živali v tamkajšnjih cirkusih. Prva evropska država, ki je leta 2012 sprejela ta ukrep, pa je bila Grčija. Zanimivo je, da je na seznamu teh držav tudi Bosna in Hercegovina, ki ima sama sicer velike težave s potepuškimi psmi. Ukrep prepovedi vseh živali v cirkusu ima tudi Ciper. Tretja evropska država, ki je v cirkusih prepovedala divje živali, je bila Nizozemska, Slovenija pa četrta.

V spodnji razpredelnici si lahko pogledate, kako je s prepovedmi v ostalih evropskih državah. Podatki so pridobljeni s strani organizacije ADI:

Avstrijaprepoved divjih živali
Belgijaprepoved večine divjih živali (z izjemo papig in kamel, ki jih klasificirajo kot udomačene)
BiHprepoved vseh živali
Bolgarijaprepoved le določenih divjih živali
Hrvaškaprepoved divjih živali
Češkaprepoved le določenih vrst živali
Ciperprepoved vseh živali
Danskaprepoved le določenih vrst živali
Estonijaprepoved divjih živali
Finskaprepoved le določenih vrst živali
Grčijaprepoved vseh živali
Madžarskaprepoved ujetih divjih živali, prepoved dresiranja slonov in primatov za sodelovanje v cirkuških predstavah, ter nakup in dresiranje živali na seznamu konvencije CITES
Irskaprepoved živali le v mestih Drogheda, Fingal, Galway City, Kildare, Monaghan, Moyle, South Dublin in Waterford
Maltaprepoved vseh živali, prepoved razkazovanja živali, njihovih nastopov in dresiranja za cirkuške predstave
Nizozemskaprepoved nastopanja in transporta živali za cirkus, z izjemo nekaterih, večinoma udomačenih živali
Norveškaprepoved predstav z divjimi in eksotičnimi živalmi v občini Tromsø
Poljskaprepoved divjih živali
Portugalskaprepoved velikih opic in vzreje živali, navedenih na seznamu konvencije CITES
Slovenijaprepoved divjih živali
Španijaprepoved divjih živali v določenih mestih, tudi Barceloni
Švedskaprepoved določenih vrst živali
Velika Britanijaprepoved živali velja v več kot 200 mestih (več kot dve tretjini vseh živali, ostalo pa divjih živali)

Že res, da je Slovenija leta 2013 storila velik korak, a Bolivija in tiste države, ki so prepovedale vse živali, so naredile še večjega. Dejstvo je, da so živali v cirkusu z enim samim namenom – da zabavajo ljudi. Pa tega ne delajo po svoji volji. In če jih zakoni ne bodo prepovedali, bodo cirkusi očitno živeli vse, dokler bodo ljudje kazali interes zanje in jih podpirali z nakupom vstopnic. Ob vsem tem ne moremo mimo vprašanja: ali ni to, da ljudje zapiramo živali v kletke in jih priklenjamo na verige, pravzaprav pokazatelj, da smo največje 'živali' prav mi? Nobena druga vrsta namreč ne bi vklenila druge samo z namenom zabavljaštva. Če nas cirkusi tako zelo želijo zabavati, lahko to vsekakor počnejo tudi brez živali.

KOMENTARJI (365)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

luna007
10. 07. 2015 23.33
+9
Tok da veste vsi tisti, ki tko zagovarjate cirkuse, tja vozite svoje otroke in podpirate vse to. Ti ljudje niso nasilni samo do živali ampak tudi do ljudi! Moški iz cirkusa so se pripravljeni spravit tudi na ženske, povem iz izkušenj. S tem ko podpirate to in kupujete karte, podpirate mučenje živali, podpirate nasilno obnašanje teh ljudi in svoje otroke učite, da je važno samo to, kar se vam zdi zabavno, ne glede na to kdo mora zaradi tega trpeti. To hočete učit svoje otroke?! Žalostno res.. Živali ne spadajo v cirkus, to ni nobeno življenje! Taki ljudje pa ne bi smel met dovoljenja vstopit v našo državo, ker so tudi nevarni.
mkug5g
12. 07. 2015 20.47
-10
dej nehej dramatizirat, cirkus je odlična zabava za celo družino, sploh otroc uživajo ob vragolijah živali
luna007
13. 07. 2015 15.25
+2
otroke učite, da je za vašo lastno zabavo vseeno kdo trpi, namesto da bi jih učili spoštovanja do vseh živih bitij. Da ne omenjam, da podpirate ljudi, ki so agresivni in je eden od njih fizično napadel eno punco. Sramota!
Assailant
12. 04. 2017 11.06
+1
dej ne nabiji,..isto glupa si ko vsi vegiji
zvit kot presta
10. 07. 2015 09.43
+6
Kaj pa kaj živali pravijo na ta človeški cirkus ?
Mali medo
10. 07. 2015 07.59
+1
iz solidarnosti nisem šel v cirkus smo šli rajši na hamburger .ne me basat vsak kvazi borec za pravice naj si domov pelje eno žival in enega begunca
malib2
10. 07. 2015 09.31
+8
Nastja Selinchy
14. 07. 2015 16.13
-1
Malib, odpri slovarček in preberi, kaj pomeni termin SARKAZEM.
mulc-slo
10. 07. 2015 07.23
-4
admin še enkrat bom napisal svojo izjavo ki si jo pobrisal: kamele avtohtono ne izvirajo iz arktike kot je avtor članka predvideval... navajene so na veliko več kot 36 stopinj, na pomanjkanje vode in zelenjave, ki je tukaj ni.... povešenost grb pa je odvisna od količine vode ki jo nosijo... Spet z vašo strokovnostjo zavajate publiko, kar si resen medij nesme privoščit.
JoC13
10. 07. 2015 07.35
+6
Mulc da še tebi napišem, kamela v grbi hrani maščobo ne vodo. Kaj misliš zakaj se povesi?
zvit kot presta
10. 07. 2015 09.45
-2
joc, a si povsem prešprical biologijo v OŠ. A ti imaš pa v telesu tekočo vodo ali mišiče, maščobo, .....
JoC13
10. 07. 2015 09.54
+3
Presta, preberi še enkrat kaj si napisal in popravi...
1XXX1
10. 07. 2015 06.31
-5
Lamin zrezek mmmmmjami
proletarec1
10. 07. 2015 05.55
+3
KRANJ JE ŽE SAM EN VELIK CIRKUS.KAJ NAM JE ŠE TRGA TREBA?
nevica
10. 07. 2015 07.08
+2
Oh, neverjetno, kako pameten komentar. Zakaj bi bil pa Kranj kaj drugačen od preostale Slovenije?
masai mara
10. 07. 2015 04.19
+6
Človek je največja žival...
nevica
10. 07. 2015 07.09
+2
Največja? Bi človek rekel, da je slon večji....
masai mara
10. 07. 2015 04.17
+7
Slovenski parlament je ziv primer cirkusa brez zivali..samo razlika je da se ljudje ob gledanju tega resnicnostnega showa ne zabavamo..kakrsnekoli zivali v cirkusih pa z zakonom takoj prepovedat...nujno
dominikprsa
10. 07. 2015 00.34
+5
Dajmo rajši naše politike v cirkus, saj se že tako obnašajo kot da bi že bili tam.
superjezek
10. 07. 2015 00.33
+26
Že od otroštva sem si rekel, da mene v cirkusu ne vidijo!! Za živali pa bi bilo najboljše in najlepše, ko bi človek izumrl na tej zemlji!! lp ;)
nevica
10. 07. 2015 07.10
+2
Ja, pa ne bo - če že se bo to zgodilo zadnje...najbrž bomo naredili še dosti škode...
Borut Janžekovi?
10. 07. 2015 00.02
+7
Pasja šola- cirkus psa prisilijo v njemu tuje obnašanje. Povodec in nagobčnik ni njegovo naravno oblačilo. Razni mački, ki jih imajo oblečene in jih hranijo z konzervami in briketami je tudi nenaravno. Krava v hlevu,papagaj v kletki, ribica v akvariju, itd. vse to ne pritiče tem živalim pa določene stvari odobravate. to so dvojna merila. Če koga zanima naj gre pogledat, če ne pa naj bo tiho. Jaz bi šel z veseljem tudi v take vrste cirkus.
nevica
10. 07. 2015 07.13
-3
Sorry, vseeno je razlika med živalmi, ki so se tisočletja prilagajale človeku in se udomočile in med divjimi živalmi. Res pa je, da človekova kaprica živali sili v precej nenaravno življenje tudi za domače živali - temu ne oporekam.
vzdev
10. 07. 2015 10.01
-2
@nevica, kakšna je razlika? Če mačka ne bo odraščala zraven človeka, bo od njega bežala, se branila. Isto kot divja mačka. Daj mi levjega mladiča, pa ti garantiram, da ko bo odrasel bo predel kot mala mačka.
Porocilo
09. 07. 2015 23.41
+4
Pa kaj ni taksen cirkus v Sloveniji prepovedan? Ce ni, se ena sramota za Slovenijo!
nevica
10. 07. 2015 07.25
+0
simple_mind
09. 07. 2015 21.24
+3
Kaj ta cirkus, poglejte okoli sebe, niti "beguncev" se ne sme komentirat, ne ?
nevica
10. 07. 2015 07.27
+1
Saj tudi kačjega pika ne, ta je šele dobra. In kaj ta uboga strupenjača dela v Sloveniji, lepo prosim? Je to morda izraz prijaznosti in spoštljivega ravnanja do kač?
wolf666
09. 07. 2015 20.48
+9
tako mučenje živali bi mogl strogo prepovedat v slo (kar je pa najbol neumno je pa to, da so ljudje dvolični...protestirajo proti mučenju živali, hkrati pa nekateri uporabljajo živalske izdelke (mleko, meso, itd))
nevica
10. 07. 2015 07.29
+4
Mučenje je dolgotrajno trpinčenje....povej mi kakšno mučenje je uporaba mleka? Pa ti veš kako se krava počuti, ki ima mleko in je nihče ne pomolze?
falcon12
09. 07. 2015 20.48
+20
Jasno jim je treba povedati, da tu NISO dobrodošli.
Ferdo Crni
09. 07. 2015 20.34
-7
Ja... potem je treba prepovedat vse domače živali - ker so pač namenjene zabavanju ljudi.
nevica
10. 07. 2015 07.30
+2
Niso namenjene zabavanju ljudi, namenjene so sožitju in gre za medsebojno korist in živali, ki tega nočejo, se ne da udomačiti.
Assailant
12. 04. 2017 11.15
-2
Smolapataaaka
09. 07. 2015 20.04
+22
Španija: prepoved divjih živali. Torej od strahu podivjane bike, ki jih dnevno maltretirajo na bikoborbah in tekih po ulicah, uvrščajo med domače živali? Sicer konec koncev itak vseeno kam jih uvrščajo. Glede na to kaj delajo z biki, sploh ne vem kaj delajo na tej lestvici.
nevica
10. 07. 2015 07.35
+3
v določenih predelih Španije je zakonodaja že napredovala
nevica
10. 07. 2015 07.36
+3
V Kataloniji so bikobrobe preopovedali, EU se tudi zavzama na prepoved, prepovedali so jih tudi v Panami. Vendar je tradicijo težko izkoreniniti. Počasi bo bolje.
Transformerji
09. 07. 2015 18.59
+36
Na tej strani sta dve nasprotujoči si novici - v cirkusu živali trpijo (kar je tudi res), v kletkah vzrejene strupene kače pa očitno ne trpijo (čeprav si tudi te strupenjače zaslužijo naravno okolje) - pa ga klopotača piči, je pa cel halo - sedaj je pa ubogi revež - človek!!!
JoC13
09. 07. 2015 19.16
+18
McSurfer
09. 07. 2015 19.32
+5
V 99% si je človek sam kriv za nevšečnosti,žal,tudi smrt,tako,da ne bit preveč preveč pameten.
blue3dragon
09. 07. 2015 20.44
+14
Glede na stroške, ki jih je povzročil ugriz klopotače, bi vse pristojne lepo prosil za javno objavo vseh nastalih stroškov in kdo jih je poravnal? Ali gre to v obvezno zdravstveno...
Porocilo
09. 07. 2015 23.43
+7
SmokvaDavid
09. 07. 2015 18.49
+48
kaj pa mučenje v PERUTNINI PTUJ? Kako pa krave trpijo ko za LJUBLJANSKE MLEKARNE dajejo mleko?! sem šel mimo tega cirkusa, in živali so se lepo pasle na traniku in zglede ok. To da pa puranja farma na ptuju ima natlačene purane na kupu, jih futra z strupi ter na koncu boleče umrejo, to vas pa ne gane!
JoC13
09. 07. 2015 19.18
+13
legvan1
09. 07. 2015 20.02
-6
Smolapataaaka
09. 07. 2015 20.06
+24
Nobena žival si ne zasluži trpljenja. Pa če je to v cirkusu ali farmi.
yokerxdinterfan
14. 07. 2015 16.05
v farmi bi se res lahko potrudili da jim namenijo hiter konec, kar se pa zabave tiče sem pa proti
mikeTHEbike
09. 07. 2015 18.44
-36
Zivali so za hrano in zabavo! Kdor tega ne vidi, je slep!
mikeTHEbike
09. 07. 2015 18.47
-23
Tisti v raznih drustvih itd...blablabla... so v njih izkljucno iz ineresa samozadovoljitve oz potrditve. Torej zabavo! Eni jo pac imajo na drugacen nacin!
no9
09. 07. 2015 19.21
+17
stopi korak nazaj in se zamisli. Ali pa končaj vsaj osnovno šolo... če si jo je dost žalostno, da si kljub izobrazbi razvil takšno razmišljanje.
Smolapataaaka
09. 07. 2015 20.09
+15
Evo ti minus še od mene. Če si se šalil, je tole bla neslana šala. Če si mislil resno, se te je pa za bati.
luna007
09. 07. 2015 23.09
+15
Živali so tukaj zato, da živijo lepo življenje, kot mi. Vsi si želimo bit srečni in živet v miru, noben si ne želi trpet in bit mučen ali ubit! Živali so bile tukaj pred nami, z njimi si delimo planet, nimamo pravice odločat kdo je vreden živet in kdo ne.
JoC13
10. 07. 2015 09.57
+3
HAILWOODmike
14. 07. 2015 13.04
-1