Slovenija

Odstopila ravnateljica dolenjske OŠ, kjer naj bi učitelj spolno napadel učenca

Novo mesto, 28. 06. 2023 13.05 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Mirko Vorkapić
Komentarji
0

Po velikem ogorčenju zaradi domnevne pasivnosti vodstva ene od dolenjskih osnovnih šol pri sankcioniranju učitelja, ki naj bi spolno napadel učenca, se je ravnateljica šole odločila, da kljub podpori sveta šole odstopi. Kljub hudim očitkom Inšpektorata RS za šolstvo pa v svetu šole še naprej zagotavljajo, da so dosledno izvedli vse predpisane postopke, ki so bili potrebni za zaščito in dobrobit otrok šole.

Na eni izmed dolenjskih osnovnih šol naj bi učitelj spolno napadel učenca. Šlo naj bi za dopisovanje in pošiljanje neprimernega foto- in videomateriala učencu prek družbenih omrežij. Inšpektorat je izrekel suspenz učitelju, zaradi suma storitve kaznivega dejanja opustitve ovadbe kaznivega dejanja ali storilca pa je bila ovadena tudi ravnateljica. Učitelj naj bi se po pričevanjih tudi po suspenzu vračal na šolo in pogovarjal z učenci.

Ostrih kritik je bil deležen tudi svet zavoda. Ta je namreč ravnateljico soglasno podprl, tudi po tem, ko je bila proti njej podana kazenska ovadba. Svet se je nato 21. junija sestal na izredni seji, kjer je obravnaval ukrepe, ki so bili sprejeti za zaščito žrtve ter ostalih učencev na osnovni šoli. Na zasedanju so ravnateljici znova izrekli podporo, vendar se je ta vseeno odločila, da odstopi. "Ne glede na izkazano podporo sveta zavoda, za katero sem osebno zelo hvaležna, sem se odločila, da podam prošnjo za razrešitev z delovnega mesta ravnateljice. Gre za mojo osebno odločitev, ko mora človek presoditi v korist sebe in svojega lastnega zdravja," je zapisala v odgovoru na naše novinarsko vprašanje.

Svet zavoda: Inšpektorat je presegel svoje pristojnosti

Svet zavoda kljub kritikam inšpektorata še vedno vztraja, da so dosledno izvedli vse predpisane postopke, ki so bili potrebni za zasledovanje cilja zaščite in dobrobiti otrok šole. Kot pojasnjujejo v odgovoru na naše vprašanje, ki smo jim ga zastavili pred dvema tednoma, so že 14. novembra lani na izredni seji sveta odločili, da o tem javno ne bodo razpravljali v korist zaščite otroka in delavca. Na isti seji so tudi soglasno zavrnili predlog razrešitve ravnateljice. 

"Inšpektorat za šolstvo je uvedel spremljavo dela z izvedenci Zavoda RS za šolstvo, ki so dlje časa spremljali delo in utrip na šoli. V obsežnem poročilu ni ugotovljene kakršnekoli nepravilnosti." Inšpektoratu pa očitajo, da je občino, zbor delavcev in svet staršev obveščal o nedokončanem inšpekcijskem postopku ter o nedokazanih in nepotrjenih očitkih ter s tem presegel svoje pristojnosti.

Ravnateljica je podala prošnjo za razrešitev z delovnega mesta ravnateljice.
Ravnateljica je podala prošnjo za razrešitev z delovnega mesta ravnateljice. FOTO: Shutterstock

Na zadnji izredni seji so obravnavali številne ukrepe, ki so jih sprejeli in ugotovili, da so žrtvi takoj po spornem dogodku nudili pomoč svetovalne službe in dodelili zaupnika, ki si ga je žrtev izbrala sama. "Na izrednem sestanku učiteljskega zbora so bila strokovnim delavcem dana navodila, osredotočena na zavarovanje žrtve in ostalih otrok, imenovana je bila tudi ekipa za namen procesne intervencije ob zaznavi in obravnavi medvrstniškega nasilja za pomoč žrtvi ter ekipa za namen procesne intervencije ob zaznavi in obravnavi medvrstniškega nasilja v oddelku žrtve, izpeljane so bile številne razredne ure na temo preprečevanja nasilja, potekala je posebna razredna ura o verbalnem nasilju, preventivna delavnica na temo vrstniškega nasilja, delavnice Društva za nenasilno komunikacijo v oddelku žrtve, 10 ur dodatnih delavnic v oddelku tretjega triletja, predavanja za starše, nudena je bila takojšnja pomoč žrtvi in drugim učencem v primeru izražene stiske, zaznanega verbalnega nasilja drugih učencev ter na podlagi izraženih stisk s strani staršev."

Svet zavoda je obravnaval tudi očitke, da se suspendirani učitelj občasno vrača na šolo. "Navedbe po vedenju članov sveta niso resnične. Suspendirani strokovni delavec je od dneva suspenza v mesecu maju 2023 vstopil v upravni del osnovne šole le enkrat. Takrat je prinesel na osnovno šolo dokumentacijo, vezano na delovno razmerje. Po vedenju članov sveta zavoda se suspendirani strokovni delavec na predmetni dan ni pogovarjal z učenci ali se kakor koli zadrževal na območju šole, kar potrjujejo tudi posnetki šolskih kamer, v katere je po prejemu dopisa inšpektorata vpogledala pooblaščena oseba. Na dan prihoda je suspendirani strokovni delavec nemudoma dobil opozorilo, da mora čim prej zapustiti prostore osnovne šole in da naj se več ne pojavlja v stavbi oziroma prostorih osnovne šole."

Učiteljski zbor in svet staršev sta izvedla tajno glasovanje in izglasovala zaupnico vsem dosedanjim članom, ki sestavljajo organ Svet zavoda osnovne šole, so zapisali v odgovoru. "Člani sveta so se strinjali, da ne želijo sprejemati odločitev glede predlogov inšpektorata na podlagi medijskih poročanj, in sklenili, da bo Svet zavoda o njih odločal po pravnomočnem zaključku inšpekcijskega nadzora." 

  • Prenosnik Lenovo
  • Garmin ura
  • Wasup sup deska
  • Mitsubishi klima
  • Hisense TV
  • Krovni