Slovenija

Pogajanja za socialni sporazum

Ljubljana, 16. 05. 2002 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

Predstavniki vlade, delodajalcev in sindikatov bodo znova sedli za pogajalsko mizo. Na pogajanjih za sklenitev socialnega sporazuma bodo skušali določiti način usklajevanja plač z življenjskimi stroški.

Eskalacija plač je ključno vprašanje sporazuma in politike plač v prihodnjih dveh letih, hkrati pa med pogajalci povzroča največja razhajanja.

Sindikalna stran vztraja, da je zaradi visoke inflacije potrebno zagotoviti stoodstotno eskalacijo plač na podlagi dejanske inflacije, medtem ko delodajalci, ki so ob začetku pogajanj predlagali 85-odstotno eskalacijo, še vedno pristajajo na bistveno nižje usklajevanje.

Predsednik sindikata Pergam Dušan Rebolj
Predsednik sindikata Pergam Dušan Rebolj FOTO:

Predsednik konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Dušan Rebolj je opozoril, da visoka inflacija v Sloveniji, ki je delno tudi rezultat vladnega ravnanja, saj so vratolomno rasle predvsem cene pod njenim nadzorom, presega vse okvirje in je bistveno nad evropsko ravnjo ter, da je nujno potrebno zagotoviti realno rast plač in da pri zahtevi po stoodstotni eskalaciji v nobenem primeru ne bodo popuščali.

V primeru, da do konca junija oziroma sredine julija dogovor o socialnem sporazumu ne bo dosežen, bodo v Pergamu predlagali, da se pogajajo le o načinu eskaliranja plač. Če ne morejo uskladiti vseh točk sporazuma, je z vidika položaja in plač zaposlenih v gospodarstvu pošteno, da se nemudoma dogovorijo o tem vprašanju, je poudaril prvi mož Pergama. Nekateri sedanji predlogi delodajalcev, med drugim za 92,5-odstotno eskalacijo, pa vsaj za sindikat Pergam ne pridejo v poštev.

Predstavniki vlade, delodajalcev in sindikatov so pogajanja o predlogu socialnega sporazuma za obdobje 2002-2004 začeli 25. februarja. S sporazumom, ki opredeljuje naloge, ukrepe in aktivnosti na najpomembnejših področjih njihovega delovanja, želijo socialni partnerji doseči uravnotežen socialno ekonomski razvoj, področja, ki so v pristojnosti socialnega partnerstva, pa so gospodarski razvoj, socialna varnost in pravna varnost.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8