22°C

Položajni dodatek za poklicne gasilce odslej primerljiv z ostalimi uniformiranimi poklici

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
AVTOR
STA /
KOMENTARJI
0
Vlada je danes sprejela spremembe uredbe, s katerimi se po njenih navedbah položajni dodatek za poklicne gasilce ureja primerljivo z ostalimi uniformiranimi poklici. Spremenila je tudi uredbo o napredovanju javnih uslužbencev, ki po navedbah vlade sledi stavkovnemu sporazumu s policijskim sindikatom.

Z dopolnitvijo uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence se položajni dodatek za poklicne gasilce ureja primerljivo z ostalimi uniformiranimi poklici, je zapisano v gradivu po seji vlade. Hkrati so s tem po navedbah vlade izpolnili zavezo iz stavkovnega sporazuma.

Uredba namreč določa, da javnemu uslužbencu pripada položajni dodatek, če je v posamezni notranji organizacijski enoti na sistemiziranih delovnih mestih zaposlenih najmanj pet javnih uslužbencev. Hkrati pa določa tudi izjeme od tega pravila, in sicer v primerih, ko gre za zaposlene na delovnih mestih v plačni skupini J, v Slovenski vojski, Policiji in Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji. Z dopolnitvijo uredbe pa so med izjeme dodali tudi zaposlene v poklicnih gasilskih enotah.

PREBERI ŠE
Aktivno gasilsko društvo, ki gasi s pomočjo 130 let starega gasilskega voza

Spremembe uredbe o napredovanju javnih uslužbencev pa po navedbah vlade upoštevajo stavkovni sporazum, podpisan s Policijskim sindikatom Slovenije. S spremembo se rok za izvedbo postopka preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje prestavi s 15. marca na 15. november. To pomeni, da bodo lahko leta 2021 v višji plačni razred napredovali tudi tisti javni uslužbenci, ki sicer pogoja napredovalnega obdobja do vključno 1. aprila 2021 niso izpolnili, navaja vlada.

Na podlagi nove ureditve se bo torej za napredovanje v višji plačni razred v letu, ko se preverja izpolnjevanje pogojev za napredovanje, upoštevalo tudi časovno obdobje od 1. aprila do vključno 1. decembra. Sam rok za izvedbo postopka ocenjevanja delovne uspešnosti pa ostaja enak, in sicer javne uslužbence vsako leto ocenijo najkasneje do 15. marca.

Vlada je poleg tega na današnji seji spremenila skupni kadrovski načrt organov državne uprave za leti 2020 in 2021. S tem bodo 29 delovnih mest prenesli s Slovenske vojske na ministrstvo za obrambo, od tega 19 trajno, deset pa začasno. Poleg tega bodo deset zaposlitev prenesli z ministrstva za obrambo na ministrstvo za javno upravo.

Koronavirus pasica nova