Slovenija

Vlada sprejela predlog novele stečajnega zakona

Ljubljana, 15. 04. 2010 08.12 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min

Vlada je v okviru izhodne strategije sprejela predlog novele zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Obeta se več sprememb.

Po besedah pravosodnega ministra Aleša Zalarja gre za pomemben zakon, njegove spremembe pa so 'obsežne, saj se spremeni skoraj 100 členov in jih lahko razdelimo v štiri sklope':

Predlog novele zakona daje upnikom možnost, da z dokapitalizacijo rešujejo podjetje, če se za to ne odločijo lastniki. Omogoča se tudi nov zagon podjetnikom, nad katerimi je uveden osebni stečaj, položaj t.i. poštenega podjetnika. Presojo te poštenosti opravi sodišče oz. stečajni upravitelj in mu omogoči, da ponovno začne s poslovanjem, je pojasnil.

Zalar je opisal nekaj pomembnejših sprememb.
Zalar je opisal nekaj pomembnejših sprememb. FOTO: Dare Čekeliš

S predlaganimi spremembami bi dosegli večjo učinkovitost postopkov in z njimi povezanih izvršilnih postopkov. Vlada tako predlaga določitev enotne stvarne pristojnosti okrožnih sodišč za vse postopke zaradi insolventnosti, generalno delegacijo krajevne pristojnosti na Višje sodišče v Ljubljani, prenos opravljanja enostavnejših procesnih dejanj v postopkih zaradi insolventnosti na sodniške pomočnike ter elektronsko vlaganje pisanj strank in elektronsko vročanje v vseh civilnih postopkih. "Varujemo tudi položaj delavcev v podjetjih, ki se znajdejo o postopkih insolventnosti," je še povedal. Če podjetje tri mesece zapored ne bo izplačalo plač, se bo avtomatično uvedel postopek stečaja. To ne bo veljalo zgolj za pravne osebe temveč tudi za zaposlene pri posamezniku.

Spremembe so predvidene tudi na področju profesionalizacije in strokovne usposobljenosti upraviteljev ter ureditve nadzora nad upravitelji. Vlada predlaga ustanovitev zbornice upraviteljev ter določitev disciplinske odgovornosti upraviteljev. Pri večjih stečajih bo moral imeti upravitelj najmanj dve leti delovnih izkušenj, je poudaril Zalar. 

Kad v preoblikovanje

Državna sekretarka na ministrstvu za finance Helena Kamnar je predstavila sprejet predlog zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe (Kad), prenosu pravic in pooblastil Družbe za svetovanje in upravljanje (DSU) na Sod ter naložbeni politiki Kada in Soda. Strateške naložbe obeh paradržavnih skladov bo v skladu s predlogom po novem upravljala agencija za upravljanje s kapitalskimi naložbami države.

Kad in Sod ne bosta smela več razpolagati z nobeno kapitalsko naložbo, ki velja za strateško oz. katere skupna knjigovodska vrednost presega 40 milijonov evrov. S temi naložbami bo upravljala agencija za upravljanje s kapitalskimi naložbami države, ki se bo ustanovila z zakonom z istim imenom. Naložbe bodo še vedno v lasti Kada in Soda, prihodki od njih pa bodo šli za uresničevanje nalog obeh družb.

Kad se bo preoblikoval z izčlenitvijo posameznega premoženja na novo družbo – življenjsko zavarovalnico. Nanjo bo prenesel upravljanje štirih pokojninskih skladov, obdržal pa upravljanje sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, saj urejanje te problematike sodi v okvir pokojninske reforme. Novoustanovljena zavarovalnica bo oblikovana kot delniška družba, katere edini ustanovitelj in delničar je Kad, delovala pa bo v skladu z zakonom o zavarovalništvu.

Z zakonom se bo Kadu določila dolgoročna obveznost, da redno letno nakazuje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 50 milijonov evrov.

Glede DSU predlog zakona določa, da se tisto premoženje, ki izhaja s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine, privatizacije in denacionalizacije, prenese na Sod. Gre za prvi korak v smeri ukinitve DSU, ki se bo po preoblikovanju omejila na dejavnosti v zvezi z nepremičninami. Dejavnost Soda se izteče leta 2016, ko v izplačilo zapade zadnja anuiteta iz izdanih obveznic. Do tega roka morajo biti končani tudi vsi še odprti postopki iz lastninskega preoblikovanja podjetij, ki jih zdaj vodi DSU in bodo prešle na Sod.

Kamnarjeva je povedala še, da je ravno s prenosom lastniškega upravljanja pri obeh družbah na omenjeno agencijo izpolnjen pogoj za povabilo v članstvo v Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), ko gre za ta zakon.

Pahor 27. maja pričakuje povabilo v OECD

Pahor 27. maja pričakuje povabilo.
Pahor 27. maja pričakuje povabilo. FOTO: Miro Majcen

Premier Borut Pahor je ob tem izrazil upanje, da bo Slovenija 27. maja prejela povabilo za članstvo v OECD in se bo od tega dne dalje nadaljeval proces ratifikacije te odločitve v državah članicah. "Gre za izpolnitev strateškega cilja države, ki pa ni zgolj zunanjepolitičen ampak tudi notranjepolitičen, saj so se s približevanjem organizaciji v zakonodajo vnesle številne kakovostne spremembe, boljše pa bo tudi korporativno upravljanje s premoženjem države," je povedal.

Vlada si po Pahorjevih besedah želi, da bi agencija za upravljanje s kapitalskimi naložbami države čim prej začela z delom. Ena njenih prvih nalog bo priprava seznama strateških naložb države, ki ga bo sprejela vlada, jeseni pa naj bi o njem razpravljal tudi DZ.

Žarnić zadovoljen s sobotno akcijo Očistimo Slovenijo

Vlada je sprejela tudi sklep, da v enem mesecu pripravi strategijo ravnanja z odpadki, katere poudarek bo na divjem oziroma nezakonitem odlagaju odpadkov, je pojasnil minister za okolje in prostor Roko Žarnić.

Informacija, ki jo je minister pripravil pred sobotno čistilno akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu, že ima obliko strateškega načrta, a bo ministrstvo predlagalo več ukrepov, in sicer institucionalne (pri notranji organizaciji ministrstva), sistemske oz. programske (glede komunikacije med ministrstvom in javnostjo) in zakonodajne (priprava uredb v skladu z obstoječo zakonodajo), je pojasnil.

Na področju nezakonitega odlaganja odpadkov bodo predlagali oblikovanje medresorske delovne skupine, ki bi oblikovala načrt preprečevanja nezakonitega odlaganja odpadkov. Poleg tega bodo analizirali obstoječi pravni okvir ter inšpekcijsko in sodno prakso, s čimer želijo ugotoviti, kje so možnosti za izboljšanje. Analizirali bodo tudi, kakšne so možnosti ekonomskega spodbujanja ukrepanja zoper nezakonito odlaganje odpadkov, ter krepili in izboljšali inšpekcijski nadzor, je nanizal Žarnić. "Žal le od ene akcije ne moremo pričakovati, da bo Slovenija popolnoma čista,“ je še dodal.

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

am_staff
15. 04. 2010 13.28
Kaj je narobe, glejte, da bo vse transparentno pri ....
am_staff
15. 04. 2010 13.25
Zakonsko uredite tako, da se bo lahko zgubilo in ne bo nihče odgovoren.
am_staff
15. 04. 2010 13.09
Uredite tako zakonsko, da bo lahko poniknilo brez zapletov.
yapi
15. 04. 2010 10.49
kaj je to sploh izhodna strategija? no ko pa že uporablajo besedo strategija smo mi en ogromn monopoly. me mika da bi šou v afriko žvet med bušmane. sam tistle mi je p aprou ušeč da bodo sprejle samo predlog zakona, to pomen da z zakonom že zmer ne bo nč o udeležbi delavcev pri dobičku. to je nabiranje političnih točk. narod jim bo jedu iz roke. a zakona ne bo, ker bo sindikat delodajalcev tako močni priviu vlado da bo ta popustila. sanjala svija o kukuruz a kukuruza nema.
SherlockH
15. 04. 2010 10.31
Naše socialistično vizijo še kar naprej vodijo in vodijo na nerazumen in neproduktiven način nesposobni politiki, politologi in družboslovci, zato pa ti vsi že sedaj kolhozi drsijo po klancu nazaj v prepad!
mamica55***
15. 04. 2010 10.11
jt mislm, da jim bo ljudstvo pokazalo izhod . . .
Uporabnik113189
15. 04. 2010 10.05
Garfield7497 Pomiri se malo. Tudi opozicija ( prejšnja vlada ) je ves mandat delala neke razvojne projekte ki so se večinoma izkazali kot zavožene investicije za katerih sanacijo sedanja vlada najema kredite. Da bi bila šala še večja, s tem še nadaljujejo in so pred kratkim spesnili nek razvojni program iz katerega je možno ugotoviti samo to, da bi radi še naprij olastninili vse kar je še ostalo od državne lastnine. Ti so šele bolniki...
Garfield7497
15. 04. 2010 09.23
ŽE CELI MANDAT SE POGOVARJAJO O IZHODNI STRATEGIJI SAJ JIM BO ČASA ZMANKAL BOLANOOO