Slovenija

Poslej lažje do izterjave škode

Ljubljana, 02. 01. 2004 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

Z novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju bo odslej lažje izterjati škodo za bolezni in prometne poškodbe.

Novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju prinaša pomembnejše spremembe za področje zdravstvenega zavarovanja kmetov ter pri izterjavi škod za bolezni in poškodbe, ki so posledica avtomobilskih nesreč. Tako bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) po novem od zavarovalnic, ki zavarujejo avtomobilsko odgovornost, izterjal stroške zdravljenja poškodovanih v prometnih nesrečah.

Novela prinaša ugodnosti tudi za kmete
Novela prinaša ugodnosti tudi za kmete FOTO:

Nekaj novosti tudi za kmete

Kmetje, ki ne izpolnjujejo določenega cenzusa za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in se vanj vključujejo prostovoljno, doslej niso imeli možnosti, da bi se zavarovali za celotni obseg pravic v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja. Po doslej veljavni ureditvi niso plačevali za nadomestila plače za čas začasne zadržanosti od dela, tako da niso bili zavarovani za navedeno pravico. Po novem bodo to možnost imeli.

Za zavarovance po tem zakonu se tako štejejo tudi kmetje, člani njihovih gospodarstev in druge osebe, ki v Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic, ustvarjajo s to dejavnostjo dohodek in so na tej podlagi vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali so se v to zavarovanje vključile prostovoljno, poleg njih pa tudi kmetje, člani njihovih gospodarstev in druge osebe, ki v Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic in niso pokojninsko in invalidsko zavarovane, če kmečko gospodarstvo dosega na člana gospodarstva mesečno najmanj tolikšen katastrski in drug dohodek, ki ustreza znesku 25 odstotkov minimalne plače, zmanjšane za davke in prispevke. Za člane kmečkega gospodarstva se štejejo vse osebe, ki v okviru tega gospodarstva opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic.

Se bodo na račun novele občutno podražila avtomobilska zavarovanja?
Se bodo na račun novele občutno podražila avtomobilska zavarovanja? FOTO:

Izterjava škode bo poslej lažja

Novela naj bi omogočila tudi bolj učinkovito izterjavo škod. Doslej je namreč zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določal, da ima ZZZS pravico zahtevati povrnitev povzročene škode od tistega, ki je namenoma ali iz velike malomarnosti povzročil bolezen, poškodbo ali smrt zavarovane osebe. Po novem pa ima zavod pravico zahtevati povrnitev povzročene škode od zavarovalnice, pri kateri ima tisti, ki je s prometnim sredstvom povzročil okvaro zdravja ali smrt zavarovane osebe, sklenjeno obvezno avtomobilsko zavarovanje. V vseh drugih primerih ima zavod pravico zahtevati povrnitev škode od tistega, ki je namenoma ali iz malomarnosti povzročil okvaro zdravja ali smrt zavarovane osebe.

  • krovni2
  • PRALNI STROJ
  • SESALNIK
  • ČISTILEC
  • klima
  • tv
  • ura
  • skiro
  • kosilnica
  • krovni