Slovenija

Posvet o položaju in zaščiti manjšin

Dobrovo, 09. 11. 1999 20.56 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

Na dvodnevnem znanstvenem posvetu o položaju in zaščiti manjšin v okviru evropskih integracijskih procesov, ki se je končal na gradu Dobrovo, so sprejeli sklepno deklaracijo.

V njej so zabeležili elemente za strategijo manjšinske politike Slovenije ter opredelili položaj slovenskih manjšin v Avstriji, Italiji in na Madžarskem. Kot je zapisano v deklaraciji, mora Slovenija ob upoštevanju strokovnih podlag in resolucije DZ o avtohtonih slovenskih manjšinah v sosednjih državah opredeliti strateške interese in temeljni odnos do manjšinske problematike.

Hkrati je treba oblikovati pravna in politična izhodišča za izvajanje obveznosti do slovenskih manjšin in njihovih pripadnikov, ki živijo na ozemlju avtohtone poselitve v sosednjih državah ali zunaj tega območja, ter do avtohtonih narodnih manjšin in njihovih pripadnikov kakor tudi pripadnikov ostalih etničnih skupnosti v Sloveniji.

  • zacetni
  • VITALHIT
  • KLET KRŠKO
  • SWY
  • WIDEX
  • PEČJAK
  • NEPREMICNINE
  • LISCA