Slovenija

Preklic soglasij za nadurno delo: kako se bodo organizirale zdravstvene ustanove?

Ljubljana, 29. 02. 2024 15.56 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 10 min
Avtor
Kaya Kamenarič, U.Z., STA
Komentarji
99

V petek bo v veljavo stopil preklic soglasij za nadurno delo. Vodstva bolnišnic poročajo o različnem obsegu težav in izzivov ter posledično potreb po reorganizaciji. Ponekod bo delo potekalo skorajda nemoteno, drugje bodo organizirali izmensko delo, v mnogih bolnišnicah bodo odpadale nenujne storitve.

Zdravniki, ki so se odločili, da bodo umaknili svoja soglasja za nadurno delo, bodo odslej delali največ 48 ur tedensko in ne več kot 16 ur neprekinjeno. Kot je že pred mesecem dni pojasnil predsednik Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides Damjan Polh, je to v skladu z evropsko direktivo o delovnem času, ki tudi Sloveniji narekuje, da se delo ureja v okviru 40 + 8 ur tedensko. Ob tem je dodal, da je šlo za nujen ukrep, ki so ga morali sprejeti zato, da opozorijo, "da si ta vlada sploh ne želi nobenih sprememb v zdravstvu". 

Razložil je, da so doslej stavkali od ponedeljka do petka, saj da so bila ob sobotah in nedeljah dežurstva, delala so se nujna stanja. Z umikom soglasij pa prehajajo na sedemdnevni delovnik, kar pomeni, da se bodo vanj štele tudi ure, opravljene ob sobotah in nedeljah, je pojasnil. To bi lahko povzročilo težave predvsem na oddelkih, kjer je zdravnikov malo in bo torej težko vzpostaviti neprekinjen delovni čas. Dodal je, da je naloga zdravstvenih zavodov, da urnike sestavijo tako, da se prilagodijo umiku soglasij. 

Že prejšnji teden smo sicer poročali, da je nekaj zdravnikov, ki so sprva podpisali umik soglasja, umik nato preklicalo. 

V odgovor na umik soglasij so nekatera vodstva zdravstvenih ustanov napovedala preklice soglasij zdravnikom za delo v drugih ustanovah. Že sicer se lahko direktor zdravstvene ustanove ne glede na določbo zakona o zdravstveni dejavnosti po lastni presoji odloči, da soglasja ne bo izdal. Svoje odločitve tudi ni dolžan obrazložiti, saj delo pri drugem delodajalcu ni pravica iz delovnega razmerja. Zoper takšno odločitev delavec nima na razpolago pravnega sredstva, so za STA pojasnili na ministrstvu.

Na zdravstvene ustanove smo poslali vprašanja glede tega, koliko zdravnikov je soglasja umaknilo in kako bodo (re)organizirali delo. 

Zdravniki
Zdravniki FOTO: Dreamstime

UKC Ljubljana: Storitve bomo uspeli zagotavljati tudi po preklicu soglasij, a bodo potrebne spremembe

31. januarja je bilo v UKC Ljubljana zaposlenih 1586 zdravnikov, 422 jih je umaknilo soglasje za nadurno delo. "V zadnjih dveh tednih je bilo 10 preklicev umika," so pojasnili na UKC Ljubljana. 

V ljubljanskem kliničnem centru so zatrdili, da kljub stavki uspejo v celoti zagotavljati nujno medicinsko pomoč in neprekinjeno zdravstveno varstvo na vseh organizacijskih enotah. "Po mnenju predstojnikov posameznih organizacijskih enot bomo omenjene storitve uspeli zagotavljati tudi po pričetku veljavnosti umika soglasji za delo preko polnega delovnega časa," pravijo. 

Bodo pa kljub vsemu potrebne spremembe v načinu in organizaciji dela. Te so predstojniki pripravili, upoštevajoč specifiko posamezne organizacijske enote in delež umaknjenih soglasji v njihovih kolektivih. Na nekaterih oddelkih tovrstni načrti po ocenah predstojnikov predvidevajo zmanjšanje elektivne dejavnosti. "Načrti dela bodo dnevno prilagojeni in posodobljeni v skladu z nepričakovanimi bolniškimi odsotnostmi v kolektivih, še posebej med sodelavci zdravstvene nege," pojasnjujejo. 

Pojasnili so še, da so vodje organizacijskih enot (predstojnike klinik, kliničnih oddelkov in inštitutov) obvestili, da mora UKCL zagotavljati vse nujne storitve, ki jih v primeru stavke zahteva zakonodaja, ne glede na morebiten preklic soglasij določenih zdravnikov za delo preko polnega delovnega časa in nepretrganega delovnega časa ter morebitnih drugih soglasij.

"V primeru, da predstojnik pri pripravi razporedov ugotovi, da ima potrebo po dodatnem, dopolnilnem delu zdravnika oziroma delu, ki presega obveznost iz polnega delovnega časa zdravnika in v primeru, ko ugotovi, da zdravnik odklanja nadurno delo, pripravljenost in morebitne druge oblike dela pri delodajalcu, je dolžan predlagati generalnemu direktorju odvzem soglasja za delo zdravnika zunaj UKC Ljubljana," so še dodal. 

ZD Ljubljana: Soglasje je umaknilo tako majhno število zdravnikov, da se za paciente ne bo nič spremenilo

V Zdravstvenem domu Ljubljana pojasnjujejo, da je od 423 zdravnikov soglasje za nadurno delo umaknilo šest zdravnikov. Kot pojasnjujejo, je to približno 1,4 odstotka vseh zdravnikov in zobozdravnikov, med njimi pa večina dežurstva ne opravlja. 

"S 1. marcem se za naše paciente glede na majhno število preklica soglasji ne bo nič spremenilo," so sklenili. 

Zdravnik
Zdravnik FOTO: Shutterstock

V UKC Maribor najbolj kritična anesteziologija

V UKC Maribor je soglasje za nadurno delo umaknilo 233 zdravnikov ali slabih 33 odstotkov vseh zdravnikov. Je pa približno 20 zdravnikov svoje umike preklicalo, a nekateri umike še vlagajo. Tako se število zdravnikov, ki so umaknili soglasje, dnevno spreminja.

"Najbolj kritična je anesteziologija, kjer je sorazmerno veliko zdravnikov umaknilo soglasja in to vpliva potem na delo na celotni kirurgiji, ker brez anesteziologov ni mogoče operirati," je ob robu sredine seje sveta UKC Maribor pojasnil v. d. direktorja Vojko Flis. V petek, ko preklici stopajo v veljavo, še ne pričakuje večjih težav, ampak bodo posledice umika najverjetneje bolj vidne kakih 14 dni pozneje, je ocenil.

Mariborski UKC je zdravnikom, ki so umaknili soglasja za nadurno delo, odvzel soglasja za delo pri zasebnikih. Pušča pa jim soglasja za delo v javnih zdravstvenih zavodih. "Tam bi bila izjemna škoda, če bi zdravnikom umaknili soglasja," je dejal Flis.

V novomeški bolnišnici zmanjšanje obsega nenujnih pregledov in posegov

V Splošni bolnišnici (SB) Novo mesto je trenutno zaposlenih 225 zdravnikov, od tega 139 specialistov ter 86 specializantov in sobnih zdravnikov. Soglasja za nadurno delo je preklicalo 75 zdravnikov specialistov in 20 specializantov. Preklic soglasij za nadurno delo stopi v veljavo v petek. V zadnjih dveh tednih je šest zdravnikov preklicalo umik soglasja za nadurno delo.

Od omenjenih 75 zdravnikov specialistov jih ima 22 soglasje za delo drugje in vsem ga bodo vzeli. Zdravniki bodo po uveljavitvi umikov soglasij za nadurno delo razporejeni kombinirano – v turnusno obliko dela in redno delo z dežurstvi. Delovišča se bodo pokrivala po prioritetah – najprej urgenca, nato dežurstva, bolnišnični oddelki, operativni posegi in nazadnje ambulantni pregledi.

Ocenjujejo, da bo prerazporejenih približno 20 odstotkov nenujnih specialističnih pregledov in operativnih posegov. Oddelkov ne bodo zapirali, se bo pa nekoliko zmanjšal obseg nenujnih ambulantnih pregledov in operativnih posegov.

V SB Jesenice največ sprememb na pediatriji in ginekologiji

Tudi v jeseniški bolnišnici bodo umiki soglasij, ki jih je vložilo 60 zdravnikov, začeli veljati s 1. marcem. 10 zdravnikov si je sicer premislilo in so umik soglasja preklicali. Na vprašanje, ali bodo zdravnikom preklicali soglasja za delo drugje, so v SB Jesenice odgovorili, da bodo "upoštevali zakonodajo".

Zaradi umika soglasij bo potrebna reorganizacija in prilagoditev dela, tako po strukturi kot obliki. "Pričakujemo, da bo v primeru umika soglasij najhitrejša in največja sprememba potrebna na manjših oddelkih, kot sta pediatrija in ginekologija," so napovedali. Ob tem so zagotovili, da bodo vse nujne storitve opravljali nemoteno. V polni meri bo poskrbljeno za vse ranljive in z zakonom določene druge skupine.

Že v začetku marca se bo zmanjšala internistična ambulantna dejavnost, internistika bo usmerjena predvsem v zagotavljanje nujnih storitev in akutne bolnišnične dejavnosti, omejeni bodo tudi diagnostični in terapevtski ambulantni postopki in posegi ter kardiološka dejavnost.

Na področju ginekologije in porodništva zaenkrat predvidevajo omejitev ginekološke operativne dejavnosti, specialistika in dispanzerji bodo predvidoma delovali normalno, prav tako celotna dejavnost porodništva. Na področju kirurgije bodo v celoti pokrite in izvedene vse nujne storitve, postopoma (že v drugi polovici marca) pa pričakujejo zmanjšanje specialističnih ambulantnih storitev in izvajanja prospektivnih operativnih posegov.

V SB Murska Sobota največ težav na ginekološko-porodniškem in kirurškem oddelku

V SB Murska Sobota so pojasnili, da so skupaj zabeležili 31 umikov soglasij za nadurno delo. Hkrati pa je osem zdravnikov preklicalo umik soglasja. "Glede preklica soglasij za delo drugje odgovarjamo, da bomo pri tem v celoti upoštevali navodila ministrstva za zdravje," so navedli.

Zaradi umikov soglasij za nadurno delo bo največ težav na ginekološko-porodniškem in kirurškem oddelku, kjer bodo uvedli turnusno delo za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva, mogoče tudi v obliki pripravljenosti. Oddelkov pa ne bodo zapirali, še naprej bodo zagotavljali kakovostno in varno zdravstveno obravnavo vsem pacientom, so poudarili.

V SB Brežice bodo v marcu zagotovili izvajanje zdravstvenih storitev na vseh področjih

V brežiški bolnišnici je soglasja za nadurno delo, ki v veljavo stopijo v petek, umaknilo osem zdravnikov, je sporočila direktorica Anica Hribar. Zaenkrat soglasij za delo drugje niso odvzeli nobenemu zdravniku, saj ima večina zdravnikov soglasje za delo v drugih javnih zdravstvenih zavodih.

Na vprašanje, ali bodo zaradi umikov soglasij za nadurno delo beležili kakšne težave, je Hribar odgovorila, da je razpored za marec v SB Brežice narejen in da bodo zagotovili izvajanje zdravstvenih storitev na vseh področjih dela bolnišnice.

V SB Nova Gorica marca prihajajo v krizno obdobje

Kot je v izjavi za medije po seji sveta novogoriške bolnišnice v torek povedal direktor Dimitrij Klančič, je tam soglasja umaknilo 53 zdravnikov, kar predstavlja dobro polovico zdravnikov specialistov.

V marcu bodo imeli posledično problem pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva na področju radiologije, pediatrije in posledično v porodnišnici. "Prihajamo v zelo krizno obdobje in trdno upam na sporazum," je poudaril. Zaradi umikov soglasij bo prav tako odpadel pretežen del subspecialistične ambulante dejavnosti, pa tudi dva do tri operacijska programa na dan, je dodal.

Zaradi stavke je doslej odpadlo približno od 20 do 25 odstotkov elektivnih programov in do 10 odstotkov ambulantnih pregledov. "Se bo pa v marcu to radikalno poslabšalo," je opozoril Klančič.

SB Trbovlje zdravniki preklicali umike soglasij

Iz SB Trbovlje so sporočili, da so zdravniki preklicali umike soglasij za nadurno delo, zato delo zaradi tega razloga ni moteno. "Smo pa glede na majhno število lastnih zaposlenih zdravnikov odvisni tudi od sodelovanja zdravnikov, ki z nami sodelujejo preko podjemnih pogodb, zato upamo, da bo čim manjšemu številu le teh preklicano soglasje njihove matične ustanove," so poudarili.

ZD Koper: Zaprte ambulante bodo nadomeščale ambulante, ki jih tudi sicer

V Zdravstvenem domu Koper je soglasje za nadure od 68 zdravnikov preklicalo osem zdravnikov. V zadnjem tednu ni nihče preklical svojega umika, so pojasnili. "Po 1. marcu bodo nekatere ambulante po nočni izmeni oz. dežurstvu zdravnika zaprte. Nadomeščanje bo urejeno; nadomeščale jih bodo ambulante, ki jih tudi sicer," so dodali. 

ZD Celje: Pri nas umikov soglasij ni

Iz Zdravstvenega doma Celje so medtem sporočili, da so delovni procesi organizirani in urejeni po evropski zakonodaji. "Zato zdravniki nimajo soglasij za nadurno delo in zato umikov soglasij ni," so pojasnili. 

V SB Celje težave pričakujejo na radiologiji, infektologiji in manjših internističnih oddelkih

V celjski bolnišnici pojasnili, da je pri njih soglasje za nadurno delo umaknilo 47 odstotkov zdravnikov. Umiki soglasij stopijo v veljavo v petek. Do danes so umik soglasja preklicali trije zdravniki.

Vodstvo SB Celje glede odvzema soglasij zdravnikom za delo pri drugem delodajalcu trenutno čaka na eksplicitno pravno razlago, ki bo potrdila pravilnost takšnega ravnanja. V vmesnem času pa se je vodstvo odločilo, da bodo vsi zdravniki v SB Celje, ki so umaknili soglasja za nadurno delo, zaradi kadrovskega primanjkljaja razpisani v SB Celje za vseh 48 ur tedensko. To funkcionalno predstavlja odvzem soglasja, saj so se zdravniki, ki so odvzeli soglasja za nadurno delo, sami odločili, da tedensko ne bodo delali več kot 48 ur, so pojasnili v celjski bolnišnici.

Ob tem so poudarili, da bodo prioritetno zagotavljali nemoteno delovanje urgentnega centra in neprekinjenega zdravstvenega varstva ter tako poskrbeli za bolnike, ki bodo potrebovali zdravljenje. Težave z organizacijo dela pričakujejo na področju radiologije in infektologije ter na manjših internističnih oddelkih.

V ptujski bolnišnici pričakujejo težave pri izvedbi neakutnega kirurškega programa

V ptujski bolnišnici je trenutno polno zaposlenih za 83,5 zdravnika, od katerih jih 53 opravlja delo v neprekinjenem zdravstvenem varstvu. 30 zdravnikov je umaknilo soglasja za nadurno delo, kasneje pa so štirje preklicali umik. Zaenkrat nobenemu zdravniku v SB Ptuj niso preklicali soglasja za delo izven zavoda.

V marcu bodo imeli težave pri izvedbi neakutnega kirurškega programa, lahko bo tudi kakšna specialistična ambulanta manj. Razporedi so narejeni v kombinaciji dežurstev in turnusnega dela. Delo bo potekalo v skladu z novimi kadrovskimi zmožnostmi, na nujni pomoči zaenkrat delo poteka nemoteno, so poudarili.

Fides stavka že od 15. januarja

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides stavka od 15. januarja. Zahteva ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom. Po več pogajalskih sejah z vladno stranjo, ki, sodeč po izjavah predstavnikov obeh strani, niso prinesla napredka, je glavni stavkovni odbor Fidesa na seji 30. januarja soglasno sprejel sklep, da vodstvom zdravstvenih zavodov predajo preklice soglasij za nadurno delo. 

  • krovni2
  • PRALNI STROJ
  • SESALNIK
  • ČISTILEC
  • klima
  • tv
  • ura
  • skiro
  • kosilnica
  • krovni

KOMENTARJI (99)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

smuuki
01. 03. 2024 13.58
+1
Je glas ljudstva že razporejen na dežurstva? No pa smo dobili reset zdravstva. Reforma se bo kar sama zgodila. Malo bolj vitko podjetje bo to. Zdaj bo po črki zakona kot si je zamislil Mesec. Bo pa malo manj bolnic in vse skioaj ceneje. Vse v stilu centralizacije kar morda niti ni tako narobe. V vsakem primeru pa velik korak nazaj. Po komunistično zakonito 😀😀😀😀😀
smuuki
01. 03. 2024 14.00
+1
Trbovlje,Brežice ,Ptuj za začetek zaprta vrata. Malo več pritiska na Novo mesto,Ljubljano,Maribor. 😀😀😀😀
testosteron
01. 03. 2024 12.39
+2
Tisti, ki zagovarjate zdravnike in njihovo stavko - poglejte si zahteve Fid€$$a za dvig plač !...nenormalno...in oni revčki bodo delali le 40+8 ur, ker več ne zmorejo ???..a medicinska sestra pa lahko dela več ?..recimo 4 nočne po 10 ur + 12ur sobota ali nedelja ali kar oba dneva kar lahko nanese 52-64 ur na teden ???...kje so pa zdaj tu zakonska določila ???...
slo rodoljub
01. 03. 2024 11.54
+4
Zdravnikov v Sloveniji je 7200!!?? Vojakov je pa 6900. V kateri državi je še takšno razmerje?
spiderrrr
01. 03. 2024 11.41
+7
A FIDES se je pa včeraj skril v mišjo luknjo ko bi bilo potrebno stopiti pred kamere v Tarci? 🤣Pa tko glasni ste, revčki bogi. Ko je potrebno argumentirati, pa REP MED NOGE. Veste kdo se tako obnaša? SLABIČI!
dule100
01. 03. 2024 12.30
-1
Ponižajoče je, da bi se udeležili oddaje, kjer sodeluje brezdelnež =0!
denden
01. 03. 2024 11.36
+2
Gospa zdravnica je včeraj na Tarči vprašala, kje je preostali denar od 5 milijard v zdravstvenem proračunu, če gre za plače zgolj 500 milijonov. Ja, večino ga zapravijo prav zdravniki z neracionalnim, koruptivnim naročanjem opreme, zdravil in storitev. Prav tako ga zapravljajo z daljšanjem čakalnih vrst in s tem enormno podaljšujejo čas bolniških staležev več 10 tisočim delavcem, ki jim mora potem zdravstvena blagajna plačevat stalež. To so milijoni EUR, ki bi v nasprotnem lahko šli za njihove večje plače.
smuuki
01. 03. 2024 15.11
+1
Na to vprašanje bi edino lahko odgovorila sd hobotnica. Samo oni imajo točne podatke o načinu odvzemanja in hranjenja tega denarja
zmerni pesimist
01. 03. 2024 11.33
+1
Fides ne bo vam uspelo to so gabrova vrata
dule100
01. 03. 2024 11.25
+2
Zanimivo, da pri vodovodarji, kleparjih, privatnih zdravnikih ni vrst! Z javnim zdravstvom nekaj ne štima!
rogla
01. 03. 2024 11.09
+6
Stavkajočim "zdravnikom" takoj(!) znižati plačo za 50 %.
SREBRNIBREG.
01. 03. 2024 11.25
+5
In prepovedati delo pri dveh ali celo več delodajalcih.
dule100
01. 03. 2024 11.27
-1
Za dvoživko Hrošča, pa Jenul ni bil ravno prepričljiv! 🤣🤣🤣
smuuki
01. 03. 2024 15.14
+0
Prepovedati? Zakaj? Govorjenje na pamet iz zavisti. Če prepoved, ki je ne zagovarjam potem vsem. Tudi predsedniku vlade, novinarjem , visokošolskim profesorjem, poslancem... ter žalujočim ostalim ali nikomur.
Nekdopač
01. 03. 2024 10.07
+5
Dohtarji res ste carji, eni in edini, nepremagljivi..Bravo!! Da ste sploh zmožni opravljati toooooliko nadur, delati še pri 3,4 privatnikih, imeti družine in otroke, hodit na dopust, ki ga imate ogroooomno, predavati na fakultetah, skratka vi ste res en superman, tako fizično kot mentalno, kako vam rata?? Navaden delavec pa je po 40 letih dela praktično uničen, da ko nastopi penzijo, ga kmalu pobere..Pravi ste carji, res....SPRAVITE SE DELAT ZA KAR IMATE KAO SVOJE POSLANSTVO, HIPOKRAT PA TO......
osservatore
01. 03. 2024 10.01
+2
Zdaj bo šele cvetelo popoldansko (tudi dopoldansko) delo pri zasebnikih.
osservatore
01. 03. 2024 10.02
+5
Glavni in skoraj edini motiv pri zdravnikih pa je denar.
tomahawk
01. 03. 2024 09.28
-3
ceta69
01. 03. 2024 09.25
+2
upam da zavarovalnice sprostijo in se gremo zdraviti v tujino,hrvaška bosna srbija
slo rodoljub
01. 03. 2024 08.58
+5
Jenull - a ma za populista, ampak včeraj je pa postregel z številkami in dejstvi. Če je res, da je 25% več zdravnikov kot pred petimi leti potem je ta stavka res nelegitimna. Včeraj je pa zmagal ortoped iz CE, kateri se je spustil pod nivo kulture govora, kateri se pričakuje za zdravnika. Pod milim bogom naj mi nekdo pove, kako je fizično možno, da zdravnik opravlja redno delo, popoldan in čez vikende podjemno delo, hkrati še dela pri štirih zasebnikih. Plus tega uči na med. fakulteti. Hkrati pa ima v preteklem letu izplačanih 1400 nadur. To je vsak mesec 115 nadur!!!!!. Verjamem, da ta zdravnik gre še na morje, smučanje..... Mogoče pa mi navadni ljudje ne razumemo dimenzije časa tako kot (bogovi v belem). Za njih zgleda veljajo drugačni fizikalni zakoni kot za ostale. Vlada sedaj imate enkratno možnost, da enkrat za vselej ukinite to dvo, tro, štiri -živkastvo. Če ne jim pa dvignite plače za zahtevanih 4k€, pa bo dal FIDES mir za kako leto.
slo rodoljub
01. 03. 2024 09.01
+6
Še en predlog za vlado. Odstranite ministrico za zdravje izpred kamer, ker ne zna povedat dva stavka. Pač nima daru za to.
optimist11
01. 03. 2024 10.37
+4
Ja , na podatke, ki jih je iznesel J.Jenul že NON STOP opozarja tudi g. FAKIN. Glede na to, da je bil direktor Celjske bolnišnice, direktor ZZZS , minister za zdravje , ve kaj govori.
mayye
01. 03. 2024 11.24
+0
Hočete reči, da je bil gospod Fakin pri vseh koritih?
Rde?a pesa in hren
01. 03. 2024 08.23
+7
Naj naedijo z zakonom, ne idlikom, konec dvozivk. Ti delajo kazin, niso ne tic ne mis.
Omizje
01. 03. 2024 08.20
+7
FIDES je teroristična organizacija
rogla
01. 03. 2024 11.11
+1
Betuul
29. 02. 2024 21.56
-1
Pa kaj se tolko preko medijev napenjajo! Ti Fidesi!!Zato so pravilniki; aneksi; itd! Ter oglasne deske zdr domov ali urgenc! Take letake o delu urgenc lahka deli receptor ali varnostnik!!! Ta ministrica je za odstaviti! In ta njena priravljenost do govorjenja! Sam da vidi 🎤mikrofon in govornico!! se že na 1m daleč oblizuje in pripravlja na lapagovorjenje! Enih floskul!!! Vglavnem tega dohtar STEBRA v ZPIZzakonu ne bodo dobili in konc!! Kdor ne dela naj ne je???
MojTok
29. 02. 2024 21.54
+7
More jim biti zelo težko, da tako vztrajajo. Hudo je, ker so v korona času vlekli hude dodatke, zdaj pa normalizacija in trdna tla!
txoxnxy
29. 02. 2024 21.51
+6
Naj enako velja za zdravnike kot za voznike vsaka minuta prekoračitve delovnega časa je kazen za zdravnika in za ustanovo .
Sulica 81
29. 02. 2024 21.51
+2
pizdon tarji pod hitro za fizoterapijo moram cakat pol leta mafija ena
natmat
29. 02. 2024 21.48
+4
Nekaj se je zgodilo v slovenski javnosti. Izguba zaupanja, najbrž. Kar je seveda neizmerna škoda, ker so velika večina zdravnikov visoko etični ljudje. A molčijo in so molčali tudi med Janševo vlado. Tako kot sodniki.
Betuul
29. 02. 2024 21.58
+0
Sploh ni važen pod katero vlado to ali TelAviv vlado ki bo!!!nič ne bo