Slovenija

Prihodnji teden v DZ

Ljubljana, 05. 12. 1999 11.08 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

Prihodnji teden bo v parlamentarnih odborih in komisijah stekla obravnava dopolnil k predlogu državnega proračuna za leto 2000.

Tako bo v torek zasedalo kar šest komisij in odborov. Do vloženih dopolnil se bodo opredelili v komisiji za nadzor lastninskega preoblikovanja in privatizacije, komisiji za vprašanja invalidov, odboru za nadzor proračuna in drugih javnih financ, komisiji za lokalno samoupravo ter komisiji za narodni skupnosti, sestal pa se bo tudi odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko. Sredi tedna bodo o dopolnilih k predlogu državne blagajne odločali v šestih delovnih telesih, in sicer v odboru za obrambo, odboru za gospodarstvo, komisiji za politiko enakih možnosti, komisiji za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter odboru za kulturo, šolstvo in šport.

V četrtek bo preiskovalna komisija, ki preiskuje t.i. afero Vič-Holmec zaslišala tri priče, in sicer Žarka Bogunoviča, Andreja Podvršiča in Mirana Korena. O dopolnilih k državnemu proračunu pa bodo govorili v petih odborih in komisijah, in sicer v odboru za znanost in tehnologijo, odboru za infrastrukturo in okolje, odboru za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko, odboru za mednarodne odnose ter komisiji za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Zadnji delovni dan v tednu se bo o dopolnilih k proračunu izrekal odbor za notranjo politiko in pravosodje, zasedal pa bo tudi odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

  • zacetni
  • VITALHIT
  • KLET KRŠKO
  • SWY
  • WIDEX
  • PEČJAK
  • NEPREMICNINE
  • LISCA