Slovenija

Pritožba Nike neutemeljena

Ljubljana, 18. 03. 1999 18.54 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

Agencija za trg vrednostnih papirjev je danes prejela sklep Vrhovnega sodišča R Slovenije z dne 3. marca 1999, s katerim je sodišče kot neutemeljeno zavrnilo pritožbo Nike, družbe za upravljanje s skladi d.d., Brežice (NIKA DZU) in potrdilo odločbo agencije z dne 1. decembra lani, s katero je agencija NIKI DZU izrekla ukrep odvzema dovoljenja za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov in posebnega dovoljenja za upravljanje pooblaščenih investicijskih družb, so sporočili iz agencije.

Razlogi za odvzem dovoljenja so bile hujše kršitve določb o naložbah investicijskih skladov, sklepanje prepovedanih poslov in neizpolnitev odredbe agencije o odpravi nepravilnosti.

S tem je postala omenjena odločba agencije pravnomočna.

  • image 4
  • image 5
  • image 6
  • image 1
  • image 2
  • image 3