Slovenija

Reforme 'celovit paket'?

Ljubljana, 02. 11. 2005 07.20 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 5 min

SVIZ reformam nasprotuje, finančni minister Andrej Bajuk pa meni, da so reforme celovit paket.

Reforme naj bi pripomogle k večji konkurenčnosti našega gospodarstva, SVIZ pa ima nanje precej pripomb
Reforme naj bi pripomogle k večji konkurenčnosti našega gospodarstva, SVIZ pa ima nanje precej pripomb FOTO: POP TV
Taka pot, ki ne vodi k blaginji vseh, je napačna, zato neizbežno vodi v konflikt, je opomnil predsednik ZSSS Dušan Semolič. Sindikati zato po njegovih besedah ne bodo pristali na posege v pravice.

Glavni odbor SVIZ se je odločil, da bo sindikat sodeloval pri organizaciji protestnega shoda in se bo tudi udeležil protestov proti napovedanim ekonomskim in socialnim reformam konec novembra letos. SVIZ ugotavlja, da predlagane ekonomske in socialne reforme posegajo v temelje socialne države in jo razgrajujejo. Po njihovem mnenju reforme tako prinašajo manjšo pravno in socialno varnost zaposlenih, zato jim v sindikatu nasprotujejo. Ob tem se SVIZ strinja z drugimi sindikati, ki ne podpirajo uvedbe enotne davčne stopnje, saj bi ta po njihovem prepričanju povečala neenakosti v družbi in razlike med posameznimi sloji.

Predlagatelji reform se po opozorilih svobodnih sindikatov sprememb na trgu dela lotevajo na pamet, brez analize veljavnega zakona o delovnih razmerjih. Zakon je po ocenah stroke moderen in omogoča fleksibilno urejanje delovnih razmerij, je poudaril Dušann Semolič. Vendar delodajalci po njegovih besedah teh zakonskih določb ne poznajo oziroma jih ne uporabljajo.

Na področjih vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, ki jih zastopa sindikat, SVIZ nasprotuje izenačevanju pogojev javnega financiranja za ustanavljanje javnih in zasebnih izobraževalnih zavodov od osnovne šole naprej, uvajanju komercializacije v izobraževalni sistem ter uveljavljanju vavčerjev in odloženih šolnin v visokem šolstvu.

Obenem se v SVIZ med drugim ne strinjajo z odpravo zajamčenih donosov v pokojninskih zavarovanjih, s podaljševanjem obdobja za določitev pokojninske osnove, z zviševanjem efektivne upokojitvene starosti in izenačevanjem pogojev za upokojitev moških in žensk. Nasprotujejo tudi zniževanju nadomestila za čas bolniške in poenostavitvi postopkov odpuščanja ter skrajšanju zakonskega odpovednega roka na en mesec. Na drugi strani pa SVIZ podpira ukinitev davka na izplačane plače in vzpostavitev centralne evidence pravic iz javnih sredstev.

Janša: Če bo kdo predlagal kaj boljšega, smo pripravljeni na kompromise

Gospodarske in socialne reforme ne smejo prizadeti tistega sloja prebivalstva, ki je že sedaj v težjem socialnem položaju, so prepričani v SLS.

Vlada bo na četrtkovi seji odločala le o okviru gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje. Na podlagi tega okvira, ki bo sprejet v četrtek, bodo pripravljene in parlamentu predložene posamične rešitve, je po sestanku s predsedniki in vodji parlamentarnih strank povedal predsednik vlade Janez Janša. Posamezne rešitve, vključno z enotno davčno stopnjo, je vlada pripravljena nadomestiti, če bo kdo predlagal boljše.

Bajuk: Zagotoviti je treba socialno vzdržnost paketa reform

Zagotoviti je treba socialno vzdržnost paketa reform, poudarja Bajuk
Zagotoviti je treba socialno vzdržnost paketa reform, poudarja Bajuk FOTO: POP TV
Predlagane reforme s področja trga dela posegajo tako v bodočo socialno kot tudi v pravno varnost zaposlenih, saj spreminjajo pravne podlage za njihovo delo, poudarja izvršni sekretar ZZZS Gregor Miklič. Neposredno posegajo v sklenjene kolektivne pogodbe in pogodbe o zaposlitvi, kar je v nasprotju s temeljnimi načeli civilnega prava, po katerih z novimi zakoni ni mogoče poseči v veljavne pogodbene odnose.

Stališče koalicijske NSi do predlaganih ekonomskih in socialnih reform za povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva je jasno: treba je zagotoviti družbeno vzdržnost paketa, sočasno pa tudi javnofinančni položaj, in to na takšen način, da bo Slovenija izpolnjevala, kar od nje pričakuje Evropa in kar zahteva gospodarstvo, pa je po sestanku koalicijskih poslanskih skupin, na katerem so obravnavali dopolnjeni predlog reform, dejal predsednik NSi in finančni minister Andrej Bajuk.

V SNS ocenjujejo, da je paket gospodarskih in socialnih reform vsaj na štirih področjih skregan z zakonitostjo ekonomije, še posebej makroekonomije. Kot je pojasnil poslanec SNS Sašo Peče, ocenjujejo, da za tovrstne reforme ni prave podlage, vsaj v obstoječem momentu ne. "Reforme niso grajene na primeru Slovenije, ampak so povzete iz drugih držav. Vidi se močen vpliv nekaterih vzhodnoevropskih držav in ZDA," je dejal.

"V stranki izhajamo iz izhodišča, da je srednjeročno položaj v Sloveniji nevzdržen in da brez korenitih reform ne moremo uveljaviti lizbonske strategije," je poudaril Bajuk ter dodal, da se mora Slovenija enkrat za vselej soočiti z neizogibnostjo globalizacije.

Reforme so celovit paket, je izpostavil Bajuk ter ob tem izrazil obžalovanje, da se je razprava osredotočila zgolj na eno reformo. Dejal je, da so v stranki pripravljeni pri njej sodelovati, da pa jih ne zanima samo socialna vzdržnost prehoda, ki je tudi eden izmed ukrepov reforme, ampak tudi skladnost celotnega paketa reform z odgovornostmi, ki jih je Slovenija prevzela s paktom stabilnosti in rasti. "Zagotavljam vam lahko, osebno, kot finančni minister, da mojega podpisa ne bo, če teh zagotovil ne bo," je poudaril Bajuk.

Vlada in koalicija sta na sestanku predstavili dopolnjen predlog gospodarskih in socialnih reform ter opozicijske stranke obvestili, da sta trdno odločeni vztrajati pri paketu reform, je po srečanju povedal predsednik LDS Jelko Kacin. Vlada naj bi po njegovih besedah na četrtkovi seji sprejela paket reformnih ukrepov, zato bo za te predloge prevzela tudi vso odgovornost. LDS naj bi stališča do reforme sprejela na seji sveta stranke, ki bo potekala 24. novembra, je še dodal.

Na vprašanje, ali je točno, da stranka enotne davčne stopnje ne podpira, pa je Bajuk dejal, da ne ve, od kod te informacije. "Vedno sem govoril, da sem nekoliko skeptičen, načeloma pa temu ne nasprotujem," je pojasnil Bajuk ter dodal, da je enotna davčna stopnja resda povezana z določenimi tveganji in da mora biti zastavljena v skladu s cilji celotnega paketa reform. Kot je poudaril, je treba zagotoviti socialno vzdržnost prehoda, hkrati pa mora biti celotni paket v skladu s pričakovanji pakta stabilnosti in rasti.

Predlog reform je korak v pravi smeri, a biti mora premišljen, meni Pahor
Predlog reform je korak v pravi smeri, a biti mora premišljen, meni Pahor FOTO: POP TV

Pahor: Predlog reform korak v pravi smeri

Predlog gospodarskih in socialnih reform je korak v pravi smeri, vendar mora biti narejen zelo premišljeno, zato pozdravljamo današnjo odločitev, da bodo reforme v Državni zbor poslane ena za drugo, je dopolnjen predlog reform, ki ga je predstavil predsednik vlade Janez Janša, komentiral predsednik SD Borut Pahor. "Tako bo dovolj časa, da se v javni razpravi sliši tudi glas tistih, ki jih skrbi, ali te reforme ne prinašajo samo enega od ciljev - večje konkurenčnosti," je dejal Pahor. Zato, da bo velika večina ljudi razumela nujnost sprememb za preboj Slovenije med najbolj razvite, morata biti cilja, večja konkurenčnost in socialna vzdržnost, komplementarna, je menil Pahor.

Glede enotne davčne stopnje je Pahor dejal, da v stranki upajo, da vlada enotne davčne stopnje, kot je bila zastavljena do zdaj, ne bo predlagala v obravnavo. "Socialne posledice takega ukrepa so preveč nepredvidljive, da bi lahko soodgovarjali," je poudaril Pahor ter pojasnil, da je razlog za njihovo nestrinjanje vprašanje, kaj prinaša ta sprememba: res pomeni samo razbremenitev gospodarstva ali pa - na kar opozarjajo tudi mnogi strokovnjaki - velik korak v socialno negotovost?

"Danes smo se zavzeli za to, da mora DZ o reformah odločati korakoma, torej od zakona do zakona," je pojasnil Pahor ter dodal, da če bo SD lahko imela vlogo pri odločanju o reformah, bo njihova vloga aktivna in se proti reformam ne bodo postavili. Bodo pa, kot je dejal, morda imeli dodatne ali drugačne predloge, še posebej, če bodo menili, da predlogi ogrožajo socialno varnost ali pa so nepredvidljive.

Erjavec: Reforme so nujne

DeSUS se zaveda, da so reforme nujne, če želi biti Slovenija gospodarsko konkurenčna in imeti višjo gospodarsko rast, kar je pogoj za večjo socialno varnost, pa je povedal predsednik DeSUS in obrambni minister Karl Erjavec. V zvezi z enotno davčno stopnjo je Erjavec povedal, da je danes na koaliciji zahteval pojasnilo in da glede na pojasnila enotna stopnja ne bo prizadela upokojencev niti ne bo posegala v pokojnine. V tem trenutku stranka podpira reformo, saj je prepričana, da je nujno potrebna oziroma da so potrebne strukturne spremembe, če želimo učinkovito gospodarstvo. "So pa nekatera vprašanja, ki ostajajo odprta in jih bo treba razčistiti skozi javno razpravo," je dejal Erjavec.

  • image 4
  • image 5
  • image 6
  • image 1
  • image 2
  • image 3