Slovenija
Oglas

Regres 2022: kakšen znesek regresa lahko pričakujete?

Ljubljana, 20. 03. 2022 00.15 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 7 min

Vsakemu delavcu oziroma zaposlenemu, ki je na podlagi pogodbe o zaposlitvi upravičen do letnega dopusta, po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) pripada tudi regres za letni dopust, ki se do višine povprečne plače ne šteje v obdavčitev ali dohodnino. Delodajalec mora delavcu vsako koledarsko leto do 31. marca izdati sklep o določitvi letnega dopusta in v njem sporočiti število dni dopusta, ki mu pripada. Delavec, ki ima pravico do dopusta, ima praviloma pravico do regresa, ampak v nekaterih primerih ni tako. O tem pričajo tudi zgodbe številnih slovenskih delavcev, ki ne dobijo izplačanega celotnega regresa.

Vzemite trenutni položaj v svoje roke na področjih, na katerih imate vpliv. Sem zagotovo spada tudi zavarovanje pravne zaščite v službi.
Vzemite trenutni položaj v svoje roke na področjih, na katerih imate vpliv. Sem zagotovo spada tudi zavarovanje pravne zaščite v službi. FOTO: Arhiv ponudnika

V letu 2022 je regres višji kot leta 2021. Regres v letu 2022 znaša 1.074,43 evra. Lahko pa je regres za letni dopust tudi višji, če tako določa kolektivna pogodba delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen.

Še vedno se dogaja, da zaposleni ne dobijo izplačanega regresa. Kako lahko delavec ukrepa, če delodajalec tako ali drugače krši njegove delovne pravice, razkrivamo v tem prispevku.  

Kdo ima pravico do regresa?

Regres je po zakonu o delovnih razmerjih pravica vsakega, ki je zaposlen za nedoločen ali določen čas, in mu pripada skupaj z letnim dopustom. Regres ni odvisen od dobre volje vašega delodajalca, ampak gre za vašo pravico, ki je določena z zakonom. Mnogo delodajalcev izplačuje regres po delih ali z zamudo, pri čemer se najpogosteje sklicujejo na likvidnostne težave v podjetju. V izjemnih primerih se lahko podjetju podaljša rok izplačila do 1. novembra, sicer pa mora biti regres izplačan do 1. julija letošnjega leta.

Kdaj vam pripada celotni ali sorazmerni regres?

Celotni regres vam pripada, če ste pri podjetju zaposleni vsaj eno leto. Zaposleni, ki je v istem letu zamenjal službo oziroma sklenil pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, dobi izplačan sorazmerni del od prejšnjega in novega delodajalca. Na višino zneska lahko vpliva tudi krajši delovni čas oziroma število ur, kar pa ne velja v primeru starševstva in bolezni, ko vam pripada celotni regres.

Oseba, ki je na porodniškem dopustu, je upravičena do stoodstotnega izplačila regresa, a pod pogojem, da je v trajanju takega dopusta zaposlena. Enako je z bolniškim dopustom in istim pogojem. Če se ta pogoj – zaposlitev – prekine med odsotnostjo, delavcu pripada sorazmerni delež regresa. Ta znaša 1/12 za vsak mesec pogodbe o zaposlitvi v koledarskem letu.

Kakšna je globa za neizplačilo?

Številni delodajalci si (ne)izplačilo regresa razlagajo po svoje – v svoj prid in v škodo delavcev. Delavec, ki mu niso izplačali celotnega regresa zaradi bolniške odsotnosti, je bil upravičen do izplačila, torej je podjetje v prekršku. Kaj to pomeni? Za neizplačilo ali zamudo pri izplačilu je določena globa od tri tisoč do 20 tisoč evrov, plačati pa jo mora podjetje, ki krši zakon o delovnem razmerju. Delavec lahko delodajalca prijavi na delovni inšpektorat, kjer bodo sprožili ustrezni postopek in izrekli globo. Svoj regres lahko terja po sodni poti na delovnem sodišču, kar pa stane. 

Ob pravdanju na sodišču v iskanju pravice praviloma spoznamo, da so stroški pravne pomoči zelo visoki. Nekateri odvetniki zaračunajo že prvi razgovor, med zastopanjem pišejo dopise, svetujejo, vlagajo tožbe, sestankujejo in hodijo na obravnave. V vsakem primeru pa velja: stroški, ki bi jih odšteli za tarife sodnih postopkov oz. odvetnika, so v primerjavi z zavarovanjem pravne zaščite znatno višji.

Za neizplačilo regresa ali zamudo pri izplačilu je določena globa od tri tisoč do 20 tisoč evrov.
Za neizplačilo regresa ali zamudo pri izplačilu je določena globa od tri tisoč do 20 tisoč evrov. FOTO: Arhiv ponudnika

Ukrepajte pravočasno

Mnogo zaposlenih se ne zna postaviti zase v položajih, ko jim delodajalec ne izplača regresa ali jih neupravičeno odpusti, jim zniža plačo, ne plačuje prispevkov, nad njimi izvaja mobing in podobno. Ker si marsikdo ne more privoščiti visokih stroškov pri iskanju pravice, se številni odpovejo svojim pravicam. Obstaja boljša rešitev? Gotovo.

Pomagali vam bodo pri zavarovalnici ARAG. Izberite paket Služba, pri katerem boste v primeru spora z delodajalcem sami izbrali svojega odvetnika, medtem ko vam bodo pri zavarovalnici ARAG krili vse odvetniške (v skladu z odvetniško tarifo) in sodne stroške.

Preprečite plačilo visokih odvetniških in sodnih stroškov že danes in sklenite zavarovanje pravne zaščite ter dovolite, da ARAG prevzame tveganje visokih odvetniških in sodnih stroškov namesto vas!

Kot eden od vodilnih ponudnikov zavarovanja pravne zaščite na svetu vam ARAG ponuja cenovno dostopen način za upravljanje pravnih zadev in trdno stoji za načelom ustanovitelja: "Vsak državljan naj ima možnost uveljaviti svoj prav, ne le tisti, ki si to lahko privošči."

Cena zavarovanja je nizka, če seveda dejansko potrebujete storitev. A dejstvo je, da skoraj vsi, čeprav živijo po črki zakona, potrebujejo pravno pomoč. Primerov strank podjetja ARAG, ki jih je pokril njihov paket Služba (na voljo so sicer tudi drugi, ki pridejo prav na preostalih področjih), je iz dneva v dan več.

Pomembno je, da se zavedate svojih pravic in ukrepate pravočasno, saj zavarovanje ne velja za primere, ki so se zgodili pred zavarovanjem. Poskrbite za svojo mirno in sproščeno prihodnost tudi na delovnem mestu, in to že danes.

Ustanovljena pred 85 leti, narejena za danes

Zavarovalnica ARAG je bila ustanovljena pred 85 leti, njihove storitve pa so še danes zelo uporabne. ARAG je v Sloveniji prisoten od leta 2004 in ima danes široko mrežo odličnih odvetnikov, zavarovalcem pa omogočajo uresničitev največje pravne varnosti. Zavarovalnici ARAG v Sloveniji zaupa skoraj 80 tisoč zadovoljnih strank. Prek zavarovanja pravne zaščite je ARAG pomagal že več kot 49 tisoč Slovencem.

Za brezplačni nasvet vam posredujejo kontaktne podatke odvetnika, ki je v vaši bližini in je strokovnjak za področje, na katerem imate težavo. Z odvetnikom boste uskladili, kaj vse je treba storiti v boju za vaše pravice. Odvetnik bo potem opravil svoje delo in poskrbel, da boste obveščeni o nadaljnjih korakih. ARAG plača stroške sodnih taks, izvedencev ... Ko je zavarovalni primer končan, ARAG plača tudi stroške odvetnika v skladu z odvetniško tarifo in stroške nasprotne strani, če primer izgubite.

Poskrbite za svojo mirno in sproščeno prihodnost tudi na delovnem mestu, in to že danes.
Poskrbite za svojo mirno in sproščeno prihodnost tudi na delovnem mestu, in to že danes. FOTO: Arhiv ponudnika

Postopek sklenitve zavarovanja je hiter in preprost

Zavarovanje pravne zaščite krije stroške, ki nastanejo v primeru sodnih in zunajsodnih postopkov. Povedano drugače, zavarovalnica ARAG bo krila naslednje stroške:

- odvetniške stroške,

- stroške od sodišča imenovanih izvedencev,

- stroške prič in tolmačev,

- dodatne materialne stroške (fotokopiranje ...),

- sodne stroške, sodne takse, sodno povprečnino,

- polog varščine do 100 tisoč evrov,

- potne stroške za sojenje v tujini,

- stroške zunajsodnih poravnav, mediacij,

- s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani.

CENA: 11,99 evra/posameznika za paketa Varnost in Služba.

Izberite in sklenite svoje zavarovanje v petih korakih.

Zavarovanje delovnih pravic

Čeprav pravno pomoč pogosto potrebujemo tudi na drugih področjih življenja, je trenutno največ primerov z delovnopravnega področja. Ste kdaj pomislili na vse položaje, ko bi potrebovali odvetnika in pravno pomoč na delovnem mestu? Poznate svoje pravice (in obveznosti) iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi ukrepov za zmanjšanje širjenja koronavirusa?

Opravljate delo od doma, pri tem uporabljate lastna delovna sredstva, delodajalec pa vam ne izplačuje upravičenega nadomestila za uporabo delovnih sredstev? Lahko se zgodi, da vas delodajalec neupravičeno odpusti, vam zniža plačo ali je sploh ne izplača, kot že omenjeno ne izplača regresa, vam ne plačuje prispevkov ali nad vami izvaja mobing. Dobivate plačo neredno in le po delih, ste bili neupravičeno odpuščeni (premeščeni)? Zakaj ne bi svojih pravic tudi vi zavarovali?

ARAG vam v tem primeru zagotavlja odvetnika, ki bo zastopal vaše interese v sodnem postopku. Ob tem velja omeniti, da zavarovanje ne velja za primere, ki so se zgodili pred začetkom zavarovanja. Za pravno zaščito na področju delovnega prava je predvidena čakalna doba treh mesecev. Za spore, ki se zgodijo v času od začetka zavarovanja do poteka čakalne dobe, zavarovalnega varstva ni.

Pravna pomoč tudi na drugih področjih življenja in vsakdana

Življenja ne predstavlja le služba, zato pravna pomoč pride prav tudi drugje. Položajev, ko bi potrebovali odvetnika ali različne oblike pravne pomoči in zaščite, je veliko, razširjeni pa so na vsa področja našega življenja in vsakdana – družino, promet in nepremičnine.

Osebno, kot je osebno vaše življenje

Zavarovanje pravne zaščite je za zavarovalnico ARAG osebno, kot je osebno vaše življenje, zato si lahko izberete tako zavarovanje, ki vam ustreza.

Paket Varnost je osnovni del zavarovanja pravne zaščite in je vedno vključen. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja. K paketu Varnost pa lahko poleg že omenjenega paketa Služba dodate naslednja področja:

Družina

Spori glede skrbništva, stikov in preživnine so lahko izjemno stresni. Zagotovite si, da bodo vsaj odvetniški in sodni stroški za vas skrb manj.

Nepremičnine

Lahko se zgodi, da boste imeli spor s sosedi (glede služnosti, hrupa itd.), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo. Ne dopustite, da bi takrat morali plačati visoke odvetniške in sodne stroške.

Promet

Pomislite na položaje, ko bi potrebovali pravno zaščito v prometu. Zelo verjetno je, da boste po prometni nesreči zahtevali odškodnino, imeli spor z zavarovalnico, dobili kazen za prehitro vožnjo ali pa boste zaradi povzročitve hujše prometne nesreče kazensko ovadeni.

PRIDOBITE VEČ INFORMACIJ.

ARAG

 


Naročnik oglasa je ARAG.

  • Kou Kou
  • Kou Kou
  • Kou Kou
  • Kou Kou
  • Kou Kou
  • Kou Kou
  • Kou Kou