Slovenija

Ribe iz Krupe niso užitne

Semič, 24. 10. 2005 14.35 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

Zaradi previsoke vsebnosti PCB ribe iz belokranjske reke niso primerne za prehrano.

Povečano koncentracijo PCB so našli tudi v mleku
Povečano koncentracijo PCB so našli tudi v mleku FOTO: POP TV

Na podlagi rezultatov raziskave o posledicah vpliva polikloriranih bifenilov (PCB) na okolje v Beli krajini je bilo ugotovljeno, da je pri nekaterih vzorcih iz okolja obremenjenost s PCB višja v primerjavi z rezultati zadnje raziskave iz leta 1992. Glede na podatke Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto, ki so jih predstavili na današnji novinarski konferenci, pa je zaskrbljujoča predvsem količina PCB v ribah reke Krupe, zaradi česar niso primerne za uporabo v prehrani ljudi.

Morebitnim kopalcem priporočajo tuširanje

Od začetka proizvodnje kondenzatorjev pa do leta 1980 se je iz tovarniškega odlagališča kot največjega vira onesnaževanja reke Krupe s PCB v kraško podzemlje vodnega zaledja Krupe izcedilo okrog 13.000 kilogramov PCB. V izvir Krupe se je v tem obdobju preneslo nekaj manj kot 12.000 kilogramov PCB.

Na podlagi rezultatov raziskav v omenjenem zavodu predlagajo, da je potrebno tamkajšnje prebivalce ter ostalo javnost obvestiti o neprimernosti uživanja ulovljenih rib iz reke Krupe. Za vse morebitne kopalce pa je po njihovem mnenju treba razobesiti obvestila, s katerimi bi odsvetovali požiranje vode pri kopanju ter priporočali tuširanje po njem. 

Opozorilo za doma pridelana živila

Glede na poziv novomeškega zavoda je treba tamkajšnje prebivalstvo opozoriti tudi o primernosti uživanja doma pridelanih živil, glede na podatke o vsebnosti PCB v njih. Na poziv novomeškega Zavoda za zdravstveno varstvo je treba vzpostaviti tudi ustrezen monitoring onesnaženosti okolja s PCB na obravnavanem območju s poudarkom na raziskavi zemljin, ki bi omogočil izdelavo bolj natančne ocene izpostavljenosti. 

PCB v jajcih in mleku

Presenetljivo povečanje količine PCB so ugotovili pri vzorcih kokošjih jajc in kravjega mleka, kjer so vsebnosti od 4,5 do 4,8-krat višje kot v letu 1992. Bolj zadovoljive rezultate so dobili pri svinjski masti, kjer je vsebnost PCB manjša kot v zadnji raziskavi. 

Aerogena kontaminacija upadla

Značilno je upadla tudi aerogena kontaminacija; v nizkih koncentracijah je prisotna le še v okolici tovarne Iskra v Semiču. Vzorec sedimenta iz izvira reke Krupe ima ob tem letos 13-krat nižjo vsebnost PCB v primerjavi z vzorcem iz leta 1992. 

  • zacetni
  • VITALHIT
  • KLET KRŠKO
  • SWY
  • WIDEX
  • PEČJAK
  • NEPREMICNINE
  • LISCA