17°C

S pisanjem eseja se začenja letošnja splošna matura

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
AVTOR
STA /M.R. /
KOMENTARJI
20
S pisanjem eseja iz maternega jezika se danes v srednjih šolah začenja spomladanski rok splošne mature. S preverjanjem iz slovenščine v 6. in 9. razredih osnovnih šol pa se začenja tudi nacionalno preverjanje znanja (NPZ). To bo opravljalo 21.915 učencev 6. razreda in 19.142 učencev 9. razreda, k maturi pa se je prijavilo 6624 dijakov.

Z uspehom na letošnjem spomladanskem roku splošne mature bodo dijake seznanili 12. julija. Državni izpitni center bo istega dne ob razglasitvi rezultatov maturantom omogočil tudi dostop do ocen prek spleta.
Z uspehom na letošnjem spomladanskem roku splošne mature bodo dijake seznanili 12. julija. Državni izpitni center bo istega dne ob razglasitvi rezultatov maturantom omogočil tudi dostop do ocen prek spleta.FOTO: Shutterstock

K splošni maturi spomladanskega roka se je prijavilo 7180 kandidatov, k poklicni, ki se bo začela 29. maja, pa 10.623. Med njimi jih je 2106 v dveh vlogah, saj so poklicni maturanti in opravljajo peti predmet na gimnazijah.

Na pisanje eseja iz materinščine pri splošni maturi, ki ga bodo maturanti pisali danes, je po podatkih Državnega izpitnega centra na 83 šolah prijavljenih 6624 dijakov.

Letošnji tematski sklop Razmerja med generacijami za maturitetni esej pri slovenščini obsega besedili Gorana Vojnovića Figa in Pera Pettersona Konje krast.

Drugi del pisnega izpita iz materinščine bo 31. maja. Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo 29. maja ter 8., 10., 14. in 15. junija. 5. junija bo potekal pisni izpit iz matematike, med 1. in 16. junijem pa pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Ustni maturitetni izpiti bodo na šolah potekali med 14. in 23. junijem.

PREBERI ŠE
Začetek splošne mature: kakšen bo protokol v primeru karanten in okužb?

Nacionalno preverjanje znanja bo za 6. in 9. razred potekalo na 478 osnovnih šolah. K NPZ v 6. razredu na 435 šolah se je prijavilo tudi 2321 učencev s posebnimi potrebami, v 9. razredu na 431 šolah pa 2064. Od učencev nižjega izobraževalnega standarda bo NPZ opravljalo 153 učencev 6. razreda in 188 učencev 9. razreda z 31 osnovnih šol.

Nacionalno preverjanje znanja bo potekalo do 10. maja. Danes bodo učenci 6. in 9. razreda pisali preizkus znanja slovenščine, na območjih z italijanskim in madžarskim jezikom pa italijanščine in madžarščine. V četrtek bo pisni preizkus znanja matematike. V ponedeljek, 10. maja, bodo učenci 6. razreda pisali preizkus znanja tujega jezika (angleščina, nemščina), učenci 9. razreda pa preizkus znanja tretjega predmeta (biologija, prvi tuji jezik, šport, zgodovina).

Devetošolci bodo z dosežki NPZ seznanjeni 1. junija, šestošolci pa 7. junija.

Koronavirus pasica nova