Slovenija
Oglas

Skupina Podravka je v letu 2023 povečala prihodke in neto dobiček, uspešno izvedena preobrazba Žita

Ljubljana, 02. 03. 2024 00.15 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min

Skupina Podravka je v letu 2023 dosegla prihodke od prodaje v višini 713,8 milijona evrov, kar je 46,7 milijona evrov oziroma sedem odstotkov več v primerjavi z letom prej.

Rast prihodkov je bila zabeležena v obeh segmentih, v katerih skupina posluje. Prihodki v segmentu Prehrane so narasli za šest odstotkov in dosegli 553,7 milijona evrov, medtem ko so prihodki Belupa, ki predstavlja segment Farmacevtike, narasli za 10,5 odstotka in dosegli 160,2 milijona evrov. Kot vedno, trg Hrvaške in Slovenije beleži največji znesek prihodkov od prodaje, 352,9 milijona evrov, oziroma povečanje za 20,1 milijona evrov in šest odstotkov v primerjavi z letom 2022.

Podravka

Neto dobiček skupine Podravka je znašal 66,4 milijona evrov. To predstavlja rast za 17,3 milijona evrov, kar je 35,3 odstotka več v primerjavi z letom 2022. Dobiček skupine je bil pod vplivom davčnih olajšav, pridobljenih na podlagi Zakona o spodbujanju investicij v višini 19,7 milijona evrov. Če izključimo učinke davčne olajšave, je neto dobiček skupine iz poslovanja (normalizirani neto dobiček) znašal 47,2 milijona evrov in je bil za 14,2 odstotka višji v primerjavi z normaliziranim neto dobičkom, doseženim v letu 2022. Pri tem je normalizirani neto dobiček farmacevtskega segmenta, torej Belupa, narasel za 30,8 odstotka in znašal 23,2 milijona evrov, medtem ko je v segmentu Prehrane zabeležena rast za 1,7 odstotka, kar skupno znaša 24 milijonov evrov.

Skupina Podravka je tudi v letu 2023 nadaljevala z močnimi investicijami, ki so lani dosegle vrednost 69 milijonov evrov, kar je rast za skoraj 31 odstotkov v primerjavi z letom prej. Od leta 2021, ko se je začel trenutni investicijski cikel, je bilo v modernizacijo, uvajanje novih tehnologij in digitalizacijo, povečanje učinkovitosti in energetske učinkovitosti ter nadaljnje izboljšanje delovnih pogojev vloženih skoraj 150 milijonov evrov. Vse navedene investicije v preteklih dveh letih je Podravka financirala iz lastnih sredstev, brez zadolževanja, kar se odraža tudi v padcu razmerja neto dolga in EBITDA na 0,2, s čimer se dodatno potrjuje moč in stabilnost poslovanja.

Med preteklim letom je bilo v Sloveniji uspešno zaključeno tudi prestrukturiranje Žita d.o.o. Ljubljana. Projekt preobrazbe Žita je obsegal prestrukturiranje poslovanja in vlaganja v modernizacijo za povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti v segmentu proizvodnje pekarskih izdelkov. Celoten projekt preobrazbe je strateško usmerjen v pekarstvo in z njim so postavljeni še boljši pogoji za krepitev tržne pozicije na slovenskem trgu, kot tudi za širitev dostopnosti pekarskih izdelkov Žita na hrvaškem tržištu. Projekt je začel v januarju 2022, z njim pa je bilo konsolidirano število proizvodnih lokacij – proizvodnja pečenega asortimana in zamrznjenih izdelkov je bila konsolidirana v Mariboru in Vrhniki, dnevna proizvodnja na Viču in proizvodnja majhnih serij v Lescah.

Podravka

"Zadovoljni smo, da smo preteklo leto uspešno zaključili proces preobrazbe Žita, ki smo ga začeli že v januarju 2022, in s katerim smo ustvarili predpostavke za dolgoročno trajnostno in uspešno poslovanje. Preobrazba Žita vključuje tudi investicije, do sedaj smo v Žito vložili 8,2 milijona evrov, v prihodnjem obdobju pa načrtujemo vložiti še dodatnih osem milijonov. Nekatere od investicij vključujejo novo proizvodno linijo za kruh na Viču, avtomatizacijo linij v Mariboru in razširitev kapacitet skladiščenja zamrznjenih izdelkov v Mariboru," je sporočila Martina Dalić, predsednica uprave Podravke.

V preteklem letu so bile sprejete tudi dve ključni strategiji, ki sta integrirani s Poslovno strategijo in ki sta prav tako pomembni za uspešno doseganje načrtov nadaljnjega razvoja in uspešnega poslovanja. Strategija trajnostnega poslovanja skupine Podravka do leta 2030 kot glavna področja delovanja opredeljuje čisto okolje, zdravo prehrano, skrb za zaposlene in skupnost ter odgovorno korporativno upravljanje, pomemben del pa predstavlja tudi nova Nutricijska strategija za obdobje do leta 2027. S tem Podravka potrjuje usmerjenost k zdravi, uravnoteženi in trajnostni prehrani skozi razvoj novih in inoviranih izdelkov.

Rezultat vsega navedenega se kaže v rekordni vrednosti delnice Podravke, doseženi v preteklem letu. Zadnja cena v letu 2023 je znašala 163 evrov, s čimer je bila njena vrednost za 93,7 odstotka višja kot zadnja dosežena vrednost v letu 2022. Tržna vrednost podjetja je takrat dosegla kar 1.143,6 milijona evrov.

Podravka

"Izjemno sem zadovoljna z rezultati, ki smo jih dosegli v letu 2023, saj smo tako v Prehrani kot v Belupu, ki predstavlja farmacevtski segment našega poslovanja, izvedli številne poslovne korake, ki so prispevali k dobrim poslovnim rezultatom v letu 2023 in katerih učinki bodo dodatno okrepili potencial za rast prodaje in profitabilnosti v tem letu. V okolju, kjer smo bili še naprej soočeni z rastjo stroškov surovin in povišano inflacijo, smo ohranili močan ritem lansiranja novih izdelkov, investiranja v tehnologijo, kot tudi povečanje učinkovitosti proizvodnje. Zato se zahvaljujem vsakemu delavcu za prispevek k doseganju rezultatov, hvala pa tudi vsem našim zvestim potrošnikom v Sloveniji, ki prepoznajo vrednost in kakovost naših blagovnih znamk," je dodala Dalić.

 

Naročnik oglasne vsebine je Podravka d.o.o.

  • krovni2
  • PRALNI STROJ
  • SESALNIK
  • ČISTILEC
  • klima
  • tv
  • ura
  • skiro
  • kosilnica
  • krovni