Slovenija

Slovenija predseduje SEP

Ljubljana, 01. 01. 2004 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

Slovenija s 1. januarjem prevzema predsedovanje Srednjeevropski pobudi.

Z letom 2004 bo že sedem članic SEP, tudi članic Evropske unije, zato se bo moralo težišče delovanja 17-članske pobude usmeriti v njene članice, ki ne bodo vključene v tokratni krog širitve, pa tudi v sodelovanje z drugimi pobudami iz regije, posebej na področja, kjer so druge pobude manj dejavne. Vlada je program enoletnega predsedovanja Slovenije SEP potrdila v ponedeljek. Koordinacijo programa bo vodilo zunanje ministrstvo, sodelovala pa bodo tudi druga pristojna ministrstva in nekatere ustanove.

Anton Rop
Anton Rop FOTO: POP TV

Slovenski premier Anton Rop je na zadnjem vrhu SEP, ki je potekal 20. in 21. novembra v Varšavi, poudaril, da nove meje ne smejo ustvarjati novih ločnic, zato mora Evropa uporabiti vsa možna sredstva, vključno z mehanizmi SEP, da bi zmanjšala razvojni prepad med državami EU in tistimi, ki so ostale zunaj. Te države bi morale v prihodnosti dobiti možnost vključitve v EU, je dejal slovenski premier. Slovenija bo med predsedovanjem SEP težišče dejavnosti pobude usmerila v države vzhodne in JV Evrope, ki si še prizadevajo za vključitev v evropske povezave, je poudaril.

Po Ropovih besedah je posebej pomembno, da SEP pripravi tiste države, ki leta 2004 ne bodo vstopile v EU, na postopen prehod v hudo konkurenco na skupnem trgu EU. Za premagovanje razlik v Evropi in olajšanje hitrejše integracije mora SEP spodbujati regionalni razvoj in povezovati regije držav na novih zunanjih mejah EU, je poudaril. SEP bi morala pozornost posvetiti konkretnim projektom, je menil. Kot primer učinkovitega modela je navedel sodelovanje med SEP in Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD).

V času predsedovanja SEP bo v Sloveniji sklicano zasedanje zunanjih ministrov pobude, tokrat najverjetneje maja, novembra pa tudi vrh SEP in spremljajoči ekonomski forum. V okviru slednjega naj bi sklicali tudi konferenco za mala in srednja podjetja. Kot je pred vrhom v Varšavi poudaril nacionalni koordinator SEP za Slovenijo Peter Kastelic, naj bi si Slovenija med predsedovanjem SEP prizadevala za organizacijo delavnic in mednarodnih konferenc, na katerih bi opozarjali na težave, s katerimi se države srečujejo na poti v EU.

  • image 4
  • image 5
  • image 6
  • image 1
  • image 2
  • image 3