Slovenija

Slovenska policija prosilce za azil nelegalno vrača v 'pekel na Balkanu'?

Ljubljana, 29. 07. 2020 17.55 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 9 min
Avtor
Urša Zupan, Maruša Slana
Komentarji
1008

Pridobili smo dokument, ki razkriva jasna navodila policistom, kako naj postopajo s tujci, ki izrazijo namero zaprositi za mednarodno zaščito na naših policijskih postajah. Do negativnega odgovora jim morajo omejiti gibanje v centru za tujce, na tak način se jim odreče tudi pravna pomoč - priročen izgovor za vse to je postala koronakriza. Odvetnica opozarja, da je navodilo na več mestih v nasprotju z veljavno zakonodajo v Sloveniji, policija pa "očitno ne loči med pojmoma tujec in prosilec za mednarodno zaščito". Na policiji očitke zavračajo: Do dokončne rešitve postopka za mednarodno zaščito tujcev ne vračamo.

 

Delež tujcev, ki po prijetju zaradi nezakonitega prestopa meje v postopkih na policijskih postajah izrazijo namero zaprositi za mednarodno zaščito, se je v letošnjem letu izrazito povečal – če je bilo predhodno nekajletno povprečje okoli 30 %, delež letos presega 50 %. Da bi omejili uporabo postopkov mednarodne zaščite za nezakonito potovanje preko Slovenije, je Generalna policijska uprava vsem policijskim upravam izdala navodila za usklajeno vodenje postopkov.

Iz navodil, ki so jih prejeli policisti (dokument hranimo v uredništvu), je jasno, da morajo tem osebam omejiti gibanje v centru za tujce, s čimer se postopek zavlačuje do negativnega odgovora."Namen je, da tujcu, ki po prejetju zaradi nezakonitega prestopa meje izrazi namero zaprositi za mednarodno zaščito, po opravljenih postopkih policije in hitri izvedbi postopkov po mednarodni zaščiti (sprejemu prošnje, opravljenemu razgovoru, odločitvi) do pravnomočnosti in izvršljivosti negativne odločbe o mednarodni zaščiti omejimo gibanje v Centru za tujce in tako omogočimo bodisi vračanje v državo, iz katere je predhodno prišel, bodisi vračanje v izvorno državo. S tem tujcu onemogočimo nadaljnjo potovanje v ciljno državo oziroma zlorabo postopka mednarodne zaščite, posredno pa zmanjšujemo privlačnost smeri nezakonitega potovanja preko naše države," med drugim piše v navodilih.

Čeprav je bilo to sprva mišljeno zgolj kot poskusno obdobje za čas med 3. junijem in 3. julijem, se tovrstna praksa po naših informacijah še vedno nadaljuje, obdobje koronakrize pa za to ustvarja idealne pogoje. Oseba, ki se ji omeji gibanje, ima sicer pravico vložiti tožbo na upravno sodišče, česar pa v sedanjih razmerah ne more storiti.

Slovenska policija
Slovenska policija FOTO: Miro Majcen

Odvetnica: Navodilo je nejasno in v nasprotju z veljavno zakonodajo v Sloveniji

Po mnenju odvetnice Dine Bulog je navodilo policije na več mestih nejasno in v nasprotju z veljavno zakonodajo v Sloveniji."Razvidno je, da policija očitno ne loči med pojmoma tujec in prosilec za mednarodno zaščito. Tujec, ki se znajde na območju Slovenije in je npr. tukaj prijet zaradi ilegalnega prehajanja meje, postane z dnem, ko v Sloveniji poda prošnjo za mednarodno zaščito, prosilec za azil in ni več tujec, to pomeni, da zanj velja ZMZ-1 (Zakon o mednarodni zaščiti, op. a.) in ne več ZTuj-2 (Zakon o tujcih-2, op. a.). Celo pred tem, to je takoj, ko taka oseba izrazi namero o tem, da bi v Sloveniji rada zaprosila za azil, ji policija oz. katerikoli drug državni organ mora to omogočiti. To pomeni, da se o tem nemudoma obvesti Sektor za mednarodno zaščito pri MNZ-ju, kjer uradne osebe MNZ-ja vodijo postopek sprejema prošnje in nato nadaljnji vsebinski postopek," pojasnjuje. 

Navodilo je po njenem mnenju nezakonito tudi zato, ker iz njega izhaja, kot da je policija tista, ki bi bila zadolžena za preprečevanje zlorab v azilnem postopku in za to, da tujcem omejujejo gibanje. "To ne drži, prosilcem za mednarodno zaščito gibanje omejuje MNZ oz. pristojne osebe, postopki in pogoji pa so tudi zelo natančno določeni- npr. 84. čl. ZMZ-1."

Tudi odvetnica Nana Weber pojasnjuje, da je pravna podlaga za omejitev gibanja 84. člen Zakona o mednarodni zaščiti, sklep pa izda Ministrstvo za notranje zadeve. "Zoper sklep o omejitvi gibanja ima prosilec možnost vložitve tožbe na upravno sodišče v treh dneh, sodišče pa mora o tem nemudoma odločiti (najpozneje v treh delovnih dneh). V zvezi s tem opažam različno prakso naših sodišč glede izdanih sklepov o omejitvi gibanja s strani ministrstva za notranje zadeve, česar pa ne morem komentirati podrobneje, saj je v vsakem posameznem primeru pomembna presoja dejanskih okoliščin," je sporočila.

Protest v centru za tujce v Postojni: 'Apelirajo na javnost, naj ne dovoli policiji, da jih vrne v ta pekel'

V centru za tujce v Postojni je sicer včeraj potekal protest beguncev, ki jim grozi vrnitev v Bosno in Hercegovino. Vedoč, da bodo pri tem podvrženi najhujšim zlorabam človekovih pravic – brutalnost taborišč na Balkanu in nasilje obmejne policije sta zdaj že vsem dobro poznana – so na liste papirja napisali, da zahtevajo svobodo in pravico do prošnje za azil, nekateri pa so se protestno celo samopoškodovali.

"Razlogi za protest so jasni: Slovenija jih želi protipravno vrniti na Hrvaško, brez možnosti pritožbe. V Centru za tujce medtem vladajo nehumane razmere. Ljudje, ki so jih prijeli na meji, so zaprti v kontejnerje in nimajo najosnovnejše oskrbe, v skladiščnih prostorih jih je natrpanih več kot 180," so opozorili v Ambasadi Rog, ob tem pa so objavili tudi fotografije in posnetke dogajanja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po njihovih besedah policija vsem prosilcem za azil odreja odvzem prostosti, čeprav sodišče takšne odločbe redno zavrača kot protipravne, še več pa je zaprtih oseb, ki prošenj za azil sploh niso mogli podati. "Čeprav so za to na policiji navedli konkretne razloge, so dobili zgolj odločbe o odstranitvi iz države, v katerih je lažno navedeno, da so “prišli iskat službe”. V tem času niso imeli na voljo pravnega zastopstva, zato se na odločbe niso mogli pritožiti. Ko smo poskušali obiskati zaprte osebe, so nam odgovorili, da obiski zaradi karantene niso dovoljeni," so zapisali na svoji Facebookovi strani.

Če to drži, je takšna praksa absolutno nezakonita in slovenska država bi za takšno ravnanje lahko bila potencialno celo odškodninsko odgovorna.  odvetnica Dina Bulog

Slovenska policija z ministrom Alešem Hojsom na čelu tako po njihovem mnenju sploh ne skriva več dejstva, da izvaja ilegalna verižna vračanja v BiH, vedoč, da bodo ljudje pri tem podvrženi najhujšim zlorabam človekovih pravic. Odkrito jim tudi odreka pravno pomoč, s katero bi lahko oporekali takšnim vrnitvam, saj osebe, ki iz arbitrarnih razlogov niso bile sprejete v azilne postopke, ne morejo do odvetnika, da bi uveljavljale načela nevračanja.

"Na tem mestu poudarimo, da so v Sloveniji zaprti begunci že dodobra spoznali brutalnost taborišč na Balkanu in nasilje obmejne policije – pretepanja, mučenja in ropi s strani hrvaške policije so bili že izčrpno dokumentirani in nekatera evropska sodišča so iz teh razlogov vračanje na Hrvaško prepovedala. Zato se želijo vrnitvi izogniti za vsako ceno. S protestom in dejanjem samopoškodovanja apelirajo na javnost, naj sliši njihov glas in ne dovoli policiji, da jih vrne v ta pekel," so še opozorili na Ambasadi Rog in zapisali, da ostro nasprotujejo sistemu množičnih izgonov, pa tudi "skladiščenju" ljudi v nehumanih razmerah. Zahtevajo človeško obravnavo in pravico do azila za vse.

Policija očitke zavrača: Do dokončne rešitve postopka za mednarodno zaščito tujcev ne vračamo

Na Policiji so pojasnili, da je v Centru za tujce nastanjenih 141 državljanov tretjih držav. Objekt je razdeljen na štiri nastanitvene oddelke - dva za moške, eden za mladoletnike brez spremstva in eden za ranljive kategorije. Dodatno je vzpostavljena tudi nastanitvena enota z bivalnimi kontejnerji, v katero z namenom omejevanja in preprečevanja širjenja virusa covid-19 namestijo na novo nastanjene tujce. "Skupna kapaciteta Centra za tujce je 250 oseb, zato je težko razumeti očitke o prenatrpanosti in slabih razmerah, je pa način nastanitev prilagojen preprečevanju širjenja virusa. Vsem tujcem je poleg osnovne oskrbe zagotovljena še psihosocialna oskrba, zdravstvena oskrba in druga potrebna oskrba, ki je lahko različna glede na individualnost primera," so zapisali.

Zavrnili so tudi očitke, da jim ni omogočena pravna pomoč ali dana možnost za podajo prošnje za mednarodno zaščito. "Slednjo namreč lahko podajo takoj pri prestopu državne meje oz. prvem stiku s policisti, lahko pa tudi tekom bivanja v Centru za tujce. Na današnji dan je v Centru za tujce nastanjen 101 tujec, ki izrazil namero podati vlogo za mednarodno zaščito. Policija v primerih izražene namere v centru za tujce namero posreduje v prevod in kasneje pristojnim na MNZ v nadaljnji postopek. Do dokončne rešitve postopka za mednarodno zaščito policija tujcev ne vrača." Poudarjajo tudi, da policija ni pristojna za odločanje o omejitvi gibanja prosilcem za mednarodno zaščito. 

Glede protesta v centru za tujce v Postojni so povedali, da so policisti v torek popoldne obravnavali dogodek, v katerem sta državljan Alžirije in državljan Maroka splezala na bivalni kontejner, od koder sta izražala nestrinjanje z odločitvijo o omejitvi gibanja v Centru za tujce. Kmalu po posredovanju policistov sta oba prostovoljno sestopila s kontejnerja. Alžircu, ki se je pri tem tudi samopoškodoval, so takoj ponudili tako zdravniško kot psihosocialno pomoč. Tujci po njihovih besedah lahko sprejemajo tudi obiske, ki pa so trenutno zaradi preprečitve širjenja virusa covid-19 omejeni na tiste, ki so nujni za reševanje postopkovnih zadev zaradi omejitve gibanja in postopkov mednarodne zaščite ter vračanja. 

Center oz. njihovi uslužbenci s posamezniki vodijo individualne postopke, še pojasnjuje policija. V kolikor se v postopku ugotovi, da obstajajo zadržki za vračanje, se to upošteva in postopek vračanja prekine. V kolikor zadržkov ni, policijski inšpektorji in ostali sodelavci v centru izvedejo vse potrebno, da se izvrši odločba o vrnitvi oz. da se državljana tretje države vrne v državo izvora oz. v državo, iz katere je prišel v Slovenijo. Vsakemu tujcu, ki je sprejet v Center za tujce, je v ta namen izdana odločba, ki je pripravljena in izdana ob prisotnosti prevajalca. Po sprejemu tujcev v center so seznanjeni z nadaljnjimi, z zakonom določenimi postopki. Ti so lahko:
- vračanje, na podlagi dvostranskih sporazumov, v sosednje države, od koder so nezakonito prišli v Republiko Slovenijo,
- vračanje v državo izvora, ali v drugo državo, ki jih je pripravljena sprejeti, 
- možnost podaje prošnje za mednarodno zaščito. 

MNZ: Tujcem se vedno zagotavljajo vse pravice

Z Ministrstva za notranje zadeve pa so sporočili, da se v okviru svojih pristojnosti in možnosti, ki jih zagotavlja veljavna zakonodaja, ves čas odzivajo na aktualne razmere na področju migracij.

"S ciljem zagotavljanja učinkovitih postopkov mednarodne zaščite oseb, ki potrebujejo pomoč, in hkrati z namenom, da se preprečujejo zlorabe tega postopka, v okviru zakonskih možnosti ves čas prilagajamo svoje delo razmeram na področju migracij. Modalitete izvajanja postopkov mednarodne zaščite lahko vključujejo tudi izvajanje postopkov na policijskih postajah, ki jih javni uslužbenci ministrstva vodijo v okviru svojih pristojnosti in v skladu z nalogami, opredeljenimi za delovno mesto, ki ga zasedajo. Ne glede na kraj izvedbe postopka se tujcem, ki izrazijo namen vložitve prošnje za mednarodno zaščito, vedno zagotavljajo vse pravice in jamstva, ki jim jih zagotavlja Zakon o mednarodni zaščiti (vključno s pravno pomočjo). Glede na okoliščine vsakega posameznega primera se v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti izvajajo posamezna upravna dejanja in sprejemajo odločitve v postopku mednarodne zaščite, vključno z ukrepom omejitve gibanja, ki se odredi, ko so za to izpolnjeni pogoji v skladu z načelom zakonitosti in sorazmernosti." 

Letos (januar–julij 2020) je bil status mednarodne zaščite priznan 70 osebam, so še navedli.

  • zacetni
  • VITALHIT
  • KLET KRŠKO
  • SWY
  • WIDEX
  • PEČJAK
  • NEPREMICNINE
  • LISCA

KOMENTARJI (1008)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

genir
07. 08. 2020 11.09
+2
Zadrzujejo jih brez pravne podlage ?. Na kakšni podlagi pa so prestopili Slovensko mejo?
GROM10
06. 08. 2020 09.53
+2
Dina vračanje na Hrvaško prepoveda, koliko si ji že sprejela na dom in jih zaščitila pred balkanskim peklom
MrKrmar
05. 08. 2020 19.32
+4
Ilegalce takoj nazaj, brez izjeme.
muci007
30. 07. 2020 16.09
+6
Fašizem, nacizem, komunizem, fajonizem, sovražniki EU.
srebrnibreg
30. 07. 2020 19.50
-5
To je raj v primerjavi z janšizmom kateri pa res tudi zagovarja fašizem in nacizem.
poneumljanje
30. 07. 2020 16.07
-3
Izgleda, da so desnuharji za komentiranje članka iz Trstenjakove prejeli nova navodila !
pravisprehajalec
30. 07. 2020 16.16
+8
kako so rekli včasih, poneumnost, tisti ki ga zvoha, tisti ga spoha. Denar trpaš v žep za pisanje nebuloz iz Metelkove pa SAZU in podobnih neumnih lokacj ter ustanov. In ti ne gre v glavo, da nekateri pišemo zaradi domoljubja.
wolfterier
30. 07. 2020 16.04
+19
Nelegalni prestopnik nima kaj prosit ali zahtevat ! Nazaj,od koder je prišel !!!
muci007
30. 07. 2020 16.01
+2
Zakaj zakonodaja omogoča trgovanje z ljudmi? Za množičnim migracijam v EU se skriva trgovina z ljudmi.
poneumljanje
30. 07. 2020 16.03
-1
Kar na policijo in sodišče daj prijavo !
muci007
30. 07. 2020 16.10
+3
poneumljanje, tvoje ime vse pove o tebi in tvojem iq.
Zbujen
30. 07. 2020 15.44
+14
Odvetnicam očitno umazani denar ne smrdi, tako kot ne nevladnim organizacijam, ki s svojo aktivnostjo dodatno spodbujajo zlorabe ljudi. Kar se tiče pa "pranja možganov" o tem, kako mi kršimo azilno azkonodajo - med BiH "peklom" in Slovenijo, je še Hrvaška, ki pa očitno tudi ni dovolj varna (beri: ima prenizko socialo) za izbirčne "prebežnike", ki vedno izgubijo dokumente, telefona in UNHCR kreditne kartice pa nikoli.
zelo star kavkaški ov?ar
30. 07. 2020 15.19
+13
Zakaj spet fajonistični članek?
poneumljanje
30. 07. 2020 16.05
-6
Zakaj si Tanjo iz naftlina privlekel, napiši kaj o tavarišu janezu !
muci007
30. 07. 2020 16.11
+5
pusti žensko pokvarjeno, je že prevč škodovala EU.
mačo123
30. 07. 2020 13.21
+21
Fajonka naj kakšnega posvoji.
Uporabnik952532
30. 07. 2020 13.23
+24
Ne vem, če v Sloveniji obstaja bolj antipatična oseba od Fajonke. Bog ne daj, da ona pride na oblast (to pišem, kot ateist).
poneumljanje
30. 07. 2020 13.26
-18
Jožek, spet si prišel žalit na ta portal. Zakaj vsakokrat žališ ženske katere zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo imeti otrok. Pojdi k Tanji in se ji opraviči za svojo podlost. Upam, da tudi moderator spozna tvojo pritlehnost in izprinjene komentarje !
Prljavi prasek
30. 07. 2020 13.34
-2
pravisprehajalec
30. 07. 2020 13.36
+16
Poneumnež, zakaj pa ona žali nas in nam vleče migrante sem iz Balkana in Arabij?
poneumljanje
30. 07. 2020 13.39
-13
Sprehajalćići, pojdi vprašat tvojega ljubljenega vodjo zakaj je toliko njegovih k nam pripeljal !
Uporabnik952532
30. 07. 2020 13.40
+8
poneumljanje
30. 07. 2020 13.42
-10
Vse ženske katere zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo imeti otrok, vedno pa izpostavi Tanjo Fajon !
Uporabnik952532
30. 07. 2020 14.00
+8
Hahaha potem jo ni užalil, prej svetoval 😂
poneumljanje
30. 07. 2020 14.04
-6
muci007
30. 07. 2020 16.03
+2
poneumljanje, ti si plačan pisun in žalitev za Slovence. Sram te bodi!
Prljavi prasek
30. 07. 2020 13.16
+4
Vsi,ki zelite pomagati tem ubogim ljudem pridite na ta naslov..🤟😁
prašek
30. 07. 2020 13.52
+1
In počakajte pred rjavo garažo ☺☺☺
poneumljanje
30. 07. 2020 13.57
+0
prašek
30. 07. 2020 13.59
+1
Vse tako izgleda !!! Samo še hišo poišče ...........☺☺
poneumljanje
30. 07. 2020 14.01
-3
Revež nič ne bo našel, jaz sem se odločil, da se z osebki na najnižji stopnji razvoja ne pogovarjam !
prašek
30. 07. 2020 14.05
+1
Uporabnik952532
30. 07. 2020 13.03
+24
Pekel Balkana? Zakaj se ta horda ne vrne v raj iz katerega je prišla? Rogovce naj s sabo vzamejo..
poneumljanje
30. 07. 2020 13.05
-20
Tudi SDS skupaj z šefom naj s seboj odpeljejo !
Prljavi prasek
30. 07. 2020 13.06
+7
Uporabnik952532
30. 07. 2020 13.09
+15
Kdo je rekel, da podpiram janšo? Moraš bit pa res mentalni deficit, da vidiš stvari samo črno bele.
Uporabnik952532
30. 07. 2020 13.10
+8
poneumljanje
30. 07. 2020 13.11
-5
Saj nisem napisal, da jih podpiraš, ampak za nas bi bilo zelo dobro, da tudi te odpeljejo, polek tistih, katere sitri predlagal !
Uporabnik952532
30. 07. 2020 13.18
-2
Strinjam se. Niti ena politična opcija v Sloveniji ne dela dobro tej državi. Več ali manj so to plačani globalisti, sploh tisti iz SD. Janša je imel več kot 20 let, da nekaj spremeni. In kar je naredil je to, da je, kot prvi podpisal "Lizbonsko pogodbo", ki je na nek način zapečatila slovensko samostojnost. Smo samo še bruseljski lakaji
Prljavi prasek
30. 07. 2020 13.23
+1
poneumljanje
30. 07. 2020 13.03
-2
Thinc, daj, še malo monologa udari, naj ti še žena in vnuk kaj povedo, pa še to napiši !
zelo star kavkaški ov?ar
30. 07. 2020 13.03
+23
In kaj si ti kriminalci predstavljajo? Nasilno vdirajo čez državne meje, ne spoštujejo ničesar, sedaj bi pa še postavljali pogoje??? Vse bi morali dosledno vračati, nikomur ne bi smeli dovoliti, da odda prošnjo za azil, ker samo zlorabljajo postopke in nič drugega. Nevladniki so pa tako ali tako del tihotapskih združb in so povsem neprimerni, da bi dajala mnenja v povezavi z ilegalci. Oni bi najraje videli, da v Slovenijo pride nekaj MIO migrantov, samo kaj bi potem z njimi počeli? Bravo Polcija, da jih vrača, ker to je en sam kriminal. SD in Fajonova naj se preseli na BV ali Afriko in se tam gredo multikulturo, nas pa naj pustijo pri miru. Neverjetno kako beden članek, 24 ur, ste mislili, da boste s člankom vzbudili sočutje do teh ljudi? Ravno nasprotno, ljudje imajo dovolj jokcanja o teh kriminalcih, ki se režejo in razgrajajo takoj, ko česa ne dosežejo, če se komu tile smilijo, naj se vpraša bi spustil svoje otroke med njih (brez nadzora)? To je potrebno zaustaviti za vsako ceno, ker ne bo konca teh nasilnih čezmejnih vdorov. Letno jih vdre v Slovenijo cca. 100.000, in nevladniki bi vse obdržali pri nas? Upam, da se vsem tem NVO-jem, ukine vsako financiranje, ker tole je res višek.
Thinc25
30. 07. 2020 12.53
+17
Slovenija jih lahko sprejme nekaj milijonov, pa ne bomo rešili niti malo migranske krize, samo takrat Slovenije ne bo več, oz. tujci bomo v lastni domovini.
Thinc25
30. 07. 2020 12.49
+16
Tujcev ni nihče vabil v EU, sami so vedeli v kaj se podajajo....., na Balkanu ni nobenega pekla, pogosto spremljam novice iz balkanskih držav in s tujci ravnajo korektno, in njihovim razmeram primerno.
kaktusar1
30. 07. 2020 12.56
-9
Falš..vabila jih je Merklova...ne vem, zakaj imate Belčki vsi tako slab spomin...
Uporabnik952532
30. 07. 2020 13.04
+9
wolfterier
30. 07. 2020 16.07
+0
kaktusar1
31. 07. 2020 09.12
-2
a ste smeti, odpadek...a ni za vas lepše če vam rečem belček..
Thinc25
30. 07. 2020 12.44
+22
Nevladniki nimajo kaj početi na južni meji, nimajo pristojnosti, da nadzirajo delo policistov. Tujci nimajo nobene pravice protestirati!
Thinc25
30. 07. 2020 12.37
+21
Navodilo je jasno in ni v nasprotju z veljavno zakonodajo v Sloveniji, to mi je povedal moj prijatelj, ki je poznan odvetnik. Azilni domovi so poni, nihče ne želi nezakonitega migranta, s seboj prinesejo tudi razne bolezni..., ogromno je razlogov, da se jih zavrne na meji. Policija dela na južni meji odlično!
Prljavi prasek
30. 07. 2020 12.21
+3
Vsi ,ki bi radi spoznali praska na naslov na brezi 50...Pogostil vas bo z Zidanovim teranom ...Popoldne povem še ime in priimek...🤟😁
prašek
30. 07. 2020 12.23
-1
prašek
30. 07. 2020 12.13
-1
» pravisprehajalec 30.07.2020, 10:22:29 +2 kaj pa delat? ti si že tako dolgo v penziji, da si pozabil, da si sploh bil nekoč družbenopolitični delavec... « .............. Ibro , spet se motiš ☺☺☺
Prljavi prasek
30. 07. 2020 12.16
+2
Pusti pravegasprehajalca imaš veliko večji problem ..🤟😁
prašek
30. 07. 2020 12.19
+2
Marela .... Jaz sploh nimam problema . Kajti ti ..................
prašek
30. 07. 2020 12.22
-2
Zdaj grem pa na šesto stopnico gledat pred rjavo garažo ..........
Prljavi prasek
30. 07. 2020 12.24
+2
Se vidimo ..so ti kepe kombinacije barv al damo samo rdečo...🤟🤟
prašek
30. 07. 2020 12.29
-4
prašek
30. 07. 2020 12.29
-3
Prljavi prasek
30. 07. 2020 12.33
+0