Slovenija

Slovesnost ob odhodu zadnjega vojaka JA

Ankaran, 25. 10. 2002 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

Danes mineva 11 let, odkar je iz koprskega pristanišča odplula ladja z zadnjimi vojaki jugoslovanske vojske. Osrednja prireditev Slovenske vojske je potekala v vojašnici Slovenski pomorščaki v Ankaranu, slavnostni govornik je bil načelnik generalštaba Slovenske vojske brigadir Ladislav Lipič.

Slavnostni govornik Ladislav Lipič je odhod vojakov jugoslovanske vojske opredelil kot enega najbolj usodnih dogodkov v slovenski zgodovini. Ta dan se je v zgodovino slovenske državnosti zapisal kot sklepno dejanje nastajanja samostojne države.

Ladislav Lipič
Ladislav Lipič FOTO: POP TV

"Slovenska vojska postaja majhna, a dobro opremljena vojska," meni brigadir Lipič. Za prihodnost je povedal, da se mora SV preoblikovati tako, da bo zagotovljeno pravilno razmerje vojak - podčastnik - častnik, urejena mora biti karierna pot pripadnikov SV ter omogočiti podčastnikom mesto, ki ga imajo v sodobnih oboroženih silah. "Pred nami sta poleg tega tudi izziva postopne profesionalizacije, ki je nujna, in oblikovanja pogodbene rezerve," je na slovesnosti povedal načelnik generalštaba SV. V tej viziji pa je pomembno vključevanje v mednarodne vojaške integracije, je sklenil brigadir Lipič.

"Po enajstih letih slovenska vojska stremi k temu, da bi podpirala, branila in ubranila samostojnost in suverenost ter da bo sposobna z delom enot in poveljstev delovati tudi zunaj Slovenije ter tako prispevati k ohranjanju stabilnosti in miru v Evropi in svetu," je dejal Ladislav Lipič.

Na prireditvi je poleg Lipiča sodeloval tudi predsednik Turistične zveze Slovenije Marjan Rožič, ki je podelil priznanja za najbolj urejene vojašnice v letošnjem letu v sklopu projekta Moja dežela lepa in gostoljubna. Med malimi vojašnicami je prvo mesto osvojila vojašnica Bohinjska Bela, med velikimi vojašnicami pa vojašnica Franca Staneta Rozmana v Ljubljani.

Odhod zadnjega vojaka je bil vrh dogajanj v procesu slovenske osamosvojitve, ki se je začel s prvimi svobodnimi volitvami aprila 1990, razoroževanjem takratne slovenske teritorialne obrambe, ustanovitvijo manevrske strukture narodne zaščite in referendumom za samostojnost, v zaključno fazo pa je prešel z desetdnevno vojno za Slovenijo.