24°C

Smernice za študijsko leto: na daljavo le v izjemnih primerih

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
AVTOR
Anja Kralj /
KOMENTARJI
15
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je z visokošolskimi institucijami uskladilo smernice za zimski semester novega študijskega leta. Osnovno izhodišče v zimskem semestru je izvedba študijskega procesa na fakultetah v vseh primerih, kjer se aktivnosti lahko izvedejo varno ob upoštevanju priporočil NIJZ. Kadar to ni izvedljivo, priporočajo kombinirano izvedbo študijske dejavnosti (hibridni model), izvedbo na daljavo pa le v izjemnih oziroma utemeljenih primerih, so dognali pristojni.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Nacionalni inštitut za javno zdravje sta, v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru, Univerzo na Primorskem, Univerzo v Novi Gorici, s Študentsko organizacijo Slovenije, s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture v Sloveniji in z Visokošolskim sindikatom Slovenije, pripravila smernice za zimski semester študijskega leta 2020/21. Smernice so sicer, kot pojasnjujejo, le pripomoček visokošolskim zavodom za lažjo in konsistentno organizacijo dela v trenutnih epidemioloških razmerah. 

Učenje na daljavo
Učenje na daljavoFOTO: Shutterstock

Osnovno izhodišče v zimskem semestru je tako izvedba študijskega procesa na fakultetah v vseh primerih, kjer se aktivnosti lahko izvedejo varno ob upoštevanju priporočil NIJZ. Kadar to ni izvedljivo, priporoča kombinirano izvedbo študijske dejavnosti (hibridni model), izvedbo na daljavo pa le v izjemnih oziroma utemeljenih primerih, so dognali pristojni.  Pri izvedbi študijskih programov v prostorih fakultet naj imajo prednost tisti deli učnih enot, pri katerih sodelujejo manjše skupine študentk in študentov in kjer prostorske kapacitete zagotavljajo pogoje za varno izvedbo v skladu s priporočili, dodajajo. 

PREBERI ŠE
Študij delno v predavalnicah, delno na daljavo

Hibridni model: študijska dejavnost v živo in na daljavo

Kot pojasnjujejo, hibridni model pomeni kombinirano izvedbo študijske dejavnosti z izvedbo 'v živo' in z izvajanjem na daljavo. Kjer je ob upoštevanju priporočil NIJZ mogoče organizirati študijsko dejavnost 'v živo', delitve skupin niso potrebne. V ostalih primerih se študentkam in študentom, ki se zaradi prostorskih omejitev v predavalnici ali zaradi osebnih zdravstvenih omejitev ali zaradi karantene oz. drugih z novim koronavirusom povezanih razlogov predavanj ne morejo udeležiti 'v živo', omogoči dostop, to je spremljanje in sodelovanje, na daljavo.

Prehod na študij na daljavo pa se izvede zgolj, kadar načrtovana izvedba 'v živo' ali kombinirana izvedba nista mogoči in kadar vodstvo visokošolskega zavoda presodi, da je takšna prilagoditev izvedbe potrebna in pedagoško ustrezna. Smernice vključujejo NIJZ priporočila tudi za ostale oblike študija. Za čim bolj nemoten potek študijskega procesa je pomembno dosledno upoštevanje preventivnih ukrepov.

V prostorih visokošolskih zavodov je potrebno zagotavljati fizično razdaljo najmanj 1,5 metra. V skupnih prostorih, pri hoji in v sanitarijah smernice priporočajo uporabo zaščitne maske študente in za zaposlene. V predavalnici, ko študenti sedijo na zahtevani fizični razdalji, lahko masko odložijo, če se jim predavatelj ali drug slušatelj približa, pa si nadenejo masko.

"Pred začetkom študijskega leta je potrebno preveriti in zagotoviti, da imajo predavalnice ustrezno prezračevanje. Predavalnice je potrebno med vsakim odmorom prezračiti. Med vsako menjavo študentov v predavalnici je potrebno prostor prezračiti in razkužiti površine, ki se jih uporabniki dotikajo (npr. površine mize, kljuke)," je še razvidno iz smernic, objavljenih na spletni strani ministrstva.

Predavalnice bodo opremili z novo opremo, pri kritju stroškov pričakujejo pomoč ministrstva

Prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani, je ob tej priložnosti povedal, da ga veseli, da so vsi deležniki uspešno uskladili Smernice za izvedbo zimskega semestra: "Za članicami Univerze v Ljubljani je daljše obdobje priprav na izvedbo študijskega procesa ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov. Pomembno je osnovno izhodišče, ki je v tem, da se študenti vrnejo na fakultete in akademije ter da izvajamo študijski proces 'v živo' ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov, kar zajema tudi varnostne razdalje in prostorske omejitve. Kjer tega ne bomo mogli zagotoviti v celoti, bomo uporabili hibridni sistem."   V ta namen bodo predavalnice opremili z ustrezno avdio-vizualno opremo, pri kritju tovrstnih dodanih stroškov pa pričakujejo pomoč ministrstva, še dodaja.  

PREBERI ŠE
'Najemnino bom morala plačevati, tudi če bo študij potekal od doma'

Prof. dr. Zdravko Kačič,rektor Univerze v Mariboru pa je povedal, da na Univerzi v Mariboru skrbijo za ustrezno organizacijo pedagoškega procesa ob strogem upoštevanju vseh odlokov Vlade RS in priporočil ter navodil NIJZ. Izpostavljajo, da je pri organizaciji študijskega procesa  potrebno upoštevati tako vsa pravila kot infrastrukturne možnosti, ki jih ima posamezna inštitucija na področju izobraževanja. 

Študentska organizacija Slovenije je ob tej priložnosti sporočila, da so "glede na izkušnje ob izvajanju študija na daljavo v preteklem študijskem letu zagovarjali izvedbo študijskih aktivnosti v živo, kjer je mogoče upoštevati smernice, ki jih je podal NIJZ. Kakovost študija in pridobljeno znanje sta namreč neprimerljivo večja ob izvajanju študija v živo. Študij po bolonjski reformi je tako ali tako že organiziran na način, da študente usmerja k samostojnemu delu in študiju, kontaktne ure (predavanja, seminarji in vaje) so minimizirane."   

Prof. dr. Marko Marinčič, predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije je poudaril, da se jim zdi prav, da priporočila univerzam nudijo poenoten okvir za izvedbo študij: "Menimo namreč, da prilagajanje oblik študija posebnim razmeram tudi na najvišji ravni izobraževanja ne more biti v celoti prepuščeno posameznim univerzam, fakultetam in celo oddelkom, med drugim zato, ker ustanove in njihove enote ne morejo prevzeti vse odgovornosti za odločitve, ki zadevajo zdravstveno varnost celotnega prebivalstva. Okvir se nam zdi povsem zadosten in lahko nadomesti natančnejša navodila na nižjih ravneh izobraževanja, saj lahko v konkretnih situacijah za zdravje udeležencev študijskega procesa poskrbijo zgolj ti udeleženci sami, in sicer z odgovornim ravnanjem."