Slovenija

Stota obletnica dneva žensk ali kako družba še vedno ohranja razlike med spoloma

Ljubljana, 08. 03. 2017 06.30 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 9 min

Tudi sto let po tistem, ko več kot sto držav 8. marca obeležuje mednarodni praznik ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov žensk, se tudi med politiki najdejo takšni, ki mislijo, da so ženske manj inteligentne in šibkejše ter morajo zato zaslužiti manj.

Več videovsebin
 • Iz SVETA: Ženske naj stopijo v ospredje
  02:17
  Iz SVETA: Ženske naj stopijo v ospredje
 • Iz SVETA: 101-letna Metka Fink je delala v rudniku
  02:55
  Iz SVETA: 101-letna Metka Fink je delala v rudniku
 • Iz 24UR ZVEČER: Neenakopravnost vedno bolj sprejemljiva
  04:05
  Iz 24UR ZVEČER: Neenakopravnost vedno bolj sprejemljiva
 • Iz 24UR ZVEČER: Položaj žensk v Sloveniji
  13:39
  Iz 24UR ZVEČER: Položaj žensk v Sloveniji
Mineva točno sto let, odkar praznujemo osmi marec kot mednarodni dan žena.
Mineva točno sto let, odkar praznujemo osmi marec kot mednarodni dan žena. FOTO: Thinkstock

Mineva natanko sto let, odkar praznujemo dan žena. 8. marca 1917 so se na ta dan začeli protesti v Petrogradu oziroma današnjem Petersburgu, iz katerih je nastala komunistična Oktobrska revolucija. Tudi sto let kasneje, ko približno sto držav 8. marca obeležuje mednarodni praznik ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov žensk, se tudi med politiki najdejo takšni, ki mislijo, da so ženske manj inteligentne in šibkejše ter morajo zato zaslužiti manj.

To je izraz zakoreninjenih prepričanj, ki jih nekdo upa javno izraziti, ker je okolje zanj dovolj varno, da si to lahko dovoli, je o izjavi poljskega poslanca v Evropskem parlamentu Janusza Korwina Mikke dejala predsednica Društva SOS telefon Maja Plaz. Zato bi moral biti dan žensk vsak dan in ne le en dan v letu.

Plazova je poudarila, da "družba še vedno ne odgovarja na ustrezen način na potrebe žensk in s tem ohranja neenakost med spoloma". Izpostavila je revščino, brezposelnost, negotov ekonomski položaj, neenako plačilo za enako delo, ovire za doseganje lažjega usklajevanja poklicnega in družinskega oziroma zasebnega življenja, stereotipe o ženskah v družbi ter ovire za doseganje uravnotežene zastopanosti žensk in moških na različnih področjih političnega in družbenega življenja.

Še vedno smo strpni do nasilja nad ženskami

Predsednica društva, ki žrtvam nasilja, predvsem ženskam in otrokom, nudi zaščito in podporo, opaža, da smo še vedno strpni do nasilja nad ženskami. Še vedno ne vidimo prostitucije kot enega od mehanizmov za podrejanje žensk v družbi, enako velja za nasilje v družini in za posilstva žensk vseh starosti, našteva Plazova.

"Ženske so v partnerskih zvezah praviloma umorjene ravno zato, ker so ženske, umori pogosto niso umeščeni v kontekst dolgoletnega nasilja s strani intimnega partnerja, ki so ga umorjene ženske doživljale," je poudarila. Opozorila je tudi na situacije, ko so spolne zlorabe otrok v sistemu obravnavane na način, da gre za izmišljene zgodbe, s katerimi želijo ženske, njihove mame, škoditi nekdanjemu partnerju. To po njenih besedah posledično kaže na odnos do žensk in do vprašanja samih spolnih zlorab.

Opozorila je še, da se spolno nasilje na delovnem mestu pogosto razume kot "preobčutljivost žensk na delovno okolje", ki deluje po "moškem principu". Ob tem je med izzivi, ki zahtevajo nenehno pozornost, "če želimo, da bodo nekoč naše hčerke in vnukinje živele v družbi, kjer bo vladala enakost med spoloma" , Plazova izpostavila vprašanja pravice do odločanja o lastnem telesu in vprašanje glede pravice do brezplačne kontracepcije.

Ženske so po njenih besedah zaradi trdno zakoreninjenih tradicionalnih prepričanj o svojem spolu kot manjvrednem morale biti marsikatero bitko. "Ker so ta prizadevanja nenehna, saj so tovrstna prepričanja tako zakoreninjena v strukturah moči, ki jih praviloma še vedno vodijo moški, se velikokrat zgodi, da so v svojih prizadevanjih izčrpane," je še spomnila Plazova.

Po njenem mnenju je pomembno, da na pot prizadevanja za enakost med spoloma stopajo mlade ženske in moški, ki s svojim optimizmom, zagonom, znanjem in idejami nadaljujejo pot k enakosti, in to ne samo enkrat na leto, temveč dan za dnem.

Pri nas se dogaja, da so spolne zlorabe otrok v sistemu obravnavane na način, da gre za izmišljene zgodbe, s katerimi želijo ženske, njihove mame, škoditi nekdanjemu partnerju, opozarja Maja Plaz iz Društva SOS-telefon.

Ženske v Sloveniji v številkah 

Če ste ženska in živite v Sloveniji, ste ena od 1,04 milijona prebivalk naše države; vam je morda ime Marija, Ana, Maja, Irena ali Mojca – ta imena so namreč med vami najpogostejša; imate na splošno višjo izobrazbo kot moški, ste v povprečju stari 44,1 leta, ste povprečno visoki 165 centimetrov in tehtate povprečno 69 kilogramov; ste v povprečju rodili 1,5 otroka; boste verjetno dočakali višjo starost kot vaši moški vrstniki; ste na splošno zadovoljni s svojim življenjem in bolj zadovoljni kot moški na splošno, čeprav ste bolj izpostavljeni tveganju revščine kot moški.

Tako kažejo podatki statističnega urada o položaju žensk v Sloveniji za leto 2015. Glede na podatke je v Sloveniji 363.500 delovno akitvnih žensk, od tega jih je 92 odstotkov zaposlenih, osem odstotkov pa je samozaposlenih. Te ženske kljub stoletnemu boju za izenačitev pravic z moškimi zaslužijo povprečno 90 evrov manj od moških. Ženske so leta 2014 rodile 21.200 otrok, tako kot drugje po svetu pa tudi v Sloveniji z odločitvijo za otroka odlašajo. Povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka je bila leta 2014 29,1 leta, kar je več kot šriti leta kasneje kot pred dvajsetimi leti.

Slovenija ima eno boljših ureditev sistema starševskega dopusta in nadomestil ter eno boljših ureditev sistema dopusta za nego bolnega otroka.
Slovenija ima eno boljših ureditev sistema starševskega dopusta in nadomestil ter eno boljših ureditev sistema dopusta za nego bolnega otroka. FOTO: Thinkstock

Prva doktorica znanosti že leta 1906

Kot je znano, se ženske v Sloveniji svobodno odločimo za otroka od leta 1974, ko smo to pravico zapisali v ustavo. Konec leta 2012 smo imeli v Sloveniji skoraj 3200 doktoric znanosti ali 41 odstotkov vseh doktorjev znanosti. A pomembnosti znanja smo se začele zavedati že zelo zgodaj. Prva slovenska doktorica znanosti je bila Marija Urbas, ki je iz filozifije na graški univerzi doktorirala že daljnega leta 1906.

Konec leta 2015 so ženske številčno prevladovale v 182 poklicih, največ jih je opravljalo poklic prodajalke. Razveseljujoče je, da se povečuje delež žensk v sicer tradicionalno moških poklicih, kot je policija. Čeprav na vodilnih položajih še vedno prevladujejo moški, pa se tudi tukaj delež žensk povečuje, v desertih letih je narasel skoraj za tri odstotke.

Delež žensk v politiki višji od povprečja EU  

Čeprav so ženske v letu 2015 zaslužile manj, pa obstajajo dejavnosti, v katerih ženske zaslužijo več kot moški. Gre za dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki, saniranju okolja, gradbeništvu ter prometu in skladiščenju. Ženske so pogostejše prebivalke domov za starejše, leta 2013 jih je bila četrtina od okoli 17.700 oskrbovancev.

Delež žensk v parlamentu je od leta 2012 v Sloveniji višji kot od povprečja EU. Splošna volilna pravica je bila uzakonjena leta 1945. Od takrat lahko voli in je voljen vsak polnoleten državljan ne glede na spol ali versko pripadnost.

Enakopravnost ne sme poznati razlik

Čeprav praznik 8. marec ni dela prost dan, si zasluži poseben prostor v naši družbi. Ženske kot žene, matere, sestre, prijateljice, sosede, sodelavke in nešteto drugega predstavljajo temeljni podporni steber naše družbe, so v sporočilu za javnost zapisali v vladnem uradu.

Splošno gledano je položaj žensk v Sloveniji na ravni države zadovoljiv. Na lestvici Svetovnega gospodarskega foruma, ki meri globalni indeks enakosti spolov, se Slovenija uvršča na visoko osmo mesto med 144 državami, ugotavljajo na vladi. Ta indeks meri neenakosti med spoloma na področjih zdravja, izobraževanja, udeležbe in priložnosti v gospodarstvu ter krepitvi politične moči. Zlasti na slednjem je Slovenija naredila velik napredek, ugotavljajo na vladi, ki obljublja, da bo tudi v letu 2017 nadaljevala z ukrepi za večjo enakost spolov.

"Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti bo izvedlo projekt Aktivni.Vsi, katerega cilj je izboljšati integracijo načela enakosti spolov v lokalni skupnosti, izboljšati praktično znanje institucij na lokalnem nivoju in izboljšati ozaveščenost o pomenu dejavnega očetovstva in večje vključenosti moških v skrbstveno in gospodinjsko delo," obljubljajo na vladi.

Slovenija namreč sodi med države z visoko stopnjo zaposlenosti žensk in visoko stopnjo zaposlenosti žensk s polnim delovnim časom. Dobro razvit sistem javnega otroškega varstva ter podpornih storitev staršem otrok prve triade osnovne šole sicer omogoča lažje usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti (npr. jutranje varstvo, topli obroki v šolah, podaljšano bivanje). 

V letu 2015 je največ žensk opravljalo poklic prodajalke.
V letu 2015 je največ žensk opravljalo poklic prodajalke. FOTO: Thinkstock

Slovenija ima tudi eno boljših ureditev sistema starševskega dopusta in nadomestil ter eno boljših ureditev sistema dopusta za nego bolnega otroka. Kljub temu na tem področju ženske in moški še vedno niso v enakem položaju in ne prevzemajo enakovrednega deleža skrbstvenega in gospodinjskega dela, na področju plačanega dela pa so ženske zaradi materinstva pogosto v slabšem položaju kakor moški, še ugotavljajo.

Ženske zahtevamo enako plačilo za enako delo!

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) se ob prazniku pridružuje kampanji Evropske konfederacije sindikatov (EKS) Ženske zahtevamo enako plačilo za enako delo!

Akcija je del širše kampanje za zvišanje plač delavcev po vsej Evropi, ki je podprta z ugodno gospodarsko rastjo in naslavlja zmanjševanje neenakosti, vključno z zapiranjem plačne in pokojninske vrzeli.
 
Povišanje plač ženskam bi zmanjšalo plačno vrzel med spoloma, vplivalo na gospodarsko rast, saj bi se razpoložljivi dohodek žensk povečal, s tem pa tudi njihova kupna moč in potrošnja. To bi vplivalo tudi na zmanjšanje pokojninske vrzeli, saj nižje plače prinašajo tudi nižje pokojnine žensk in s tem visoko stopnjo tveganja revščine žensk na starost.
 
Medtem, ko so ženske po podatkih Evropskega statističnega urada leta 2015 v EU-28 v povprečju zaslužile za kar 16,3 odstotkov manj od moških, pa je ta razlika v Sloveniji znašala polovico manj, in sicer, 8,1 odstotka.
 
"Če je še do nedavnega veljalo, da ima Slovenija najmanjšo plačno vrzel med spoloma v Evropski Uniji, pa revidirani podatki Evropskega statističnega urada kažejo nekoliko drugačno sliko. Plačna vrzel v Sloveniji se po letih povečuje: v letu 2011 je znašala 3,3 %, se v letu 2013 povečala na 6,3 %, v letu 2015 pa je znašala že 8,1 %. Raziskave kažejo, da je plačna vrzel najvišja na najbolj zahtevnih delovnih mestih, ki zahtevajo najvišjo izobrazbo. Zmanjševanje plačne vrzeli ni le vprašanje socialne pravičnosti, temveč dviguje donosnost za celotno gospodarstvo. Znanje in veščine žensk so namreč nujno potrebne za gospodarski in socialni razvoj družbe," je v sporočilu za javnost zapisala Andreja Poje, Izvršna sekretarka ZSSS.

Čeprav so si ženske v tem času izborile ogromno pravic, pa so razlike na nekaterih področjih še vedno očitne.
Čeprav so si ženske v tem času izborile ogromno pravic, pa so razlike na nekaterih področjih še vedno očitne. FOTO: Reuters

Če ne bo spodbud, bodo ženske enako plačane kot moški šele čez 70 let

Konfederalna sekretarka (EKS) Montserrat Mir Roca je prepričana, da je plačna vrzel boleča in nepravična ter povzroča visoke družbene in gospodarske stroške: "Če ne bo spodbud za doseganje enakega plačila žensk in moških, bodo ženske morale čakati 70 let, da bodo enako plačane kot moški. Enako plačilo predstavlja največjo ekonomsko spodbudo, ki jo je Evropa kadar koli videla, saj bi ta milijone žensk dvignila iz revščine. Nižje plačilo prinaša nižje pokojnine. Zapiranje plačne vrzeli, bi pripomoglo k zapiranju pokojninske vrzeli, ki številne ženske obsoja na revščino v starosti." 

Zmanjševanje plačne vrzeli ni le vprašanje socialne pravičnosti, temveč dviguje donosnost za celotno gospodarstvo, pravi Andreja Poje, izvršna sekretarka ZSSS.

Strokovna sodelovaka ZSSS Irena Štamfelj je povedala, da je nespoštovanje načela enako plačilo za enako delo za sindikate nesprejemljivo. "Že zakon o delovnih razmerjih določa, da je delodajalec dolžan za enako delo in za delo enake vrednosti izplačati enako plačilo, ne glede na spol. Vendar pa se uresničevanje tega načela v praksi ne spremlja in ne preverja. Ne glede na to, da so v Sloveniji ženske večinoma zaposlene za polni delovni čas in da so bolj izobražene od moških, vse analize kažejo, da pogosto prejemajo nižje plačilo. Plače delavkam določajo življenjski standard in dostojnost življenja tako v času delovne aktivnosti kot v pokoju. Prav upokojenke so v Sloveniji najbolj izpostavljene revščini," meni Štamfljeva.

Rožo mogoto letos dobi Marjeta Mušič  
 
ZZZS ob osmem marcu tradicionalno obeležujejo tudi s podelitvijo "rože mogote", priznanja za dosežek leta, ki gre tokrat v roke Marjeti Mušič, zaposleni v družbi Dipo in nekdanji presednici sindikata v Rutarj Marketingu. "Priznanje prejme za izjemni pogum in prizadevanje za odpravo diskriminacije pri svobodnem združevanju in opravljanju sindikalne dejavnosti ter pri odpravi šikaniranja na delovnem mestu pred sodiščem. Z izkazano odločnostjo in vztrajnostjo predstavlja zgled ženskam tako pri vodenju sindikata na ravni podjetja kot pri terjanju pravice pred sodiščem zaradi diskriminacije in izpostavljenosti nasilju na delovnem mestu," so zapisali. 

KOMENTARJI (295)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

LLLEPI
09. 03. 2017 17.01
+4
Zanimivo za vse so krivi moski;Moski pa zraste iz majhnega dojencka ki ga pa vecinoma vzgajajo zenske kakor same pravijo. Kje je torej problem??? Saj zenske izoblkujejo mokega.
frang00
09. 03. 2017 15.32
+3
Nemški znanstveniki so pod drobnogled vzeli 2874 podjetji za razpon 10 let. Večje kot je bilo število višje izobraženih, bolje so poslovali. Večja starost je imela negativne učinke. Največje negativne učinke, pa je imelo število žensk v podjetju. Več kot je bilo žensk, slabša je bila produktivnost podjetja. Na koncu so dali misel "[...] that an increasing number of female workers is connected with a lower productivity of a company". Študija je vsem dostopna, pod imenom "diversität und erfolg von organisationen". Vsakršno konstruktivno mnenje je dobrodošlo.
lemur
09. 03. 2017 09.12
+4
Ce hocemo enakopravnost moramo delati na obeh straneh. Jaz predlagam naprimer zakonsko 50:50 porodniskih, kar bi naredilo moske enako neatraktivne pri zaposlovanju. Jaz bi z veseljem bil pol leta doma z otrokom, imel prost dan ce so otroci bolani, da bi lahko kategoricno zavracal nadure, se skliceval na obveznosti otrok pred obveznostmi podjetja... Tako, da kar se mene tice lahko recem samo dejte feministke, ker tudi nekateri moski vidimo velike pluse v enakopravnosti.
-zvitisir-
08. 03. 2017 22.55
+0
kar se tiče enakopravnosti, pa moji povem takole: ko boš ti kosila travo, šraufala avto, delala zidarijo na bajti, pleskala,...takrat bom jaz dal cote prat (čeprav jih kljub temu dam, skuham, pospravim...) tako da če je kdo tu diskriminiran, smo to mi moški...samo razmišljam zakaj morda zaslužite manj...en teden na mesec ste "bolane" in tisti teden vam produktivnost pade za polovico, torej ste dejansko 12.5% manj produktivne kot moški. Zaslužite pa 70€ manj kot moški, torej 930€ (če je povprečna plača 1000€ ) glede na produktivnost bi tako morale dobiti 875€ (1000€ - 12.5 %). Če izračunamo, ste tako bolje plačane kot moški za 55€ oz. 5.5 %...tako da smo moški tudi pri plači diskriminirani...toliko o tem, pa še 2 praznika imate (dan žena in materinski dan) moški pa samo enega (40 mučenikov)...da ne omenjam da ženske lahko marsikaj zrihtajo na lepe oči, medtem, ko mi potrpežljivo čakamo v vrsti (recimo kak vrsta v trgovini, sedež na busu...)
-zvitisir-
08. 03. 2017 22.58
-2
pa murke vam odpiramo...tako da predrage dame, nikar si ne želite enakopravnosti...ampak vse to je le malenkost proti temu koliko vas spoštujemo...ostanite takšne kot ste, prikupno nevedne, samosvoje, potrpežljive in radodarne, ker take vas ljubimo
ROMELS
09. 03. 2017 08.47
+1
Vsemu temu je krivo levičarsko leglo brez jajc.
Grremlin
09. 03. 2017 09.49
+3
Ja, ta z bilniškim je dobra. V organizaciji kjer delam je dokaj običajno, da je pozimi tudi do polovico ženskega kolektiva na bolniški. Ko pa je delovni najbolj močen udar v letu pa so bolniške že kar "pravilo". Seveda se vse to tolerira, če kaj rečeš si tako šovinist....
Grremlin
09. 03. 2017 09.51
+0
No ampak k sreči obstajajo še ženske, ki premorejo zdravo pamet, odsevajo svojo ženskost....
frang00
09. 03. 2017 15.24
+3
Nalijmo si čistega vina. Če zna ženska bolje zlikat srajco naj jo ona, znam jo tudi jaz, a to je 2 urni projekt za 3 srajce. Skratka gospodinjska dela se delijo na kdo zna kaj bolje. Stvar debate je, da tista bolj pogosta in lažja dela znajo ženske v večini bolje kot moški, moški pa manj pogosta a bolj zahtevna dela. Kar se tiče pokojnin je seveda trenutna ureditev absurd. To, da so ženske manj produktivne, je pa že nekaj let nazaj potrdila nemška raziskava žensk v podjetjih, katere dejansko z večjo prisotnostjo znižajo produktivnost. Aja, članek pa je "diversität und erfolg von organisationen".
heello
08. 03. 2017 21.28
+0
Vsem ženskam čestitam za 8 marec, mednarodni dan žena !!!!!!!!!!!!!!
Skunk Works
08. 03. 2017 21.04
-2
m teorija! kaj pa ti praznuješ?
pepikrlinca
08. 03. 2017 20.59
+1
ne opletat s statistiko, saj le ta ne pokaže vsega. Ženskam, pa čestitam za njihov praznik.
crazy but true
08. 03. 2017 21.42
+0
Ce znas brat statistiko, ti pove ali se dejstva ujemajo s teorijo. Pri feminizmu se ne..
ONniON
08. 03. 2017 20.35
+3
že po naravi po naravnih zakonitostih si ne moremo biti 100 % enakopravni zaradi razlik
paxvobiscum
08. 03. 2017 18.57
+4
Še dobro, da imamo praznike, ki so namenjeni zgolj polnjenju žepov nekim čokoladarjem pa cvetličarjem.
paxvobiscum
08. 03. 2017 18.57
+1
Ko bi bil 8. marec vsaj dela prost dan....
M_teorija
08. 03. 2017 18.47
+4
Še dobro, da je naša družba zrasla na katoliških vrednotah. RKC se je vedno borila za enako pravico med spoloma!?
pepikrlinca
08. 03. 2017 20.59
-1
heello
08. 03. 2017 21.29
+0
-zvitisir-
08. 03. 2017 22.29
+4
lemur
09. 03. 2017 08.56
+0
Enakopravnost, se je zacela na levi in tudi praznik je ostanek starega sistema. Naprimer v Avstriji ga ne poznajo.
Skunk Works
08. 03. 2017 18.42
-4
A ta socialistični praznik še kar obstaja?
M_teorija
08. 03. 2017 18.49
+0
Ma res, namesto, da bi praznovali desničarski praznik posvečen ženskam!?
M_teorija
08. 03. 2017 18.38
-1
Desničarji so se vedno zavzemali za ženske pravice. Še celo dandanes se!?
LLLEPI
09. 03. 2017 18.23
In jih zaposljujejo kakor prodajalke ljubezni
M_teorija
08. 03. 2017 18.33
+0
Ti ti Tito, k je dal ženskam volivno pravico!?
M_teorija
08. 03. 2017 18.30
-1
A ni tud Likovička dobila eno rožo!?
staridida
08. 03. 2017 18.31
+5
M_teorija
08. 03. 2017 18.35
+3
Ma menda bodečo nežo, k se je tako zavzemala za pravice žensk do splava!?
staridida
08. 03. 2017 17.07
+1
Kaj pa tiste polovične ženske majo tudi praznik-al majo celo dva , tudi za mučence....
Ariana Ayra Lionwood
08. 03. 2017 14.50
+5
nevem kaj mi je bolj smešno...to da se v današnjem času spodaj bijejo boji (komentarji) o enakopravnosti in kdo je boljši, me nič ne čudi da smo in še vedno veljamo kot narod hlapcev, ker možgani se nam očitno več ne razvijajo (umsko)...ali to da sva z mojim oba pozabila da je danes dan žena in se ni zgodil konec sveta, zakaj pa ne? ker se drug ob drugem OBA počutiva (izkazujeva) ljubezen, hvaležnost in kaj malega dobi drug od drugega vsake toliko časa...sem ženska, ponosna na to da sem, enako kot so moški, moški in so ponosni na to...v današnjem času vsi delamo vse (eden in drugi lahko delata, skrbita za otroke, kuhata, čistita, kosita travo, popravljata po hiši, ženeta kužka na sprehod, dihata, gledata, mislita, čutita...smo pa deljeni na spol, pa na raso, pa na vero...itd itd. a jedro našega obstoja je to da smo vsi ljudje (človek), z istimi koreninami, predniki, izvorom...ENAKI...le drugače smo se prilagodili razmeram pa pika.
kevo122
08. 03. 2017 14.44
+0
Use lepo in prav za enakopravnost pa enako placo.... ampak morate se zavedati da moski imajo 3x vecjo moznost da imajo poskodbo na delovnem mestu zato ker opravljajo fizicno bolj zahtevne sluzbe in vec moskih dela na visokih polozajih zato ker pa vecina zensk zal za to ni spospbnih... ko bodo pa zenske delale po tujinah (fizicarile) ali pa bodo nevem kaksne srcne kirurginje se zal to ne bo spremenilo, zato prosim vse neumne feministke da naj to vzamejo v racun...
macro
08. 03. 2017 15.10
15 do 19 let | 35 | 13 | |nad 19 do 45 let | 55 | 30 | |nad 45 let | 45 | 25 | |nosečnice
macro
08. 03. 2017 15.11
Moški 35,55,45 kg... Ženske 13, 30,25kg.
Vapo
08. 03. 2017 13.36
+3
Živela neenakost!
wolfterier
08. 03. 2017 15.56
+4
Enaka bova,ko bova skupaj lulala v pisoar !
muci007
08. 03. 2017 13.36
+2
Ob svetovnem dnevu žena čestitke vsem ženskam, razen ekstremnim feministkam in tranvestitom.
wolfterier
08. 03. 2017 15.56
+3
Janez Nasrase
08. 03. 2017 12.15
+6
Krivice so človekova pogruntavščina. V naravi, med živalmi in rastlinami, ni nobenih krivic.

Piškotki

To spletno mesto uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti. S klikom na »Strinjam se« dovoljuješ vse namene obdelave. Posamezne namene pa lahko izbiraš in urejaš s klikom na »Nastavitve piškotkov«. Več o piškotkih lahko prebereš tukaj.

Omogoči uporabo piškotkov za ogled video vsebin, za boljše delovanje in napredno oglaševanje in si ob pregledu vsebin zagotovi optimalno uporabniško izkušnjo. S klikom na »Strinjam se« dovoljuješ vse namene obdelave. Posamezne namene pa lahko izbiraš in urejaš s klikom na »Nastavitve piškotkov«. Več o piškotkih lahko prebereš tukaj.