Slovenija

Minister Vizjak je, kot kaže, Petanu in Termam že večkrat pomagal

Ljubljana, 22. 10. 2021 14.15 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 8 min
Avtor
Urša Zupan, Mirko Vorkapić
Komentarji
493

So dogovori med Petanom in Vizjakom stvar preteklosti ali še vedno potekajo? Nova razkritja kažejo, da je Vizjak kot okoljski minister družbi Terme Čatež v lasti DZS, torej Petana, omogočil črpanje ogromnih dodatnih količin termalne vode, čeprav je to v nasprotju z dosedanjo okoljsko politiko in opozorili pristojnih. Počasi pa postaja jasno tudi, kaj bi lahko bil predmet pogovora na posnetku med Vizjakom in Petanom.

Potem ko smo v naši oddaji 24UR ZVEČER razkrili star posnetek pogovora med tedanjim gospodarskim ministrom Andrejem Vizjakom in tajkunom Bojanom Petanom, v katerem se pogovarjata o obvladovanju Term Čatež, zdaj nove informacije kažejo, da dogovori med njima niso potekali samo takrat, ampak očitno še vedno trajajo.  

Iz registra lobističnih stikov je razvidno, da je Vizjak julija lani, le štiri mesece potem, ko je prevzel vodenje ministrstva za okolje, obiskal Terme Čatež,  ki jih vodi Petan. Tam so mu predstavili pobudo za spremembo koncesije za črpanje termalne vode in ministrstvo zaprosili za dovoljenje za povečanje količin vode iz obstoječih vrtin z 250.000 na 1,1 milijona kubičnih metrov na leto. In res, slab mesec dni po obisku je okoljsko ministrstvo pripravilo novo, popravljeno različico koncesije, ki jo je vlada potrdila, poroča portal Necenzurirano

Letos poleti se je zgodba ponovila. Ministrstvo je objavilo javni razpis za podelitev še ene koncesije – tokrat za letno črpanje dodatnih 400.000 kubičnih metrov vode iz nove vrtine. V Termah Čatež so bili edini, ki so se prijavili in koncesijo tudi dobili. Zdaj lahko črpajo 1,5 milijona kubičnih metrov vode na leto, kar je šestkrat več kot pred tem.

V zadnjih desetletjih so se hidrološke razmere na širšem območju Čateža močno poslabšale. Tudi zato, ker so v Termah črpali večje količine termalne vode od dovoljenih po koncesijski pogodbi. Čeprav so imeli dovoljenje za črpanje 250.000 kubičnih metrov vode, so še v letu 2019 načrpali kar 800.000 kubičnih metrov vode, torej trikrat več. Posledično so imeli velike težave z okoljsko inšpekcijo.  

Ravnanje v nasprotju z vladnimi uredbami

Največja težava pa je v tem, izpostavlja omenjeni portal, da je Vizjak Petanovi želji ugodil kljub temu, da ministrstvo za okolje že več let opozarja na kritične razmere na področju rabe geotermalne vode na območju Čateža, povečanje obstoječe in podelitev nove koncesije pa sta celo v nasprotju z vladnimi uredbami in načrti ministrstva na področju urejanja voda.

Uredba o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja izrecno določa, da se lahko nove koncesije za izkoriščanje termalne vode v Krško-brežiškem bazenu, kjer se nahajajo Terme Čatež, podelijo samo v primeru, če trend gladine termalne vode ni več padajoč. Povečanje količin črpanja vode je možno samo v primeru rabe vode za ogrevanje, ne pa za kopanje, in še to pod pogojem, da zdravilišča zgradijo t. i. reinjekcijske vrtine, s katerimi se odvzeta voda vrača v vodonosnik. A v vladni uredbi, na podlagi katere so Terme Čatež dobile obe koncesiji, ni moč najti pogoja, da bi moral koncesionar vračati vodo v vrtino. Iz dokumentov je razvidno tudi, da so v Termah Čatež dovoljenje za povečanje črpanja termalne vode dobili, ne da bi morali predložiti dokazila, da se gladina podzemne shrambe vode na tem območju viša. 

Dr. Nina Rman z Geološkega zavoda Slovenije je za Necenzurirano poudarila, da se je trend zniževanja gladine podzemne vode na območju Krško-brežiškega bazena v zadnjih letih upočasnil in se postopno kaže stabilizacija gladine. A je hkrati opozorila, da gre pričakovati nadaljnje zniževanje gladine, če bi se količine odvzema glede na pretekla leta povečale, kar bo zahtevalo omejitve črpanja.

Janševa vlada je sicer v tem mandatu izdala le dve novi uredbi za izdajo koncesije za rabo termalne vode za kopališko dejavnost. Prvo je dobil Petan, drugo pa družba Terme Gaja, projekt izgradnje luksuznega hotelskega kompleksa, ki ga že več kot desetletje snuje župan občine Destrnik Franc Pukšič, nekdanji poslanec SDS. 

 Z velikanskim povečanjem črpanja termalne vode se močno povečuje tveganje izsušitve podzemne shrambe vode na območju Brežic, ki je na najnižji ravni v zgodovini.
Z velikanskim povečanjem črpanja termalne vode se močno povečuje tveganje izsušitve podzemne shrambe vode na območju Brežic, ki je na najnižji ravni v zgodovini. FOTO: Thinkstock

O čem sta se Vizjak in Petan pravzaprav dogovarjala?

Medtem Mladina danes razkriva, kaj bi lahko bil predmet pogovora med Vizjakom in Petanom. Za razumevanje pogovora je, kot pojasnjujejo, bistvena številka, ki jo izreče Petan – 34 milijonov. Toliko je bil namreč takrat vreden delež države oz. državne Kapitalske družbe v Termah Čatež. Pogovarjala pa sta se o nakupu državnega deleža in s tem o prevzemu družbe Terme Čatež. Petan je Vizjaku predstavil načrt, da bo, ker že ima dobrih 23 odstotkov družbe, posredno pa še dobrih 10 odstotkov v povezanih družbah, v prihodnjih mesecih objavil prevzemno ponudbo za Terme Čatež.

Za Terme Čatež so se zanimali tudi drugi investitorji, Vizjak pa je bil tisti, ki je odločal o tem, katero prevzemno ponudbo bo država, ki ji je pripadal 30-odstotni delež družbe, sprejela. Zato Vizjak na posnetku Petanu reče: "Ne boš imel garancije, če boš manj ponudil kot oni. Jaz ti ne morem dati garancije. Jaz ti pa lahko rečem, da bomo, kar se države tiče, bolj dobrohotno gledali na to, kot pa na uno. Ker imamo za to razloge." Govori torej o drugi ponudbi.

Poleg Petana se je za nakup Term Čatež zanimala tudi skupina okoli Darija Južne – Vizjakovega prijatelja in enega večjih lastnikov Petrola. Ko je pogovor potekal, je bil Petan stisnjen v kot, vojna med njim in Janševo vlado je trajala že od leta 2005. Junija je nadzorni svet Term Čatež, ki ga je vodil Petan, zamenjal direktorja družbe Boruta Mokroviča. Takoj za tem so nadzorniki Petana razrešili z mesta predsednika nadzornega sveta, Gorana Brankoviča pa z mesta začasnega direktorja družbe. Prvi nadzornik je postal predstavnik državne kapitalske družbe (KAD) Mladen Stariha, novi direktor pa Mladen Kučiš, oba sta bila povezana z vlado. Petan je sicer ostal član nadzornega sveta, a ni imel več nadzora nad družbo, spominja Mladina.

Leta 2008 je Petan prek družbe Delo Prodaja poskušal prevzeti Terme Čatež na način, da je s prevzemom odkupil delež države oz. Kapitalske družbe. Država bi namreč prodala svojih dobrih 31 odstotkov v Termah Čatež Petanovi družbi za posebej za to izdane obveznice Dela Prodaje. Petan za ta delež ne bi dal denarja, pač pa obveznice v vrednosti dobrih 30 milijonov. Te obveznice so imele dospetje 10 let, obrestna mera pa je bila izjemno nizka, euribor plus 0,6 odstotka. Vlada bi torej s tem svojemu domnevnemu največjemu nasprotniku dala desetletni kredit z izjemno nizko obrestno mero in mu prepustila družbo v večinsko last. To ponudbo je Petan poslal državni Kapitalski družbi, hkrati pa vztrajal, da bo umaknil lastne delnice družbe, da bi s tem povečal relativni delež prijateljskih lastnikov delnic oz. delnic, ki jih je sam nadzoroval. In prav to je tisto, kar ga Vizjak v posnetku prepričuje, naj ne stori, naj počaka, da mu bo država prodala delež Kapitalske družbe. A Petan je vztrajal, da bo posel izpeljal z umikom lastnih delnic, ki so bile takrat uradno v lasti podrejenih družb Marina Portorož in TPP. Terme Čatež so jih morale od njiju pridobiti. Zanje so zato nato same Terme Čatež iz kapitala in rezerv plačale 31,2 milijona evrov. O teh milijonih in plačilu davka na to transakcijo se pogovarjata Vizjak in Petan, še opozarja Mladina.  

Petan in Vizjak sta bila torej že dogovorjena, da bodo Terme Čatež prešle v last Petana, a njemu se je bolj mudilo in je hotel to izpeljati čim prej, z nakupom delnic ostalih velikih lastnikov in z umikom lastnih delnic. Da ta dogovor obstaja, je razvidno tudi iz Vizjakovega stavka: "Jaz ti ponujam ... bi rekel, mogoče, neko vmesno obdobje, kjer bomo imeli vsi malo facesavinga in ne bomo ratili, ker je to brez veze. Ni nobenega ... ti boš tako ali tako enkrat imel ta Kadov delež in boš lahko takoj poklical nadzorni svet in naredil, kar boš hotel."

Čeprav javnosti ni znano, kako so potekali nadaljnji pogovori med vladno stranjo in Petanom, pa vemo, da mu je leta 2008 nekako uspelo spet prevzeti Terme Čatež, ne da bi se razmerja med deleži državne in njegove strani spremenili. Le kaj se je spremenilo, se lahko upravičeno sprašujemo.

Ministrstvo: Terme Čatež se ne bodo mogle več izmikati obveznostim v zvezi z rabo termalne vode  

Na podatke objavljene v prispevku Necenzurirano so se odzvali na ministrstvu. Kot pravijo, so navedena dejstva povsem iztrgana iz konteksta. Gre namreč ravno nasprotno, pravijo - za ureditev obstoječih rab na podlagi zatečenega stanja. "Ministrstvo je v sodelovanju z inšpekcijskimi službami rešilo stanje, pri čemer so bile Terme Čatež med najbolj zavzetimi pri izmikanju obveznostmi v zvezi z rabo termalne vode."  

Koncesije so bile za obstoječe rabe vode v pretežnem delu podeljene v letu 2015, v nadaljevanju pa so se dokončale še tiste pobude, ki se v letu 2015 niso mogle zato, ker so bili na razpolago pomanjkljivi podatki, ali pa so bile druge ovire, pravijo na ministrstvu. "Glede Term Čatež je oviro predstavljalo neurejeno lastniško razmerje na nekaterih zemljiščih, kjer se nahajajo vrtine, ki jih uporabljajo Terme Čatež, ker so bile nepremičnine v postopku denacionalizacije vrnjene denacionalizacijskim upravičencem." 

Na ministrstvu pravijo, da se koncesionarjem šele z ureditvijo stanja z izdajo uredb ter sklenitvijo koncesijskih pogodb, nalaga obveznost namestitve merilnih naprav ter poročanja podatkov v ustrezne baze podatkov z namenom spremljanja stanja, ter nalagajo določeni pogoji za ohranjanje okolja. "Ne nazadnje pa je potrebno izpostaviti, da je šele na podlagi izdanih uredb oziroma sklenjenih koncesijskih pogodb koncesionar dolžan plačevati plačilo za koncesijo, kar prej ni bilo urejeno in je imel koncesionar dejansko korist zaradi neurejenega stanja."

V konkretnem primeru sta pobudo za podelitev koncesije dali gospodarski družbi Terme Čatež d. d., Topliška cesta 35, 8250 Brežice dne 13. 10. 2005 ter Cvetje Čatež d. d., Topliška cesta 34, 8250 Brežice dne 23. 9. 2008. Strokovne podlage, ki jih je izdelal Geološki zavod Slovenije so ocenile količino črpanja na 2.200.000. m3 in na takšno stanje dejanske rabe se je načrtovalo ukrepe. Uredbe so torej predstavljale legalizacijo obstoječega stanja, kajti inšpekcija bi v nasprotnem primeru lahko Terme Čatež zaprla. Izdane uredbe za podelitev koncesije družbi Terme Čatež d.d. pa "niso omogočile dodatnega črpanja, kot izhaja iz članka, ampak gre zgolj za legalizacijo stanja."

Šlo je za obstoječe objekte, za ureditev dejanskega stanja in količina rabe vode se ni povečala, pravijo na ministrstvu. "V določenih primerih se bo količina rabe podzemne vode celo zmanjšala zaradi uvedbe pogoja v koncesijskem aktu po 70 odstotkov izkoriščenosti dobljene toplote s formulo, ki bo od koncesionarja zahtevala večjo racionalnost pri rabi termalne vode."

Glede naved o Termah Banovci pa na ministrstvu pravijo, da se bo dovoljena količina rabe vode lahko povečala šele takrat, ko bo koncesionar zagotovil reinjekcijski sistem. "Torej je povečanje količine rabe termalne vode pogojno."

  • zacetni
  • VITALHIT
  • KLET KRŠKO
  • SWY
  • WIDEX
  • PEČJAK
  • NEPREMICNINE
  • LISCA

KOMENTARJI (493)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

pravičnež
23. 10. 2021 14.56
-3
Ubogi levaki.Spet strel v lastno koleno.Treba se bo spomnit nekaj drugega.O joj joj!
kivzfccz
23. 10. 2021 08.24
-7
Zakaj objavljate podatke, ki se izkažejo za neresnične? AJA, treba je vnašati nemir med narod.
Brtoljo
23. 10. 2021 10.16
+6
Brtoljo
23. 10. 2021 10.19
+7
A sta se dobila ? Sta ! Sta to njuna glasova ? Sta ! Ali je Vizjak izjavil da je glupo placevat davke ? Je ! Ali je jasno o cem sta govorila ? Je ! Ali lahko minister to pocne ? NE! End of story.
pravičnež
23. 10. 2021 14.59
+1
Pjanček
23. 10. 2021 08.12
+4
desničar Vizjak pomaga levičarju Petanu, potem ga levičar Petan zaj..be in objavi zahrbtno posnet pogovor med njima. A sem prav razumel?
25.maj
23. 10. 2021 08.21
-2
gongash
22. 10. 2021 21.43
+9
Odgovarjali boste za svoja dejanja. Kriminalci. Mamico van ponarejeno. Kupili mađari siol in potem našli kvazi strokovnjaka da solijo pamet. Dokazov pa malo morje. Nihče vam ne verjame.
Rothschild1
22. 10. 2021 21.53
-7
gongas, a se ti zopet mesa. Ni Siol nasel strokovnjaka. SStrokovnjaka so nasli kar na POPu. In ker je povedal resnico, jo seveda v Kurniku niso objavili. Kar je sramota in SKANDAL brez primere. Ampak, bolj kot skrivajo resnico, bolj krici. Na FB, TW in ostalih omrezjih je resnica preplavila Slo. Nihce vec ne more lagati. Resnica prej ali slej pride na plano. Kljub temu, da bi lopovi in laznivci radi se naprej lagali :) Nic vec. Tudi Petan je danes s stisnjenimi zobmi priznal, da je vse skupaj leplenka. In to sele sedaj, ko je uvidel, da je lazniva leplenka priletela v obraz "avtorju". V zivljenju se vse placa
PetindvajsetUR
22. 10. 2021 21.19
+14
Miljoncek teb, milijoncek men,....da ne bo butasto, da ne ratimo brez veze. 😋 Še vedno ni dovolj dokazov, da bi gujdek odstopil?
Žnabl
22. 10. 2021 20.53
-12
No kaj.a je portal 24 ur že objavil da je posnetek neresničen......? So se mogoče pri tej škodi ki so jo naredili vsaj opravičili!???? ???????
Brtoljo
22. 10. 2021 21.09
+10
Kaksen naivko... A ti res mislis da nimajo dokazano, da je vse OK. Po moje samo cakajo , da se jih cim vec nasadi kot ti, pol bodo pa objavili.... Ce se to zgodi, a bos to napisal v komentar, da si nasedel zagovarjal lopove
tito73
22. 10. 2021 21.19
+9
Rothschild1
22. 10. 2021 21.55
+1
Brtoljo, kaksen naivko. Kar sanjaj. Bi pa bilo lepo, ce bi nam zaupal, kaj kadis, da tako zadane.... LP
Rudolf Maister
22. 10. 2021 20.48
+2
Vizjak in Petan , sta se dogovorila ,da se je gladina podzemnih voda ustali. No veste kaj tudi če je od vas je preveč.
FlatyEric
22. 10. 2021 20.24
-15
Kako je zdaj s tem? A so 24ur že objavili, da je posnetek zmontiran?
mzz66
22. 10. 2021 20.09
+0
Kosova udbijska falanga tolče na polno.
marko1310
23. 10. 2021 09.06
+1
mzz66,kaj je kos?? a še živiš sto let nazaj, a si pozabil čarovnice?
Julijann
22. 10. 2021 20.01
+15
Vsak nepošten tajkun v samostojni Sloveniji, je imel blagoslov in pomoč trenutne politične vodstvene garniture.
User300173
22. 10. 2021 19.58
+15
Naslednja vlada naj zaposli 500 kriminalistov, tožilcev, sodnikov in naj odpusti vse na vodilnih položajih, katere je zaposlila ta trenutna diktatorja oblast.
MrNurmic .
23. 10. 2021 08.56
+5
in odpre fojbe da se za vedno rešimo virusa
User300173
22. 10. 2021 19.47
+14
Demokracija ni absolutna in tudi oblast nima roka trajanja štiri leta ali manj. Upor diktaturi daje narodu pravico do demokratičnega revolt in oblastnike vreči iz oblasti. Tudi revolt je del demokracije.
User300173
22. 10. 2021 19.42
+16
Kako naj narod reagira, ko vlada ne spoštuje Zakona, ignorira odločbe Ustavnega sodišča, Vrhovnega sodišča, upravnega sodišča, vlada z odloki...itn. To je čista diktatura PV in ministrov. So državljani upravičeni do revolta in vreči oblast iz diktatorjev fotelje? Menim, da v takih primerih je upravičena vreči vlado iz oblasti.
poper00
22. 10. 2021 19.32
+11
Vizjak je pomagal vsem ,kjer kaplja.
bohinj je zakon
22. 10. 2021 19.32
+11
Jao, jao.......še vodo so kradli.
Gabiula
22. 10. 2021 19.30
+8
Oba sta kriva,tisti ki Žakelj držal in tisti, ki je kradel.Sef je zadovoljen kjer je bila naloga izpolnjena.
murate
22. 10. 2021 19.23
+10
Vizjak je tam nekje doma Petan tam zaposlije ljudi Vizjak je posledično pomagal svoji okolici kjer je bil izvoljen Škoda ker so v naši občini izvoljeni poslanci same riti in od njih ni bilo nikoli nič Z sedanjim jih je bilo v parlamentu 5 ali 6 vsi napolpismeni lenuhi ki hvala bogu niso veliko govorili ker so troti
murate
24. 10. 2021 11.10
TolstojV
22. 10. 2021 19.16
-5
Bla bla bla mene zanima kdaj bomo dobili pojasnilo zakaj je bilo Janković Juretu in Damjanu odpisanih 25 milijonov € davka.
vito
22. 10. 2021 19.26
+8
tito73
22. 10. 2021 19.53
+6
Kaj je pa z Lovšinovimi (Viator vektor) 30 milijoni v Lihtenštajnu?
Žnabl
22. 10. 2021 20.56
-1
Ne boš nikol izvedel de de de de k moji ne lažejo
janez Kovač 1
22. 10. 2021 19.14
+8
Od kod Petanu denar,da je lahko postal lastnik Term?
jodr
22. 10. 2021 20.13
-4
Enadvatristiripet
22. 10. 2021 19.14
+11
Po osamosvojitveni priskledniki nimajo v resnici politicne barve, vsem je skupno hitro osebno obogatenje. Tisti,ki vrjamete da Jansa ni del tega ze od zacetka in prej, zivite na drugem planetu.