Slovenija

Težave posadke ladje Sines

Izola, 26. 05. 2003 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

Izolska sodnica za prekrške je danes ustavila postopek o prekrških v primeru ukrajinskega pomorščaka Pavla Husenka, člana posadke ladje Sines.

Postopek pri sodnici je sprožila pomorska policija, češ da je Husenko kršil zakon o tujcih, ker nima veljavne potne listine in ne dovoljenja za vstop v Slovenijo. Sodnica pričakuje aktiven poseg države, saj meni, da razmere, v katerih se je znašla posadka ladje Sines, ni mogoče prepustiti v reševanje le sodni veji oblasti.

Izolska sodnica za prekrške Polka Boškovič Knafelc je danes odločbo pojasnila najprej Husenku, ki je k izolski sodnici za prekrške prišel v spremstvu policista. Pri odločanju je sodnica upoštevala, da je obdolženec pomorščak, zato oseba s posebnim statusom, ki izhaja iz mednarodne konvencije o nacionalnih osebnih dokumentih pomorščakov, ki jo je Slovenija ratificirala leta 2001. Izkazalo se je, da ima Husenko veljavne potne listine in tudi dovoljenje za vstop v Slovenijo ter da so mu dovoljeni kratkotrajni odhodi na obalo. Odločba še ni pravnomočna, pomorska policija kot predlagateljica pa se lahko nanjo pritoži v osmih dneh.

Pomorska policija je mornarjem preprečila daljše zadrževanje na kopnem

Pomorska policija je Husenka privedla k sodnici za prekrške 7. maja, dan za tem, ko je vsej posadki ladje Sines strogo omejila izhode z ladje. Policisti so ukrep izrekli na temelju zakona o tujcih, zakona o nadzoru državne meje ter mednarodne konvencije o nacionalnih osebnih dokumentih pomorščakov, ki policiji omogoča, da omeji gibanje pomorščakov, če obstajajo razlogi za to. Poseben režim omejevanja pravice kratkotrajnega odhoda z ladje je začel veljati za posadko ladje Sines - tako policija - zaradi kršitev javnega reda in miru in preprečevanja nadaljnjih kršitev. Posadka, šest Ukrajincev in trije Romuni, so od 28. aprila zaradi brezupnega položaja in neživljenjskih razmer na ladji začeli stavko pred izolskim pokopališčem, kjer so preživeli skoraj ves dan ter se v večernih urah vračali na ladjo. Tovrstno daljše zadrževanje na kopnem v obliki protesta oziroma stavke pomorščakov je prekinila prav pomorska policija, ko jim je strogo omejila gibanje na obali. Dnevno lahko za krajši čas ladjo zapustita po dva pomorščaka, da bi opravila nakupe živil.

Za strogo omejitev gibanja ni utemeljene zakonske podlage

V Husenkovem primeru je izolska sodnica za prekrške ugotovila, da pomorska policija za strogo omejitev gibanja pomorščakov ladje Sines nima utemeljene zakonske podlage. Pomorska policija je s tovrstnim ukrepom obdolženemu in ostalim članom posadke onemogočila vsakodneven nakup živil in zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb ter strogo omejila pravico gibanja. Boškovič Knafelčeva meni, da so pomorščakom v tem primeru kratene temeljne človekove pravice. "Glede na slabe življenjske razmere pomorščakov ladje Sines, pomanjkanje živil in higiene ter omejevanje pravice gibanja je lahko pričakovati tudi nastanek bolezni, zaradi nezadovoljstva članov posadke pa bo lahko v bodoče prišlo do resnejših kršitev javnega reda in miru, zato je nujno, da država aktivno poseže v reševanje problemov," je ob obrazložitvi odločbe povedala izolska sodnica za prekrške.

  • krovni2
  • PRALNI STROJ
  • SESALNIK
  • ČISTILEC
  • klima
  • tv
  • ura
  • skiro
  • kosilnica
  • krovni