Slovenija

Umori v Tekačevem: Kaj je šlo narobe, da so vsi glavni dokazi padli v vodo?

Celje, 27. 09. 2022 06.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 13 min
Avtor
Damjana Seme
Komentarji
220

Četrt stoletja že spremljamo sago o enem najhujših zločinov v Sloveniji, ko so marca 1997 v Tekačevem pri Rogaški Slatini pod štirimi streli umrli štirje ljudje. Sodni proces je še vedno na začetku, za umore nihče ni odgovarjal. Še več, po 25 letih so zdaj iz sodnega spisa izločeni skoraj vsi glavni dokazi, ki obremenjujejo obtoženega Kristjana Kamenika. Zakaj? Ker preiskovalna sodnica ni dovolj dobro obrazložila sodne odredbe, s katero je kriminalistom takrat dovolila hišno preiskavo pri osumljencu. Bo kdo odgovarjal za to? "Različna pravna stališča sodnikov niso njihove napake, predvsem pa v postopkih izražena pravna stališča niso podlaga za kaznovanje ali discipliniranje sodnikov," odgovarja predsednica Okrožnega sodišča v Celju Petra Giacomelli. Medtem pa je kazenski pregon za neznane storilce aprila letos že zastaral.

Kristjan Kamenik bo po več kot dveh desetletjih znova moral sesti na zatožno klop celjskega sodišča. Obtožnica ga bremeni štirih umorov.
Kristjan Kamenik bo po več kot dveh desetletjih znova moral sesti na zatožno klop celjskega sodišča. Obtožnica ga bremeni štirih umorov. FOTO: POP TV

Sojenje se bo kmalu začelo znova, že četrtič, vendar tokrat brez ključnega dokaza, ki je obremenjeval obtoženca, saj so razvpiti športni copati znamke Nike po več kot dveh desetletjih postali nezakonit dokaz. Kako je torej mogoče, da po četrt stoletja iz spisa romajo vsi glavni dokazi, na podlagi katerih je bil Kristjan Kamenik že večkrat obsojen, čeprav nepravnomočno? Ti isti dokazi so namreč že služili za najrazličnejše sodbe, o katerih so odločali številni sodniki na različnih inštancah. Zakaj nihče doslej ni opazil, da gre za nezakonite dokaze? Razlogi, zakaj sodniki doslej niso videli težave v predmetni odredbi, nam niso znani, odgovarjajo na Višjem sodišču v Celju, ki ga vodi predsednik Branko Aubreht. Da je to običajno na strani strank, da pred sodiščem zatrjujejo tovrstne procesne kršitve, dodajajo. Kar pa se v tej zadevi v preteklosti ni zgodilo.

Zaostrujejo se standardi obrazloženosti sodnih odločb, zaradi sprememb kazenske zakonodaje in sodne prakse pa je razvoj sodnih postopkov šel v smer vedno večjih procesnih garancij obtoženim, kar je vsekakor v korist varovanju človekovih pravic in garancija za pošten sodni postopek, pa menijo na Okrožnem sodišču v Celju. Na Policiji pa pravijo, da je bila obrazložitev policijske pobude, kakor tudi sodne odredbe v letu 1997, takšna, da je zadoščala takratnim dokaznim standardom, kar se je potrdilo tudi skozi odločitve pristojnih sodišč na prvi in drugi stopnji. Zato menijo, da je presoja zakonitosti posameznih sodnih odredb za nazaj nekoliko nenavadna, vendar poudarjajo, da je to izključno v pristojnosti sodne veje oblasti. 

Pogovarjali smo se tudi z nekdanjim tožilcem, ki je pred leti na sodišču zastopal obtožnico zoper Kamenika. Edvard Ermenc pravi, da je bila odredba za hišno preiskavo obrazložena v skladu s takratno sodno prakso in zakonsko ureditvijo ter da so bile enako obrazložene tudi druge odredbe, ki so rezultirale v tem, da so bili denimo številni ljudje tudi obsojeni, določeni pa, da so zaporno kazen že zdavnaj prestali. Na Višjem sodišču so drugačnega mnenja. Kot pravi vodja Oddelka za kazensko sodstvo in prekrške Andrej Pavlina, to ne pomeni, da se lahko kar povprek izločajo dokazi, pridobljeni na podlagi hišnih preiskav, ki so bile izvedene pred desetletjem ali več, saj da so sodišča že večkrat presojala tovrstne primere in ugotovila, da so bile odredbe ustrezno obrazložene. 

Če so bili Kamenikovi športni copati znamke Nike več kot dve desetletji glavni dokaz tožilcev, jih zdaj v sodnem spisu ni več. Ker naj bi bili nezakonito zaseženi.
Če so bili Kamenikovi športni copati znamke Nike več kot dve desetletji glavni dokaz tožilcev, jih zdaj v sodnem spisu ni več. Ker naj bi bili nezakonito zaseženi. FOTO: 24u.com

V konkretni zadevi pa da temu ni bilo tako in da je bila odredba celjske preiskovalne sodnice pomanjkljivo obrazložena. V zaprosilu Urada kriminalistične službe 8. aprila 1997 ni navedeno, na podlagi katerih dejstev in dokazov je Policija ugotovila, da je Kristjan Kamenik ponujal v prodajo večjo količino strelnega orožja, tudi takšnega, kot je bilo uporabljeno pri konkretnem kaznivem dejanju. Tudi v kolikor je Policija to vedela, očitno tega preiskovalni sodnici ni predložila in je s tem ni seznanila. Zato preiskovalna sodnica teh dejstev ni mogla vedeti, niti jih preizkusiti. Zgolj zatrjevanje Policije, da je Kristjan Kamenik ponujal v prodajo orožje, tudi takšno, kot je bilo uporabljeno pri kaznivih dejanjih umorov, ne prepriča, da je tako res tudi bilo, pojasnjuje višji sodnik svetnik Pavlina.

Ljudje težko razumejo, da so dokazi 25 let zakoniti, potem pa postanejo nezakoniti

Da gre za neke vrste absurd, menijo tudi nekateri iz pravne stroke. "Popolnoma razumem občutke ljudi, ki tovrstne sodne odločitve sprejemajo z začudenjem oziroma jih označijo za absurdne, kot ste dejali in uporabili točno ta izraz, ki nazorno opredeljuje bistvo problema. Pri tem ne gre zgolj za laično javnost, ampak takšne izločitve dokazov ne sprejema niti del pravne stroke, ki se poklicno ukvarja s pravosodjem. Kot je znano, je bila odredba za hišno preiskavo obrazložena v skladu s takratno sodno prakso in zakonsko ureditvijo, tako so bile namreč obrazložene tudi druge odredbe za hišne preiskave, na podlagi katerih so bili številni tudi obsojeni, določeni so zaporno kazen tudi že zdavnaj prestali," pa meni nekdanji tožilec Edvard Ermenc, ki je pred leti zapustil tožilske vrste in se preizkusil še v vlogi sodnika na Upravnem sodišču. Zdaj je odvetnik.

 Edvard Ermenc je pred leti zastopal obtožnico zoper Kristjana Kamenika, skupaj z vodjo celjskega tožilstva Ivanom Žaberlom.
Edvard Ermenc je pred leti zastopal obtožnico zoper Kristjana Kamenika, skupaj z vodjo celjskega tožilstva Ivanom Žaberlom. FOTO: POP TV

"Takšne sodne odločitve torej posegajo v eno temeljnih načel pravne države, ki je v enakem obravnavanju enakih ali podobnih situacij, česar pa s takšno različno obravnavo zadev ni mogoče udejanjati," pravi nekdanji tožilec. Laična javnost težko razume, da je ob vseh garancijah, ki so inkorporirane v sistem kazenskega pravosodja, možno, da so v različnih zadevah, poleg primera Tekačevo to velja tudi za druge, predvsem odmevnejše primere, kršitve določb postopka, vključno z izločitvijo dokazov, na več stopnjah spregledane, potem pa je kar naenkrat ugotovljeno, da so bili dokazi nezakonito pridobljeni.

Pri tem je treba opozoriti, da v začetni fazi pobude sestavlja Policija, potem je tu tožilstvo, ki takšne pobude preuči in na sodišče poda predlog za izdajo odredbe. Bistven v tej verigi je seveda preiskovalni sodnik, ki zadevo preuči in bodisi zavrne ali pa odredi hišno preiskavo. In za svojo odločitvijo seveda stoji z ustrezno obrazložitvijo. Potem je tu še sodnik oziroma razpravljajoči senat, v takšnih zadevah celo velik senat, kar pomeni dva sodnika in trije porotniki, ki poleg vsebinske presoje opravljajo tudi presojo zakonitosti postopka. O pritožbah odločajo še trije višji sodniki, v primeru nadaljnjih pravnih sredstev odloča še senat vrhovnih sodnikov, včasih gredo zadeve celo do ustavnih sodnikov, razlaga Ermenc.

V inštančnem sojenju torej prihaja do takšnih težko razumljivih situacij. Poleg tega pa je včasih težko razumeti tudi to, da eno sodišče sprejme določeno odločitev, drugo sodišče ob istih dokazih pa jo popolnoma spremeni ali zadevo razveljavi ter jo vrne v ponovno odločanje. Potem pa isto sodišče, ki je na primer obdolženca v prvotnem sojenju obsodilo, tega oprosti ali obratno.

Enkrat obsojen za dva umora, drugič za vse štiri umore, nato oproščen vseh umorov ...

Poglejmo, kako so se sodbe tudi v zadevi Tekačevo spreminjale iz ene skrajnosti v drugo. Najprej so Kamenika na Okrožnem sodišču v Celju obsodili na 20 let zaporne kazni, vendar samo za umor zakoncev Poharc, Štefana in Frančiške, ne pa tudi za umor njunih podnajemnic na domačiji v Tekačevem. Umora Helene Krošlin in njene hčere Viktorije je bil Kamenik oproščen. Celjsko Višje sodišče je nato sodbo razveljavilo in ga obsodilo za umore vseh štirih ljudi. Vrhovno sodišče je to sodbo kasneje razveljavilo. V ponovnem sojenju na Okrožnem sodišču je na podlagi povsem istih dokazov sledil popoln preobrat – Kamenik je bil oproščen vseh štirih umorov.

Kristjana Kamenika so doletele povsem različne sodbe, nobena ni postala pravnomočna.
Kristjana Kamenika so doletele povsem različne sodbe, nobena ni postala pravnomočna. FOTO: POP TV

A vendar tudi ta sodba ni obstala, saj se višji sodniki s takšno odločitvijo niso strinjali in so sodbo znova razveljavili. Tretje sojenje, ki se je začelo leta 2007, ni dobilo epiloga, ker so Kristjana Kamenika zaradi trgovine z mamili zaprli v tujini, v več državah je bil obsojen in do pred kratkim tudi na prestajanju dolgoletnih zapornih kazni. Na slovenskem sodišču se bo tako znova znašel šele po 15 letih.

In kdo je kriv za to, da v sodnem spisu ni več glavnih dokazov, vprašam Ermenca. "O krivdi kogar koli nima smisla govoriti, ker gre verjetno za sklop okoliščin, ki je pripeljal do tako absurdne situacije, kot ste zadevo poimenovali že na začetku. Bistven je rezultat celotnega postopka, to pa je, da tožilstvo ne razpolaga več s ključnim dokazom v spisu in to v zadevi, v kateri so življenje izgubili štirje ljudje."

"Kar se mi zdi v konkretnem primeru tudi zelo pomembno, pa je povezano z uporabo načela sorazmernosti. V zadevi Tekačevo so namreč življenja na skrajno nasilen način izgubili štirje ljudje, ena žrtev je bila celo mladoletna. V tem primeru bi moral poseg v pravico do življenja štirih ljudi, tudi ob morebiti ugotovljeni kršitvi postopka, prevagati nad kršitvijo sodišča pri obrazložitvi odredbe za hišno preiskavo izpred več kot 20 let. Če to apliciram na hipotetičen primer, bi lahko bil pri hišni preiskavi, katere odredba bi bila po sedanjih standardih preslabo obrazložena, recimo najden tudi kakšen drug, še bolj ključen dokaz, recimo morilsko orožje ali celo truplo. In izločitev takšnega dokaza bi bila še težje razumljiva," pravi Ermenc.

Kamenika so aretirali konec aprila 1997, pogovor z njim pa smo v celjskem zaporu posneli junija 2001. To je še vedno edini intervju, ki ga je dal za kakšno televizijo.
Kamenika so aretirali konec aprila 1997, pogovor z njim pa smo v celjskem zaporu posneli junija 2001. To je še vedno edini intervju, ki ga je dal za kakšno televizijo. FOTO: POP TV

Okrožno sodišče Celje: Različna pravna stališča sodnikov niso njihove napake

"Gre za enega najbolj dolgotrajnih in v dokaznem smislu najbolj zahtevnih kazenskih postopkov na Okrožnem sodišču v Celju," pravi predsednica Petra Giacomelli. V času, ko teče postopek, je bila tudi kazenska zakonodaja večkrat spremenjena, tudi v segmentu izločanja listin in drugega gradiva iz spisov in posledično izločanja sodnikov, ki so se tekom postopka s takimi dokazi seznanili. Tudi sodna praksa je na tem področju dosegla velik napredek. Zaostrujejo se standardi obrazloženosti sodnih odločb, razvoj sodnih postopkov je v tem času tako zaradi sprememb kazenske zakonodaje, kot tudi zaradi razvoja sodne prakse, šel v smer vedno večjih procesnih garancij obtoženim, kar je vsekakor v korist varovanju človekovih pravic in garancija za pošten postopek.

"Narava sodniškega dela je v osnovi odločanje in sodnikovo odločanje temelji na veljavni zakonodaji, strokovnem znanju, najboljši vesti in nepristranskosti. In če k temu dodamo še pri nas uveljavljeni sistem pravnih sredstev, to pomeni, da se različna pravna stališča sodnikov utečeno preverjajo, usklajujejo in nadgrajujejo. Pravo je živ sistem, ki se nenehno spreminja in ravno to je garancija, da obvelja najbolj pravo pravno stališče. Zato različna pravna stališča sodnikov niso njihove napake, predvsem pa v postopkih izražena pravna stališča niso podlaga za kaznovanje ali discipliniranje sodnikov," pove predsednica sodišča.

Na sojenju se je doslej vse vrtelo okoli športnih copat, ki so jih celjski kriminalisti zasegli pri Kameniku doma. V Slovenijo naj bi bilo uvoženih samo sto parov takšnih copat in le okoli 20 parov takšne velikosti.
Na sojenju se je doslej vse vrtelo okoli športnih copat, ki so jih celjski kriminalisti zasegli pri Kameniku doma. V Slovenijo naj bi bilo uvoženih samo sto parov takšnih copat in le okoli 20 parov takšne velikosti. FOTO: 24u.com

"To je končno tudi garancija za našo neodvisnost, ki jo zagotavljamo vsem strankam v postopkih. Slednje velja tudi za obravnavano zadevo, ki ni ne prva in tudi ne zadnja, v kateri se, tudi tekom časa, izkazujejo različna pravna stališča," razlaga Giacomellijeva in dodaja, da ko bo ta sodni postopek pravnomočno končan, bo, ne glede na izid, dosežen namen kazenskega postopka, to je, da ne ostane nihče, ki mu je krivda dokazana, nekaznovan in nihče nedolžen kaznovan.

Višje sodišče Celje: Zgolj zatrjevanje Policije, da je Kamenik ponujal orožje, ne prepriča

Na celjskem Višjem sodišču so mnenja, da je bila odredba za hišno preiskavo pri Kameniku pomanjkljivo obrazložena, posledično so zato dokazi pridobljeni nezakonito. Že v času izdaje odredbe, torej 8. aprila 1997, je tedaj veljavna zakonodaja preiskovalnega sodnika zavezovala, da hišno preiskavo odredi z obrazloženo pisno odredbo. "In v konkretni zadevi je bil problem prav to, da je imela hišna preiskava hibo v pomanjkljivi obrazložitvi, ne glede na takrat nižji dokazni standard kot velja sedaj," razlaga vodja oddelka za kazensko sodstvo in prekrške na Višjem sodišču v Celju, višji sodnik svetnik Andrej Pavlina.

Upoštevajoč vsebino predmetne odredbe in zaprosila zanjo, pri presoji njene zakonitosti in ustavne skladnosti ni bilo mogoče pritrditi, da iz odredbe in zaprosila izhajajo razlogi za izdajo odredbe. V zaprosilu Urada kriminalistične službe 8. aprila 1997 ni navedeno, na podlagi katerih dejstev in dokazov je Policija ugotovila, da je Kristjan Kamenik ponujal v prodajo večjo količino strelnega orožja, tudi takšnega, kot je bilo uporabljeno pri konkretnem kaznivem dejanju.

"Tudi v kolikor je Policija to vedela, očitno tega preiskovalni sodnici ni predložila in je s tem ni seznanila. Zato preiskovalna sodnica teh dejstev ni mogla vedeti, niti jih preizkusiti. Zgolj zatrjevanje Policije, da je Kristjan Kamenik ponujal v prodajo orožje, tudi takšno, kot je bilo uporabljeno pri kaznivih dejanjih umorov, ne prepriča, da je tako res tudi bilo. Enako se lahko tudi dvomi, da tako ni bilo, ker je policijsko zaprosilo le zatrjevanje, ki ga ni mogoče z ničemer preizkusiti. Zaprosilu niso bili priloženi listine, dejstva in dokazi, ki bi preiskovalni sodnici omogočali kritično in poglobljeno presojo ali predloženi podatki zadostujejo za poseg v osumljenčevo pravico do nedotakljivosti stanovanja," pojasnjuje sodnik Pavlina in poudarja, da so standardi poleg sodne prakse natančno definirani tudi skozi odločbe Evropskega sodišča za človekove pravice, Ustavnega sodišča in Vrhovnega sodišča. 

Sodni izvedenec Franc Sablič je prepričan, da so Kamenikovi copati pustili sledi na kraju zločina. Medtem ko tuji izvedenci temu niso pritrdili in so povsem različno interpretirali sledi športnih copat.
Sodni izvedenec Franc Sablič je prepričan, da so Kamenikovi copati pustili sledi na kraju zločina. Medtem ko tuji izvedenci temu niso pritrdili in so povsem različno interpretirali sledi športnih copat. FOTO: POP TV

Postavlja se seveda vprašanje, zakaj v skoraj 25 letih nihče ni zaznal tega problema. "Razlogi, zakaj sodniki doslej niso videli težave v predmetni odredbi, mi niso znani. Je pa običajno na strani strank, da pred sodiščem zatrjujejo tovrstne procesne kršitve, kar pa se v predmetni zadevi v preteklosti ni zgodilo," pravi Andrej Pavlina in dodaja, da v praksi ne pomeni, da se lahko kar povprek izločajo dokazi, pridobljeni na podlagi hišnih preiskav, ki so bile opravljene pred desetletjem ali več. "Sodišča so že večkrat presojala tovrstne primere in tudi v veliki večini primerov ugotovila, da so bile odredbe za hišno preiskavo obrazložene skladno zahtevanim standardom. Sicer pa morebitna tovrstna postopkovna kršitev ni razlog, zaradi katerega bi bilo mogoče zahtevati obnovo kazenskega postopka kot izredno pravno sredstvo," še pravi.

Policija: Za neznane storilce je kazenski postopek aprila letos že zastaral

Vsi, ki so bili morda vpleteni v zločin v Tekačevem in jih kriminalisti še niso uspeli identificirati, so lahko zdaj brez skrbi, saj je kazenski postopek za neznane storilce oziroma sostorilce 4. aprila letos zastaral. To pomeni, da pregon ni več mogoč, četudi bi se kasneje izkazalo, da je bil na prizorišču štirikratnega umora še kdo. Preiskava na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU), v sodelovanju s Policijsko upravo Celje, namreč še vedno poteka. "Preiskovalci NPU so v zadnjem obdobju preverjali več oseb, ki bi lahko bile povezane s storitvijo tega kaznivega dejanja. Pri tem so se preverjale tudi osebe v tujini, pri čemer je bilo o vseh ugotovitvah s poročili seznanjeno pristojno Okrožno državno tožilstvo v Celju, ki v nadaljevanju presoja vso zbrano gradivo ter se odloča o nadaljnjih postopkih," pravi Drago Menegalija z Generalne policijske uprave in dodaja, da Policija v vseh primerih najhujših kaznivih dejanj, kamor sodijo tudi kazniva dejanja umora, skuša storiti vse za izsleditev osumljencev ter zbiranje dokaznega gradiva. Pri čemer pa da so preiskave, zaradi vedno večjega dokaznega standarda, kakor tudi vedno obsežnejših pravic osumljencev, otežene in vedno bolj kompleksne.

 Z nekdanjim prvim možem slovenske Policije Stanislavom Venigerjem smo se na snemanje rubrike Fokus pred leti odpravili na kraj zločina, kjer je bilo še vse tako kot leta 1997. Tudi trezor je bil še vedno tam.
Z nekdanjim prvim možem slovenske Policije Stanislavom Venigerjem smo se na snemanje rubrike Fokus pred leti odpravili na kraj zločina, kjer je bilo še vse tako kot leta 1997. Tudi trezor je bil še vedno tam. FOTO: POP TV

Glede dokaznih standardov za izdajo odredb pa Menegalija pravi, da so se v 20 letih izjemno dvignili. In dodaja, da vsako pobudo Policije za izdajo odredbe za hišno preiskavo najprej preuči pristojni državni tožilec, nato še preiskovalni sodnik. "Tako je vsaka policijska pobuda za izdajo odredbe za hišno preiskavo pred izdajo preverjena na dveh instancah, kar zagotavlja, da so odredbe zakonite in obrazložene v skladu s takrat veljavno zakonodajo. Obrazložitev policijske pobude, kakor tudi sodne odredbe, je bila v tistem obdobju takšna, da je zadoščala takratnim dokaznim standardom, kar se je potrdilo tudi skozi odločitve pristojnih sodišč na prvi in drugi stopnji. Presoja zakonitosti posameznih sodnih odredb za nazaj je, v luči iz leta v leto višjemu dokaznemu standardu, tako nekoliko nenavadna. Vendar je to področje izključno v pristojnosti sodne veje oblasti," razlaga Drago Menegalija.

Tožilstvo: Obtožba ostaja nespremenjena, dokazov za sostorilce ni

Po neuradnih informacijah so preiskovalci NPU v zvezi z dogodki v Tekačevem že pred časom pod lupo vzeli hrvaškega državljana, vendar naj zoper njega ne bi bilo dovolj dokazov, da bi se lahko znašel v obtožnici skupaj s Kristjanom Kamenikom, kar so nam potrdili tudi na celjskem tožilstvu. "Ne razpolagamo z zadostnimi dokazi, na podlagi katerih bi lahko z zahtevano verjetnostjo (utemeljen sum) identificirali sostorilca in konkretizirali njegovo vlogo pri obravnavanem kaznivem dejanju. Obtožba torej ostaja nespremenjena, državni tožilec, ki bo zastopal obtožbo na sodišču, pa se bo v okviru dokaznega postopka na sojenju odločil glede morebitnih dodatnih dokaznih predlogov," nam je odgovorila vodja Okrožnega državnega tožilstva v Celju Simona Kuzman Razgoršek.

Če je celjsko sodišče vrsto let zasežene Kamenikove športne copate pošiljalo v analizo izvedencem v različne evropske države, od Švice, Nemčije in vse do Anglije, ter zapravilo ogromno davkoplačevalskega denarja, te potrebe zdaj ne bo več, ker jih ni več v spisu.
Če je celjsko sodišče vrsto let zasežene Kamenikove športne copate pošiljalo v analizo izvedencem v različne evropske države, od Švice, Nemčije in vse do Anglije, ter zapravilo ogromno davkoplačevalskega denarja, te potrebe zdaj ne bo več, ker jih ni več v spisu. FOTO: 24u.com

"V naših kazenskih postopkih se dokazni standardi nedvomno zaostrujejo, vse odločitve morajo biti vedno bolj podrobno in obširno obrazložene, kar velja ne samo za sodbe, ampak tudi za razne odredbe in sklepe v predhodnem postopku in vse to naj bi okrepilo občutek pravne varnosti. Kako državljani dejansko dojemajo učinkovitost kazenskega pravosodja, pa si ljudje svoje mnenje ustvarjajo tudi na podlagi takšnih kazenskih postopkov, kot je primer Tekačevo," zaključuje naš sogovornik Edvard Ermenc.

  • zacetni
  • VITALHIT
  • KLET KRŠKO
  • SWY
  • WIDEX
  • PEČJAK
  • NEPREMICNINE
  • LISCA

KOMENTARJI (220)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Jimi1
16. 05. 2023 12.22
No v mojem primeru jo prvostopenjsko sodišče odločilo meni v škodo kljub dokazom kaj se je v resnici dogajalo. Vsa nadaljna sodišča so sodbo samo ponavljala... Pravim samo da bo napadalec se enkrat ponovil dejanje in takrat bova sama z Bogom tam...
Luka Zeleznik
20. 12. 2022 20.57
+1
Po tem kar sem prebral je najmanj 4 udeležencev. Počakajmo še 25 let pa bo cela teroristična skupina.Glavne dokaze proti kameniku bodo pa pometli pod preprogo,ker so tuji izvedenci ugotovili da ni bil on. To naše sodstvo je vrh kriminala v naši državi. Zakaj se ne naredi nekoč red in vse te kriminalce v sodstvu kaznuje za njihova kazniva dejanja!
Vladimir Bog
28. 09. 2022 13.30
+3
Kriv ali nedolžen - v vsakem primeru nedopustno, da se osumljenca tako dolgo vlači po sodiščih. Da mora 25 let živeti v negotovosti, imeti kraten spanec in vsak dan pričakovati, da ga prisilno odpeljejo. V primeru, da sodišče pravnomočno razsodi da ni kriv, kako bodo človeku vrnili 25 let zapravljenega življenja? Nesposobnosti sodišč pa res ni dolžan občutiti na lastni koži. Zakaj ponovno sojenje? A piše zastaral ali ne? 25 let! Grem v mečkator ukrast kinder jajček. Verjetno bo moj naslednji post poslan že izza rešetk.
Poš
28. 09. 2022 13.29
-1
a veste kaj bi jaz videl? kako izgleda žtev po exsekjuciji z enim metkom od bližine. JASNO?
Poš
28. 09. 2022 14.50
-1
ni nas treba met za ovčke, ta slika bi marsikaj pojasnila...
Poš
28. 09. 2022 14.51
+0
tukaj je sodna obdukcija, bila katastrofalno narejena, sodni izvedenec je pa še slabše naredil svoje delo. Kar na PLANO! Z njihovimi imeni in preimi, da vidimo kaj so imeli od tega PRIMERA!
brabusednet
28. 09. 2022 11.25
+3
Teg naše sodtsvo in tožilstvo ni sposobo rešit.Naj si ogledajo na tv program,ki peikazuje umore in reševanje teh,tudi po več desetletjih.Naši so še 100 let za njimi.
HALAcR7
28. 09. 2022 11.21
+5
od turkov naj se učijo,ki morilce ujamejo v roku 24ur
Smart
28. 09. 2022 10.37
+2
Kot bi gledal Kordiša, neverjetna podobnost …..
oježeš
28. 09. 2022 10.36
+2
Vse to kaže nesposobnost zapisanih zakonov in sodišč, ter mogočnost advokature v prid kriminala. po mojem razmišljanju bi morali advokati le skrbeti, da sodbe potekajo zakonito, ne pa da rešujejo z vsemi zvijačami kriminalce pred njihovo odgovornostjo do narejenih kriminalnih dejanj.
jani20
28. 09. 2022 10.32
+5
Kriminalisti bi morali preiskovt tudi kakšne bližje sorodnike ali pa nekoga kateri je dobro pznal umorjenega.Kar se Kamenika tiče je lopov na svojem področju kot so droga in kaka goljufija.Ta umor je vejetno izvedla kaka plačana skupina od nekoga kateri je za to imel interes in se ni hotel izpostavit.To da pa ubili še druge žrtve pa je brisanje sledi.To da bi nekdo prišel kartako pa še na tak kraj bogu za hrbtom pa tudi hiša ni zgledala bogve kaj.Tu je nekdo zelo dobro poznal situacijo koliko bogastva je pokojni imel.
Naj bi
28. 09. 2022 09.40
+0
Piše, da je zadeva zastarala a vseeno bo moral na sodišče? Čudna so ta pota gospodova sodniška...
Herba
28. 09. 2022 09.07
+4
Kaj so sploh rešili zadnjih trideset let? Razen to, da policija postavlja radarje in piše kazni za ostale prekrške in stem polni proračun, drugega praktično ne počne. Pa še to v prometu ustavljajo 99 procentov samo Slovence, ker se jim z tujci ne da ubadat.
Boris JahBoris Hribljan
28. 09. 2022 09.03
+5
Raje zakopajte vse skupaj pod preprogi in si ne delajte več sramite! Davtoliko časa že traja vse skupaj je pa res že smešno!
kranjski janezz
28. 09. 2022 08.51
+9
John_Gotti
27. 09. 2022 20.34
+11
Tip bo dobil lepe denarce, ker je bil zaprt nedolžen… Lepo bomo plačali davkoplačevalci🤣…
Boris JahBoris Hribljan
28. 09. 2022 09.04
+6
oježeš
28. 09. 2022 10.38
+5
Če bo treba plačati odškodnino naj jo plačajo nesposobneži iz svojega žepa. Nikakor ne sme iti plačilo iz davkoplačevalske malhe, ker državljani ne podpiramo kriminala. Enako pri drugih kriminalnih zadevah.
kikovec
27. 09. 2022 20.15
+13
Sodnikom in tožilcem tud koze ne bi dal past!!
minkica91
27. 09. 2022 19.32
+5
res so smešna ta naša sodišča pa tožilstva, pa policija, najhušega krimminala nikoli niso sposobni obsodit, sam tega JJ lovijo in obsojajo za vsako lajno, tudi če pove kaj po resnici pa enim to ne paše.
caspera1
27. 09. 2022 19.51
+7
oježeš
28. 09. 2022 10.41
+4
Policija ne sme obsojati, mora pa po nalogu, ki ga dobijo loviti kriminalce in velikokrat tudi izpostavljati svoja življenja. Nemalokrat tudi zato, da se jim kriminalci čez nekaj ur po prijetju in privedbi na sodišče, na ulici smejijo v obraz.
Erin Straus
27. 09. 2022 19.08
+4
Samo res ful čudno da niso policaji iz rogaške slatine in sodišče v šmarju pri jelšah obsodili Kamenika in to brez dokazov na 30 let zapora❗ Res tu nekaj smrdi, saj kot je nam znano te v tistih krajih obsodijo tudi če nisi kriv❗ Ja pač tam je tako, da te avtomatsko obsodijo šele potem pa lahko se ti pritožuješ na višje in visoko sodišče❗ v šmarju je pač taka praksa, obsodijo brez materijalnih dokazov, potem pa te višje sodstvo rešuje iz njihovih šmarskih napak❗ potem lahko tožiš jih za odškodnino❗
Erin Straus
27. 09. 2022 19.12
+3
Odškodnino pa ti izplačajo naši pridni davkoplačevalci❗Tako vidiš napake sodstva nič ne stanejo, zglihajo jih ven davkoplačevalci❗😉
caspera1
27. 09. 2022 19.53
+1
Flavio
27. 09. 2022 19.00
+0
Naše sodstvo
flojdi
27. 09. 2022 18.45
+1
25 let. Sodbe mi ejj ne bo uspelo doCakat. Meljite.se naprej./zato se ne pecam s sod isci
Erin Straus
27. 09. 2022 18.23
+3
Ha ha ha ha 😄, pa še vprašate kaj je šlo narobe❗ A ne veste tega ,da je bilo vmešano sodišče iz šmarja pri jelšah in slavno celjsko sodišče❓❗❓ evo to je bilo, totalno neizobražen kader❗ Dnevno zaposlujejo takšne sodnice,ki so dobile delovno mesto pri menjavi vlade goloba❗