Slovenija

Urejeno plačilo odškodnine

Ljubljana, 30. 10. 1999 10.08 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

Z današnjim dnem je začela veljati uredba o izdaji obveznic za plačilo odškodnine zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja, ki določa način in roke za izplačevanje glavnice in obresti za obveznice, izdane na podlagi istoimenskega zakona.

Na podlagi uredbe bo Republika Slovenija izdala obveznice na dan 1. februarja 2001 v eni seriji in v skupnem nominalnem znesku v višini 20 milijard tolarjev, ki jo sestavlja dva milijona obveznic z nominalnim zneskom 10 tisoč tolarjev.

Obveznice se izdajo kot nematerializirani vrednostni papirji, vpisani v centralni register pri Klirinško depotni družbi (KDD), zagotovljeni pa so tudi vsi pogoji za kotacijo teh obveznic. Vse posle z izročanjem obveznic in z izplačevanjem obrokov opravlja Slovenski odškodninski sklad na osnovi posebne pogodbe, sklenjene z Republiko Slovenijo.