11°C

KPK o pomanjkljivih rešitvah predloga Zakona o nacionalnem demografskem skladu

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
AVTOR
STA /N.S. /
KOMENTARJI
3
V Pergamu menijo, da bi bilo treba vladni predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu spisati na novo. Zahtevajo umik zakonskega predloga iz zakonodajnega postopka, nato pa pripravo zakona ob širokem družbenem konsenzu. Na neustrezne oz. pomanjkljive rešitve zakonskega predloga opozarja tudi KPK.

Komisija za preprečevanje korupcije je na vlado, finančno ministrstvo in DZ naslovila dopis, v katerem opozarja na nekatere neustrezne oziroma pomanjkljive rešitve predloga Zakona o nacionalnem demografskem skladu. Kot pojasnjujejo, te ne prispevajo h krepitvi integritete in preprečevanju korupcije, pač pa pomenijo odmik od ustreznega upravljanja korupcijskih tveganj. 

Ob pregledu predloga Zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki bo po podatkih pripravljavca predloga zakona upravljal s približno 8,6 milijarde evrov, je protikorupcijska komisija ugotovila, da ta ne sledi načelom skrbnosti, odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti."Predlagane rešitve ne zagotavljajo krepitve odgovornosti,  integritete ter omejevanja tveganj za nastanek korupcije in nasprotja interesov ter transparentnosti v postopkih imenovanja članov uprave in nadzornih organov in s tem pogojev za neodvisnost Nacionalnega demografskega sklada, d. d.," so sporočili s komisije.

Komisija za preprečevanje korupcije
Komisija za preprečevanje korupcijeFOTO: Bobo

V Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam pa poudarjajo, da bi moral biti zakon, ki naj bi radikalno posegel v upravljanje državnega premoženja in učinkovito naslovil problematiko srednje in dolgoročne vzdržnosti pokojninskega sistema, pripravljen ob temeljitih analizah in močnih strokovnih podlagah, hkrati bi moral biti sprejet v širokem družbenem konsenzu.

"V tem trenutku ni popolnoma nikakršnega razloga, da bi se tako pomemben zakon sprejemal na hitro, brez vključevanja socialnih partnerjev in drugih deležnikov ter javnosti. Po našem prepričanju je takšen način priprave zakonodaje neodgovoren in škodljiv, tako za uveljavljene standarde socialnega dialoga kot tudi predvsem za bodoče upravičence do pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, saj spodjeda medgeneracijsko solidarnost," so danes ob posredovanju stališč do predloga zakonskega besedila v sporočilu za javnost zapisali v Pergamu.

V Pergamu sicer podpirajo ustanovitev demografskega sklada, ki bi dolgoročno razbremenil pokojninsko blagajno, je pa po njihovem prepričanju treba z zakonom jasno opredeliti njegovo funkcijo, ki bi morala biti v dolgoročnem zagotavljanju dodatnih sredstev za financiranje javne pokojninske blagajne, in njegov način delovanja, financiranja oz. upravljanja s sredstvi. Prav v teh točkah pa je zakonski predlog po ocenah Pergama skrajno problematičen.

V Pergamu menijo, da je zakonski predlog - tega je vlada prejšnji teden posredovala v DZ - konceptualno problematičen do te mere, da njegovi popravki s spremembami posameznih členom niso mogoči in bi ga bilo treba na podlagi usklajenih konceptov in ključnih rešitev napisati na novo. Zato zahtevajo umik predloga iz zakonodajnega postopka, nato pa izvedbo celovitega in enakopravnega usklajevanja s socialnimi partnerji, stroko in ostalimi deležniki ter izvedbo javne razprave.

V Pergamu še pravijo, da bodo v primeru škodljivih rešitev za slovenske delavke in delavce ter njihove otroke uporabili vsa zakonita sredstva, da uveljavitev takšnih rešitev preprečijo.