22°C

V primeru nezakonito odloženega blata izdani dve inšpekcijski odločbi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
AVTOR
Urša Zupan /
KOMENTARJI
53
Ugotovitve inšpektorjev za okolje in prostor so pokazale, da je blato iz čiščenja komunalnih odpadnih vod iz Čistilne naprave Ptuj ter Čistilne naprave Rogaška Slatina odpeljala družba Lasaz in ga nezakonito odložila na zemljišče v naselju Vodule v Dramljah. Voznik je povedal, da je ravnal po navodilih nadrejenega. Inšpekcija je prevozniku izdala inšpekcijsko odločbo, prav tako je odločbo prejela družba CEP, ki ni prevzela odpadka v zbirni center.

V postopku Inšpekcije za okolje in naravo je bilo na podlagi opravljenega inšpekcijskega pregleda na kraju nezakonitega odlaganja blata iz čistilnih naprav na zemljišču v naselju Vodule v Dramljah, izjave zaslišanega voznika tovornega vozila in vpogleda v uradne evidence z gotovostjo ugotovljeno, da je družba LASAZ, d. o. o. odpeljala blato iz čiščenja komunalnih odpadnih vod iz Čistilne naprave Ptuj ter Čistilne naprave Rogaška Slatina ter ga nezakonito odložila na zemljišče v naselju Vodule v Dramljah, so sporočili z Inšpektorata RS za okolje in prostor. 

Inšpektorica za okolje je omenjeni družbi 1. julija izdala odločbo, s katero ji je odredila, da mora v 15 dneh po vročitvi odločbe odstraniti celotno količino blata iz čiščenja komunalnih odpadnih vod (približno 400 kubičnih metrov), ki ga je nezakonito odložila na zemljiščih v Vodulah, ter zagotoviti predpisano ravnanje z njim. Zagotoviti je morala torej njegovo obdelavo tako, da ga dejansko dostavi prevzemniku odpadkov v skladu s podatki iz evidenčnega lista ali ga odda zbiralcu ali obdelovalcu obdelave odpadkov. 

Blato v Vodulah pri Dramljah
Blato v Vodulah pri DramljahFOTO: OŠ Dramlje

Kako so jim prišli na sled?

V skladu z Zakonom o varstvu okolja je povzročitelj obremenitve okolja odgovoren za odpravo vira čezmernega obremenjevanja okolja in njegovih posledic, zato je tako pomembno, da se v inšpekcijskem postopku zbere čim več dokazov in dejstev ter predvsem podatek o povzročitelju. 

Inšpektorica je na podlagi poizvedovanja pri lokalnem prebivalstvu izvedela, da so neznane osebe na zemljišče v času prvomajskih praznikov oz. konec meseca aprila vozile najprej humus, za tem pa "čudno smrdeče blato", in sicer z dvema tovornima voziloma s prikolico rdeče in črne barve, vendar se sogovorniki niso spomnili registrskih številk. Tudi lastnik zemljišča o vozilu in vozniku ni vedel veliko, je pa na zaslišanju izjavil, da mu je znanec predlagal, da mu pripelje zemljo, pomešano s sekanci. S tem se je strinjal, za to pa je prejel 350 evrov, salamo in šest pločevink piva. 

Inšpektorica je 22. junija prejela informacijo o registrski številki tovornega vozila, ki je 23. in 26. aprila na zemljišče v Vodulah vozilo in odlagalo blato iz čistilnih naprav. Na podlagi vpogleda v uradne evidence je ugotovila, da je vozilo v lasti družbe LASAZ, d. o. o. Na inšpekcijskem nadzoru v omenjeni družbi je Inšpekcija za okolje pridobila podatke o vozniku tovornega vozila, katerega registrsko številko je dobila inšpektorica. Zaradi ugotavljanja dejanskega stanja je Inšpekcija za okolje in naravo zaslišala voznika. Povedal je, da je na lokacijo v Vodulah odložil blato iz Čistilne naprave Ptuj v Dramljah in iz Čistilne naprave Rogaška Slatina, in sicer 23. in 26. aprila. Povedal je, da je ravnal po navodilih nadrejenega in da je blato iz Čistilne naprave Ptuj na isto lokacijo vozil tudi njegov sodelavec. 

Odločba tudi podpisniku evidenčnega lista za prevzem in predhodno skladiščenje blata

Inšpekcijski postopek je pokazal, da je družba CEP d. o. o. kot zbiralec odpadkov izpolnila in potrdila mesečni zbirni evidenčni list, iz katerega izhaja, da je 31. maja v zbirni center Bukovžlak prevzela 450.680 kilogramov blata iz čiščenja komunalnih odpadnih voda, ki ji ga je isti dan oddalo komunalno podjetje Ptuj, d. d., iz Čistilne naprave Ptuj. 31. maja in 1. junija pa je kot pošiljatelj odpadkov potrdila še zbirna evidenčna lista, v katerih je navedeno, da je kot zbiralec 31. maja oddala 304.940 kilogramov blata iz zbirnega centra Bukovžlak v zbirni center zbiralca odpadkov ML surovine d. o. o., 1. junija pa jim je oddala še 251.210 kilogramov. 

Ker je bilo v inšpekcijskem postopku ugotovljeno, da družba nikoli ni prevzela omenjenega odpadka v zbirni center Bukovžlak, saj je ta potoval v tranzitu direktno na ML Surovine in ga posledično tudi ni mogla oddati v nadaljnje ravnanje, ter da družba ne vodi evidence o zbiranju odpadkov, kot je določeno, je inšpektorica 15. junija pravni osebi CEP d. o. o. izdala odločbo, s katero ji je odredila:

- da lahko kot zbiralec odpadkov v informacijskem sistemu o ravnanju z odpadki potrdi in izpolni evidenčni list samo za tiste pošiljke odpadkov, ki jih je dejansko prevzela v zbirni center in oddala v nadaljnje ravnanje iz zbirnega centra, 

- da mora v informacijskem sistemu za ravnanje z odpadki vnašati verodostojne podatke o prevoznikih odpadkov, ki so dejansko prevažali odpadke ter 

- da mora voditi evidenco o zbiranju odpadkov, v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. 

Zavezanka je odločbo prevzela 16. junija in bi jo morala izpolniti v 15 dneh od vročitve odločbe. A 5. julija je inšpektorica prejela njihovo pritožbo, ki jo je odstopila na drugo stopnjo v Ministrstvu za okolje in prostor.

Koronavirus pasica nova
Koronavirus pasica novaFOTO: 24ur.com