Slovenija

V veljavi zakon o zasebnem varovanju

Ljubljana, 02. 01. 2004 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

Novi zakon o zasebnem varovanju odpravlja omejevalne in diskriminatorne pogoje za opravljanje zasebnega varovanja v Sloveniji.

Zakona določa tudi bolj pregledne in učinkovite ukrepe in dolžnosti varnostnikov, saj so pooblastila varnostnikov v do sedaj veljavnem zakonu iz leta 1994 dokaj nejasna. Poslej bodo morali nujno upoštevati človekovo dostojanstvo in omejiti posege v integriteto posameznika.

Zakon bo ukinil omejitve in diskriminacijo tujih pravnih in fizičnih oseb ter preprečeval sivo ekonomijo oz. izvajanje te dejavnosti "na črno". Zakon naj bi prispeval k ustvarjanju večjega reda na tem področju, potreben pa je tudi zaradi uskladitve s pravnim redom Evropske unije.

Zakon opredeljuje temeljne oblike zasebnega varovanja, ureja dejavnost zasebnega varovanja ter vzpostavlja nov licenčni režim in učinkovitejši inšpekcijski nadzor, ki ga bo opravljalo notranje ministrstvo. Natančneje je dorečen tudi način plačevanja obveznega članskega prispevka v zbornici za zasebno varovanje. Zbornica za zasebno varovanje bo ohranila izvajanje javnega pooblastila na področju izobraževanja ter usposabljanja oseb, ki opravljajo naloge varovanja.

Ministrstvo za notranje zadeve bo izvajalo določene upravne naloge na področju zasebnega varovanja, podeljevalo bo licence za opravljanje dejavnosti varovanja in službene izkaznice za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja ter vodilo ustrezne evidence.

SORODNI ČLANKI

  • image 4
  • image 5
  • image 6
  • image 1
  • image 2
  • image 3