Slovenija

Veljati je začel pravilnik o pravicah prosilcev za azil

Ljubljana, 14. 09. 2002 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min

Veljati je začel pravilnik o načinih in pogojih zagotavljanja pravic prosilcem za azil in tujcem s priznano posebno obliko zaščite. Med drugim ureja pogoje in način zagotavljanja pravice do osnovne oskrbe, zdravstvenega zavarovanja, denarne in humanitarne pomoči ter do osnovnošolskega zavarovanja.

S tem pravilnikom bo položaj teh ljudi v Sloveniji bližje ureditvi
S tem pravilnikom bo položaj teh ljudi v Sloveniji bližje ureditvi FOTO: POP TV

Pravilnik med drugim določa, da osnovna oskrba tujca, ki mu je priznana posebna oblika zaščite in je nastanjen v azilnem domu oziroma njegovi izpostavi, zajema nastanitev, prehrano in obleko, pa tudi žepnino. Do žepnine, katere višino enkrat letno določi notranji minister niso upravičeni le tisti prosilci za azil, ki prejemajo denarno pomoč ali imajo lastna sredstva za preživljanje.

Prosilci za azil se tudi lahko, če to želijo in imajo za to možnost, nastanijo tudi drugje, ljudem s statusom begunca pa mora urad vlade za priseljevanje in begunce v roku sedmih dni po pravnomočnosti odločitve o priznanju statusa zagotoviti najnujnejše stanovanjske prostore za bivanje. Pogodbe o začasni nastanitvi in osnovni oskrbi prosilcev za azil pa se lahko sklenejo tudi z državnimi in javnimi organi, drugimi organizacijami in posamezniki.

Vsi našteti imajo tudi pravico do brezplačne pravne pomoči in osnovnošolskega izobraževanja, zagotovljen pa jim mora biti tudi dostop do humanitarne pomoči in nevladnih organizacij v Sloveniji. Učenci, prosilci za azil, so ob tem v skladu s pravilnikom upravičeni tudi do brezplačne skupinske in individualne pomoči v prvem letu njihovega šolanja v obsegu do dveh ur tedensko, prav tako pa tudi do brezplačne uporabe učbenikov iz učbeniškega sklada.

Pravilnik določa tudi življenjski minimum prosilcev za azil

Pri sprejemu prosilcev za azil se morata v skladu s pravilnikom upoštevati njihovo dostojanstvo in pravica do zasebnosti, pri nastanitvi pa tudi načelo enotnosti družine ter varstvo družinskega življenja in zasebnosti. Določen je tudi način nastanitve posebno občutljivih kategorij prosilcev za azil - poslovno nesposobnih oseb, mladoletnikov, invalidov, starejših oseb, nosečnic, mladoletnikov z le enim staršem, žrtev spolnega nasilja ali mučenja oziroma organiziranega nasilja.

Pravilnik določa tudi zdravstvene pravice
Pravilnik določa tudi zdravstvene pravice FOTO: Reuters

Pravilnik ureja še prehrano prosilcev za azil in tujcev, ki jim je priznana posebna zaščita ter so nastanjeni v azilnem domu. Pravico imajo do treh obrokov dnevno, osebe s posebnimi potrebami, na primer otroci, nosečnice in bolniki, pa tudi do dodatnih obrokov. V skladu z možnostmi pa bo zagotovljena tudi prehrana, ki je določena z verskimi prepričanji. Vsi so upravičeni tudi do osnovnega paketa z najnujnejšimi higienskimi potrebščinami in oblačili, v času, ko teče postopek za priznanje statusa begunca, pa do periodičnih paketov.

Prosilci za azil in tujci d posebna oblika zaščite oziroma so v postopku za pridobitev takšne zaščite so upravičeni tudi do zdravstvenega varstva. To obsega pravico do nujne medicinske pomoči in nujnega reševalnega prevoza po odločitvi zdravnika ter pravico do nujne zobozdravstvene pomoči, pravico do nujnega zdravljenja ter pravico do zdravstvenega varstva žensk. Slednja vključuje zagotovitev kontracepcijskih sredstev, pravico do prekinitve nosečnosti ter zdravstveno oskrbo ob nosečnosti in porodu.

Za tujce, ki jim je bila prošnja za azil pravnomočno zavrnjena in ki so do poteka roka, v katerem morajo zapustiti Slovenijo, vložili prošnjo za posebno obliko zaščite, pa se uporabljajo predpisi za urejanje nastanitve in bivanja tujcev v postopku odstranjevanja.

  • image 4
  • image 5
  • image 6
  • image 1
  • image 2
  • image 3