Slovenija

Vlada na korespondenčni seji sprejela dva zakona

Ljubljana, 06. 12. 1999 20.25 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

Vlada je na korespondenčni seji sprejela in državnemu zboru v sprejem po hitrem postopku poslala dva predloga zakonov: o načinu poravnave dospelih neplačanih obveznih dajatev ter novelo zakona o finančnem poslovanju podjetij.

V zakonu o načinu poravnave dospelih neplačanih obveznih dajatev vlada predlaga ali obročno odplačevanje (največ do 60 mesecev) ali pa poravnavo dolga v enkratnem znesku v 60 dneh od dneva uveljavitve tega zakona. S predlagano ureditvijo naj bi se bo povečal priliv prihodkov v proračune države in občin, v zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter v zavod za zdravstveno zavarovanje.

Z novelo zakona o finančnem poslovanju podjetij pa vlada predlaga ureditev zatečenega stanja in vrstnega reda plačil na dan 23. januar 2000.

  • zacetni
  • VITALHIT
  • KLET KRŠKO
  • SWY
  • WIDEX
  • PEČJAK
  • NEPREMICNINE
  • LISCA